<style>.lazy{display:none}</style>Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması
27.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması

SALFOD Salihli Fotoğraf Derneği Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Yarışma Adı
Salihli Fotoğraf Derneği 3. Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yarışma Organizasyonu
Salihli Fotoğraf Derneği 3. Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Salihli Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenmektedir ve yarışmanın yürütücülüğü Salihli Fotoğraf Derneği tarafından gerçekleştirilecektir. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma dijital olarak üç kategoride yapılacaktır.
A. SERBEST (COLOR ve/veya B&W)
B. PORTRE (COLOR ve/veya B&W)
C. DOĞA (COLOR ve/veya B&W)

Tanımlar

Ads

FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı
Doğa fotoğrafçılığı, antropoloji ve arkeoloji dışında doğa tarihinin bütün branşlarını kaydeder. Canlı yada cansız fiziksel dünyanın insanlar tarafından yapılmamış veya değiştirilmemiş tüm yönlerini içerir. Doğa görüntüleri, fotoğraflanan sahnenin gerçekliğini aktarmalıdır. Yeterli bilgiye sahip bir kişi görüntünün konusunu tanımlayabilmeli ve doğru bir şekilde sunulduğuna tatmin olmalı ve doğa unsurunu kontrol etmek veya görüntüyü yakalamak için etik olmayan hiçbir uygulamanın kullanılmadığından emin olmalıdır. Canlı bir organizmanın yaşamını veya refahını tehdit eden herhangi bir insan faaliyetini doğrudan veya dolaylı olarak gösteren görüntülere izin verilmez. Bir Doğa görüntüsünün en önemli parçası, anlattığı doğa hikayesidir. Yüksek teknik standartlarla birlikte fotoğraf doğal görünmelidir. Fotoğrafı işlerken vinyet eklemek yada arka planı bulanıklaştırmak yasaktır. İnsanlar tarafından yaratılan nesnelere ve insan etkinliğinin kanıtlarına, yalnızca Doğa öyküsünün gerekli bir parçası olduklarında izin verilir. İnsan yapımı melez bitkiler, kültür, bitkileri, vahşileşmiş hayvanlar (evcil veya kontrol altındayken kaçıp vahşileşen), evcil hayvanlar, insan yapımı melez hayvanlar ve monte edilmiş veya korunmuş zoolojik örneklerin fotoğraflarına izin verilmez. Hayvanat bahçeleri gibi kontrollü koşullar altında çekilen fotoğraflara izin verilir. Bir fotoğrafın amacına yönelik olarak, canlıların dondurulmasına, anestezi veya doğal hareketi kısıtlamaya yönelik başka herhangi bir yöntemle kontrol edilmesine izin verilmez. Bir Doğa görüntüsünün gerçekliğini değiştiren hiçbir değişikliğe izin verilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Toz lekeleri, dijital gürültü (noise) ve mercek parlaması gibi fotoğraf makinesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir. Renkli görüntülerin gri tonlamalı monokroma tamamen dönüştürülmesine izin verilir. Kısmi dönüştürme, tonlama ve kızıl ötesi çekim veya dönüştürmelere izin verilmez. Aynı doğa unsurunun fotoğraf makinesinde veya yazılımla üst üste odaklama (focus stacking) veya pozlama karıştırma (exposure blending) yoluyla birleştirilen görüntülerine izin verilir. Arka arkaya çekilen ve üst üste binen görüş alanlarına sahip fotoğrafların kamerada veya yazılımla birleştirilmesine (image stitching) izin verilir.

Katılım Koşulları
a) Bu Yarışmada Yapay Zekâ İle Oluşturulan Fotoğraflara İzin Verilmez! Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerektiği hatırlatılır. Bu kurala uymayanlar FIAP ve TFSF tarafından ömür boyu cezalandırılacaktır!

b) Her bir katılımcı her kategoriye en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir. Aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları gönderilemez.

c) Jüri Üyeleri ve salon başkanı ile 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.

d) Her katılımcı aynı kategori içinde birden fazla ödül alamaz.

e) Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

f) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.

g) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

h) Kural ihlali yapan kişilere “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar Ve Kural İhlal Uygulamaları Yönergesi TFSF YG 02-D” deki yaptırımlar uygulanır. Durum FIAP’a bildirilir. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durumdan TFSF ve FIAP bilgilendirilir.

i) TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

j) Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Organizasyon kuruluşu bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

k) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası anlaşmazlıklarda “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerlidir.

l) Tüm katılımcılara ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer aldığı bir dijital albüm/gösteri, sonuçların açıklanmasının ardından 6 ay boyunca https://salihli.yarismasistemi.com/ adresinden dijital olarak indirilmeye hazır tutulacaktır.

Diğer Hususlar
a) Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b) Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

c) Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Ağustos 2024’ den itibaren https://salfod.org/ internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı sayısal bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzeleri ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

Eserlerin Gönderilmesi / Yüklenmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b) Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için https://salihli.yarismasistemi.com/ sitesine girerek veya https://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesindeki yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar.

c) Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

d) İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde salfod45@gmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.

e) Yarışma için yüklenecek olan fotoğrafların uzun kenarı en az 1980 piksel olmalıdır. Fotoğraflar JPEG, RGB dosya formatında, 300 dpi, maksimum 4 MB olmalıdır.

f) Siteye yüklenen her görselin en fazla 35 karakterden oluşan bir ismi olmalıdır. Jüri, eserin adını veya fotoğrafçının ismini asla bilmeyecektir.

g) Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )kullanılabilir.

h) Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak
https://salihli.yarismasistemi.com/ web adresi kullanılarak yüklenecektir.

i) Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır.

j) Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb. bilgiler yer almamalıdır.

k) Katılımcılar; sisteme üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Katılım Ücreti
Katılım Ücreti 15 USD veya 15 EUR, Türkiye katılımcılarI için 150 TL’dir
Tüm katılımcılar katkı payını ödemek zorundadır. Katkı ücreti ödenmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ödemeler paypal yolu ile sadiye1905@gmail.comadresine yapılabilir.
Ayrıca banka havalesi yolu ile aşağıdaki banka hesap numarasına havale yapılabilir.
TR350013400001395576800001 SALİHLİ FOTOĞRAF DERNEĞİ
Banka havalesi yaparken banka komisyonunu genel toplam üzerine ilave etmeyi unutmayınız.

Yarışma Ödülleri
Her kategori için;
FIAP Altın Madalya
Sille Sanat Sarayı Altın Madalya
Sille Sanat Sarayı Gümüş Madalya
Sille Sanat Sarayı Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu (2 adet)
Sille Sanat Sarayı Mansiyon ( 6 Adet)
Sille Sanat Sarayı Özel Ödülü (1 Adet)
Jüri Özel Ödülü ( 6 Adet)
Salihli Fotoğraf Derneği Özel ödülü (3 adet)

Ayrıca,
REHA BİLİR Özel Ödülü
Salon Başkanı Özel Ödülü – Tüm kategoriler içinden 1 tane.
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (kabul+ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir).
Türkiye’de En İyi Fotoğrafçı Kupası Ödülü (Türkiye’den katılanlar arasında toplamda en fazla kabul (kabul +ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir).
Kabul: Toplam katılıma göre %8’den az olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Son gönderim tarihi: 30-06-2024 TSI 23:55
Jürinin toplanması: 18-07-2024
Sonuçların açıklanması: 25-07-2024
Sergi ve Ödül Töreni: 31-07-2024
Yarışma sonuçları http://salihli.sillesanat.com, http://sergi.sillesanat.com/ adreslerinde ve TFSF’nin https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ web adresinden 25/07/2024 günü duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ