27.07.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışmaya 18 Yaşının Tamamlamış Herkes Bireysel Yada Ekip Olarak Katılabilir. Yarışmada Toplam 500 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek.

Yarışma Hakkında
“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”, “Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği(OİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen otomotiv sektörüne yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 140 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 120 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 100 Bin Türk Lirası
Dördüncülük Ödülü 80 Bin Türk Lirası
Beşincilik Ödülü 60 Bin Türk Lirası

Yurt Dışı Tasarım Bursu
• 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında, T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren (ödül töreninde derecelerin açıklanmasından itibaren) dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C.Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir,

• 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır,

Sponsorlu

• OİB tarafından söz konusu bursa başvurma koşulları ödül töreninin yapılmasından itibaren 2 ay (iki ay) içerisinde 5 Proje sahibine bilgilendirme e-maili ile iletilecektir,

• Bilgilendirme e-maili geldikten sonra içeriğinde belirtilen hususlar bağlı kalmak kaydıyla başvuru süreci başlamaktadır,

• Talep edilen belgelerin eksiksiz, istenilen şekilde ve talep edilen tarihe kadar asıl evrak olarak ıslak imzalı OİB’e teslimi zorunludur,

• Eksik evrak içeren ve beyan edilen tarihten sonra gelen başvurular başvurma hakkını kaybeder,

• Başvurma hakkı kazanmak ve evraklarını sunmak bursu kazanma garantisi vermemektedir,

• Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci C.Ticaret Bakanlığı’dır,

• Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir,

• TC. vatandaşı olma şartı aranmaktadır,

• Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir,

• OİB, burstan faydalanacak proje sahiplerinden OİB tarafından belirlenecek konulara, etkinlik ve faaliyetlere vb. ilişkin sunum, rapor vb. talep etme hakkına sahiptir. Bursiyer işbu şartname ile bunu Kabul etmiş sayılır.

• Ekip katılımı durumunda; proje yöneticisi ve ekip üyelerinin derece elde eden proje kapsamındaki sorumlulukları, tasarımcı olup olmadıkları gibi hususlarda bilgilendirme yapmaları talep edilecektir.

Yarışmanın Amacı
• 2023 ihracat stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,

• Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,

• İhracatta katma değerin artırılması,

• Komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması,

• Otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi

• Yeni tasarımcılar/girişimciler yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,

• Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması

• Otomotiv sektörüne ait inovatif ve özgün projelerin sunulması ve bu projelerin sektör lideri kişiler, öğrenciler, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler ile buluşmasıdır.

Başvuru Koşulları

• Yarışma, sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, arge-teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

• Yarışmaya katılan projede, otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi olması, seri üretim yapılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje; yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

• Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Ancak aynı yarışma yılı içerisinde sadece 1 projesi ile ödül alabilir.

• Ekip katılımlarında bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

• Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl içerisinde birincilik ödülünü alan yarışmacı, girişimci, ekip; Birliğimiz tarafından düzenlenen bu tasarım yarışmasında derece elde etse dahi, bahse konu yarışmacıya, girişimciye, ekibe tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.

Yarışmanın Konusu Ve Tema
Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, ülke-bölge için farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için düzenlenmektedir.

Yarışma Teması: MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ (HAREKETLİLİK EKO SİSTEMİNDE ÇÖZÜMLER)

Yarışma İçeriği
Yarışma; otomotiv endüstrisindeki dönüşüm doğrultusunda, genel tasarım, yazılım tasarımları ve otomotiv sektöründe ülke-bölge için farklılık yaratacak projeler kapsamında mobilite çözümlerine odaklanmıştır. Genel tasarım ifadesi; bütünsel, görsel araç tasarımından, birbiriyle haberleşebilen araç ve cihazların oluşturduğu sistem tasarımına; otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) tasarımından, şarj gibi altyapıların teknik tasarımına kadar konuları ifade etmektedir. Yazılım tasarımı ifadesi; araç paylaşma, bağlantılı, otonom, elektrikli ve diğer alternatif yakıtlı araçlar, konum bazlı uygulamalar, akıllı park uygulamaları vb mobilite konularına yenilikçi çözümler üreten yazılım tasarımını ifade etmektedir. Ayrıca, araçların ve akıllı cihazların diğer araç ve cihazlarla bağlantısından, araçların yazılımlarının uzaktan güncellenmesine, siber güvenlik önlemlerinden giyilebilir teknolojilere kadar çeşitli projeler ile, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar, ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren özgün ve yenilikçi tüm projeler yarışma kapsamında değerlendirilir.

Yarışmanın Başvuru Aşamaları
Yarışma başvuruları iki aşamada yapılacak olup; ilk aşama online olarak aşağıdaki belgelerin okunup onaylanması şeklinde beyana dayalı bir aşama olup, ikinci aşama ise aşağıdaki belgelerin proje sahiplerinden talep edildiği ve imzalı olarak Yarışma Sekreteryasına teslim edildiği aşama olacaktır.
Aşağıda belirtilen başvuru aşamalarında talep edilen evrakların proje sahibi ve ekibi tarafından talep edilen şekilde ve tarihte eksiksiz olarak Yarışma Sekreteryasına beyanı zorunludur aksi halde başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Online Başvuru ve Kayıt:
Yarışma katılımcıları www.otomotivingelecegi.com web sitesi üzerinde yer alan online yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Online başvuruyu süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Formda tarif edilen kelime sınırlarına da dikkat edilmesi ve anlaşılır dilde yazılması önemlidir. Başvuru formundaki proje özetleri etkinlik günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılacaktır.

Proje sahiplerinin, başvuru sırasında talep edilen bilgileri eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Projelerin üzerinde hiçbir şekilde Şahıs/Şirket Bilgisi ve herhangi bir Marka, Logo vb. yer almamalıdır. Proje Sahibi/Sahiplerinin Ad-Soyad Bilgisi ya da Şirket Ünvanları ile herhangi bir Marka, Logo vb. yer alan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.

Proje başvurusu sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.
Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacak olup, projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje sahibi sorumludur.

Proje Yükleme: Katılımcıların belirtilen tarih aralığında projelerini yükleyerek online başvurularını yapmaları gerekmektedir. OİB Projelerin yüklenmesi esnasında sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sisteme yüklenemeyen projelerden sorumlu tutulamaz.
Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve ekip katılımı olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Ekip projesini ekip lideri olarak seçilen kişi bilgileri sisteme yükler, projenin değişikliği ile ilgili yetki kendisindedir. Yarışmaya katılımda yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Online Başvuru sırasında tüm katılımcılar talep edilen bilgileri sistemde belirtilen şekilde ve eksiksiz şekilde doldurmalı, belge ve dokümanlar eksiksiz olarak sisteme yüklemelidir. Eksik bilgi/doküman ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve ön elemeye katılmaya hak kazanmamış sayılacaktır.

Yarışma Takvimi
OİB yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır.
OİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin her hangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.

Yarışmanın İlanı: 19 Nisan 2021
Elektronik ortamda kayıtların başlaması: 19 Nisan 2021
Elektronik ortamda kayıtların sona ermesi: 03 Eylül 2021
Online Jüri Değerlendirmeleri: 07-17 Eylül 2021
Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 22 Eylül 2021
Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 06 Ekim 2021
Ödül Töreni: 18 Ekim 2021-Online

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ