20.09.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

İstanbul Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışma Konusu Sarıyer Sokaklarında Yaşam.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası Artı TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası Artı TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası Artı TFSF Bronz Madalyası
3 Adet Mansiyon Ödülü Bin Türk Lirası
En Fazla 50 Adet Sergilenme / Satın Alma Ödülü 250 Türk Lirası

Yarışmanın Adı
“Sarıyer Belediyesi 5.Ulusal Fotoğraf Yarışması”.

Konu: “Sarıyer Sokaklarında Yaşam”.

Amaç
İstanbul’un eşsiz doğası, tarihi ve renkli yaşam özellikleri ile birbirinden değerli güzelliklerine ev sahipliği yapan güzide ilçesi Sarıyer’in bu değerlerinin fotoğraf ile belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması. Sarıyer’de fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması.

Sponsorlu

Yarışma Bölümleri
Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital). Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır.

Katılım Koşulları

a. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

b. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

c. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

d. Her yarışmacı, en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.

e. Fotoğrafların 07.11.2020 – 05.11.2021 tarihleri arasında Sarıyer’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır. (http://kentrehberi.sariyer.bel.tr/)

f. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

g. Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

h. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

i. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4’e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

j. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

k. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasında fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.

l. Kural ihlallerinde,“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

m. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

n. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

o. Yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebilen cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

p. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden
e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

d. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

e. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

f. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Yarışma ile ilgili sorular için yarışma sekretaryasının begüm.bay@sariyer.bel.tr eposta adresinden iletişime geçilebilir.

İsimlendirme

a. Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.

b. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

c. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF, Sarıyer Belediyesi sorumlu değildir.

d. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

e. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF, Sarıyer Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Diğer Hususlar
a. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

b. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

c. Bürokratik ve ödeme evrakları elden, posta (PTT) veya kargoyla teslim edilebilir. Kargo ücreti katılımcıya aittir.

d. Pandemi ve öngörülemeyen sorunlar dahilinde ödül töreni yapılamayabilir, bu o tarihte ilan edilir.

e. Bu yarışmada bir kategoride aynı katılımcı en fazla bir ödül kazanabilir. Katılımcının birden fazla ödül kazandığı tespit edilirse, en yüksek ödül alan fotoğraf ödül grubunda kalır, diğerleri sergileme bölümüne alınır.
f. Sadece 1.-.2.-3., Mansiyon ve Özel Ödül, ödül kategorisinde değerlendirilir. Yarışmacının 4 fotoğrafı da sadece sergileme almışsa tüm fotoğrafları sergilemede kalır.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 05 Kasım 2021 Saat: 23.00 (TSİ)
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 12 Kasım 2021
Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2021
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl: Kesin sonuçlar belirlendiğinde tarih için gerekli duyuru yapılacaktır.

İletişim:
Sarıyer Belediyesi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yarışma Sekreteri: Begüm BAY
Adres: Pınar Mahallesi Günyüzü Sk. No:2, 34460 Sarıyer- İstanbul
Tel: 444 1 722 (Dahili 3325)
E-posta: begüm.bay@sariyer.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ