<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Sağlık Çalışanlarına Vefa Kısa Film Yarışması

Sağlık Çalışanlarına Vefa Kısa Film Yarışması

Sağlık Çalışanlarına Vefa Kısa Film Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanlarına Vefa Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Orta Öğretim Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Fotoğraf Makinesi
Üçüncülük Ödülü Tablet Bilgisayar
Seçici Kurul Özel Ödülü Akılla Saat

Konusu
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmemiz, onların motivasyonunu artıracağı için yarışma konusu “Sağlık Çalışanlarına Vefa ” olarak belirlenmiştir.

Türü 
Kısa Film Yarışması

Amacı
İçinde bulunduğumuz Covid- 19 Salgın Süreci’nde zorlu şartlarda fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla onlara duyulan vefa duygusunu sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak ifade etmek

Ads

Kapsamı
Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri.

Genel Katılım Şartları

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirilme yapılmalıdır.
• Yarışma “Sağlık Çalışanlarına Vefa” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda vefa temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.
• Yarışmaya; Türkiye genelinde bulunan resmî/özel tüm lise ve dengi okullarımızda öğrenim
gören öğrencilerimiz katılabilir. Yönetmen öğrenciler için Başvuru Formu (Ek- 1) ve taahhütnamede (Ek-2) yer alan veli izin onayu bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
• Yarışmaya katılacak her film için danışman öğretmen bulundurulması zorunludur. Danışman öğretmenlerin öncelikle gönüllülük esasında ve projenin ruhuna uygun nitelik ve özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Her bir danışman öğretmen okul ve çevre şartlarına göre en fazla 2 (iki) filme danışmanlık yapabilir. Danışman öğretmen yarışmaya katılacak filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dâhil ) eğitim öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır. Yarışmaya katılacak her film için danışman konumunda olan öğretmenlerin öğrencinin bulunduğu okulda kadrolu olarak görev yapıyor olması zorunludur.
• Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır. Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb. formatlarda” hazırlanabilir.
• “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretmenler sadece danışmanlık görevi yapabilirler.
• Film süresi en fazla 10 (on) dakikadır.
• Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1920X 1080 piksel olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak filmler, “DVD formatında ve 2 (iki) adet” gönderilecektir.
• Katılımcılar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi http://ogm.meb.gov.tr/ adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. “Başvuru Formu”nu doldurmak ve çekmiş oldukları filmlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
• Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek DVD’lerin üzerinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen filmler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
• Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden Ankara dışında ikamet edenler, Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi ya da okul müdürü ve öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
• Eser sahiplerinin kısa film DVD orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından kargo ücreti alıcıya ait olmak koşuluyla gönderilebilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusunun Yapılması: 10.11.2020
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi için Son Tarih: 27.11.2020
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi: 4.12.2020
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi: 11.12.2020
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığına Teslim Edilmesi: 18.12.2020
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi: 25.12.2020
Ödül Töreni: 08.01.2021

Yarışma Sonuç Duyurusu :

Yarışma sonuçları https://ogm.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Katılımcılardan İstenilenler :
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
• Katılımcı tarafından gönderilen DVD formatında eserin aslı (orijinali)

Ödül Töreni Tarihi :
Ödül töreninin yeri ve saati katılımcılara resmî yazı ile bildirilecektir.

İletişim Ve Bilgi İçin :

T.C Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci İşleri ve sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
Gümüşdere Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 7/1 1. Kat Keçiören – ANKARA
Telefon : 0 312 413 57 00-01-02-03
e-posta : ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Bilkent Yerleşkesi
Üniversiteler Mahallesi 06800 4. Kat
ANKARA
Telefon : 0 312 585 28 00
Fax : 0 312 585 28 53
e-posta : sggm@saglik.gov.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Kısa Film Kategorisinde Mansiyon Ödülü Almaya Hak Kazanan Öğrencilerimiz
    Mustafa AYHAN – Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi – YOZGAT
    Busenaz KAPLANOĞLU – Maltepe Fen Lisesi – İSTANBUL

BİR YORUM YAZ