<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Şanlıurfa Belediyesi Logo Tasarım Ve Slogan Yarışması

Şanlıurfa Belediyesi Logo Tasarım Ve Slogan Yarışması

Şanlıurfa Belediyesi Logo Tasarım Ve Slogan Yarışması

Şanlıurfa Belediyesi Logo Tasarım Ve Slogan Yarışması Düzenliyor.

Şanlıurfa Belediyesi 2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa Logo Tasarım Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası

Konu Ve Amaç
2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa ile ilgili olarak yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde yansıtacak özgün bir logonun tasarlanmasıdır.

Yarışma Koşulları
1- Yarışma herkesin katılımına açıktır.

Ads

2- Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet tasarımla yarışmaya katılabilir.

3- Yarışmaya katılım bedelsizdir.

4- Logo, 2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa’yı en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli; içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.

5- Her tasarım A4 beyaz kâğıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş şekli, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak siyah-beyaz ve renkli şekilde yerleştirilecektir.

Çalışmalar aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış şekilde 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir.

Katılım formu ve hazırlanan logo tasarımı yukarıda belirtilen şekillerde hazırlanarak eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine altı rakamdan oluşan rumuz (Örnek; 349721.jpg) yazılacaktır. Birden fazla logo gönderenler aynı rumuzu kullanacaktır (Örnek; 349721_1.jpg – 349721_2.jpg – 349721_3.jpg). Yarışma sekretaryası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir.

Yapılan çalışma ile ilgili ve logoyu anlatan bir açıklamanın (A4 sayfasını geçmeyecek şekilde) başvuru evrakı ile gönderilmesi gerekmektedir.
Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

6-Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır. Değerlendirme yetkisi seçici kurula aittir.

7- Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.

8- Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış özgün çalışmalar olmalıdır.

9- Kopya olduğu anlaşılan logolar seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir logoyu, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi logonun bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya logonun başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden tahsil edilecektir. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

10- Yarışma; logoların ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince her aşamada iptal edilebilir.

11- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, katılımcıların logoları ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

12- Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

13- Ödül kazanan tasarımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen logonun yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen logonun sahibinden logo üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.

14- Logolar, seçici kurul tarafından sadelik, yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

15- Yarışma sonunda dereceye giren logolar2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa logosu olarak belirlenecek herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara logoların basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

16- Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.

17-Katılımcılar yarışma şartnamesine ve kayıt formuna etkinlik.sanliurfa.bel.tr adresinden ulaşabilecekler.

18) Düzenlenen logo yarışmasına, değerlendirme kurulu üyeleri, yarışmada görev alan personel ile büyükşehir belediyesi personelleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

Son Başvuru
Yarışmaya son katılım 19 Aralık 2022 Pazartesi günü, saat: 17.00’ye kadardır.

Adres
Beykapısı Mah. 970. Sok. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü

Çalışmaların Değerlendirilmesi
-Gönderilen logolar rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir logo için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o logonun puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip logo yarışmayı kazanacaktır.

Sonuçların Açıklanması
-Yarışma sonuçları, seçici kurulun toplanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi (https://www.sanliurfa.bel.tr) web sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Şanlıurfa Belediyesi 2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa Slogan Yarışması

Amaç
Yarışmanın konusu; 2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa ile ilgili olarak yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde yansıtacak özgün bir sloganın bulunmasıdır.

Türü
Slogan Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası

Katılım Şartları
1) Düzenlenen slogan yarışmasına, değerlendirme kurulu üyeleri, yarışmada görev alan personel ile büyükşehir belediyesi personelleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

2) Yarışmaya en fazla üç ( 3 ) slogan ile katılım sağlanabilir.

3) Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

4) Yarışmaya katılan sloganların, benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, sloganın tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır.

Yarışma Kuralları
1) Jüri değerlendirmesini, anlatım tekniği, amaca uygunluk gibi özellikleri taşıyan değerlendirme kriterleri kapsamında yapacaktır.

2) Sloganların ayırt edici ve akılda kalıcı olmasına dikkat edilmelidir.

3) Mesajlar net ve anlaşılır şekilde verilmelidir.

4) Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri sloganların kendilerine ait ve özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

5) Aynı slogan ile katılan farklı yarışmacıların dereceye girmesi durumunda, başvuru tarihi önce olan slogan esas alınır.

6) Yarışma kurallarına uygun bulunmayan sloganlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Mesajlar, mantıksal bir bütünlük içerisinde verilmelidir.

8) Sloganların hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel veya yazılı içerik kullanılmamalıdır.

9) Katılımcılar, yarışmada kullandıkları sloganların ödüle layık görülmesi durumunda tüm haklarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacağını kabul ederler.

10) Aday, sloganının bulunduğu belgeye hiçbir şekilde kimlik bilgilerini eklemeyecek, sadece “RUMUZ” yazacaktır. Örneğin “URFA”. Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda Düzenleme Kurulu gerekli önlemleri alacaktır.

11) Aday, kayıt formuna isim, yaş, cinsiyet, adres, iletişim bilgileri (cep telefonu) gibi bilgilerini yazıp gönderecektir.

12) Aday teslim edeceği dosyaya sloganının bulunduğu belgeyi ve kimlik bilgilerini içeren kayıt formunu koymak zorundadır.

13) Adaylar, yarışma şartnamesi ve kayıt formuna etkinlik.sanliurfa.bel.tr sitesinden ulaşabilecekler.

14) Başvurular kultur@sanliurfa.bel.tr. adresi üzerinden ve Beykapısı Mah. 970. Sok. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü adresi üzerinden alınacaktır.

15) Yarışmaya son başvuru tarihi, 19.12.2022 mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

16) Yarışmayı düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gönderilen sloganların kullanım ve telif haklarını süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak üstlenmektedir. Yarışmaya slogan gönderen her yarışmacı bu şartı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan sloganlar üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan sloganların muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine aittir. Sloganlar, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sloganın sahibini belirtmek şartı olmaksızın sloganları kullanabilecek, her türlü basılı materyalde, sosyal medyada vb. mecralarda yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Yarışmaya katılanlar, sloganların teslimi sırasında muvafakatname imzalayıp teslim edecektir. Muvafakatnameye etkinlik.sanliurfa.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

17) Katılımcılar, yaptıkları başvuruyla yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

18- Yarışma sonunda dereceye giren sloganlar2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa sloganı olarak belirlenecek herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, katılımcılara sloganların basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

19- Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.

Çalışmaların Değerlendirilmesi
– Gönderilen sloganlar rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir slogan için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o sloganın puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip slogan yarışmayı kazanacaktır.

Sonuçların Açıklanması
– Yarışma sonuçları, seçici kurulun toplanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi (https://www.sanliurfa.bel.tr) web sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ