17.06.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Özel Rota Koleji Masal Öykü Şiir Yarışması

Özel Rota Koleji Masal Öykü Şiir Yarışması

Özel Rota Koleji Masal Öykü Şiir Yarışması Düş Günlüğü

Özel Rota Koleji Masal Öykü Şiir Yarışması Başvuruları. Düş Günlüğü Masal, Öykü Ve Şiir Yarışmasına Türkiye Genelindeki Ortaokul, Lise Ve Dengi Okullardaki Öğrenciler Katılabilir.

Düş Günlüğü Masal – Öykü Yarışması

Rota Koleji, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Türkiye geneli ortaokul dengi okullara yönelik “Düş Günlüğü” adıyla “masal – öykü” alanlarında edebiyat ödülleri verecektir.

Amaç
Edebiyat yoluyla gençler üzerinde insani etkiler uyandırmak, onlara toplum içinde değer katmak, bu değerleri kalıcı kılmak, anadili bilinci içinde dilin doğru ve verimli kullanımını sağlamak, gençlere estetik duyarlılık kazandırmak.

Yarışma Kategorileri:
5, 6. sınıflar “masal”,
7, 8. sınıflar “öykü” dallarında yarışmaya aday olabileceklerdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Değerlendirme Kategorileri:
1. Ortaokul 5, 6. sınıflar masal kategorisi,
2. Ortaokul 7, 8. sınıflar öykü kategorilerinde değerlendirileceklerdir.

Konu:
Konu sınırlaması yoktur. Yarışmaya katılacak yarışmacılar diledikleri konuda yazabilirler.

Yarışma Koşulları:
1. Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.

2. Yarışma ticari amaç gütmemektedir. Katılımcılardan ücret talep edilmez.

3. Yarışmaya, yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.

4. 18 yaşın altında katılacak olan adaylar için veli izin formu zorunludur.

5. Adaylar, yarışmaya tek dalda katılabileceklerdir.

6. Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle katılacaklardır.

7. Yarışmamızın her kategorisine engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini istiyoruz. Engelli bireylerin yapabilirlik düzeyini göstermek, onların duygu ve düşünce dünyalarını paylaşabilmelerini sağlamak ve katılımları ile ilgili olarak farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmek üzere tüm engelli öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz.
– Yarışma sonuçlarına göre, kazanan engelli öğrencimiz için okulumuzdaki tüm koşullar öğrencimizin ihtiyacına göre hazırlanacaktır.
– Engelli öğrencilerimize destek olmak, katılım esaslarını görüşmek ve yarışma süresince iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına yarışma komisyonumuzda bir rehber öğretmenimiz yer alacaktır. İletişim bilgileri şartnamede mevcuttur.

8. Yarışmaya 5 ve 6. sınıf öğrencileri 1 masal; 7 ve 8.sınıf öğrencileri 1 öykü göndereceklerdir.

9. Eserler; A4 kâğıda, 1,5 satır aralığında 12 punto olarak Times New Roman yazı karakteriyle bilgisayarda yazılacaktır.

10. Masallar en fazla 3, öyküler en fazla 5 sayfa olacaktır.
– Çalışmalar ikişer (2) nüsha halinde (çıktı alınarak) ve tek bir (1) CD (CD’nin açılıp açılmadığı mutlaka kontrol edilmeli) kaydıyla gönderilecektir.
– Eserlerin ana nüsha ve kopyalarının üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
– Öğrencinin rumuzu, adı, soyadı, katıldığı bölge, il, okulu, sınıfı, eser adı, eserin sayfa sayısı; danışman öğretmenin adı-soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla) katılım formuna eklenerek ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak gönderilecektir.

11. 1, 2, 3, 4, 5. maddelere uymayan eserler yarışma dışı tutulacaktır.

12. Yarışmacılar, ödüle aday oldukları eserlerinde rumuz kullanacaklardır.

13. Yürütme ve seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne dikkat edecektir. Alıntı veya çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.

14. Yarışma değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Buna göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
İçerik 40 puan üzerinden,
Özgünlük 20 puan üzerinden,
Yazım-Noktalama 20 puan üzerinden,
Seviyeye Uygunluk 20 puan üzerinden değerlendirilir.

15. Yürütme ve seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, eser sahibinin bilgisi dahilinde yazım-noktalama konusunda gerekli değişiklikleri yapabilir.

16. Yarışma yürütme ve seçici kurul kararlarına itiraz hakkı vardır. Sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta süreyle itiraz edilebilir.

17. Ödüle değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Muvaffakatname Ancak Rota Koleji, sahibinin izniyle eserleri yayınlayabilir. Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer eserler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

18. Dosyalar posta/kargo aracılığıyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

19. Rota Koleji öğrencileri yarışmaya aday olamazlar.

20. Ödül töreni çevrim içi yapılacaktır. Ödüller kargoyla öğrencilere gönderilecektir
**Pandeminin devam etmemesi koşulunda MEB izni ve onayı ile yüz yüze yapılacaktır.

21. Eksik bilgili başvurular, şartnamede belirtilen koşullar dışındaki öykü, masallar ve son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargodaki gecikmeden Rota Koleji sorumlu değildir.

22. Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metninin Veli/ Öğretmen tarafından çıktıları alınıp ıslak imzalanması, imzalandıktan sonra eser dosyası ile birlikte yollanması gerekmektedir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 350 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 200 Türk Lirası
Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinciye seçici kurul “seçici kurul özel ödülü” veya “özendirme ödülü” verecektir.
Her dalda derece alan bütün öğrencilere ayrıca plaket verilecektir. “Seçici Kurul Özel Ödülü” veya “Özendirme Ödülü” alan öğrenciler kitap seti, bardak ve plaketle ödüllendirileceklerdir.
Ayrıca yarışmaya en fazla katılım gösteren okul plaketle ödüllendirilecektir.

Yarışma Sonuçlarının Bildirilmesi:
Yarışma sonuçları 21 Mayıs 2021 ödül töreni günü Rota Koleji web sayfasında kazanan listesi olarak yayınlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Duyurulması Mart 2021
Eserlerin Son Gönderilme/Teslim Tarihi 9 Nisan 2021
Seçici Kurulun Değerlendirmesi 15-16 Nisan 2021
Ödül Töreni 21 Mayıs 2021
YARIŞMA İLETİŞİM ADRESİ
İlgili Kişi Elif BOZKURT/ Gökser Gökçe YARAŞLI
Adres Gazi Mahallesi Yarbay Refik Cesur Cad.
No.32 Gaziemir/İZMİR
Telefon (232) 220 26 26
Cep telefonu 0553 282 45 92 / 0544 546 17 91
E-Posta elif.bozkurt@rotakoleji.com
gokce.yarasli@rotakoleji.com

Engelli Bireyler İçin Yarışmada İletişim Kurulacak İlgili Rehber Öğretmen: Şerife ÖKSÜZ
İletişim Numarası: 0 541 202 66 30
E-posta: serife.oksuz@rotakoleji.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Düş Günlüğü Öykü – Şiir Yarışması

Rota Koleji, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Türkiye geneli lise ve dengi okullara yönelik “Düş Günlüğü” adıyla “öykü – şiir” alanlarında edebiyat ödülleri verecektir.

Yarışma Kategorileri:
9, 10, 11, 12. sınıflar “öykü” ve “şiir” dallarında yarışmaya aday olabileceklerdir.

Değerlendirme Kategorileri:
Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar öykü ve şiir kategorilerinde değerlendirileceklerdir.

Konu:
Konu sınırlaması yoktur. Yarışmaya katılacak yarışmacılar diledikleri konuda yazabilirler.

Yarışma Koşulları:
1. Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.

2. Yarışma ticari amaç gütmemektedir. Katılımcılardan ücret talep edilmez.

3. Yarışmaya, yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.

4. 18 yaşın altında katılacak olan adaylar için veli izin formu zorunludur.

5. Adaylar, yarışmaya tek dalda katılabileceklerdir.

6. Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle katılacaklardır.

7. Yarışmamızın her kategorisine engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini istiyoruz. Engelli bireylerin yapabilirlik düzeyini göstermek, onların duygu ve düşünce dünyalarını paylaşabilmelerini sağlamak ve katılımları ile ilgili olarak farkındalık yaratarak geniş kitlelere bunu ulaştırabilmek üzere tüm engelli öğrencilerimizin katılımlarını bekliyoruz.
– Yarışma sonuçlarına göre, kazanan engelli öğrencimiz için okulumuzdaki tüm koşullar öğrencimizin ihtiyacına göre hazırlanacaktır.
– Engelli öğrencilerimize destek olmak, katılım esaslarını görüşmek ve yarışma süresince iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına yarışma komisyonumuzda bir rehber öğretmenimiz yer alacaktır. İletişim bilgileri şartnamede mevcuttur.

8. Yarışmaya lise öğrencileri 2 öykü ya da 5 şiir göndereceklerdir.

9. Eserler; A4 kâğıda, 1,5 satır aralığında 12 punto olarak Times New Roman yazı karakteriyle bilgisayarda yazılacaktır.

10. Öyküler en fazla 5 sayfa olacaktır. Şiirde sayfa sınırlaması yoktur.
– Çalışmalar ikişer (2) nüsha halinde (çıktı alınarak) ve tek bir (1) CD (CD’nin açılıp açılmadığı mutlaka kontrol edilmeli) kaydıyla gönderilecektir.
– Eserlerin ana nüsha ve kopyalarının üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
– Öğrencinin rumuzu, adı, soyadı, katıldığı bölge, il, okulu, sınıfı, eser adı, eserin sayfa sayısı; danışman öğretmenin adı-soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla) katılım formuna eklenerek ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak gönderilecektir.

11. 1, 2, 3, 4, 5. maddelere uymayan eserler yarışma dışı tutulacaktır.

12. Yarışmacılar, ödüle aday oldukları eserlerinde rumuz kullanacaklardır.

13. Yürütme ve seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne dikkat edecektir. Alıntı veya çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.

14. Yarışma değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Buna göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
İçerik 40 puan üzerinden,
Özgünlük 20 puan üzerinden,
Yazım-Noktalama 20 puan üzerinden,
Seviyeye Uygunluk 20 puan üzerinden değerlendirilir.

15. Yürütme ve seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, eser sahibinin bilgisi dahilinde yazım-noktalama konusunda gerekli değişiklikleri yapabilir.

16. Yarışma yürütme ve seçici kurul kararlarına itiraz hakkı vardır. Sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta süreyle itiraz edilebilir.

17. Ödüle değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Muvaffakatname Ancak Rota Koleji, sahibinin izniyle eserleri yayınlayabilir. Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer eserler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

18. Dosyalar posta/kargo aracılığıyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

19. Rota Koleji öğrencileri yarışmaya aday olamazlar.

20. Ödül töreni çevrim içi yapılacaktır. Ödüller kargoyla öğrencilere gönderilecektir
**Pandeminin devam etmemesi koşulunda MEB izni ve onayı ile yüz yüze yapılacaktır.

21. Eksik bilgili başvurular, şartnamede belirtilen koşullar dışındaki öykü, şiirler ve son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargodaki gecikmeden Rota Koleji sorumlu değildir.

22. Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metninin Veli/ Öğretmen tarafından çıktıları alınıp ıslak imzalanması, imzalandıktan sonra eser dosyası ile birlikte yollanması gerekmektedir.

Ödüller Ve Ödül Töreni:
Değerlendirme yapılan her kategori için;
Birinciye 500 TL
İkinciye 350 TL
Üçüncüye 200 TL para ödülü verilecektir.
Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinciye seçici kurul “seçici kurul özel ödülü” veya “özendirme ödülü” verecektir.
Her dalda derece alan bütün öğrencilere ayrıca plaket verilecektir. “Seçici Kurul Özel Ödülü” veya “Özendirme Ödülü” alan öğrenciler kitap seti, bardak ve plaketle ödüllendirileceklerdir.
Ayrıca yarışmaya en fazla katılım gösteren okul plaketle ödüllendirilecektir.

Yarışma Sonuçlarının Bildirilmesi:
Yarışma sonuçları 21 Mayıs 2021 ödül töreni günü Rota Koleji web sayfasında kazanan listesi olarak yayınlanacaktır.

Eserlerin Teslimi İçin Son Tarih: 9 Nisan 2021
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 15-16 Nisan 2021
Ödül Töreni: 21 Mayıs 2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ