17.09.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması

Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması

Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması

Balıkesir Belediyesi Balıkesir Kent Konseyi Sanatın On Hali Geleneksel Türk Sanatları Yarışması Düzenliyor. Yarışma İki Kategoride Ve 10 Dalda Düzenlenecek.

Yarışma Ödülleri

Hüsn-İ Hat Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Tezhip Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Minyatür Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Sponsorlu

Çini Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Ebru Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Kırkyama Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Geleneksel Keçe Yapımı Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Balıkesir Pullusu Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Gönen İğne Oyası Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Sındırgı Yağcıbedir Halısı Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Ustaya Sağlı Özel Ödülü
25 Bin Türk Lirası

A) Genel Katılım Şartları
1) Yarışmanın adı;
Geleneksel sanatlar, insanoğlunun var oluşundan bugüne üretim ve gelişiminin en somut ürünüdür. Geleneksel Türk Sanatları; Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen, çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla öz değerlerinin ve günlük yaşayış biçimlerinin sentezidir. Bu sentez yüzyıllar boyunca zaman süzgecinden geçip üsluplaşarak varlığını günümüze kadar sürdürmüştür.

Geleneksel sanatlarımızın gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, sanat bilincini yaygınlaştırarak üretimini desteklemek amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı“Sanatın On Hali”- Geleneksel Türk Sanatları Yarışması adıyla yapılacaktır.

2) Yarışma iki kategoride ve on dalda düzenlenecek olup, bunlar aşağıda belirtilmiştir.

Yarışma Kategorileri

Birinci Kategori
1. Hüsn-İ Hat
2. Tezhip
3. Minyatür
4. Çini
5. Ebru

İkinci Kategori
6. Kırkyama
7. Geleneksel Keçe Yapımı
8. Balıkesir Pullusu
9. Gönen İğne Oyası
10. Sındırgı Yağcıbedir Halısı

3) Yarışma dalları ile ilgili esaslar, yarışma şartnamesi, B kısmında yer almaktadır.

4) Yarışmaya gönderilecek eserler, seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir

5) Yarışmaya seçici kurul üyeleri dışında herkes katılabilir.
a) Yarışmaya 18 yaş altındaki katılımcılar veli izin muvafakatnamesi ile katılabileceklerdir. (EK-1)
b) Yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecektir.

6) Yarışmaya bir sanatçı sadece bir kategoride ve bir eser ile katılabilir.

7) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
Eserin başkasına ait olması durumunda, doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan eser sahipleri, bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği tespit edilirse yarışmadan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır.

8) Yarışmada ödül alan eserler, ödül töreninden sonra sanatçıya iade edilmeyecektir. Balıkesir Kent Konseyi ‘nde kalacaktır, sergileme ödülü alan ve dereceye giremeyen eserler kişilere iade edilecektir.

9) Yarışmada derece alan eser sahibine ödül töreni programına katılması durumunda (2 kişi- 1 gece konaklama) olmak kaydıyla yol, konaklama, yeme içme ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.

10) Herhangi bir dalda, seçici kurul tarafından eserlerin ödüle layık görülmemesi durumunda, o daldaki ödüller iptal edilecektir.

11) Yarışmaya gönderilecek eser, daha önce bir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde (sosyal medya dahil) sergilenmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.

12) Yarışmaya katılacak eserler, yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilir.
Sergi ve ödül töreni sonrasında ödül alamayan eserler yarışmacı tarafından teslim alınır veya kargo ile eser sahibine iade edilir. Eserler, teslim edilirken veya teslim alınırken, mutlaka teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.

13) Yarışma sonunda ödüle değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Balıkesir Kent Konseyi ödüle değer bulunan eserlerin görsellerini Balıkesir Kent Konseyi uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır.
Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden haklarında feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

14) Yarışmacı eseri muhafazalı, sağlam bir şekilde irtibat adresine ulaştırmakla mükelleftir. Gönderimlerden kaynaklanan kargo vb. kayıp ve zararlardan Balıkesir Kent Konseyi sorumlu olmayacaktır.

15) Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, katılımcıların sorumluluğunda olup, kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

16) Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzü veya arkasında, yarışmacıya ait hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır.

17) Eserin arka sağ üst kenarına 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır (örneğin: “101010 B”)

18) Yarışmacı (yarışmacı tanıtım kartına) aşağıda belirtilmiş olan bilgileri eksiksiz olarak yazması gerekmektedir. 6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu göz önüne alınarak elde edilen veriler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi sorumluluğundadır. (EK-2)

a) Adı soyadı
b) İletişim cep telefonu
c) İkametgâh adresi (yazılı olarak verdiği iletişim bilgileri esas alınacaktır, değişiklik olması
durumunda sekreteryaya bilgi verilecektir.)
d) Doğum tarihi
e) T.C. kimlik no
f) E-Posta
g) Sanatçının kendi adına açılmış banka adı, banka hesap numarası, banka iban numarası.
h) Rumuz kodu
ı) Eser sahibi (yarışmacı tanıtım kartını) doldurup imzalayıp bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştıracak ve zarfın üzerine de rumuz kodunu yazacaktır. Yarışmacı eser ile bu zarfı da birlikte teslim edecektir. Eser hakkında açıklamalar zarfın içerisinde yer alacaktır.

19) Yarışmacı tanıtım kartının eksiksiz doldurulmuş olması, eserde yarışmacı tarafından gönderiden kaynaklanan herhangi bir tahribat olup olmadığı, eserin şartnameye uygun hazırlanıp, hazırlanmadığına bakılacaktır, uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

20) Her seçici kurul üyesi, eserlere, bağımsız olarak puan verecektir. Eserler konu, tasarım, renk ve işçilik açısından değerlendirilecektir. Her eser için, verilen puanların ortalaması alınarak, eserin almış olduğu puan belirlenecektir. Ödüle değer görülen eserler seçilecektir.

21) Yarışmada her dal için 1. 2. 3. Ödülü, Mansiyon Ödülü verilecek ve seçici kurulun uygun bulduğu en fazla üç eser sergilemeye layık bulunabilecektir.

22) Seçici kurul üyeleri tarafından 10 dal arasından belirlenecek bir dalda ustaya saygı özel ödülü verilecektir.

23) Yarışma sekretaryası: Nursel SÜZANER KILIÇ
Başvuru adresi:
Balıkesir Kent Konseyi
Atatürk Mahallesi Eski Kepsut Caddesi No:71/A
Karesi / Balıkesir
Tel: 0 534 015 85 24
0 266 532 10 11 / 1087 – 1073

24) Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı, yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve koşulsuz şartnameye uymayı taahhüt ettiğini beyan etmiş olur.

B) ŞARTNAME

Birinci Kategori;
1) Tezhip Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde konu ve ölçü sınırlaması yoktur,
2. Eserde minyatür ve yazı olmamalıdır,
3. Eserde yardımcı eleman olarak halkârî de kullanılabilir,
4. Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır,
5. Eser, murakkaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

2) Hüsn-i Hat Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde ölçü sınırlaması yoktur,
2. Yazı içerikleri sağlık, yardımlaşma ve paylaşım üzerine olmalıdır,
3. Eserler “celî sülüs”, celî ta’lîk, celî dîvanî veya “sülüs-nesih” hatlarıyla yazılabilir,
4. Eserler tezhip siz olmalı fakat kurşun kalem ile cetvelleri çekilmiş olmalıdır,
5. Eser, murakkaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir,
6. Eserin Türkçe metni yarışmacı tanıtım kartı ile gönderilecektir,
7. İmlası ve yazımı hatalı eserler jüri üyelerinin kararına göre yarışma dışı tutulabilecektir.

3) Minyatür Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde ölçü sınırlaması yoktur,
2. Eser konusu “ Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Dayanışma ” dır,
3. Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır,
4. Eser, murakkaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir

4) Çini Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde konu ve ölçü sınırlaması yoktur,
2. Eser pano veya üç boyutlu obje şeklinde olabilir,
3. Eserde Türk çini sanatında kullanılan teknikler ve motifler kullanılmalıdır,
4. Eser tamamlanmış, fırınlanmış ve askı aparatıyla korunaklı bir şekilde teslim edilmelidir.

5) Ebru Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde konu ve ölçü sınırlaması yoktur,
2. Eserde minyatür, tezhip gibi öğeler kullanılmamalıdır,
3. Eser, murakkaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir .

İkinci Kategori;

6) Kırkyama Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde konu ve ölçü sınırlaması yoktur,
2. Eser sadece el işi olarak çalışılacak, makine dikişi kullanılmayacaktır,
3. Kolalanmış ve doğal yapısı bozulmuş kumaşlar ile yapılmış eserler kabul edilmeyecektir.

7) Geleneksel Keçe Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde konu ve ölçü sınırlaması yoktur,
2. Geleneksel Türk keçe sanatının klasik teknikleri kullanılmalıdır,
3. Eserde geleneksel motifler kullanılarak özgün tasarımlar yapılmalıdır,
4. Tasarımlar kullanılabilir olmalıdır.

8) Coğrafi İşaretli “Gönen İğne Oyası” Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Gönen iğne oyası yapımında esas olan, iğne ile Zürafa Tekniği ile Yıldız Göbek, Dutlu Göbek, Enginar Göbek ve Gül Göbeği gibi göbekler kullanılmalıdır,
2. Eserin içinde Tırnak Oyası, Maydanoz Oyası, Fayton Tekeri, Çam Dalı, Arnavut Oyası gibi oyaların bir ya da birkaçının bulunması şarttır,
3. Geleneksel iğne oyası desen ve uslüplerini yansıtan masa örtüsü, fiskos örtüsü, mevlit başörtüsü, oda takımı, yastık, tablo, pano yüz örtüsü gibi parçaları içeren serbest eser çalışmaları ile katılım sağlanabilinir.
4. Yarışmaya gönderilecek eser ipek, suni ipek ip ve 24-26 numara iğne kullanılarak üretilmiş iğne oyası parçaları olmalıdır.

9) Coğrafi işaretli “Sındırgı Yağcıbedir Halı” Dalı Yarışması Şartnamesi
Desen, ip, boya, ebat, saçak ve kilimlik standına göre değerlendirilir.
1. Sındırgı yöresi Eşmedere, Eğridere, Alakır, Karakaya, Çakıllı köyleri ve Bigadiç Kayalıdere köyleri orjinli ürünler yarışmaya katılabilir,
2. Katılan Eseler’in ebatları : Seccade ebatı 120 x 200 cm ve 85 x 140 cm veya 90 x 160 cm çeyrek ebatlarında olanlar katılabilirler,
3. Katılan eserlerin desenleri asimetrik usule göre dokunmuş ve altın oran olarak bilinen kurala en yakın olarak dokunanlar en yüksek puanı alırlar. Tamamen bu kural dışında olanlar tasnif dışı olur. Kareye yakın dikdörtgen (En-boy oranı 1,6 120 cm x 200 cm),
4. Dokuma kalitesi 10 cm²de en=30, boy=45 olmaya en yakın olanlar daha yüksek puan alırlar,
5. Kullanılan ipler 10 m’de 32 gr tek kat olarak kullanılmalı ve elyaf kullanılmayan yapağı olmalıdır,
6. Halının boyaları kazan boya ve kök malzemeden üretilmelidir. Hazır satın alma, harman boya tasnif dışıdır,
7. Halının kilim genişliği en az 4 cm olmalı ve kahverengi (narınç), lacivert (gök) renkleri kullanılmalıdır,
8. Saçakları sekiz el örgülü, düzgün bağlanması gerekmektedir ve saçak uzunluğu 15 cm’nin altına düşmemelidir.
9. Gönyesi düzgün ve kenarları marullu (kıvrımlı) olmamasına dikkat edilmelidir.

10) “Balıkesir Pullusu” Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Orijinal ürünler veya orijinal parçalardan kesilerek aplik tekniği ile hazırlanan eserler yarışmaya katılamaz,
2. Balıkesir Pullusu işleme tekniğinde esas olan “Domates Motifi” yapımı, pul işlemesi ve tırtıl işlemesi tekniklerinin üçünün de eserde olması gerekmektedir,
3. Desen üzerinde yardımcı olarak farklı nakış, el işleri teknikleri, pul işleme teknikleri orijinal “Balıkesir Pullusu” tekniğinin önüne geçmeyecektir,
4. Eser geleneksel işleme tekniklerini, desen üsluplarını yansıtan özgün ve çağdaş tasarımlar olacaktır,
5. Balıkesir pullusu tekniği kullanılarak masa örtüsü, runner, yastık, çanta, elbise, tablo/pano, yelek, vb. gibi parçaları içeren “serbest çalışmalar” ile katılabileceklerdir,
6. Eserde ölçü sınırlaması yoktur,
7. Yarışmaya ürünle birlikte kalıbı/şablonu da gönderilecektir. (kalıbı, şablonu gönderilmeyen eser, jüri tarafından eksi puan olarak değerlendirilecektir).

Yarışma Takvimi
Başlama Tarihi: 2 Ağustos 2021
Bitiş Tarihi 27 Ağustos 2021

Katılımcıların Eserlerini 2 Ağustos 2021 İle 27 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında Teslim Edeceği Yarışmada Seçici Kurul Değerlendirmesini 15 Eylül 2021 İle 30 Eylül 2021 Tarihleri Arasında Yapacaktır.
10 Ekim 2021’de Sonuçların Açıklanacağı Yarışmanın Ödül Töreni 20 Ekim 2021’de; Sergilemesi İse 20 Ekim 2021 İle 27 Ekim 2021 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ