05.06.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması

S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması

S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 12 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 9 Bin Türk Lirası
6 Adet Mansiyon Ödülü 6’şar Bin Türk Lirası

‘’D-100’den Öğrenmek’’
Denise Scott Brown ile Robert Venturi’nin 1972 yılında yayımlanan eleṣtirel kitabi ‘’Las Vegas’tan öğrenmek’’, bugün hala Uluslararası Stil’i (International Style) ve tüketim toplumunun ikonlarını okumamız için bir temel oluşturur. Las Vegas’ı ve Los Angeles’i bağlayan asfalt rübanlarında yaptıkları keṣifler üzerine kurulan anlatılarında, o dönemde metalaşan mimarinin yeni sembolik değerlerini tartışırlar. Brown ile Venturi’nin eseri, Post-Modernizm’in kavramsallaşmasında önemli bir yol oynar.
Bu keşiften tam 50 yıl sonra, D-100 karayolunu arşınlayıp ne öğrenebiliriz?

Yarışma Alanı
İstanbul ili sınırlarında D-100 ile ilişkili olmak üzere yer seçimi katılımcıya bırakılmıştır.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma ulusal ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş mimarlık öğrencileri fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk aşamasında katılımcılardan saptanan bir konu, tema-yer üzerinden tüm araştırma süreçlerini belgeledikleri odak konu-sorunsal çerçevesinde somut kurgu ve önerilerini bir proje olarak geliştirmeleri beklenmektedir. Yarışmanın ikinci aşamasında ise ilk aşama sonrasında jüri tarafından yayınlanacak olan yorum ve önerilere bağlı olarak odak sorunsalın daha detaylı bir çözümlemesi, sadece mimari kurgu ile yetinmeyip aynı zamanda ekonomik ve sosyolojik boyutlarının da ele alındığı bütünsel bir kurgunun kente ve jüriye açık bir ortamda sunmaları beklenmektedir.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya Türkiye ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının mimarlık bölümlerinde veya mimarlık programlarında kayıtlı tüm lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencileri bireysel veya ekip halinde katılabilir. (Katılım 2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi ve 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunlarına da açıktır.) En az bir üyesinin yukarıdaki koşulları karşılayan bir mimarlık öğrencisi olması şartıyla, farklı disiplinlerden yükseköğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmacılardan İstenenler

Birinci Aşama Proje Teslimi: Birinci aşama katılımcıları, aşağıdaki dokümanları yarışma raportörlüğüne teslim etmekle yükümlüdürler:

• PAFTALAR: Öneriler, A1 (594*840 mm) boyutlu pafta(lar) üzerinde hazırlanacak ve dijital olarak teslim edilecektir. Tüm paftalar dikey (portrait) formatta düzenlenmiş olmalıdır. Her katılım için en fazla 3 (üç) adet dijital pafta teslim edilebilir. İlk aşamada basılı pafta teslim edilmesi beklenmemektedir.

• ÖZET DOKÜMAN: Yarışmacılardan hazırlamış oldukları tüm paftaların yer aldığı en fazla 3 (üç) adet A3 (297*420 mm) boyutunda basılı bir özet dokümanı istenmektedir.

• CD: Paftalar ve özet dokümanın aynı içeriğe sahip 300 dpi çözünürlüklü elektronik kopyaları, JPEG formatında hazırlanarak bir CD içerisinde teslim edilecektir.

• KİMLİK ZARFI (Bkz. Madde VI.)
Ölçek, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir. Ancak, sunumlarda kentsel ve mimari çözüm önerilerinin okunaklı bir mimari dil ile yapılması beklenmektedir.

İkinci Aşama Proje Teslimi: Birinci aşamayı başarıyla tamamlayan katılımcılar, ikinci aşama için aşağıdaki dokümanları yarışma raportörlüğüne teslim etmekle yükümlüdürler:

• PAFTALAR: Öneriler, A1 (594*840 mm) boyutlu pafta(lar) üzerinde hazırlanacak ve dijital olarak teslim edilecektir. Tüm paftalar dikey (portrait) formatta düzenlenmiş olmalıdır. Her katılım için en fazla 3 (üç) adet pafta teslim edilebilir. İkinci aşamada basılı pafta teslim edilmesi beklenmemektedir.

• ÖZET DOKÜMAN: Yarışmacılardan hazırlamış oldukları tüm paftaların yer aldığı en fazla 3 (üç) adet A3 (297*420 mm) boyutunda basılı bir özet dokümanı istenmektedir.

• CD: Paftaların aynı içeriğe sahip 300 dpi çözünürlüklü elektronik kopyaları, JPEG formatında hazırlanarak bir CD içerisinde teslim edilecektir.

Kimlik
Yarışmacıların kimlik bilgileri, üzerinde beş haneli katılımcı rumuzunun (Bkz. Madde VIII) yazılı olduğu kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmelidir. Kimlik zarfının içerisinde ekip üyelerinin ad-soyad ve iletişim bilgilerinin bulunduğu A4 boyutunda bir belge ile ekip üyelerinden en az bir yarışmacıya ait Türkiye veya KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının mimarlık bölümlerinde veya mimarlık programlarında lisans veya yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi bulunmalıdır. Öğrenci belgesinin, öğrencinin bağlı bulunduğu eğitim kurumundan alınmış olması gerekmektedir. 2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi ya da 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde mezun olan öğrenciler için çıkış belgesi yeterlidir.
Tüm kimlik zarfları birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açılacaktır.

Soru Ve Cevaplar
Şartname ve yarışmacılara verilen belgeler ile ilgili tüm sorular için info@ismd.org.tr adresinden iletişime geçilebilir. 17 Şubat 2022 tarihine kadar info@ismd.org.tr gönderilen sorular, cevaplarıyla birlikte 17 Şubat 2022 Perşembe günü www.ismd.org.tr web adresinin ana sayfasında yer alan “S.O.S. Öğrenci Yarışmaları” bölümünde yayınlanacaktır.

Rumuz Ve Ambalaj Esasları
Katılımcılar, kendilerinden istenen belgelerin dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak yarışma raportörlüğüne teslim edilmesinden sorumludurlar. Katılımcılar, karakterleri tekrarlamayan ve sıralı rakamlardan oluşmayan 5 (beş) rakamlı bir rumuz ile yarışmaya katılırlar. Bu rumuz A1 boyutundaki tüm dijital paftaların, özet dokümanların ve ambalajlarının sağ üst köşesine (1*5 cm alan içinde), kapalı kimlik zarfının ve teslim CD’sinin üzerine yazılmalıdır.

Projelerin Teslim Günü, Yeri Ve Şartları

Birinci Aşama Proje Teslim Şartları:
Projeler, İstanbul SMD’nin “İstanbul, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2” adresine 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilebileceği gibi, en geç aynı gün ve saatte kargo şirketine verilmek kaydıyla kargo ile de gönderilebilecektir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda, dokümanların postaya verilme tarih ve saatini gösteren belge fotoğrafının 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar info@ismd.org.tr adresine gönderilmesi zorunludur. Kargo ile gönderilen projeler 4 Nisan 2022, Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

İkinci Aşama Proje Teslim Şartları:
Birinci aşamayı başarıyla geçen projeler, İstanbulSMD’nin “İstanbul, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2” adresine 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilebileceği gibi, en geç aynı gün ve saatte kargo şirketine verilmek kaydıyla kargo ile de gönderilebilecektir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda, dokümanların postaya verilme tarih ve saatini gösteren belge fotoğrafının 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 19.00’a kadar raportor@ismd.org.tr adresine gönderilmesi zorunludur. Kargo ile gönderilen projeler 20 Mayıs 2022, Cuma günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projelerin Sunumu, Sergilenme Yeri Ve Zamanı
İkinci aşama teslimleri yapılan projelerin, katılımcı ekibin bir üyesi tarafından kente ve jüri üyelerine açık bir alanda sunumlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Jüri değerlendirmeleri bu sunum sonrasında yapılacak ve ödül sahipleri belirlenecektir. Sunumun kapsamı, süresi ve sunum araçlarına yönelik açıklamalar ikinci aşama katılımcılarına duyurulacaktır. Jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen sonuçlar, ödül töreninin yeri ve zamanına yönelik detaylar www.ismd.org.tr web adresinden ilan edilecektir.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçen tüm projeler İstanbul SMD tarafından hazırlanacak bir kitapta yer alacaktır. Bu projelerin yanı sıra kitap (katılımcılar tarafından aksi belirtilmediği sürece) tüm katılımcıların kimlik bilgilerini içerecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyuru Tarihi: 2 Şubat 2022, Çarşamba
Sorular İçin Son Tarihi: 17 Şubat 2022, Perşembe
Yanıtların Duyurulması: 24 Şubat 2022, Perşembe
Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 30 Mart 2022, Çarşamba
Birinci Aşama Sonuçlarının Açıklanması: 15 Nisan 2022, Cuma
İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 16 Mayıs 2022, Pazartesi
Sonuçlar, ikinci aşama proje teslim tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde açıklanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ