<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Pandemi Yaşama Engel Değil Ulusal Fotoğraf Yarışması

Pandemi Yaşama Engel Değil Ulusal Fotoğraf Yarışması

Pandemi Yaşama Engel Değil Ulusal Fotoğraf Yarışması

İstanbul Kent Üniversitesi Pandemi Yaşama Engel Değil Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü Bin Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenme Ödülü 250 Türk Lirası

Yarışmanın Adı:
İstanbul Kent Üniversitesi 1’inci Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
Yarışmanın konusu “Pandemi Yaşama Engel Değil” dir.

Tüm dünyada Covid 19 nedeniyle yaşanan pandemi süreci toplumsal yaşam içinde birçok değişikliğe yol açmıştır. Yaşantılar, iş yerlerinin, okulların kapanması, seyahat engelleri, sosyal mesafe kuralları, hastalıklar ve kayıplar gibi nedenlerle tamamen değişmiştir. Bu dönemin gerekleri olan kısıtlamalar aslında her birimizin karşısına alışık olduğumuz yaşantılarımızı sürdürme konusunda bir engel olarak çıkmakta ve bizi de birer engelli konumuna taşımaktadır. Bunun yanı sıra pandeminin getirdiği yalnızlık, kaygı gibi olumsuz duygular, kısıtlı sosyal ve kültürel etkinlikler, zorlu iş ve eğitim koşullarına karşın yaşam içinde barındırdığı tüm güzellikleriyle devam etmektedir.

Ads

Bu yarışmanın amacı kamuoyunun dikkatini fotoğraf sanatı yolu ile pandemi sürecinde tüm bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları engellere karşın yaşamın devamlılığına ve güzelliklerine dikkat çekerek bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmaktır.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, İstanbul Kent Üniversitesi (Düzenleyici Kurum) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenmektedir.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışmacılar en fazla 5 adet renkli ve/veya siyah-beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.

c. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

ç. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez

d. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

e. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar Kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

f. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

g. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

ğ. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

h. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
ı. TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

i. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFSF sorumlu değildir.

j. Düzenleyici Kurum, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

k. Düzenleyici Kurum ; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

l. Düzenleyici Kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici Kurum , iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici Kurum , sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar:

a. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleyici Kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleyici Kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

b. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.

c. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.kent.edu.tr adresinden ve https://tfsfonayliyarismalar.org/ aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2021 ile İstanbul Kent Üniversitesi yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

ç. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleyici Kurum , Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

d. Katılımcılar; https://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

g. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

ğ. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İstanbul Kent Üniversitesi ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: Yayınlandığı tarihte başlayacaktır
Son Başvuru Tarihi: 01.06.2021
Jüri Toplantı Tarihi: 04.06.2021
Sonuç Bildirim Tarihi: 07.06.2021
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 12.06.2021

Yarışma Sekretaryası-İletişim:
Bahadır Yılmaz
İstanbul Kent Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü
e-posta: bahadir.yilmaz@kent.edu.tr
Telefon: 0538 241 91 74

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ