20.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Şahinler Vakfı Şahinler Holding Burs Başvurusu

Şahinler Vakfı Şahinler Holding Burs Başvurusu

Şahinler Vakfı Şahinler Holding Burs Başvuruları

Şahinler Holding Şahinler Vakfı Bursu Başvuruları Kargo Yolu İle Alınacaktır. Şahinler Vakfı 500 Öğrenciye Burs Vermektedir, Burs Başvurusu Başvuru Formu Ve Aşağıda İstenilen Belgelerin Teslim Edilmesiyle Yapılacaktır. Vakıf Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir.

Burs Başvuru Belgeleri Eksik Olanların Başvuruları Dikkate Alınmaz.

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

2021-2022 Dönemi Burs Başvurusu 6 Eylül 2021 İle 27 Eylül 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.
Sonuçlar 25 Ekim -29 Ekim 2021 Tarihlerinde Sadece Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilere Bildirilecek.
Burs Başvurusu Sadece Kargo Yolu İle Alınacak.
Ara Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Başvuruları Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
Mail İle Yapılan Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

İletişim Bilgileri: Seba Office Boulevard Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 B/34 Kat:5 Sarıyer İstanbul
Telefon: 0 212 484 20 00 – 6248
Faks Numarası: 0 212 484 20 57
E-Mail: vakif@sahinlerholding.com.tr

Sponsorlu

Şahinler Vakfı tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilir ve geri ödeme yükümlülüğü beklenmez. Üniversite Bursu.

1. Burs Çeşitleri :
Üniversite Giriş Bursu (Öğrenim süresince verilmesi),

2. Başvuru Koşulları :
• T.C. vatandaşı olmak,
• İstanbul sınırları içerisinde lisans öğrenimi görmek,(Sadece İstanbul’ da okuyan öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.)
• Üniversiteye yeni girmiş olmak,(Ara sınıflarda okuyanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Sabıka kaydı olmaması,
• Özel üniversite öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilir.),
• Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması.

3. Burs Süresi ve Devam Koşulları :
• Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden itibaren öğrenim görülen programın normal süresi kadardır.
• Hazırlık sınıfında yalnızca 1 öğrenim yılı burs verilir (2 yarıyıl).
• Bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanan öğrencilerin bursu ödenir.

4. Bursun İptal Edilmesi :
• Disiplin cezası alan,
• Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
• Yanlış & eksik beyanda bulunan,
• Kayıt silme &Kayıt dondurma, mezuniyet gibi nedenlerle üniversite ile ilişkisi kesilen,
• Bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak iletmeyen,
• Medeni durum değişikliği olan,
• SGK’ya bağlı olarak çalışan (stajlar dışında)
• KYK Bursu hariç olmak üzere diğer kurum, kuruluş ve vakıflardan burs alanlar
(KYK dan burs alanların burs başvuruları değerlendirmeye alınır.)
Durumları söz konusu olduğunda verilen burs kesilecektir.

5. Bursiyer Adayı Olamayacaklar :
• Özel üniversitelerde burssuz okuyan öğrenciler,
• Açık öğretim öğrencileri,
• Aileden birinin Şahinler Vakfı’ndan burs alıyor olması,
• Uzaktan eğitim öğrencileri,
• 25 yaşından büyük olanlar,
• Tıp Fakültesi öğrencileri,
• 2 yıllık bölümlerde okuyanlar,
• Ara sınıflarda okuyan öğrenciler
• İstanbul dışında okuyan öğrenciler

6. Burs Ücreti ve Ödenmesi :
Burs ücretleri her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Ödeme bir öğrenim yılı içinde Kasım ve Haziran ayları arasında gerçekleştirilir.

Üniversite Burs Başvuru Belgeleri
1. Şahinler Vakfı Başvuru Formu,

2. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rıza beyan formu
(18 Yaş ve üstü öğrenciler kendileri, 18 Yaşından küçük öğrencilerin velileri dolduracaktır.)

3. YKS Sonuç Belgelerinin Örneği,

4. Onaylı Öğrenci Belgesi,

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

7. Ara Sınıfta Öğrenim Görenler İçin, Not Ortalamasını gösteren transkript,

8. Gelir Belgeleri;

1. Çalışanlar için maaş bordrosu,
2. Emekliler için emekli maaşı gösterir belge,
3. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi,
4. Geliri olmayan anne & baba için, SGK kurumundan kayıtları olmadığına dair belge, (4A, 4B, 4C)

9. İkametgah Belgesi,

10. Aileye ait tapu bilgilerini gösterir belge, (e-devlet)

11. Öğrenci adına Vakıflar Bankası hesap numarası.(sadece burs almaya hak kazanan öğrenciler hesap açacaktır.)

NOT: Vakfın verdiği form önlü-arkalı eksiksiz doğru olarak doldurulup imzalanacaktır. Açık Rıza Beyan Formu doldurulacaktır. Burs başvuru belgeleri tam olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular 7 Eylül – 25 Eylül arasında sadece kargo ile alınacaktır. Sonuçlar 19 Ekim tarihinde sadece burs almaya hak kazananlara bildirilecektir. İstanbul dışında okuyan ve Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Mail ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Lise Bursu

1. Burs Çeşitleri :
– Sınavla giriş yapılan Özel, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Mesleki ve Teknik Liseleri’ne,
– Sınavsız giriş yapılan düz meslek liseleri’ne verilen burslar.

2. Başvuru Koşulları :
• T.C. vatandaşı olmak,
• İstanbul sınırları içerisinde lise öğrenimi görmek,(Sadece İstanbul’ da okuyan öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.)
• Liseye yeni girmiş olmak,(Ara sınıflarda okuyan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Sabıka kaydı olmaması,
• Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması.
• Özel Lise öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilebilir.)

3. Burs Süresi ve Devam Koşulları :
– Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden itibaren öğrenim görülen lise programın normal süresi kadardır.
– Bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanan öğrencilerin bursu ödenir.

4. Bursun İptal Edilmesi :
• Disiplin cezası alan,
• Sınıf tekrarı yapan,
• Yanlış beyanda bulunan,
• Kayıt silme & mezuniyet gibi nedenlerle lise ile ilişkisi kesilen,
• Bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak iletmeyen,

5. Bursiyer Adayı Olamayacaklar :
• Özel lise (burssuz) okuyan öğrenciler,
• Açık Lise öğrencileri,
• Uzaktan eğitim öğrencileri,
• 18 yaşından büyük olanlar,
• Aileden birinin Şahinler Vakfı’ndan burs alıyor olması,
• Ara sınıflarda okuyan öğrenciler
• İstanbul dışında okuyan öğrenciler

6. Burs Ücreti ve Ödenmesi :
Burs ücretleri her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Ödeme bir öğrenim yılı içinde Kasım ve Haziran ayları arasında gerçekleştirilir.

Lise Burs Başvuru Belgeleri
1. Şahinler Vakfı Başvuru Formu,

2. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rıza beyan formu
(18 Yaşından küçük öğrencilerin velileri dolduracaktır.)

3. LGS Sonuç Belgelerinin Örneği,

4. Onaylı Öğrenci Belgesi,

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

7. Ara Sınıfta Öğrenim Görenler İçin, Not Ortalamasını gösteren belge,

8. Gelir Belgeleri;

1. Çalışanlar için maaş bordrosu,
2. Emekliler için emekli maaşı gösterir belge,
3. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi,
4. Geliri olmayan anne & baba için, SGK kurumundan kayıtları olmadığına dair belge, (4A, 4B, 4C)

9. İkametgah Belgesi,

10. Aileye ait tapu bilgilerini gösterir belge, (e-devlet)

11. Öğrenci adına Vakıflar Bankası hesap numarası.(sadece burs almaya hak kazanan öğrenciler hesap açacaktır.)

NOT: Vakfın verdiği form önlü-arkalı eksiksiz doğru olarak doldurulup imzalanacaktır. Açık Rıza Beyan Formu doldurulacaktır. Burs başvuru belgeleri tam olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular 7 Eylül – 25 Eylül arasında sadece kargo ile alınacaktır. Sonuçlar 19 Ekim tarihinde sadece burs almaya hak kazananlara bildirilecektir. İstanbul dışında okuyan ve Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Mail ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Burs Başvuruları 6 Eylül – 27 Eylül 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

Başvuru Formları İçin Tıklayın.
Web Sitesi: https://www.sahinlervakfi.com.tr/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Sibel dedi ki:

    Düzce üniversiteisnde ögrenciyim bursunuza çok ihtiyacım var bu konuda bana dönüş yapacagınızı temenni ederim

BİR YORUM YAZ