24.09.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Promosyon Ürünleri Tasarım Yarışması

Promosyon Ürünleri Tasarım Yarışması

Promosyon Ürünleri Tasarım Yarışması

PROMODESIGN Promosyon Ürünleri Tasarım Yarışması Son Başvuru Tarihi 22 Eylül 2019. Yarışmaya Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümlerindeki Öğrenciler İle Mezuniyetlerinin Üzerinden En Fazla 1 Yıl Geçmiş Olan Yeni Mezunlar Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
Ülkemizdeki Promosyon Ürünleri Sektörü, usta-çırak ilişkisinden gelen köklü zanaat geleneğini endüstriyel üretim altyapısına dönüştürme kabiliyetiyle iç ve dış pazarlara yeni ürünler sunarak gelişmeye devam etmektedir. Sektör oyuncularının yeniliğe odaklı girişimleri, endüstriyel tasarımın ürünlere sağladığı katma değer aracılığıyla rakamlarda karşılık bulmaktadır. Endüstriyel tasarımı etkin bir araç olarak kullanmanın rekabette en büyük avantajlardan biri olduğu sektör paydaşları tarafından bilinmektedir.

2019 itibariyle ilki düzenlenecek olan PROMODESIGN 2019 “Promosyon Ürünleri Tasarım Yarışması”; sektördeki gelişimi arttırmak, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin oluşmasına zemin hazırlamak, tasarımın sektör içindeki önemini vurgulamak, bu alanda başarı potansiyeli olan genç tasarımcıları teşvik ederek sektöre kazandırmayı amaçlamaktadır.

Promosyon Ürünleri Tasarım Yarışması; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) desteği ile “Kurumsal Pazarlama, Reklam Ürünleri & Malzemeleri Fuarı: Promosyon Show İstanbul” organizatörü SKY Fuarcılık tarafından düzenlemektedir.

Ads

Yarışmanın Kapsamı
Yarışma, “kurumsal hediye, anı nesnesi, pazarlama amaçlı promosyon ürünü, hediyelik kullanım nesnesi” türlerinde, aşağıdaki tasarım konularını kapsayacak şekilde “promosyon ürünleri” başlığında düzenlenmektedir. Katılımcılar bu konulardan bir veya birden fazlasını seçerek farklı ürün tasarımlarıyla yarışmaya katılabilirler.

Promosyon Ürünleri Tasarım Konuları:
• Tükenmez Kalem
• Anahtarlık
• Duvar Saati
• Ajanda – Defter
• Harici Güç Ünitesi (powerbank)
• Harici Bellek (usb)
• Hediyelik Çikolata ve Gıda Ambalajı
• Masa Üstü Ofis Gereçleri
• Hesap Makinesi
• Şapka
• ve yarışmacıların önereceği diğer konsept ürünler veya ürün grupları

Yarışmanın Kuralları
1) Yarışma başvurusu, “Öğrenci” kategorisinde yapılmaktadır.
a. Yarışma, üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ile mezuniyetinin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş yeni mezunların katılımına açıktır.
b. Öğrenciler ya da mezunlar, üniversitelerde ders kapsamında geliştirdikleri projeler ile, projenin fikri mülkiyetinin -öğretim elemanlarının izni ile- öğrencinin üzerinde olması koşuluyla, üniversitenin adını ve dersi veren öğretim elemanlarının danışmanlığını başvuru sırasında belirterek katılabilir. Öğretim elemanlarından izin almış olmak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenci projelerinde projenin öğrencinin kendi çalışması olması esastır. Ders kapsamında üretilen proje birden fazla öğrenci ile yapılmışsa, yarışmaya grup olarak katılmalıdırlar.
2) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3) Yarışmaya T.C. vatandaşları ile T.C. vatandaşı olmayıp T.C. üniversitelerinde öğrenci olan kişiler başvurabilir.
4) Yarışmaya katılımda yaş sınırı bulunmayıp, reşit olmayan kişiler için başvuru formunda veli onayı olmalıdır.
5) Yarışmacıların gerçek kişi olarak belirtilmesi zorunludur.
6) Yarışmacılar yarışmaya, en fazla üç adet olmak üzere birden fazla tasarım ile katılabileceklerdir. Her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalı ve gönderi yapılmalıdır.
7) Yarışmacılar yarışmaya en az iki en fazla dört üyeden oluşan grup halinde katılabileceklerdir. Başvuru formunda tüm grup üyelerinin bilgileri bulunmalıdır. Gruplar yarışmaya, en fazla üç adet olmak üzere birden fazla tasarım ile katılabileceklerdir. Her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalı ve gönderi yapılmalıdır.
8) Tasarımların gönderimine ‘tarih, format, içerik’ ile ilgili tüm sorumluluk başvuru sahiplerine aittir.
9) Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından, üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir.
10) Yarışmaya gönderilen tasarımların daha önce hiçbir ulusal veya uluslararası yarışmada derece almamış olması ve/veya üretilmemiş olması gerekmektedir.
11) Sky Fuarcılık çalışanları, PROMASİAD yönetim kurulu üyeleri, ETMK yönetim kurulları üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece yakınları ve jüri üyelerinin işyerlerinde çalışan kişiler yarışmaya katılamazlar.
12) Bu yarışmaya başvuran tüm katılımcılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul ettiklerini başvuru formunu doldurarak beyan etmiş olurlar.
13) Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa geri alınır.
14) Bu katılım kuralları ile ilintili herhangi bir iddia veya anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yarışmaya Başvuru
1) Yarışmacılar, yarışmanın şartnamesine ve başvuru formuna, https://www.promosyonshow.com/promodesign sitesindeki bağlantıdan ulaşabilirler.
2) Yarışmacılar, promodesign@skyfuar.com e-posta adresine;
– Eksiksiz doldurulup imzalanmış ve taranmış jpeg/pdf formatında başvuru formu,
– 4. maddede tanımlandığı biçimde tasarım görselleri, açıklamaları, tasarım raporu,
– katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmiş, jpeg formatında 200 (pix/inch) çözünürlüğünde standart vesikalık boyutunda fotoğrafı,
– okuldan alınan öğrenci belgesi veya e-devlet üzerinden öğrenciliğin devamını ya da mezuniyeti gösterir belge veya güncel bandrolü görünen öğrenci kimlik kartını önlü/arkalı fotoğrafını jpeg/pdf formatında göndermelidirler. Dereceye giren tasarımcılar, ödül törenini takip eden 1 ay içerisinde, okuldan alacakları ıslak imzalı öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesinin noter onaylı suretini göndermeleri gerekmektedir.
3) Yarışma başvuruları yalnız e-posta ile yapılacaktır; yarışmacıların gönderdikleri e-postalara otomatik “iletildi/okundu” yanıtı almaları, gönderilerin ulaştığını teyit edecek olup gönderinin zamanında, katılım kriterlerine uyan doğru format ve içerikte olduğunu teyit etmeyecektir. Belirtilen süre içerisinde belirtilen e-posta adresine ulaşmayan tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir. E-postaların konu kısmına 4. maddede belirtildiği biçimde kategori adı ve rumuz yazılmalıdır.
4) Tasarım görselleri; 200 (pix/inch) çözünürlükte, -diğer evraklarla birlikte toplam- 5 MB’ı geçmeyecek, jpeg formatında en fazla 4 adet yatay A3 (29,7cm x 42cm) paftadan oluşmalıdır.
a. Paftalar; beyaz zemin üzerine elle çizilmiş ve renklendirilmiş veya bilgisayarda görselleştirilmiş ürünün genel görünüşünü, ürünün büyüklüğüne ilişkin gerektiği ölçüde teknik resim, plan kesit, açınım perspektifini, ölçü ve ölçek bilgisini, ürünün kullanım senaryosunu, ürünün çözdüğü problemi, işlevini, varsa önerdiği yeniliği, ürün-kullanıcı ilişkisini görsel olarak aktarmalıdır.
b. Tasarım görsellerinin olduğu her paftanın sol üst köşesine (tercihen Türkçe) isim önerisi, sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalıdır (örnek: SKY12345). Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar, her tasarım için ayrı bir rumuz yazmalıdır.
c. Tasarım görsellerin olduğu her paftaya, o paftanın içeriğiyle ilgili olarak tasarımın konusu/konsepti, işlevi, temel ilkeleri, önerilen üretim yöntemi ve malzemelere ilişkin kısa bilgiler yazılmalıdır. Bu bilgiler, tasarımcının tercihine göre, paftaların görsel bütünlüğüne hizmet edecek şekilde görsellerle ilişkilendirilerek uygun boşluklara yazılabilir.
d. Yarışmacılar, paftalarda yer alan tasarım konusunu, tasarım konseptini, temel ilkelerini, işlevlerini, üretim yöntemi ve malzeme bilgileri ile tasarımın çözdüğü problem, işlev, kullanım senaryosu, varsa önerdiği yeniliğe ilişkin, bir A4’ü geçmeyecek Türkçe ve İngilizce metinden oluşan tasarım raporunu, tasarımın rumuzu adıyla kaydedilmiş word formatlı dosya halinde hazırlayıp başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte göndermelidirler.
e. Yarışmacılar, başvuru sırasında jpeg olarak yolladıkları tasarım görsellerinin yüksek çözünürlüklü tiff formatlı dosyalarını, ödül almaları halinde fuar alanında sergilenecek büyük boyutlu çıktılar için hazır bulundurmalıdırlar. Dereceye giren tasarımcılar 25 Eylül günü, 26 Eylül tarihli ödül töreni için bilgilendirilecektir; tiff dosyaların gönderimi konusunda yönlendirileceklerdir.
f. Promosyon Show İstanbul Fuarındaki ödül töreninin ardından, dereceye giren tasarımcılardan, yurtdışındaki fuarda sergilenmek üzere başvuru paftalarının İngilizce metinli biçimini temin etmeleri istenecektir. Buna ilişkin tarih ayrıca duyurulacaktır.
5) Seçici kurul ihtiyaç halinde ilave doküman talep edebilir.
6) Yüklenen tasarım görsellerinde ve açıklamalarda yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
7) Yarışma için istenilen bilgilerin ve belgelerin eksik veya yanlış teslim edilmesi halinde tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
Yarışma Başvurusu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ