28.06.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Pendik Belediyesi Ne Varsa Pendikte Var Fotoğraf Yarışması

Pendik Belediyesi Ne Varsa Pendikte Var Fotoğraf Yarışması

Pendik Belediyesi Ne Varsa Pendikte Var Fotoğraf Yarışması

Pendik Belediyesi Ne Varsa Pendikte Var Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışma 2 Kategoride Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Serbest Kategori Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası
En Fazla 30 Adet Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Drone Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
1 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası
En Fazla 15 Adet Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Yarışmanın Konusu
Pendik; tarihi mirası, insanı, esnafı, doğası ve sosyal hayatı tanımaktır. Konumu itibarıyla ipek yolu üzerinde olup tek başına bir anlam ifade etmektedir.

Sponsorlu

Mekansal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların İstanbul ilinin Pendik sınırları içerisinde çekilmiş olması ve bunun anlaşılması gerekmektedir. Yarışmanın konusu Pendik ilçesinin sınırları içerisinde belirtilen mahalle ve semtlerdir. Haritada ve listede mevcuttur.

Yarışmanın Amacı
Fotoğraf severleri İstanbul’un güzide ilçesi Pendik ile buluşturmak, fotoğraf sanatı açısından ilçeyi cazip hale getirmektir. Bu maksatla Pendik ilçesinin, tanıtımına ve Fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamaktır.

Yarışma Kategori / Bölümleri
Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve 2 (İki) bölümdür.

1. Serbest Kategori (Renkli veya Siyah-Beyaz)

2. Drone Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz) olarak 2 (İki) bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

3. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFV tarafından verilmiş katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışmadır.

4. Yarışmaya her fotoğrafçı Pendik Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş, Serbest ve Drone bölümlerinde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir.

5. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

6. Serbest ve Drone kategorisinde Madde 4.7.de belirtilen sınırları kapsayacak şekilde ve fotoğrafların 2020, 2021, 2022 yılları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarda çekildiği yeri gösteren işaret veya işaretler (mimari dokular, şehir dokusu ya da belirtilen sınırlar içerisinde olduğu bilinen objeler vb.) olmalıdır.

7. Pendik ilçesi sınırları içinde,
Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miraslar
Tarihi Eserler
Kültürel Zenginlikler
Kahvehaneler
Pendik Sokakları
Pendik Bakkalları
Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar
Dini Mekanlar
Dini Ritüeller
Semt Pazarları
Tren Garı
Kütüphaneler
Balıkçılar
Pendik’te Günlük Yaşam
Pendik’te bulunan AVM’ler
Sabiha Gökçen Havaalanı
Pendik Millet Bahçesi
Sokak Satıcıları
Çarşı ve Meydanlar
Tarım (Seralar vb.)
Arıcılık
Pendik Manzaraları
Pendik Köyleri
Veterinerlik

8. Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından organize edilen, daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

9. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kesme gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Ancak özellikle fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenler dönüştürülemez. Fotoğraf makinesi içindeki birden fazla fotoğraf birleştirme ve belgesel yapıyı bozan uygulamalar kullanılarak çekilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

10. Birden fazla fotoğrafın üst üste montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan panorama fotoğraflar kabul edilir.

11. Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone ve benzeri insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

12. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine ödül töreni günü veya yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

13. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

14. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve yukarıda madde 4.7.de belirtilen semt/ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

15. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

16. Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz. Bu şekilde bir kullanım olduğunda ilgili taraflara karşı fotoğrafı sisteme yükleyen kişi sorumludur. Bu tarz fotoğraflar değerlendirme dışı kabul edilecektir.

17. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

18. Kural ihlali yapan kişilere, idarenin onayladığı fotoğrafla ilgili Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın belirlediği yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

19. İdarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın düzenlediği bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; bu kurumlar elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

20. Düzenleme Kurulu ve Türkiye Fotoğraf Vakfı ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

21. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, idarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı’na Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla yetkilidir.

22. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar mevcut TFV sisteminde yedeklenir ve idarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online veya manuel olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

23. Yarışma sonuçları Pendik Belediye Başkanlığının http://www.pendik.bel.tr/ adresinde ve sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı web sitelerinde ve sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara düzenleme kurumu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
● Yarışma online (çevrim içi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri ) kabul edilmeyecektir.
● Yarışma fotoğraflarının online (çevrim içi) olarak gönderilmesi
https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
● https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
● Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve yüklenmelidir.
● Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih vb. işaretler, bilgiler bulunmamalıdır.
● Yarışmaya katılacak fotoğrafların JPG / JPEG formatında, kısa kenar en az 2560 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1.5 Megabayttan az olmamalı, 5 Megabaytı geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir.

İsimlendirme:
Fotoğrafların sadece isimlendirilmesi gerekmektedir. İsimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanılabilecektir. Örnek: “Pendik Millet Bahçesi”, “Pendik Marina” “Kurtköy Viaport” vb. Dosya adında “> </ *.,:;?%&”” ve bunlara benzer karakterler içermediğinden emin olunmalıdır.

● Kural İhlali ve Şikayet:
Kural ihlali ve/veya şikayet unsuru barındıran fotoğrafların, şikayet sebebi, kanıtı vb. dokümanları Türkiye Fotoğraf Vakfı sitesinde bulunan, “Destek – Şikayet / Kural ihlali” kısmından, gerekli bilgiler ve dokümanlar ile gerçekleşecektir. Aşağıda bağlantı linki bulunmaktadır:
https://turkiyefotografvakfi.org/account/login?ReturnUrl%2Fcompetition-complaint

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 14.09.2022 Çarşamba Saat 17:00’a kadar
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 17.09.2022 Cumartesi
Sonuç Bildirim: 20.09.2022 Salı
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Daha sonra belirtilecektir.

Sekreterya
Pendik Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Telefon: 444 81 80 / 3580 – 0531 852 69 61
Yetkili Kişi: Samet Balta
E-Posta: sbalta@pendik.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı
Merkez Efendi Mah. Dere Sokak No:10 Zeytinburnu/İstanbul
Yetkili Kişi: Bekir Yeşiltaş
Telefon: 0 212 416 16 12
E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ