<style>.lazy{display:none}</style>Permolit Boya Mural Graffiti Yarışması Başvuru Koşulları
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Permolit Boya Mural Graffiti Yarışması

Permolit Boya Mural Graffiti Yarışması

Permolit Boya Mural Graffiti Yarışması

Permolit Boya Mural Graffiti Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Tek Yada En Fazla 3 Kişiden Oluşan Bir Ekip İle Katılmak Mümkündür.

Yarışma Ödülleri
Yarışmanın İlk Aşamasında Seçilen Beş Projenin Her Birine 4 Bin Türk Lirası
Yarışmanın İkinci Aşamasında İlk Aşama Ödülüne Ek Olarak 10 Bin Türk Lirası
Yarışmanın ilk aşamasında jüri tarafından değerlendirilen tasarımlar içinden seçilecek 5 projenin her birine 4.000TL ödül, plaket ve ilk aşama ödül belgesi ödül töreninde verilecektir.
Yarışmanın ikinci aşaması ise uygulanan işlerin değerlendirilmesi sonucunda bir projeye ilk aşama ödülüne ek olarak 10.000TL ödül olarak verilecektir.
Ödüller elektronik alımda geçerli hediye çeki olarak verilecektir. Jüri gerekli gördüğü ekiplere teşvik ödülü verebilir. Jüri değerlendirmesi sonucunda yukarıda yazılı ödüller Permolit Boya tarafından üstlenilecektir.

‘’Permolit Boya ile Güzelleşir Dünya’’ Denizcilik, Yelken ve Deniz Çevre Bilinci Mural/Graffiti Yarışması

Permolit Boya’nın Güzelleşir Dünya sloganı ile bu sene ilki gerçekleştirilecek olan Mural/Graffiti yarışmasının teması denizcilik, yelken ve deniz çevre bilinci olarak belirlenmiştir. Deniz ve kara birbirini bütünleyen ve ortak kullanıcı olarak insan temasına dayanan bir olgudur. Yaşadığımız çevre sorunları ile Marmara Denizi’nin ve denizciliğin önemi bir kere daha anlaşılmıştır. Permolit Boya ile Güzelleşir Dünya teması, Denizcilik ve deniz sporları konulu yarışmanın ev sahipliğini ise Türkiye’nin en eski yelken kulüplerinden Kalamış Yelken Kulübü yapacaktır. Denizimize, denizciliğimize, yelken sporuna ve Marmara Denizi ile ilgili her türlü yoruma açık olacak renk temalı projeler beklenmektedir.

Yarışmanın Amacı Ve Hedefler

Ads

• Permolit Boya ile güzelleşir Dünya teması kapsamında deniz, denizcilik ve yelken sporu kapsamında özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi,
• Kamusal alanların ve özellikle gençlerin bulunduğu alanların yüzey sanatları ile güzelleşmesi,
• Denizcilik ve deniz sporlarına ilginin arttırılması için sanat ara yüzünün kullanılması,
• Marmara Denizinin İstanbul halkı için önemi ve farkındalığının yaratılması/arttırılması,
• Kamusal alanlarda gündelik hayatın sosyal ve kültürel anlamda zenginleştirilmesine katkı sağlanması;
• Permolit Boya’nın kurumsalına uygun olacak renk kullanımlarının desteklenerek değişecek mekanlar yaratılması,
• Çevre bilincini estetik bakış açısı ile gözeten özgün projelerle mekanların yenilenmesi,
• Denizlerimizin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve bu konuda sanat yolu ile kamusal mesajlar yaratılması,
• Permolit Boya ile güzelleşen kamusal alanların denizcilik ve sportif yaşamla bütünleşik, kültür, sanat çalışmalarına ve gösterimlerine olanak sağlayan ortamlar yaratılması,
• Permolit Boya ürün ve tecrübelerinin sanatla bütünleşerek sokak sanatçılarının ve sanat ortamının gelişimine destek olunması,
• Kamusal alan düzenlemelerine örnek teşkil edebilecek fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu Ve Yeri
Denizcilik, Yelken Ve Deniz Çevre Bilinci
Son günlerde yaşanan doğa ve çevre olayları bizlere göstermiştir ki deniz ve denizciliğimize daha fazla sahip çıkarak bu konuda halkın farkındalığını arttırmamız gerekmektedir. Bu nedenle dünyanın en eski deniz kültürü ve sporlarından biri olan yelken sporu ile ilgili yarışmamızın ilkini Marmara Denizi’mizin en köklü yelken kurumlarından biri olan Kalamış Yelken Kulübü’nde yapmaya karar verildi. Denizcilik ve Yelken Sporu ile ilgili her türlü mural/ graffiti yaklaşımları yarışma kapsamında değerlendirilebilir. Fenerbahçe yarımadası içinde yer alan Kalamış Yelken Kulübü mendirek yüzeyleri uygulama alanları olarak kullanılacaktır.

1984 yılından bugüne ‘ilk’leriyle, ‘en’leriyle yaşam alanlarına renk katan Permolit Boya, Akçalı Şirketler Topluluğu bünyesinde 25 ülkeye ulaşmaktadır. 300’ün üzerindeki ürünüyle boya sektörünün önde gelen markalarından Permolit Boya, sektörünün ilk tavan boyasını ve ilk “daha ulaşılabilir fiyatlarda” antibakteriyel boyalarını geliştirmiştir.

Türkiye’nin en fazla tercih edilen sprey boyalarıyla da pazar lideri olan firma, sokak sanatlarına yönelik bilincin aşılanması ve çevre alanında farkındalık oluşturma amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır.

Çevreye ve gelecek nesillere verdiği değer çerçevesinde, “Güzelleşir Dünya” mottosuyla hareket eden Permolit Boya, denizlerimizde yaşanan kirliliğe dikkat çekme hedefiyle; “Denizcilik, Yelken ve Deniz Çevre Bilinci” temalı Mural / Graffiti yarışmasının ana sponsoru olmuştur.
Kalamış Yelken Kulübü; İstanbul’un en köklü yelken ve denizcilik kulüplerinden biridir. Faaliyet alanları, Türkiye Cumhuriyeti Yelken Federasyonu yıllık Faaliyet programı gereği, Yelken yarışları düzenlemek, sporcuları ile yarışlara katılmak, kamuya açık olarak karada ve denizde yelken ve denizcilik eğitimi vermek, kendi alanında sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek, akademik işbirliği gerçekleştirmek, sporcu idareci ve antrenör yetiştirmek, Yurtdışındaki denizcilik faaliyetlerinde ülkemizi temsil etmek ve temaslarda bulunmak, Yarışçı sporcu ve üyelerin sosyal bir ortamda bulunmaları için kulüp imkanları sağlamak.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
“Permolit Boya ile Güzelleşir Dünya Açık Alan-Sokak Sanatı Yarışması” Permolit Boya, Kalamış Yelken Kulübü ve Akademisyen proje ekibinin düzenlediği ulusal ve iki aşamalı sanatsal uygulama yarışmasıdır.
Yarışma iki aşamalı olup ilk aşama dijital teslim ile önerilen işi anlatan serbest teknik kavramsal tasarım önerisidir. Uygulama yapılması için 5 proje seçilecektir.
İkinci aşama ise seçilen 5 projenin Kalamış Yelken Kulübü mendirek duvarlarında uygulanması şeklinde olacaktır. Her sanatçıya yaklaşık 180x800cm boyutlarında yaklaşık eğimi %20 olan fotoğrafta gözüken duvar bölümleri verilecektir. Seçilen projelere ilk aşama ödül belgeleri ve çeşitli hediyeler verilecek, seçici kurul tarafından ödül değerlendirilmesi uygulama üzerinden yapılacaktır.

Katılım Koşulları

• Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm mural sanat, graffiti, grafik, mimarlık, iç mimarlık, Endüstri Tasarımı, v.b. tasarım alanlarında çalışan tüm katılımcılara açıktır. Katılım Lisans öğrencilerine ve lisans mezunlarına açıktır.
• Yarışmaya tek ya da en fazla 3 kişiden oluşan bir ekip olarak katılmak mümkündür.
• Ekip üyelerinin ve yardımcılarının daha önce gerçekleştirmiş oldukları mural sanat veya benzeri uygulama çalışmalarını başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir. Yarışmanın ikinci aşamasında uygulama olacağı için tasarımla beraber daha önce yapılmış örnek çalışmalar referans olarak jüri tarafından değerlendirilecektir.
• Düşünülen çalışma için ihtiyaç duyulacak malzeme ve teknik donanım mutlaka ayrı bir dosyada yazılmalı, sunulmalıdır.
• Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, yapılmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
• Yarışma jürisi asil ve danışman üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcıya bir katılım belgesi verilecektir.
• Yarışmacılar en fazla 3 proje ile yarışmaya katılabilirler. Her projenin ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir.
• Yarışma için gönderilecek proje için bir isim belirlemek gerekmektedir. Proje ismi rumuz olarak kullanılacaktır.
• Yarışmada ödül alan projelerin uygulama, fikir ve yayınlama hakkı yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlara aittir. Bu kurum ve kuruluşlar yarışmacıların projelerini ayrıca yayınlamalarına müdahale etmeyecektir.
• Yarışmaya katılan projeler arasından uygulama aşamasına seçilmeyenler arasından jürinin seçtiği projeler ayrıca sergi yapılarak halka açık sergilenecektir.
• Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmanın ikinci aşamasını kazananlar için bir yer görme organize edilecektir.
• Yarışmanın uygulama aşamasına katılan sanatçıların uygulama için talep ettikleri malzemeler Permolit Boya tarafından karşılanacaktır. Sanatçı daha sonra uygulama için ödül dışında bir ücret talep etmeyecektir.
• Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
• Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılım koşulları esaslarına uymayan, herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli edecek işaret bulunan, eksik teslim edilen veya zamanından geç teslim edilen projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşulu ile değerlendirmeden çıkarılır.

İletişim Bilgileri
Yarışma Permolit Boya, Kalamış Yelken Kulübü ortaklığında açılmıştır.
İletişim: www.permolitboya.com.tr/yarisma
Sorular için de aynı adres kullanılacaktır.

Yarışma Takvimi
Soruların Ve Cevapların Yayınlanması: 31 Temmuz 2021
İlk Aşama Proje Teslim: 8 Ağustos 2021
İlk Beş Projenin Seçilmesi Ve İlanı: 12 Ağustos 2021
Seçilen Projelerin Uygulanması: 16-20 Ağustos 2021
Ödül Töreni (Duruma Göre Değişiklik Gösterebilir. Değişiklik Olması Durumunda Ayrıca Duyurulacaktır): 26 Ağustos 2021

Yarışma Süreci
• Yarışma şartnamesi ve gerekli bilgiler başvuru tarihinden itibaren yarışma resmi sitesinden (www.permolitboya.com.tr/yarisma) yayınlanacaktır.
• Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını, www.permolitboya.com.tr/yarisma sitesinden ileteceklerdir. Sorular ve cevaplar, yarışmanın resmi sitesinden (www.permolitboya.com.tr/yarisma) yayınlanacaktır.
• Yarışmacı ekipler dijital olarak hazırladığı proje paftaları ve belgelerini dosyası toplamda 100 MB’ı geçmeyecek şekilde (www.permolitboya.com.tr/yarisma) web sitesinde ilgili bölüme yükleyecektir.
• Yarışmaya katılacak tüm ekipler kendilerine bir proje ismi belirleyecektir.
• Proje isminin katılımcıyı tanımlamayacak yapılan iş ile alakalı olması gerekmektedir.
• Yarışmaya katılacak projeler, tüm belge ve paftalarının tümünü, adı belirledikleri proje isimi oluşan tek bir dosya içinde “.zip” veya “.rar” dosyası olarak ilan edilen proje teslim tarih ve saatleri içinde dijital olarak yüklenmiş olmalıdır.
• Yarışma iki aşamalıdır. İlk aşama dijital kavramsal tasarım teslimi, ikinci aşama ise seçilen projelerin yerinde uygulanması ile seçici kurul tarafından ödül değerlendirmesi için hazır hale getirilmesi
• Uygulanması düşünülen sanat işi tanımlanan alan için yarışma konusuna ve renk temasını kullanan işlerden seçilecektir ve uygulama 5 günü geçmeyecek serbest teknikte olmalıdır. Yüzey sanatları olabileceği gibi, üç boyutlu sanat işleri de olabilir.

Projelerde Aranılan Nitelikler
• Denizcilik ve Yelken Sporu konusuna uygun içerik,
• Kamusal alana uygun içerik,
• Tasarım özgünlüğü,
• Uygulanabilirlik,
• Doğal ve kültürel değerlere katkı sağlama,
• Yelken, Denizcilik ve sanat ilişkisini başarılı şekilde kurma,

Yarışmacılardan İstenenler
• Proje Bir A1 Yatay proje Pafta ile düzenlenecektir.
• Tasarımı ifade edebilecek kavramsal anlatımlar.
• Tasarım ve kararları ifade eden en az bir adet perspektif.
• İfade tekniği serbesttir.
• Maket istenmemektedir.
• 300 kelimeyi geçmeyecek tasarım kararlarını anlatan bir rapor. (Word formatında istenilen bölümleri proje paftasında kullanılabilir)
• Tasarımda kullanılacak olan malzemelerin metraj ve tasarım detayları ile ilgili bilgi veren açıklama

Projelerin Teslim Şekli
• Teslim edilecek bütün paftalarda sol üst köşeye proje ismi yazılmalıdır.
• Teslim Paftalarında sanatçı isimleri sadece pafta altında 1cm lik şerit içinde yer almalıdır. Paftalarda bu şerit dışında isim ve kimlik tanıtıcı ifade olmamalıdır.
• Teslim Paftaları aynı zamanda sergileneceği için açıklama metinleri içerebilir.
• Daha önce yapılan uygulama tecrübeleri pdf formatında olmalı ve çok uzun tutulmamalıdır. Fazla uygulaması olan katılımcılar için en fazla üç uygulama seçilmesi önerilmektedir.
• Çizim ve sunuş şekli serbesttir.
• Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel konseptini ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 300 sözcükten oluşan Word formatında bir proje raporu istenmektedir. Raporun Türkçe karakterlerle ve imla kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir. Açıklama Raporu içinde ihtiyaç duyulan malzeme ve teknik bilgi bir bölüm olarak yer almalıdır.
• Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje paftaları ve belgelerini yükleme dosyası toplamda 100 MB’ı geçmeyecek şekilde www.permolitboya.com.tr/yarisma web sitesinde ilgili bölüme yükleyecektir.
• Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında, teslim günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesinde bulunan başvuru bölümüne dijital olarak yüklemiş olmalıdır. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.
Tek bir klasör (Klasör adı Proje ismi olacak) içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;
Not: Aşağıdaki istenenler ayrı ayrı başında proje isimi yer alacak şekilde isimlendirilip yine proje isimi ile klasörlenerek ziplenecektir. Lütfen zip dosyasını kendiniz bir kez açıp kontrol ettikten sonra sisteme yükleyiniz.

• En fazla 1 adet dijital proje paftası ( “.jpeg” formatında, en az 72 dpi en fazla 150dpi, A1 yatay formatta)
• Açıklama raporu (1 sayfa, en fazla 300 kelimeden oluşan, Word formatında)
• Uygulama tecrübesi dosyası (pdf formatında en fazla 3 uygulama)
• Doldurulmuş olarak yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım ve kimlik formu tüm ekip tarafından ayrı ayrı doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Taranmış olarak dijital pdf/ jpeg formatında teslim edilecektir.)
• Lisans Mezun belgesi veya okul öğrenci belgesi

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ