<style>.lazy{display:none}</style>Pandemi Döneminde İlaç Ve Eczacılık İllüstrasyon Yarışması
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Pandemi Döneminde İlaç Ve Eczacılık İllüstrasyon Yarışması

Pandemi Döneminde İlaç Ve Eczacılık İllüstrasyon Yarışması

Pandemi Döneminde İlaç Ve Eczacılık İllüstrasyon Yarışması

Türk Eczacıları Birliği Pandemi Döneminde İlaç Ve Eczacılık İllüstrasyon Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Büyük Ödül 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
2 Adet Başarı Ödülü 2.500 Türk Lirası

Konu:
Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık

Yarışma Koşulları:
• Yarışma “Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık” konuludur. Yarışmaya katılan tasarım bu yarışma için üretilmiş olmalıdır. Yayımlanmış kişisel çalışmalar bu yarışma kapsamında değerlendirilmez.

• Adaylar en fazla 3 (üç) adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakkı saklı olmak ve yarışmaya konu ödül eşit şekilde dağıtılmak üzere, yalnızca bir temsilci belirlenecek, diğer ortak çalışma sahipleri ayrıca başvuru yapmayacaktır.

Ads

• İllüstrasyonlar, 50 x 50 cm. boyutunda çalışılacak ve dijital olarak teslim edilecektir. İllüstrasyon çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 1/1 ölçüde, 300dpi çözünürlükte, TİFF formatında hazırlanmalı ve TİFF, JPEG formatında iki farklı versiyon olarak teslim edilmelidir.

• Yapılan çalışma orjinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, belirlenen sosyalmedya@teb.org.tr mail adresine TİFF, JPEG formatında iki farklı versiyon olarak gönderilmelidir.

• Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık ve yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirecektir.

• Yarışmanın sonucunda seçici kurulun ödüle layık göreceği eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile es zamanlı başka bir yarışmaya katıldığı; yarışma sonucunun ilan tarihinden önce yayınlandığı veya eserin başkasına ait olduğunun tespiti halinde, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir talep hakkı doğurmaz.

• Yarışmaya gönderilen eserler içinde jüri tarafından “ödüle değer” eser bulunamaması halinde finale kalmış yarışmacılar arasından seçilen dört kişiye birincilik ödülü eşit olarak dağıtılarak kişi basına 2.500 TL ödenir.

• Yarışma ile ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Eczacıları Birliği’ne aittir.

• Yarışmacı; Türk Eczacıları Birliği yarışmayı kazanan ve katılan eserleri sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak, yayınlamak suretiyle ve bunlarda sınırlı olmaksızın dilediği her seklide, yarışmayı ve yarışmacının eserini tanıtmak amaçlı kullanmasına muvafakatinin olduğunu bu kapsamda eserin bu amaçlarla kullanımı için 5846 sayılı FSEK’nun 21. – 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını, münhasır olmayan basit ruhsat seklinde herhangi bir yer süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Türk Eczacıları Birliği’ne lisans verdiğini, ayrıca lisans verilen mali hakların kullanılması için zorunluluk arz eden ve 5846 sayılı FSEK’da sayılı bulunan manevi hakların kullanım yetkisini Türk Eczacıları Birliği’ne verdiğini peşinen beyan ve kabul etmektedir.

• Jüri üyeleri, yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya gönderilen ve seçilen eserlerin sosyal medyada yer alması konusunda karar verme yetkisi Türk Eczacıları Birliği’ne aittir.

• Yarışmacı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu başvuru formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Türk Eczacıları Birliği’nin İllüstrasyon Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel veriler mevzuatının öngördüğü süre boyunca Türk Eczacıları Birliği tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir.

• Kişisel verilerin Türk Eczacıları Birliği tarafından islenmesine ilişkin bir talebi olması durumunda, talebini Türk Eczacıları Birliği, Mustafa Kemal Mahallesi 2147 Sok. No:3 06510 Çankaya Ankara/ Türkiye adresine ıslak imzalı olarak gönderebileceği, Yapacağı başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vermesi, ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi ve başvuru sonucunun kendisine iletilmesi için iletişim bilgilerinin paylaşılmasının da gerekli olduğu, Hususlarında yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Yarışma Takvimi
• Son Teslim Tarihi 30 Ağustos 2021
• Değerlendirme Tarihi 1 Eylül – 20 Eylül arası
• Sonuçların Açıklanması 25 Eylül 2021 Dünya Eczacılık Günü
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna Türk Eczacıları Birliği internet sitesi
www.teb.org.tr aracılıgı ile duyurulacak, ayrıca www.gmk.org.tr adresinde haber olarak yer alacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ