20.09.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Orhangazi Ticaret Ve Sanayi Odası Bursu Başvurusu

Orhangazi Ticaret Ve Sanayi Odası Bursu Başvurusu

Orhangazi Ticaret Ve Sanayi Odası Bursu Başvurusu

Bursa Orhangazi Ticaret Ve Sanayi Odası Bursu Karşılıksız Öğrenci Burs Başvurusu Odaya Yapılacak.

Güncel Burs Duyuruları İçin Tıklayın.

Burs Başvuru Koşullarını Taşıyan 30 Öğrencimize Aylık 300.00 TL Olarak Vereceğiz.

Konu İle Alakalı Sorularınız İçin 0 (224) 573 81 69 (Dahili-1113) Numaralı Telefondan Bilgi Alabilirsiniz.
Ayrıca Burs İle İlgili Genel Şartlara Ekte Bulunan Burs Başvuru Formundan Ulaşabilirsiniz.
Genel Şartları Taşıyan Öğrencilerimizin, Burs Başvuru Formu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyan Formu Ve Gerekli Evraklarla Birlikte Odamıza Başvurmaları Gerekmektedir.

Adres: Hürriyet Mahallesi Bursa Yalova Yolu Üzeri No: 38/1 Orhangazi Bursa
Telefon Numarası: 0 224 573 81 69 (113 Dahili)

Sponsorlu

Genel Şartlar
a) T.C vatandaşı olmak.

b) Çalışkan ve Başarılı olmak. (Ara sınıf öğrencilerinin başarısız dersi mevcut ise veya okulunu uzatmış ise başvurusu geçersiz sayılır.)

c) Herhangi bir firma ve kuruluşta çalışmamak.

d) Lise ve Dengi mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezun olup yükseköğretim kurumlarına lisans eğitimi düzeyinde kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak veya ara sınıfta okuyor olmak.

e) İkametgâhının Orhangazi olması veya üniversite öncesi eğitim ve öğretiminin büyük kısmını Orhangazi’ de tamamlamış olmak,

f) Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda olması,

g) Devlet aleyhine herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet kararı açılmış adli sicil kaydının olmaması, herhangi bir idari ve disiplin soruşturması bulunmaması.

h) Burs almaya hak kazanmış öğrencilerin almakta olduğu burslarının devam edebilmesi için, eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması, yıl sonunda da bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olduğunu 1. ve 2. yarıyıl sonunda okuldan getirileceği resmi transkript belgesi (okul tarafından mühürlenmiş imzalanmış olacak) ile ispatlamak. (Eğer başarısız dersi var ise veya okulunu uzatmış ise 1. yarıyıl sonunda bursu iptal edilecektir.)

ı) Ara sınıflarda okuyup, yeni başvuruda bulunan öğrencilerin, okuldan alacakları transkript belgelerini ve sınıf geçtiklerine dair öğrenci işlerinden alacakları belgeleri başvuru formuna eklenecek.

i) Yükseköğretimde okuyan iki kardeşten ikisinin de başvurması halinde sadece bir kardeşe burs verilecektir.

j) Burslar içinde bulunulan eğitim öğretim dönemi için verilmektedir. Her yıl yapılacak başvurularla burs alacakların listesi yeniden oluşturulacaktır. Burs almak isteyen öğrenciler her yıl yeniden başvurmak zorundadır.

k) Burs alacak öğrenciler, yapılacak puanlama sonrasında formda verdikleri cevaplara göre alacakları puan sıralamasına göre belirlenecektir.

l) Burs başvurularının fazla olması durumunda yönetim kurulunun kararıyla noter kurasına başvurabilecektir.

m ) Başvurulardan meclisçe belirlenen sayıda burs hakkı kazanan öğrenci sayısına ulaşılamaması durumunda, meclisçe belirlenen sayıdaki burs hakkı kazanmış öğrenciye dağıtılacak hibe miktarı, o yıl için burs almaya hak kazanan öğrencilere eşit şekilde pay edilerek dağıtılabilecektir.

n ) Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin, eğitim aldığı her iki dönemdeki tüm derslerinden başarılı olması ve yıl sonunda bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir. O yıla ait ilk dönemde en az bir dersinden başarısız olan öğrencinin bursu kesilerek, sırasıyla yedek listedeki öğrencilere burs verilir.

o) Bu form ile yerine getirilmesi istenen şartları yerine getirmeyen öğrenciye burs verilmeyecek, istenen belgelerde herhangibir sahte evrak düzenlenmesi halinde hak kazanılan burs sonlandırılacaktır.

ö) Her yıl Oda web sayfasından ilan edilen burs başvuru tarihleri arasında burs başvurusunu zamanında yapmak.

p) Burs başvuruları ve sonuçlarına yönelik yapılacak duyuruları www.orhangazitso.org.tr web adresinden takip etmek

r) Öğretim yılı içersin de burs ödemeleri Eylül-Mayıs ayları arasında yapılacaktır.

Başvuruda İstenecek Belgeler
a) Lise veya dengi okul diploma fotokopisi (okulundan onaylı veya aslı ile birlikte), Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Anne veya babanın sadece e-devlet üzerinden alınmış Vukaatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini gösteren)
c) Adli Sicil Kaydı
d) Gelir ve maaş belgeleri
1- Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
2- Serbest çalışan anne-baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
3- Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
4- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
5- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
6- Anne ve baba adına (isim görünür halde) tapu bilgilerini gösterir liste (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
Önemli not : Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. Çıktı veya ekran görüntüsü (isim görünür halde) Mutlaka e-devletten alınmalıdır.
7- Anne ve baba adına araç yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.) Araç var işaretlendi ise belge eklenmesine gerek yoktur.
Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.
e) İkametgah belgesi
f) İkamet edilen konut kira ise kira kontratı, konut kredisi ödeniyor ise bankadan alınacak yazı.
g) 1 adet fotoğraf
h) Yükseköğretimde okuyan kardeş var ise, bu kişiye ait öğrenci belgesi.
ı) Okul kazananlardan kazandıklarına dair ÖSYM Sonuç Belgesi (başarı sıralamasını gösteren) fotokopisi, (Okul başladığında, okul kayıt belgesi veya öğrenci belgesi ayrıca alınacaktır. Bu belgeyi getirmeyenlere burs ödemesi başlatılmayacaktır).
i) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler okuldan alacakları transkript belgeleri ve sınıf geçme belgeleri başvuru formuna eklenecektir. (bu belgeler gelmeden burs verilse dahi ödeme yapılmayacak ve burs hakkı diğer öğrenciye geçecektir).
j) Engelli birey var ise raporu. (En az %40 engel şartı aranmaktadır.)
k) Şehit veya gazi yakını olduğuna dair belge.
l) Öğrencinin çalışmadığına dair e-devletten alacağı hizmet dökümü belgesi
m) Burs başvuru formu.

Başvuralar 1 Eylül İle 17 Eylül 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

Burs Başvuru Formu ( İndir)
Açık Rıza Formu İndir

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. hüseyin dedi ki:

    maddi desteye ihtiyacım var

BİR YORUM YAZ