<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Şener Özler Çocuk Ve Mimarlık Resim Yarışması

Şener Özler Çocuk Ve Mimarlık Resim Yarışması

Şener Özler Çocuk Ve Mimarlık Resim Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Çocuk Ve Mimarlık Resim Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Katılabilir.

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XVI
“Kent ve Sokak Hayvanları”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Olarak Bu Yıl On Altıncısını Düzenleyeceğimiz Şener Özler Çocuk Ve Mimarlık Resim Yarışması’nın Konusu “Kent Ve Sokak Hayvanları” Olarak Belirlendi. Doğayı, Kentlerimizi Korumak Amacıyla Sürdürülebilir Bir Gelecek Bilincini Artırmaya Dönük Kent Ve Yaşam Temaları Etrafında Düzenlediğimiz Yarışma İle Çocukların Yaratıcılıklarını, Renklerin Ve Sanatın Gücüyle Artırmayı Hedefliyoruz.

“Kent Ve Sokak Hayvanları” Temasıyla, Sokak Hayvanlarının Kentlerimizdeki Yaşam Şartlarını İyileştirmeye Yönelik Farkındalık Oluşturmayı Ve Toplumsal Duyarlılık Geliştirmeyi Amaçlıyor; Çocukların Sokak Hayvanlarına Karşı Empati Ve Sorumluluk Duygularını Güçlendirerek Toplumsal Değişimde Aktif Bir Rol Almalarını Teşvik Etmek İstiyoruz.

Yarışma Aracılığıyla Çocukları; Kent Düşlerini Çizimlerine Yansıtmaya, Hayvanların Yaşam Hakkına Saygı Duyulan Bir Çevreyi Resmetmeye Davet Ediyoruz.

Ads

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Yarışma Türü: Resim Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri
Başvuru Şekli: Elden, Posta Yada Kargo

Tema Hakkında
Kentleşme Süreci Hem Türkiye’de Hem De Gelişmiş Ülkelerde Sokak Hayvanlarının Statüsünde Önemli Değişimlere Yol Açmıştır. İnsan-Hayvan İlişkilerindeki Değişimin Evrimi İnsanlık Dünya Tarihindeki İki Dönem İle Doğrudan İlgilidir: Neolitik Dönemde Bazı Hayvan Türlerinin Evcilleştirilmesi Ve Sanayi Devrimi Sonrasında Başlayan Kentleşme Süreci. Neolitik Dönem, İnsanların Tarım Ve Yerleşik Yaşam Modeline Geçişinde Önemli Bir Aşamaydı Ve Bu Süreçte Bazı Hayvan Türleri İnsanlar Tarafından Evcilleştirilmiş Ve İnsan Yerleşimlerine Dahil Edilmiştir. Sanayi Devrimi İse, Modern Kentlerin Kuruluşunu Tetiklemiş Ve Kentleşme Sürecini Hızlandırmıştır. Bu Süreçte, İnsanlar Köylerden Kentlere Göç Etmiş Ve Sokak Hayvanları Da Kentlerde Yaşamaya Başlamıştır.

Ancak Kentleşme Süreci, Sokak Hayvanlarının Yaşam Alanlarının Azalmasına Ve Bazı Vahşi Hayvan Türlerinin Yok Olmasına Neden Olmuştur. Batı Toplumunda, Özellikle 18. Ve 19. Yüzyıllarda, Sağlık Ve Hijyen Endişeleri Sokak Hayvanlarının Kentlerden Uzaklaştırılmasına Yol Açmıştır. Türk Toplumunda İse Genel Olarak 19. Yüzyıla Kadar Sokak Hayvanları Kentin Bir Sakini Olarak Kabul Edilmiştir. Ancak 19. Yüzyılla Birlikte Kentleşmenin, Batı İle Temasların Artmaya Ve Geleneksel Mahalle Dokusunun Bozulmaya Başlamasıyla Sokak Hayvanları İle Kurulan İlişkiler Değişmiş, Sokak Hayvanları Kentte “Fazlalık” Durumuna Gelmiştir. Bu Nedenlerle 19. Yüzyıldan İtibaren 20. Yüzyılın Sonlarına Kadar Başta Köpekler Olmak Üzere Sokak Hayvanlarının Öncelikle İstanbul Olmak Üzere Kentlerden Silinmesi İçin Müdahaleler Yapılmıştır. Günümüzde De Hâlâ Sokak Hayvanları Modern Kentlerde Tehdit Olarak Görülmekte; Bu Doğrultuda Alenen Toplanmakta, Kent Dışına Atılmakta Ya Da Çok Sağlıksız Koşullarda Barınaklara Hapsedilerek Yaşam Hakları Yok Sayılmaktadır.

Sokağa Çıktığımızda Mutlaka Gözümüze İlişen Bu Patili Dostlarımız, Zor Koşullar Altında Yaşam Mücadelesi Vermekteler. Dünyayı Hayvanlar İçin Yaşanmaz Hale Getiren Davranışlarımız İse Tüm Etik Ve İnsani Değerlerden Uzaklaştığımızın Göstergesi Olarak Yüzleşmemiz Gereken Bir Gerçek Olarak Karşımızda Duruyor. Bu Dünyayı Tekrar Bütün Canlıların Bir Arada Barış İçerisinde Yaşayabileceği Bir Hale Getirmek İçin Sorumluluk Hissetmek, Hayvanların Yaşam Hakkına Saygılı Olmak Bir İnsanlık Görevidir.

Sokak Hayvanları, Kent Yaşamının Ayrılmaz Bir Parçasıdır Ve Onlarla Uyum İçinde Yaşamak Hepimizin Ortak Sorumluluğudur. Bu Bağlamda, Hissettiğimiz Sorumluluk Gereği Her Yıl Düzenlediğimiz Şener Özler Çocuk Ve Mimarlık Resim Yarışması’nın 2024 Yılı Temasını “Kent Ve Sokak Hayvanları” Olarak Belirledik. Bu Tema Vesilesiyle, Çocukları Sokak Hayvanlarına Karşı Duyarlı Olmaya Teşvik Ederek Toplumda Pozitif Bir Değişim Yaratma Potansiyellerini Desteklemeyi Hedefliyoruz.

Yarışma Koşulları

A-Katılım:
• Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri (1- 8 sınıf öğrencileri) katılabilir.

Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilir.

• Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

• Resim çalışmasının tamamı yarışmacının kendisi tarafından yapılmalıdır.

• Konu dışı yapılmış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

B- Boyut ve Teknik:
Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu, kısa kenarı 35 cm uzun kenarı 50 cm şeklinde olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim / Ödül:
Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 eşdeğer resim seçilecek, bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Eşdeğer ödüller diğer bir ifade ile birincilik ödülüne denk gelmektedir. Katılımcılar arasında rekabet ortamının olumsuz etki edeceği kabul edilerek ödüller eşdeğer olarak ifade edilmektedir.

80 eşdeğer resim dışında, sergilemeye değer görülen ve sayısı seçici kurulca belirlenen sayıda resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere “Şener Özler Çocuk ve Resim Yarışması” özel anı belgesi, okullarına ise kültürel katkı belgesi verilecektir. Seçici kurul, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

Teslim:
Resimlerin son teslim tarihi 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0 (212) 251 49 00 (dahili 204) numaralı telefona, ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

Değerlendirme-Sergileme-Telif:
Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanır. 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte seçilen resimler sergilenecektir. Sergi 26 Nisan – 7 Mayıs 2024 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Telif: Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan tüm resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

Seçici kurul üyeleri asıl üyelerdir. Ayrıca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemiştir. Asıl seçici kurul üyesi en az beş kişi ile toplanır. Seçici kurulun beş üyenin altına düşmesi durumunda ya da seçici kurul üyelerinin talep etmesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla eksilen asıl seçici kurul üyeleri yerine yeni üye davet edilerek kurul tamamlanır.

Geri Alma
Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 17- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web sayfasında yayımlandıktan sonra teslim alınabilir. Resimler, kargo ile iade isteyen veli ya da kurumların belirttikleri adrese, alıcı ödemeli kargo yöntemiyle gönderilecektir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru
Hilal DURU NEBİOĞLU / Yarışma Raportörü
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Caddesi No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,
Telefon: (212) 251 49 00 (Dahili: 204)
Faks: (212) 251 94 14
cocukvemimarlik@mimarist.org
www.mimarist.org

Katılım Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ