17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı 2022

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı 2022

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı Başvuruları Başladı

Peygamber Sevdalıları Platformu 2022 Siyer Sınavı Yarışması Başvuruları Başladı. Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2022 yılında “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Siyer Yarışması dört kategoride olup online çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Yarışma Sonuçları Açıklandı. Sayfa Altındaki Linkten Sorgulanabilir.

Siyer Yarışmasının Kategori ve Günleri:
1. Kategori ( 4. ve 5. sınıflar)
2. Kategori (6,7 ve 8. sınıflar)
3. Kategori Liseler (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) İle Örgün Eğitimde Okumayıp 2005 Ve Sonrası Doğanlar
4. Kategori Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar )

Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

Yarışmanın Amacı:
Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile;
1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı, 2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışma Katılım Şartları Ve Başvuru:

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:

1.1.Yarışma Kategorileri:

1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)

2.KATEGORİ: (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2005 ve sonrası doğumlu olanlar

4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları:

1. ve 2.KATEGORİ: Peygamber Sevdalıları Komisyonunun Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed’in Hayatı”

3. ve 4.KATEGORİ: Adnan Akgönül’ün Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi Vesellem) “ Adlı Kitapları Olacaktır.

Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:

1: Yarışma, başvuru işlemleri (08 Ekim 2021 ile 31 Ocak 2022) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.

3: Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen yerlerden/noktalardan veya adayın temin edebileceği herhangi bir yerden temin edilebilir.

4: Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR: “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

7: Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

8: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödül programları gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın-yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.

9: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.

10: Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili veb sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.

11: Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

12: Herhangi bir yerde kayda değer yarışmacı olmaması halinde Yarışma Komisyonu buradaki yarışmayı iptal edebileceği gibi en yakın noktaya da alabilir.

13: Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma gününden kısa bir süre önce verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

14: Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

15: Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir, yarışmayı yazılı değil de online vs. şekilde yapabilir.

16: Yarışma Komisyonunun yarışmanın mecburi hallerden dolayı online yapılmasına karar vermesi halinde, genel internet sorunları, sistemsel arızalar vb. sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

Yarışmanın Yapılacağı Yerler Ve Yarışma Tarihi‐Saati:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde (13 Şubat 2022 / Pazar 11:00-12:30) (TSİ) Saatleri Arasında Erkek / Bayan Ayrı Ayrı Salonlarda Olmak Üzere Tek Oturumda Aynı Anda Yapılacaktır. Ayrıca Yarışmacılara, Yarışmaya Giriş Yerleri E-Posta / Ssm İle Bildirilecektir.

Not: Yarışmanın yukarıda da değinilen sebeplerden dolayı online yapılmak durumunda kalınması halinde Yarışma Komisyonu yarışmanın gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir ve bunu e-posta/sms/sosyal medya vs. yollarla yarışmacılara ulaştırmaya çalışır.

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi:

1-Yarışmacılar yarışmaya soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile katılacaklardır.

2-Yarışmacılar yarışmaya cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti yarışmacıya ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.

3-Yarışma başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

4-Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

5-İlk 30 dakikadan sonra gelenler yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmanın ilk 45 dakikasında, aday yarışmayı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmamalıdır.

6-Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama belirlenecektir.

7-Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
3.ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

9-Yarışmacılar, yarışma salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır. Düzenleme Kurulu, ihtiyaç halinde adayın yarışma yerini değiştirme hakkına sahiptir.

Yarışmanın online yapılmasının zorunlu olduğu durumlarla ilgili ek maddeler:
1-Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

2-Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.

3-Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı yarışma komisyonun uygun göreceği makul zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.

4-Yarışma komisyonu yarışmanın gün ve saatlerini yeniden düzenleyebilir.

Yarışmanın Ödülleri:
‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
-Yarışma Ödülleri Kesin Sonuçların İlan Edilmesinden İtibaren En Geç 1 Ay İçerisinde Alınmalıdır. Kişinin İletişim Bilgilerinde Yapılan Değişikliklerin Bildirilmemesi, Kişiye Haber Verildiği Halde Ödülünü Almaması Gibi Durumlarda Hak İddia Edilmez.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
(4 ve 5. sınıf öğrencileri)
Adet
Dizüstü Bilgisayar2
Tablet10
Bisiklet /1 Gram Altın8
Akıllı Bileklik Saat15
Scooter‐Paten /Oyun Çadırı20
Sırt Çantası30
Dart Tahtası – Oyun Seti (Mangala / Jenga)50
Uçurtma – Masa Tenisi Raketi Takımı – Basketbol Potası75
Eşarp /Futbol Topu90
Satranç Takımı100
GENEL TOPLAM
400
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri)
Adet
Dizüstü Bilgisayar1
Tablet5
Bisiklet /1 Gram Altın3
Drone7
Teleskop6
Akıllı Bileklik10
Dua Yayıncılık Kitap Seti20
Sırt Çantası20
Uçurtma – Masa Tenisi Raketi Takımı – Basketbol Potası60
Eşarp / Futbol Topu50
Satranç Takımı
118
GENEL TOPLAM
300
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)
Adet
Dizüstü Bilgisayar2
Bisiklet (Erkekler / Çeyrek Altın)5
Tablet8
Drone8
Teleskop8
Akıllı Bileklik8
Dua Yayıncılık Kitap Seti30
Uçurtma – Masa Tenisi Raketi Takımı – Basketbol Potası115
Eşarp/ Futbol Topu100
GENEL TOPLAM
300
ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün
Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu
olanlar )
Adet
Dizüstü Bilgisayar2
Çeyrek Altın5
Tablet7
Drone10
Teleskop10
Akıllı Bileklik / Kol Saati10
Dua Yayıncılık Kitap Seti20
Ses Topu / Karaoke Mikrofon86
GENEL TOPLAM
150
DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında
Kalanlar)
Adet
Dizüstü Bilgisayar3
Yarım Altın7
Çeyrek Altın10
Kol Saati30
Dua Yayıncılık Kitap Seti100
GENEL TOPLAM
150
TOPLAM
1300

Yarışmanın Diğer Şartları:
‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir.

Yetkili Kurullar:
1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

K. Bilgi – İletişim:
Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır
Web: http://peygambersevdalilari.com
Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.
E‐posta: siyersinavi@gmail.com

2022 Siyer Sınavı Cevap Anahtarı
Siyer Cevap Anahtarı 2022
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.
Yarışma Sonuçları İçin Tıklayın.
Önemli Not: 21-24 Şubat saat 12 ye kadar siyersinavi@gmail.com adresine itirazlarınızı iletebilirsiniz.
Kesin sonuçlar, Sıralama ve Ödüller itiraz sürecinden sonra 6 Mart Pazar saat 20:00’da REHBER TV’de yayınlanacaktır.
Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra yine Yukarıdaki adresten Sorgulanabilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 139 YORUM
 1. Yildiz dedi ki:

  Oduller ne zamn verilecek

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yarışmaya düzenleyen kurum ile iletişime geçiniz.
   https://www.peygambersevdalilari.com/iletisim/

 2. Muhammed Ömer Çelik dedi ki:

  Ödüllerle ilgili neden herhangi bir bilgilendirilme yok.

 3. zeynep dedi ki:

  ktılbilirmiyim

 4. Muhamed yusuf ok dedi ki:

  S.a 57netim var 2ci kategoride dereceye girmismiyimdir.Allahin selameti üzerinize olsun

 5. Sema ÖZDEMİR dedi ki:

  Tüm soruları yaptım ama 50 netim var acaba dereceye girebilir miyim?Daha önce bu platformun düzenlediği yarışmaya da katılmadığım için bilemedim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   düşük ihtimal ama her şey olabilir, diğer katılanlara göre.

  2. Kübra ARPACI dedi ki:

   Ik

 6. telefon hasreti dedi ki:

  Herkeze burdan iyi aksamlar ben bu sınava adanadan katildim. Lise kategorisinden bir telefonum bile yok. Tek hayalim ceyrek altinla bir telefon almakti. Bu siyer sinaviyla hayallerime kavusacağımı umuyordum.15 tatilde hic derslerime çalısmayip,ders konu tekrarlarini yapmayip gunlerce bir telefon hayaliyle bu sinava hazirlandim. Cunku tek umudum bundaydi. Bazi aksamlar kazanamama korkusuyla gozume uyku girmeyen gunler de oldu. Ve bu gun sinava girdim ve basaramadim.Olmadi.Umutlarim suya düştü.Bir Telefona kavusamicam.

 7. Muhammed dedi ki:

  Ben derik mrdinde oturuyom sınavımız bügün inşallah katılırım birazdanan başlıycak ama sevgili peygamberimizin hayatı kitbını yazan kim bilmiyom söylermiziniz bide kaç kitabı var

  1. Muhammed dedi ki:

   Acil cevap

 8. Nesuh kemal çin dedi ki:

  Allah ın izniyle inşallah kazanırım kendime güveniyorum hemde çokk güveniyorum inşallah kazanırım tüm kardeşlerimize dua ediyorum ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️:-)

 9. Hülya dedi ki:

  Keşke herkesi düşünerek yapsaydınız daha güzel olurdu

 10. Hülya dedi ki:

  Keşke sınav online da olabilseydi %53 engelim var engelinden dolayı ailem beni yalnız göndermiyor çok çabaladım uzak olduğu için götürecek kimseyi bulamadım başvurdum kitabı aldım çalıştım ama sonuç hiçbir şey yok içimde kaldı resmen ya

 11. mstery wolf dedi ki:

  oturduğun yere en yakın okulda yapılcak

 12. Müserref dedi ki:

  Halaa sms gelmedi bilgi lutfen

 13. Zübeyde dedi ki:

  Katildim ama ben arnavutkoy de oturuyorum yer olarak sanliurfa yazmışlar nasıl değiştirebilirim

   1. Hatun dedi ki:

    Merhaba yarışmaya Mardin Kızıltepeden katılacam giriş yeri olarak sms le gelen okulun müdürü okula herhangi bir yazı gelmediğini ve dolayısıyla sınavı yapamayacağını söyledi. Bu konuda yerimi değiştirebilir misiniz ? Rica etsem. Şimdiden teşekkür ederim. Saygı ve dualarımla…

 14. Mehmet nuri dedi ki:

  Kitaplar temin yerlerinden ücretli mi alacagiz

 15. Selahaddin karaoğlan dedi ki:

  Yarışmaya ne zaman gireceğiz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde (13 Şubat 2022 / Pazar 11:00-12:30) (TSİ) Saatleri Arasında Erkek / Bayan Ayrı Ayrı Salonlarda Olmak Üzere Tek Oturumda Aynı Anda Yapılacaktır.

 16. Furkan Akyüz dedi ki:

  Katılıyorum

 17. Muhammed Ali arslan dedi ki:

  Kazanmak istiyorum❤️

 18. Mervan dedi ki:

  Arkadaşlar hangi okulda katılacağımızı nereden öğreneceğiz ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yarışmacılara, Yarışmaya Giriş Yerleri E-Posta / Ssm İle Bildirilecektir.

  2. Elif nur dedi ki:

   Öğretminine sor

 19. bedircan tapşık dedi ki:

  ben bu yarışmaya katılmak istiyorum ben bu yarışmanın nerde olduğunu bilmiyorum zaten bilsem bile babam getirmez sizden bir ricam beni siz alıp getirin lütfen lütfen lütfen babam getirmiyeceğini biliyorum lütfen siz beni getirin

 20. Yusuf erden dedi ki:

  Katılıyorum

 21. Mehmet Vahit Ayhan dedi ki:

  Umarım inşallah kazanırım

  1. Merve yargı dedi ki:

   Nerde katılacağımız belirtilmiyor nerden öğrenebilirim

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Yarışmacılara, Yarışmaya Giriş Yerleri E-Posta / Ssm İle Bildirilecektir.

 22. Fatma dedi ki:

  Allah’ın izniyle insalah kazanırım

BİR YORUM YAZ