<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Söğüt Tarih Ve Doğa İle Buluşma Mimari Proje Yarışması

Söğüt Tarih Ve Doğa İle Buluşma Mimari Proje Yarışması

Söğüt Tarih Ve Doğa İle Buluşma Mimari Proje Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Söğüt Tarih Ve Doğa İle Buluşma Mimari Proje Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 80 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 60 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 30’ar Bin Türk Lirası
Satın Alma Ödülü 40 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Adı
“SÖĞÜT TARİH VE DOĞAYLA BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE YARIŞMASI “ dır.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Bu yarışma, Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından, “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kapsamında ulusal, tek aşamalı ve serbest mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri Ve Konusu
Yarışmaya konu olan alan, Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Balaban mahallesinde yer alan 300 ada 8 -9-10 parsel ile 301 ada 5 parsellerdir.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sü¬rekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “SÖĞÜT TARİH VE DOĞAYLA BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE YARIŞMA¬SI ŞARTNAME BEDELİ” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacılardan İstenenler

• Serbest Ölçekli Analizler ( Alanın yakın çevresiyle etkileşimini anlatan üst ölçek kararlar/ senaryo)
• Alanın çevresi ile olan ilişkilerini; alanın peyzaj karakteri ve açık alan kullanım senaryolarını açıklayan analizler , iki ya da üç boyutlu diyagramlar
• Vaziyet Planı ölçek 1/ 1000 (Etkileşim alanı sınırlarına göre)
• Vaziyet Planı ölçek 1/ 500
• Plan – kesit – görünüşler ölçek 1/200 (A ve B alanında yer alması düşünülen yapılar için)
• Sistem Kesiti ölçek 1/50
• Yapıyı ifade edecek 3 boyutlu görseller (3 boyutlu görsellerden en az iki tanesi, alanı kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinden kuşbakışı kütle maketi niteliğinde görecek şekilde hazırlanmalıdır.)
• Proje açıklama raporu: Tasarım yaklaşımını açıklayan raporda yarışma alanı kapsamında tasarımın kent kültürüne katkısını ele alan; doğal, sosyokültürel ve işlevsel bağlamda bunları irdeleyen metinler yer alacaktır. Peyzaj, Kentsel Tasarım ve Yapısal Kararlarla ilgili açıklamalar bu rapor içeriğinde yer alabilir. 2000 kelimeyi geçmeyecek şekilde düzenlenecek raporda grafik ve diyagramlara yer verilebilir.

Projelerin Çizim Ve Sunuş Biçimi

Paftalar A1 boyutunda, sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine (fotoblok) yapıştırılacaktır. Paftalar düşey olarak kullanılacaktır. Pafta sayısı en fazla 6 adettir. Vaziyet planı ve planlar kuzey yönü yukarı bakacak şekilde yerleştirilecektir. Pafta asılma şeması sağ alt köşede bulunacaktır. Rumuz tüm paftaların sağ üst köşesinde 1×4 cm boyutlarında ve çevresinde, üzerinin kapatılmasına olanak verecek yeterli boşluk bırakılarak yazılacaktır. Rapor A4 formatında teslim edilecektir. Tüm paftaların A3’e küçültülmüş formatta teslimi yapılacaktır. Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD/DVD veya harici bellek içinde dijital olarak da teslim edilmelidir. Tüm klasör ve dosyaların adında proje rumuzu yer almalıdır. Sunum paftaları 300 dpi çözünürlükte teslim edilmelidir.

Projeleri Teslim Yeri Ve Şartları

• Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.
• Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi olan 15 Aralık 2022 tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese (Bursa Mimarlar Odası Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A/3 Osmangazi / BURSA) teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin alındı makbuzu (projeve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi’’ olarak belirtilen tarihte saat 18:00’a kadar gönderilecektir.
• Kargo ile teslimlerde, en geç kargo ile teslim tarihi 15 Aralık 2022 olup 19 Aralık 2022 tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlanı: 10 Ekim 2022
Soru Sorma: 1 Kasım 2022
Cevaplar: 8 Kasım 2022
Yarışma Teslimi: 15 Aralık 2022 Perşembe, saat 18.00’a kadar
Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 19 Aralık 2022
Jüri Çalışması: 24 Ar alık 2022 Cumartesi
Sonuçların İlanı: 27 Aralık 2022
Kolokyum ve Ödül Töreni: (Kolokyum yeri daha sonra duyurulacaktır.)

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ