<style>.lazy{display:none}</style>Selçuklu İlkokulu Ulusal Online Kodlama Yarışması
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Selçuklu İlkokulu Ulusal Online Kodlama Yarışması

Selçuklu İlkokulu Ulusal Online Kodlama Yarışması

Selçuklu İlkokulu Ulusal Online Kodlama Yarışması

Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu Ulusal Online Kodlama Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli İlkokul Öğrencileri Ve Bilim Sanat Merkezleri Katılabilir.

Yarışma ödülleri
Birincilik ödülü LEGO® EducationWeDo 2.0 Temel Set
Birincilik kupası ve madalyası
İkincilik ödülü mBot Robot Kiti İkincilik kupası ve madalyası
Üçüncülük ödülü RoboMaker Eğitici Robotbilim Laboratuvarı
Üçüncülük kupası ve madalyası
Mansiyon Ödülleri
Geleceğin Mucidi Mekanik Laboratuvarı-Copter Airboat
Yükselen Girişimci Mekanik Laboratuvarı-Copter Airboat
Parlayan Yıldız Mekanik Laboratuvarı-Copter Airboat

Yarışma Aşamaları
1. Online Yarışma (1. değerlendirme)
2. Online Mülakat (2. değerlendirme)

Genel Kurallar
1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tüm resmi ve özel ilkokullar, Bilim Sanat Merkezleri katılabilir.

2. Okullar ayrı ayrı bireysel olarak en fazla 3 (üç) öğrenci ile yarışmaya katılabilirler. (Üçten fazla başvuru olması halinde ilk başvuran 3 kişinin başvurusu kabul edilecektir.)

Ads

3. Başvurular alındıktan sonra iletişim mail adreslerine her öğrenci için başvuru numarası verilecektir. Başvuru numaraları ile öğrenciler sınava katılabileceklerdir. Bu sebeple başvuru numaralarının kaybedilmemesi, kimseyle paylaşılmaması gerekmektedir. Başvuru numaralarından her öğrenci kendisi sorumludur.

4. 1. Aşamada başarılı bulunan öğrenciler sıralamaya alınarak ilk 30 öğrenci 2. aşamaya geçmeye hak kazanacaktır.

5. Yarışmanın 1. Aşaması tamamlandıktan sonra 2. Aşamasıyla ilgili online mülakat tarih, saat ve linkleri iletişim maili olarak belirtilen adreslere gönderilecektir. Bu husustaki detaylı program mail adreslerine gönderilecektir.

6. Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrencilere ödül verilecektir.

7. Genel puan hesaplaması yapılan tüm katılımcı öğrenci, öğretmen ve kuruma katılım belgesi (online olarak gönderilecektir), 2. aşamaya katılmaya hak kazanan tüm öğrencilere ayrıca madalya verilecektir.

8. Hakem kuruluna, turnuva komitesine ve görevli personellere karşı yapılacak olan her türlü hakaret, gereksiz ısrar, argo, tehdit ve fiziksel müdahaleler diskalifiye sebebidir.

9. İtirazlar, öğrencinin bağlı olduğu kurum mail adreslerinden gerekçeleriyle birlikte selcukluitiraz@gmail.com Mail adresine sonuçlar açıklandıktan sonra yarışma takvimde belirtilen tarihlerde yapılabilecektir.

10. Yarışmamıza başvuru yapan engelli öğrencilerimiz olması durumda, engel durumunu belirtmeleri kaydı ile tedbirler alınacaktır.

11. Yarışmamızda gönüllülük esastır.

12. Yarışmamız ücretsizdir.

13. Ulusal kodlama yarışmamızın tahmini bütçesi 5.000TL (beş bin Türk Lirası) olup etkinliğin bütçesi Selçuklu İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

14. Şartnamedeki örnek sorular Bilişim teknolojileri Öğretmeni Aktin KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.

15. İletişim için 0272-229-18-98 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

16. Katılım kontenjanla sınırlıdır.

Selçuklu İlkokulu İlkokullar Arası Ulusal O Nline Kodlama Yarışması
Değerli Yönetici ve Öğretmen Arkadaşlar, Sevgili Öğrenciler; 10/07/2021 tarihinde Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu’nun düzenleyeceği İlkokullar Arası Ulusal Online Kodlama Yarışması, kodlama konularını da içeren STEM ağırlıklı bilgi ve beceri yarışmasıdır. Bu yarışmada öğrencilerin Scratch ile yazılımsal kodlama becerilerin yanında matematik ve fen gibi disiplinler arası çalışma, problem çözme ve proje geliştirme becerilerini kullanması beklenmektedir. Yarışma online ortamda gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan öğrenciler imkânları dâhilindeki herhangi bir bilgisayar tablet vb elektronik cihazlarla yarışmaya katılabileceklerdir.

Selçuklu İlkokulu İlkokullar Arası Ulusal Online Kodlama Yarışması 2 temel aşamadan oluşmaktadır.
1. Aşama: Öğrencilerin online ortamda temel düzeyde kodlama becerilerinin yanı sıra STEM ağırlıklı bilgi ve becerinin de ölçüldüğü teorik çevrimiçi sınavdır.
2. Aşama: Öğrencilerin teorik sınavda gösterdiği başarıyı bireysel olarak ifade edebilme, teorik bilgilerini açıklayabilme, sebep-sonuç ilişkisi kurarak açıklama yapabilme gibi becerilerinin ölçüldüğü mülakat sınavıdır.
Yarışma başvuru işlemleri 15/06/2021-30/06/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışma ile ilgili diğer bilgiler http://selcukluio.meb.k12.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Başvuru formları online olarak http://meb.ai/KzsMAZ linki üzerinden doldurulacaktır. Ayrıca başvuru linkine http://selcukluio.meb.k12.tr/ adresinden de ulaşabilirsiniz.

Bilgi için: selcuklurobot@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

1. Aşama Online Yarışma
Online yarışma kodlama konularını da içeren STEM ağırlıklı bilgi ve beceri yarışmadır. Online Yarışma sonucunda ilk 30’a giren öğrenciler 2. Aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. 1. Aşamada yapılacak Online Yarışma aşamasında 20 soru ve 40 dakika süre içerisinde Google form aracılığıyla yapılacaktır. Sorular ve seçenekler her öğrenciye karışık şekilde sunulacaktır. Bu aşamada öğrencilerin sorumlu olduğu konular aşağıda belirtilmiştir.
Konu başlıkları:
• Scratch 3.22.0 uygulama Ara yüzü
• Hareket blokları
• Görünüm blokları
• Kontrol blokları
• Algılama blokları
• İşlemler bloğu
• Değişkenler
• Fonksiyonlar
• Kalem eklentisi

2. Aşama: Online Mülakat
1. Aşamada başarılı olan öğrenciler bu aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. 1. Aşama sonuçları açıklandıktan sonra online mülakat aşamasında öğrencilere mail olarak mülakata girecekleri tarih, saat ve Zoom linki iletilecektir. Online mülakat Zoom üzerinden kamera ve mikrofon açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her öğrencinin bu aşamada ortalama 10 dakika süresi olacaktır. Mülakat komisyonunda alanında uzman ve Selçuklu İlkokulundan bağımsız üç komisyon üyesi yer alacaktır. Üç komisyon üyesinin öğrenciye verdiği puanların ortalaması alınarak Online mülakat puanı belirlenecektir. Öğrencilerle birlikte danışman da mülakatta görüntülü bir şekilde yer alabilecektir. Mülakat randevusu belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilecek, herhangi bir teknik aksaklık ve geç kalma gibi durumlardan komisyon sorumlu değildir. Başvuru esnasında iletişim adreslerinin doğru belirtilmesi ve iletişim adreslerinin güncel takip edilmesi öğrenci ve danışmanın kendi sorumluluğundadır. Bu aşamada öğrencilerin sorumlu olduğu kazanımlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kodlamayı anlar ve açıklar.
2. Kodlamayı gözlemleyerek kavrar adımları açıklar.
3. Kodlama hakkında fikir sahibi olur.
4. Kodlamanın özelliklerini anlar ve karşılaştırır.
5. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
6. Kodları sıralamayı ve birleştirmeyi algılar ve açıklar
7. Neden kodlama yaptığını açıklar.
8. Kodlama öğrenmenin gerekliliğini açıklar.
9. Kendini ifade edebilir.
10. Yaratıcı fikirler ortaya koyabilir.
11. Girişimcilik özellikleri gösterir.

Yarışmanın İlkeleri
1. İlk aşamada öğrenciler online sınava kendi imkanları dahilinde istedikleri teknolojik cihazla girebilirler. Yaşanılacak teknik aksaklıktan bireyler kendi sorumludur.

2. İletişim adresinde belirtilen online yarışma linki yarışma tarih ve saatinde aktif olup süresi dolduğunda pasif duruma gelecektir. Zamanı etkili kullanma öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

3. Birinci aşamada online yarışmaya birden fazla katılım sağlayan, bilgilerini doğru yazmayan ve başvuru numaralarını yanlış yazan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

4. 1. Aşamaya katılarak ilk 30 sıralamaya giren öğrenciler 2. Aşamaya katılmaya hak kazanacaklardır.

5. İkinci aşamada herhangi bir sebeple yarışmayı tamamlayamayan öğrenciler süresi içerisinde tekrar bağlanarak yarışmaya devam edebilecektir. Fakat ek süre ya da ek randevu verilmeyecek ve süre/randevu bitiminde gerçekleştirdiği cevaplara göre puanlandırma yapılacaktır.

6. 2. Aşamada üç komisyon üyesi şartnamede belirtilen rubriğe göre değerlendirme yapacak ve ortalaması alınarak 2. Aşama online mülakat puanı hesaplanacaktır.

7. Öğrencinin 1. Aşamadan aldığı puanın %40’ı ve 2. Aşamada aldığı puanın %60’ı alınarak Genel Puanı hesaplanacaktır.

8. Ödül ve dereceler genel puan hesaplamasına göre yapılacaktır.

9. 1. Aşamaya katılan tüm öğrenci, danışman ve kurumlara katılım belgeleri online ortamda gönderilecektir. 2. Aşamaya katılmaya hak kazanan tüm öğrencilere ek olarak madalyaları kargo aracılığıyla gönderilecektir. Yarışmada derece alan öğrencilere ise ayrıca şartnamede belirtilen ödüller kargo ile yarışma takviminde belirtilen sürelerde

Yarışmanın İcrası
1. Yarışmanın 1. Aşaması; yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde, iletişim mail adreslerine gönderilen link üzerinden yarışma gün ve saatinde başlayacaktır.

2. Bu kapsamda 1. Aşamaya giren öğrencilerin belirtilen süre içerisinde soruları yanıtlamaları ve dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması beklenmektedir.

3. 1. Aşamada başarılı olan öğrencilere iletişim mailleri üzerinden online mülakat randevusu verilerek öğrencinin ilk aşamada gerçekleştirdiği yarışma kapsamında sözel olarak açıklama yapması beklenmektedir.

4. 2. Aşama online mülakat kapsamında öğrencilere mail yoluyla iletilen gün ve saatte randevuları gerçekleştirilecek ve ortalama 10 dakika süre içerisinde tamamlanacaktır.

5. 2. Aşama kapsamında değerlendirme rubriği şartnamede yer almaktadır.

6. İki aşamanın belirtilen yüzdelikleri alınarak genel puan hesaplaması ve sıralaması yapılacaktır.

Değerlendirme Ve Sonuçların İlanı
1. Öğrenciler genel puanlarına göre sıralanarak değerlendirilecektir.
2. 1. Aşamada dereceye giren öğrencilerin eşit puana sahip olması halinde süre dikkate alınarak ilk 30 sıralama dikkate alınacaktır.
3. 1. Aşama puanının %40’ı ve 2. Aşama puanının %60’ı alınarak genel puan hesaplaması yapılacak ve kazanan öğrenciler belirlenecektir.
4. Jüri tarafından belirlenen üç öğrenciye mansiyon (öğrenciyi teşvik etmek/özendirmek amacıyla) ödülü verilecektir.
5. Mansiyon ödülleri Geleceğin Mucidi, Yükselen Girişimci, Parlayan Yıldız olmak üzere üç kategoride verilecektir.
6. Yarışma Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü durumlarda kuralları değiştirme hakkına sahiptir.
7. Genel Puanları eşit olan öğrenciler aynı dereceye sahip olacak ve aynı ödülleri almaya hak kazanacaktır.
8. Yarışma sonuçlarının ilanı Selçuklu İlkokulu web sitesinde yayınlanacaktır.
9. 2. Aşama online mülakat değerlendirme rubriği aşağıda belirtilmiştir.

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihleri15/06/2021-30/06/2021
1. Aşama Online Yarışma Linkinin Mail Adreslerine Gönderilme Tarihleri09/07/2021
1. Aşama- Online Yarışma Tarihleri10/07/2021 Saat:11:00
1. Aşama Sonuçlarının İlanı10/07/2021
1. Aşama Sonuçların İtiraz11/07/2021
1.Aşama Kesin Sonuçların İlanı12/07/2021
2. Aşama Online Mülakat tarihlerinin Mail Adreslerine Gönderilme Tarihleri12/07/2021
2. Aşama Online Mülakat tarihleri13-14/07/2021
2. Aşama Online Mülakat Sonuçlarının İlanı14/07/2021
2. Aşama Sonuçların İtiraz15/07/2021
2.Aşama Kesin Sonuçların İlanı16/07/2021
Genel Sonuçların İlan Edilmesi16/07/2021
Hediyelerin Gönderilmesi26/07/2021 den itibaren

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ