<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması

Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması

4. Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması

Sakarya Belediyesi Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Ulusal Çapta Düzenlenen Ödüllü Yarışmanın Teması; Kültürleriyle Sakarya Bir Başka. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaşından Büyük Herkes Katılabilir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Yarışma Türü: Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: 18 Yaşından Büyük Herkes
Başvuru Şekli: Online

Sakarya Bir Başka 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Adı
“Sakarya Bir Başka” 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 12 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 10 Bin Türk Lirası
En Fazla 50 Adet Sergilenme Ödülü 1.000 Türk Lirası

Ads

Ödül Ve Sergileme Dışında Düzenleyici Kurum Yarışmaya Gönderilen Fotoğraflardan En Az Sergileme Bedeli Karşılığı Satın Alabilir.

Yarışma Kategorisi
Yarışma; Dijital (Sayısal) bölümde renkli veya siyah beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Renkli ve siyah beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışmanın Amacı ve Konusu
a) Yarışmanın Amacı: Fotoğraf sanatı yoluyla, Sakarya ilinin tarihi, kültürel ve doğal turistik değerlerinin fotoğraflanarak, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, kente ait güncel görsel belleğin oluşturulması, gelecek kuşaklara bu günlerle ilgili görsel bilgi aktarımının yapılması, fotoğraf sanatına ve sanatçısına destek vermek amaçlanmaktadır.

b) Yarışmanın konusu: “Kültürleriyle Sakarya Bir Başka”
Tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin kesişim noktasındaki bir şehirdir Sakarya. Ahenkle yazılan şiirlere başlıktır; toprağıyla, havasıyla, suyuyla, kültürüyle bir başkadır…
Sakarya; tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve asırlar boyu doğu ile batıyı birbirine bağlayan şehirdir. Aynı zamanda 72 milletin bir arada olduğu, farklı etnik kültürlerin buluştuğu bir geçiş noktasıdır. Geçmişin hatıraları, bu topraklarda dolaşan rüzgârların getirdiği tarihi esintilerle can bulur. Modern yaşamın içinde geçmişten günümüze taşıdığımız, “kendine yer bulmaya çalışan” kültürel dokuları içerisinde barındırır.

Böylesine büyüleyici atmosfere sahip şehrimizi ziyarete gelenlerin mutlaka görmek isteyecekleri, tanıklık edecekleri, zamanı durduracakları ve o anı yaşamak arzusu uyandıracak fotoğraflar için şehrimiz sizi bekliyor. Gelenekleri ve 72 milletin kültürünü, çağdaş bakış açıları ile somutlaştıran fotoğrafları heyecanla bekleyeceğiz.
Fotoğraflarda kültürel bağları temsil eden düğünler, kutlamalar, kıyafetler, mutfak kültürü, oyunlar, yapılar, sokaklar gibi “sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği gibi…” kültürel bağlar bu yarışmanın konuları içindedir. Ayrıca;
– Esnaf kültürü
– Geleneksel Sanatlar
– Yerel Oyunlar
– Törenler
– Köy yaşamı, yöre insanı, yerel kültür.
– Geleneksel mimaride yaşam
– Yarışlar, müsabakalar
– Festivaller
– Göçebe yaşam, yayla kültürü
– Mahalle kültürü
– Yerel mutfak kültürü, konularında tarihe miras kalacak eserlerinizi bekliyoruz.
Sakarya; fotoğraflarda yakalanan bu büyüleyici atmosferiyle sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir kültür mozaiğidir. Bu şehir, geçmişiyle geleceği kucaklayan, kültürel zenginlikleriyle göz kamaştıran bir destinasyondur.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (bundan sonra Düzenleyici Kurum olarak anılacaktır) tarafından ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Koşulları
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışma; düzenleyici kurum çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaşından büyük tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

c) Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Sakarya ili sınırları içerisinde veya bu sınırların içerisinde kalan alanların dışarıdan fotoğraflanarak elde edilmiş olması ve 01.01.2022 ile sonrası tarihlerde çekilmiş olması zorunludur.

d) Her katılımcı en fazla 5 adet Sayısal Renkli veya Siyah Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

e) Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

f) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g) Şartnamenin 8. maddesindeki koşulları karşılaması durumunda cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da yarışmaya katılabilir.

h) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmez.

i) İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

j) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

k) Bu yarışmaya, yapay zekâ ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerekmektedir. Bu kurala uymayanlar TFSF tarafından kısıtlama cezası alacaktır.

l) Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

m) Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

n) Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)”ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

o) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

p) TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

q) Katılımcılar, sergileme ve satın alma hariç, ödül grubundan en fazla bir ödül alma hakkına sahiptir. (bu madde düzenleyici kurum istediğine göre kaldırılabilir)

r) Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

s) Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

t) Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar
a) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b) Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c) Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine teslim edilecektir. Mücbir sebeplerle ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden durum duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

d) Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak posta gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

f) Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme / yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e) Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.

f) Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.

g) Üyelik ve katılım ile ilgili yardım için https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss linkine başvurulabilir. İletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.

h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi Ve Ödüller
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 15 Mart 2024
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 22 Kasım 2024 23:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 28 Kasım 2024
Sonuç Bildirim Tarihi: 02 Aralık 2024
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Düzenleyici Kurum daha sonra tarafından duyurulacaktır.

Yarışma İletişim / Sekreterya
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İrtibat Tel: 4444054 (3459-3461)
E-posta: turizm.tanitim@sakarya.bel.tr

Yarışma Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ