30.09.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Sebilürresad Dergisi İstiklal Kısa Film Yarışması

Sebilürresad Dergisi İstiklal Kısa Film Yarışması

Sebilürresad Dergisi İstiklal Kısa Film Yarışması

Sebilürresad Dergisi İstiklal Kısa Film Yarışması İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı Anısına Düzenleniyor.

Hakkında
SEBİLÜRREŞAD tarafından birincisi düzenlenen “İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık” temalı kısa film yarışmamızda toplumsal farkındalığı artırmak, ayrıca sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen yönetmenlerimizi desteklemek, İstiklal marşımızın ruhuna uygun gerek toplumsal gerekse bireysel bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı ve bu konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlanmaktadır.

Tema
SEBİLÜRREŞAD Kısa Film Yarışması’nın teması 2020 yılı için “İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık” olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları
a) Yarışmaya katılacak filmlerin teması İstiklal marşımızın bahsettiği İstiklal, Hürriyet, Özgürlük, Bağımsızlık başta olmak üzere her türlü milli değerlerimiz olmalıdır.

b) Yarışmaya yaş sınırlaması olmaksızın şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurt içi ya da yurt dışından herkes katılabilir.

Ads

c) Gönderilecek filmler başka bir yerde yayınlanmamış (İnternet ortamı, TV, sinema gibi) ve ödül almamış olmalıdır.

d) Yarışmacılar en fazla 2 (iki) filmle yarışmaya katılabilirler. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

e) Yarışmada 20 dakikayı geçmeyen kurmaca filmler değerlendirmeye alınacaktır. Belgesel türünden yapımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Yüklenen/gönderilen kısa filmler belli bir sayıyı aşarsa ön jüri oluşturulabilecektir.

g) Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.

h) Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 15 Aralık 2020 tarihinde, en geç saat 17:30’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.

I) Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma ‘ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Sebilürreşad bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal
edecek olursa, Sebilürreşad’ın uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

i) Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser sahibi, Sebilürreşad tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Sebilürreşad ile derhal paylaşacaktır.

j) Sebilürreşad Yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri tarafından gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Sebilürreşad tarafından kullanılamaz.

k) Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.

l) Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

m) Yarışma’ ya başvuru ücretsizdir.

n) Yarışmacının filmografisinde Yarışma’ ya başvurduğu eserle aynı adlı başka bir eseri bulunamaz.

o) Yarışmaya katılanlar tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar
– Süresi, 20 (yirmi) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
– Yarışmaya temaya uygun olmak şartıyla sadece kurmaca türünde çekilmiş eserler başvurabilir.
– Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Filmler Vimeo’ya veya youtube’a (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Youtube’a yüklenen filmlerinde gizli olarak yüklenip URL bağlantısı https://www.sebilurresad.com.tr ve www.istiklalkisafilm.com adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
– Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.
– Sebilürreşad gerektiğinde katılımcılardan Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyasını ve başvuru formlarının ıslak imzalı orijinallerini, USB ile isteyebilir. Eserin USB bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
– Filmler youtube veya vimeoya Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak yüklenmelidir.
– Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte olmalıdır.
– Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 38 punto olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve en fazla iki satırdan oluşmalıdır.
– Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılımcıların Yapmaları Gerekenler
a) Katılımcılar yarışmaya katıldıkları filmleri vimeo veya youtube yüklemeleri ve yükledikleri filmlerin linkinin açıldığını Sebilürreşad’a ilgili mail ile teyit ettirmelidir. Çalışmayan linklerden sebilürreşad sorumlu tutulamaz ve bu filmler yarışma dışı kalır.

b) Katılımcılar, yarışma Online başvuru formunun imzalanmış çıktısının imzalanarak PDF olarak ilgili maile göndermesi gerekmektedir.

c) Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısının PDF olarak ilgili maile göndermesi gerekmektedir.

d) İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

e) Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Sebilürreşad tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.

f) Başvuruda bulunan Eser Sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Sebilürreşad’a kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.

g) Ödül almaya hak kazanan Eser Sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Eser Sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

h) Finale kalan eserler, yönetmeni/yönetmenleri tarafından yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı veya farklı isimle kısa film formatında (70 dakikanın altında) başka bir formata dönüştürülemez ve bu formatta gösterilemez.

I) Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi Sebilürreşad Kısa Film Platformu tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.

Yarışma Ödülleri
Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri ile sebilürreşad yönetiminin veya jürinin belirleyeceği alanlarda özel mansiyon ödülleri verilebilecektir.
Ödüller Sebilürreşad tarafından gerçekleştirilecek Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde açıklanır.
Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.

Seçilen eserlerin yönetmenlerine;
1. 30.000 TL para ödülü, Sebilürreşad dergisi ve Sebilürreşad yayınlarından oluşan hediye paketi ve 1.lik Sertifikasıyla plaketi,
2. 20.000 TL para ödülü, Sebilürreşad dergisi ve Sebilürreşad yayınlarından hediye paketi ve 2.lik Sertifikasıyla plaketi,
3. 15.000 TL para ödülü, Sebilürreşad dergisi ve Sebilürreşad yayınlarından oluşan hediye paketi ve 3.lük Sertifikasıyla plaketi,

Yücel Çakmaklı (ya da Safahat) Jüri Özel Ödülü 5.000 TL para ödülü Sebilürreşad dergisi ve Sebilürreşad yayınlarından oluşan hediye paketi ve Jüri Özel Ödülü kazandığına dair Sertifikasıyla plaketi verilecektir.
Sebilürreşad Dergisi Mansiyon Ödülü 5.000 TL para ödülü Sebilürreşad dergisi ve Sebilürreşad yayınlarından oluşan hediye paketi ve Mansiyon Özel Ödülü kazandığına dair Sertifikasıyla plaketi verilecektir.

Ödüller, Sebilürreşad tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.

Ödül filmin yönetmenine verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır.
Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Sebilürreşad’a bildirdiği bir temsilciye verilir.

Jüri’nin önerisi üzerine Sebilürreşad bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış̧ ve kapanış̧ jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Sebilürreşad Kısa Film Platformu logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük/Jüri Özel/Mansiyon Ödülü”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

Tarihler
Başvuru bitiş tarihi: 15 Aralık 2020 (17 Şubat 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı)
Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih: 27 Aralık 2020

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ