<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

20. Şefik Bursalı Resim Yarışması

20. Şefik Bursalı Resim Yarışması

20. Şefik Bursalı Resim Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Başvuruları. Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması düzenlenecektir.

Yarışma Teması: Serbest

Yarışma Ödülleri
5 Adet Başarı Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Sergilenmeye Değer Görülecek Her Bir Eser İçin Ayrı Ayrı 2 Bin Türk Lirası

• Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
• Başarı ile sergilenmeye değer bulunan eserlerin sergide yer alması zorunludur. Aksi halde yarışmacının para ödülü ile belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edilecektir.
• Başarı ödülü alan katılımcılar; başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması kazananları resmi internet sitesinde açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibi’nin son bir yıl içinde isim ve soyadında yapılmış bir değişiklik varsa bununla ilgili mevcut belgelerini, Iban/kişisel banka hesap numarasının yer aldığı ıslak imzalı dilekçeleri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Hak sahibinin, belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2023 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Bu durumda; hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Ads

Yarışmanın Amacı Ve Kapsamı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; ülkemizin önemli resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla 2023 senesinde “20. Şefik Bursalı Resim Yarışması” düzenlenecektir.

Başvuru Koşulları

• 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, Bakanlıgımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dâhil, yarışmanın son başvuru günü itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

• Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

• Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler.

• Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eseri ile katılabilir.

• Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi (online) yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/sergileme/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Başvuru eserinin kısa kenarı en az 60 cm, uzun kenarı ise en fazla 200 cm olmalıdır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen sergi mekânına teslim edilen eser ile yarışma başvurusunda esere ilişkin verilen bilgilerin uyuşmazlığının tespiti halinde eser sergi dışı bırakılır ve eser sahibinin kazanımları iptal edilir. Eser sahibi şayet kazanmışsa, kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) iade eder.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

• 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr) aktif olarak duyurulur. Eseri ödüle ve sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresleri, yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Katılımcıların, çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra e-posta ile https://guzelsanatlar.gov.tr ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr adreslerini günlük olarak takip ettikleri kabul edilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru

• Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından, başvuru sürecinde, başvuru eserine ilişkin alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi (online) başvuru sisteminden 20 Mart-14 Nisan 2023 tarihleri arasında https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi (online) olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir.

• Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenmiş ve tamamlanmış yarışmalı sergilerden eserlerini teslim almamış olanlar, yeni yarışmalı sergilere başvuru yapamayacaklardır. Bu durumdaki katılımcılar, eserlerini teslim aldıkları takdirde yeni başvuru yapabileceklerdir.

• Katılımcılar, önce çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra gerekli bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görsellerini sisteme yükleyerek çevrimiçi (online) başvuru işlemini tamamlayacaklardır.

• Katılımcılar, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için; çevrimiçi (online) başvurunun son adımı olan başvuru formunun 3 adet çıktısını alırlar ve muhafaza ederler. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Görseller

• Sisteme yüklenecek görsellerin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur

• Katılımcılar, çevrimiçi (online) ortamda başvuru eseriyle ilgili istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır

• Başvuru eser görsellerinin çözünürlüğünün 300 dpi olması ve sisteme sisteme JPEG, JPG veya PNG formatında kaydedilmesi gerekmektedir. Esere ilişkin her bir görsel en az 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olmalıdır.

• Başvuru esere ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğrafından oluşmalıdır. Üç fotoğraftan birisi mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer ikisi ise eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı, yarışmalı sergi kataloğunda yer alacak nitelikte çekilmelidir.

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserler katalogda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerin özgün baskılar için baskı sayısı ve sanatçının imzasıyla birlikte; resimler için ise paspartusuz olarak düz bir fonda ve temiz bir zeminde, imzasız (rumuz, sayı vs. kullanmadan ) olmasına özen gösterilmelidir.

• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sistemden silinecektir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi
• 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın Seçici Kurul’u 3 (üç) akademisyen/sanatçı, 1 (bir) Şefik Bursalı ailesi temsilcisi ve 1 (bir) Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinden oluşturulacaktır.

• Yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri’nin isimleri, son başvuru tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.gov.tr duyurulacaktır.

• Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyeleri yerine yedek üyeler içerisinden başka üyeler belirleme hakkına sahiptir.

• Seçici Kurul; ön değerlendirmeyi 2023 yılı içerisinde çevrimiçi ortamda yapacak; uygun görülmesi halinde nihai değerlendirmeyi ise; toplama merkezine gönderilen eserler üzerinden yaparak başarı ödülüne ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirleyecektir. Bakanlık Seçici Kurul değerlendirme toplantılarına ilişkin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

• Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacılar belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırasıyla başarı ödülüne ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

• Seçici Kurul, değerlendirme esnasında eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul değerlendirme aşamasında başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.

• Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

Eser Teslimi

• Eser teslimi ile ilgili işlem basamakları, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.gov.tr ) duyurulacaktır.

• Kargo veya posta ile gönderilen eserler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler; sergilenmeye hazır, arkalarında asma aparatı olacak şekilde daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan sergi mekânına elden teslim edilecektir.

• Katılımcılar; kurulum gerektiren eserlerin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.

• Katılımcı tarafından kurulması gereken eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı eser kurulumu konusunda sorumluluk almayacaktır.

• Katılımcılar; yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerini, sergi bittikten sonra iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde teslim alacaklarını kabul ederler.

• Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin teslimi sırasında katılımcılar; çevrimiçi başvurunun sonraki adımı olan başvuru formunun 3 (üç) adet çıktısını alırlar ve imzalarlar. İmzalı başvuru formlarından biri başvuru eserinin arkasına tutturularak eser toplama merkezine, ikinci imzalı çıktı eser toplama merkezindeki resmi görevliye başvuru eseri sahibi tarafından şahsen teslim edilir. Üçüncü imzalı çıktı katılımcı tarafından saklanır.

20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi

• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde başarı ve sergilemeye değer bulunan eserler; 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
• Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecek olup sergi tarihi ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

Eserlerim İadesi
• Ödül veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri, 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
• Eserin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Eser, katılımcı tarafından teslim alınamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.
• İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.
• Sergi sonunda belirtilen süre içinde eserlerini teslim almayan katılımcılar, eserlerini geri alarak tarafımıza bildirene kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan yarışmalı sergilere katılım haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Diğer Hususlar
• Yarışma katılımcıları; çevrimiçi (online) olarak sistemden yarışmaya başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
• Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden (https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ) ulaşılabilecektir.
• Çevrimiçi (online) üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurtiçinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
• Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve eser görsellerini yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

İletişim
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 6/63
06330 Hipodrom-ANKARA

İrtibat Kişileri:
Arzu SENEM ÇİFTÇİ, Telefon:+90 0312 470 58 69
Filiz ÇİMEN TÜLEK Telefon:+90 0312 470 58 46
Fax: 0312 4705948-470 59 48
Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr https://gorselsanat.ktb.gov.tr
E-posta: guzelsanatlar@ktb.gov.tr

Başvuru Başlangıç Tarihi 20 Mart 2023 Saat 10:00
Başvuru Bitiş Tarihi: 14 Nisan 2023 Saat 17:00

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ