<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Şile Belediyesi Şile Fotoğraf Festivali

Şile Belediyesi Şile Fotoğraf Festivali

Şile Belediyesi Şile Fotoğraf Festivali

Şile Belediyesi Şile Fotoğraf Festivali Düzenliyor. Ödüllü Yarışma 3 Kategoride Düzenleniyor.

Yarışma Ödülleri

Serbest Kategori Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Özel Ödülü 7 Ekim Şilenin Kurtuluşu 3 Bin Türk Lirası

4 Mevsim Şile Fotoğrafları Özel Ödülü
İlkbahar Bin Türk Lirası
Yaz Bin Türk Lirası
Sonbahar Bin Türk Lirası
Kış Bin Türk Lirası

Ads

Drone Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Foto Öykü Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Bütün Kategoriler İçin En Fazla 100 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 250 Türk Lirası

Düzenleyen Kurum: Şile Belediyesi

Yarışmanın Amacı Ve Konusu
Şile; tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile tek başına bir anlam ifade etmektedir. Yarışmanın konusu Şile ilçesinin dört mevsim boyunca güzelliklerini ortaya çıkarmak.
Yarışmanın amacı, fotoğraf severleri Şile’ye çekmek, fotoğraf sanatı açısından ilçeyi cazip hale getirmektir. Bu maksatla Şile’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlamaktır.

Kategori Ve Bölümler
Yarışma sayısal ( dijital ) kategoride ve üç (3) bölümlüdür.
1.Şile Serbest ( Renkli veya siyah beyaz – en fazla 4 fotoğraf)

Şile Mevsimler ( Renkli veya siyah beyaz – en fazla 4 fotoğraf)
2.Foto Öykü ( Renkli veya siyah beyaz – en az 6, en fazla 10 fotoğraf)
3.Drone (Renkli veya siyah beyaz – en fazla 4 fotoğraf)

olarak üç bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

3. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, Şile Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı (şartnamede bundan sonra TFV olarak anılacaktır) Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, TFV birinci dereceden yakınları ile haklarında TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar katılamazlar. Amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklısı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal yarışmadır.

4. Yarışmaya her fotoğrafçı:

• Serbest bölümünde Şile Belediyesi sınırları içinde çekilmiş en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/ veya siyah-beyaz fotoğraf ile katılabilir.
• Serbest kategori yanında Şile’nin 4 mevsimini konu alan 4 Mevsim Şile Özel Ödülleri seçilecektir.Özel ödüller her bir mevsim için 1’er adet verilecektir. Yarışmacılar bu bölümde Sonbahar, Kış,İlkbahar ve Yaz mevsiminde Şile’yi temsil eden 4 adet fotoğrafı yükleyeceklerdir.
• Foto Öykü bölümünde Şile Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 6(altı) en çok 10 (on) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraftan oluşan en fazla 4 adet fotoöyküserisi ile konu işlenecektir.
• Drone bölümünde ise havadan, insanlı veya insansız hava araçları Şile Belediyesi sınırları içindeçekilmiş en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve / veya siyah-beyaz fotoğrafla bir konu işlenecektir.

Bu yarışma; kentin sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; tarihsel, kültürel, doğal zenginliklerini ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.

5. Yarışmayı tertip eden ilgili kurumun (burada Şile Belediyesi) daha önceki senelerde yaptığı yarışmalarda ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, aynı yarışmada daha önceki senelerde ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kesme gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Makine içinde birden fazla fotoğraf birleştirme ve belgesel yapıyı bozan uygulamalar yapılamaz. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

7. Aynı kare içinde birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan panorama fotoğraflar bu kuralın dışında tutulur.

8. Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

9. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleme kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

10. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.

11. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Şile ilçesi sınırları içerisinde 2017 ve 2021 yılları arasında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

12. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamı veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında ve internette, sosyal medyada yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

14. Fotoğrafın içeriğinde kurumlar, markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek, küçük düşürülecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

15. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

16. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; son karar jürinindir, diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı bu hükümleri kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

17. TFV onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışma kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFV elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFV ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFV tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. TFV onaylı yarışmalara katılımı konusunda TFV yönetiminin vereceği cezayı kabul etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

18. Düzenleme Kurulu ve TFV, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

19. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFV‘nı son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

20. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar ayrı bulut sistemlerinde yedeklenir ve TFV temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle veya kısmen karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra UHD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD/LED TV’de (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 17 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

21. Yarışma sonuçları Şile Belediyesi’nin www.sile.bel.tr adresinde ve Şile Belediyesi’nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar TFV Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın https://www.turkiyefotografvakfi.org/ web sitesinde ve TFV’nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara yarışmayı yapan kurum tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi

1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3. https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, çizim, desen, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

5. Yarışmaya katılacak fotoğrafların; JPG / JPEG formatında, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3840 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Megabayttan az olmamalı, 4 Megabaytı geçmemelidir. Fotoğraflarınızı isimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Dosya adında bunlara benzer karakterler içermediğinden emin olun; “> </ *”
Örnek: “Köy” “Şile” “Günbatımı” vb.

6. Yarışmaya başvurularla ilgili diğer tüm teknik detaylar www.sile.bel.tr ve
https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adreslerinden öğrenilecektir. Katılımcılar
Fotoğraflarının 29 Ekim 2020 00:00 tarihinden itibaren, yarışmaya son katılım tarihi olan 17 Eylül 2021 Cuma günü, saat 23:50’ye kadar sisteme yükleyebileceklerdir.

7. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org hesabından iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 17 Eylül 2021, Cuma Saat: 23:50
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 22 Eylül 2021, Çarşamba
Sonuç Bildirim Tarihi: 28 Eylül 2021,
Salı Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe

Şile Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Adres: Ahmetli Mah. Gökçedeniz Sk. No:3 Şile/İST.
Telefon: 0 216 712 12 75
Yetkili Kişi: Büşra Taşköprü
E-Posta: kultur@sile.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı
Merkez efendi Mah. Dere Sokak No:10
Zeytinburnu/İstanbul
Yetkili Kişi: Bekir Yeşiltaş
Telefon: 0555 6575292
E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ