19.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Sivas Robot Yarışması SİRO

Sivas Robot Yarışması SİRO

Sivas Robot Yarışması SİRO

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivas Robot Yarışması SİRO Düzenliyor. Yarışmaya Kategorilerde Belirtilen Kriterlere Göre Ulusal/Uluslararası Okullarda (İlkokul, Ortaokul, Lise) Öğrenim Gören Öğrenciler, Bir Danışman Öğretmen Rehberliğinde Kurumları Adına Katılacaktır.

Sivas Robot Yarışması, kısaca Si-Ro adıyla anılmakla birlikte, şartnamede belirtildiği şekilde İnsansız Hava Araçları, Robot Yarışmaları, Yapay Zeka ve Akıllı Teknolojiler olmak üzere 4 ana kategoride yapılacaktır.

Sivas Robot Yarışması Üst Kuralları

Sivas Robot Yarışması (Si-Ro) 4 (dört) ana kategoride gerçekleştirilecektir. Bu kategoriler, kapsamı ve yarışmacı seviyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması (Döner Kanat) kategorisi uluslararası kapsamda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri

Sponsorlu

Robot Yarışmaları (5 Alt Kategori)
I- Çizgi İzleyen
II- Er Meydanı
III- Kargo Taşıyan
IV- Labirent Çözen
Ulusal kapsamda ilköğretim öğrencileri
V- Kemankeş kategorisi ulusal kapsamda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri

Yapay Zeka Yarışması ulusal kapsamda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri

Akıllı Teknolojiler Yarışması (5 Alt Kategori)
I- Çevre Teknolojileri,
II- Sağlık Teknolojileri,
III- Sosyal Alan Teknolojileri Yarışması,
IV- Eğitim Teknolojileri Yarışması
Ulusal kapsamda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri

V- İnsanlık Yararına kategorisi ulusal kapsamda ilkokul öğrencileri

• Şartnamede belirtilen kurallara bağlı olmak kaydıyla Nuri Demirağ İHA kategorisine uluslararası; Tematik Robot Yarışmaları, Yapay Zeka ve Akıllı Teknolojiler kategorisine ulusal düzeyde katılım olacaktır.

• Yarışmaya başvurular sivas.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

• Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler web sitemiz sivas.meb.gov.tr üzerinden yürütülecektir.

• Yarışmacıların sivas.meb.gov.tr de yayınlanan şartname geçerli olacağından takımların tüm duyuruları ve güncellemeleri web sitesi üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

• Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, yarışma komitesi tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder.

• Yarışma Komitesi, yarışma alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

• Yarışmaya takımlar bir danışman öğretmen rehberliğinde kurumları adına katılacaktır. Kişisel başvurular kabul edilmeyecektir.

• Sivas Robot Yarışması tüm kategorileri, kategori alt kurallarında aksi durum belirtilmediği sürece 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

• Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı (İHA) Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde, diğer tüm kategoriler ise Tarihi Kent Meydanı Fuar Alanında -açık alanda- yapılacaktır.

• Yarışma başvuruları, 01 Ocak 2022 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında sivas.meb.gov.tr web adresinden gerçekleştirilecektir.

• Yarışmayı yürütmek için Sivas Valiliğince üst ve alt komisyonlar oluşturulur.

• Yarışmanın amacına uygun ve istenilen hedeflere ulaşması için Müdürlüğümüzce:

Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri, yarışmanın organizasyonu ve icrası için Yürütme Kurulu,
Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlamak, bilişim ve organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik etmek, yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde tüm kategorilerde itirazları inceleyip kesin karara bağlamak üzere Teknik Danışman Ekibi,

Yarışmaların, üst kurallar ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki müsabakaları yönetmek üzere Nuri Demirağ İHA ve Robot Yarışmaları kategorileri için hakem heyeti, Akıllı Teknolojiler ve Yapay Zeka için ise jüri oluşturulacaktır.

Takımların Oluşumu ve Danışmanların Görevleri
• Yarışmaya, şartnamede belirtilen şartlara bağlı olmak kaydıyla Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri katılabilir.

• Takım: Kategori alt kuralında aksi belirtilmediği sürece en az 1 (bir), en fazla 3(üç) öğrenci ve 1 (bir) danışmandan oluşur.

• Danışman; yarışmaya katılacak okulda/kurumda görev yapan öğretmendir.

• Öğrenci: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrenim gören öğrencileri kapsar.

• Takımlar yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm üyeler aynı okuldan olmak zorundadır.

• Danışmanlar, kendi okulundan birden fazla takımın danışmanı olabilirler. Ancak yarışmanın/sunumun çakışması durumunda her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

• Öğrenciler bir kategoriye en fazla bir robotla/projeyle katılabilir.

• Yarışmaya katılacak takım üyelerinin yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle okulla ilişikleri devam ediyor olmalıdır.

• Takımın tüm üyeleri kayıt süreci içerisinde sistem üzerinden değiştirilebilir. Kayıt süreci dışında mücbir sebep olmadıkça takım üyeleri değiştirilmez.

• Danışmanlar, yarışmanın tüm süreçlerinde yarışmacı öğrencilere rehberlik ederler.

• Danışmanlar, takımındaki yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olup yarışmalar süresince takımın başında bulunacaktır.

• Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.

• Final aşamasına kalan projeler için danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.

• Yarışma takımları yarışma boyunca Yarışma Komitesince verilen yaka kartlarını takmak zorunda ve bütün kurallara uymalıdır.

• Takım/Robot isimleri Latin alfabesi ile en fazla 12 karakterden oluşacaktır.

• Yarışmaya katılan takım/robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran takımın ismi kabul edilecektir.

• İçeriğinde aşağılayıcı, siyasi vb. kelimeler içeren/ çağrıştıran başvurular onaylanmayacaktır.

• Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.

• Aynı robot/proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvuru yapılır. Aynı proje/robot ile farklı kategoriye başvuru yapan takımların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Aynı takım üyeleri farklı projeler ile farklı kategorilerdeki yarışmalara başvuru yapabilir.

Kayıt Süreci
• Yarışma başvurusu, 01 Ocak 2022 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında sivas.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
• Yarışmalara Türkiye’den katılan takımlar, yarışma başvurusunu kurumsal e-postaları (kurumko¬du@meb.k12.tr) ile yapacaktır. Kurum kodu ile başlayan meb.k12.tr uzantılı e-posta adresine web sayfasına giriş şifresi gönderileceğinden yarışma başvurusu yapan takımın, kurum kodu bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmesi gerekmektedir. Ancak kurum kodu olmayanlar web sayfası üzerindeki Robot/Proje Başvuru Formu (EK-1) nun onaylı bir süretini sivasrobot@gmail.com adresine göndererek kayıt yaptırabileceklerdir.
• Sadece Nuri Demirağ İHA Yarışmasına yurt dışından katılacak takımların danışman öğretmenleri kişisel e-postaları ile kayıt yaptırabilirler.
• Yarışmaya Türkiye’den katılacak yarışmacı öğrenci ve öğretmenler sivas.meb.gov.tr adresindeki istenilen bilgilerini eksiksiz ve doğru girmeli ve yarışma takımı fotoğraflarını ayrı ayrı sisteme yüklemelidir. Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş, vesikalık standartta olmalıdır.
• Yarışma takımlarına kayıt esnasında yaka kartları verilecektir. Takım üyeleri yaka kartlarını yarışma süresince takmak zorundadır.
• Robot/Proje Başvuru Formu her bir robot/proje için ayrı ayrı doldurulur. (EK-1)
• Yarışmaya davet edilecek olan robotlar/projeler 15 Nisan 2022 tarihinde web sayfasında yayınlanacaktır.

Yarışma Ödülleri
siro

Yarışmacı Seviyesi: Kategorilerde başvurabilecek son eğitim seviyesi belirtilmektedir. Yarışmacılar talep etmesi halinde belirtilen eğitim seviyesini geçmemek şartıyla istedikleri kategorilere başvurabilirler. Örneğin, ortaokul yazan kategoriye ilk öğrencileri de başvurabilir. Ancak yarışmanın ortak yapılacağını kabul etmek zorundadır.

Genel: Başvuru MEB ortaöğretim ve temel eğitim seviyesindeki tüm öğrencilere açıktır.
(Yarışma Komitesi ödüllerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. )
Yarışmada kendi kategorisindeki aşamaları geçerek finalde dereceye giren takımlara ödül verilecektir. Belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin, %40’ı danışman öğretmene ödenir. Geri kalan miktar takım üyeleri (kayıtlı tüm öğrencilerin) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek banka hesabına (IBAN numaralarına) yatırılacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıkayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ