<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu Fotoğraf Maratonu

Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu Fotoğraf Maratonu

Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu Fotoğraf Maratonu

PROCTER & GAMBLE Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu Fotoğraf Maratonu Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
En Fazla 3 Adet Mansiyon Ödülü 4 Bin Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenme Ödülü 1.500 Türk Lirası

Kategori Ve Bölümler
Yarışma tek bir kategoriden oluşmaktadır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz dijital tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) temsilcileri ve TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar ile diğer kurum ve kuruluşlardan yarışmalara katılım kısıtlama kararı olan kişiler katılamaz. Türkiye’de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışmadır.

Ads

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Yarışmaya her katılımcı en fazla 6 (altı) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.

4. Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar yarışmadan diskalifiye edilir ve kazanmış oldukları ödül geri alınır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar da jüri kararı ile yarışmadan diskalifiye edilir.

5. TFV ve PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, gerekli gördüğü durumda katılımcılardan fotoğrafların/görsellerin asıl (orijinal çözünürlüklü ham) dosyalarını isteyebilir.

6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler makul karşılanır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler ve desenler başka renklere veya desenlere dönüştürülemez. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğu için kabul edilemez. Yarışmada seçici kurulun aldığı karar esastır.

7. Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar ve HDR (high dynamic range) çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Drone ve buna benzer insansız hava aracı ile çekilen görüntüler kabul edilmez.

8. Fotoğrafın üzerinde işaret, tarih, isim, logo, vb. katılımcı/çekim bilgisini ihtiva eden işaretler bulunmamalıdır.

9. Yarışmaya gönderilecek dijital fotoğrafların JPG/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlüğünde, 8-12 sıkıştırma ve kısa kenarı 3.000px’den küçük olmayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğrafların boyutunun en az 2 MB ve en fazla 5 MB olması gerekmektedir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir. Yarışmacının gönderdiği fotoğraflarda, yukarıdaki ölçü ve dosya boyutları fotoğrafın yüklendiği esnada sistem tarafından kontrol edilmekte gerekli uyarılar otomatik olarak verilmektedir, uymayan fotoğraflar yüklenememektedir. Fotoğrafların belirlenen ölçü ve boyutlarda yüklenmesi katılımcının sorumluluğundadır.

10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda kadrajda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında, sosyal medyada ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

11. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar, sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra yarışma arşivinden silinecektir.

12. Şartnamede yer almayan ve itiraz edilen hallerde Seçici Kurul kararları uygulanır.

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Dünyanın ilk kıtalararası triatlon organizasyonu Challenge İstanbul, 3 Eylül’de yerli ve yabancı, en fazla 1000 triatletin katılımıyla düzenlenecek. Sporcuları sırasıyla 2.3 km yüzme, 40 km bisiklet ve 10 km koşudan oluşan zorlu bir parkur bekliyor. Bu zorlu mücadelede, sadece triatletler değil aynı zamanda fotoğraf severler de birbiriyle yarışacak. Bu uluslararası etkinlikte fotoğrafçıları da çok özel kareler bekliyor.
Sporun önemini, hayatımızdaki yerini ve sağlıklı yaşam için gerekliliğini vurgulamayı hedefleyen Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu Fotoğraf Maratonu; triatlonu en iyi anlatan kareleri, siz fotoğraf severlerin özgün bakış açılarıyla görmeyi amaçlıyor. 3 Eylül’de Beykoz’da buluşalım!

Fotoğraf Yarışmasının Telif Hakları

1. Fotoğraflar üzerindeki mali haklar katılımcılarda olmakla birlikte; katılımcı gerek işbu yarışmayla ilgili olarak yapılacak duyuru, reklam ve benzeri amaçlarla gerekse gelecekte bu yarışma benzeri yarışmaların duyurusu, reklamı ve benzeri amaçlarla kullanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı her türlü mecrada 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanununun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, söz konusu kanunun 22’inci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan umuma iletime ilişkin mali hakları belirsiz süreyle ve ücretsiz olarak PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne devretmektedir. PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ bu hakları katılımcının adını vermek suretiyle kullanabilecektir.

2. PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, bu çalışmaları internet sitesinde/sitelerinde fotoğrafçının adını belirterek duyuru ve tanıtım amaçlı kullanabilecektir.

3. Ödül alan ve sergilenen fotoğraflar, yarışmanın sonuçlandığı tarihten itibaren yarışma sonuçlarının duyurulması ve yeni yarışmaların duyurulması ayrıca kültür sanat faaliyetlerinin duyurulması için internet, görsel ve yazılı mecralarda fotoğrafçı adı ile birlikte kullanılabilir. Bu süre zarfında eserlerin kullanım hakkı da fotoğrafçıya ait olacaktır. Katılımcı, bu koşullarla ilgili olarak TFV ve PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ’nden herhangi bir hak ve alacak talebinin bulunmadığını ve bundan sonra herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan/kabul eder.

4. Planlanan yarışma sergisi için ödül alan ve sergilenecek fotoğraflar, ilgili kurum tarafından basılacak ve katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar basıldıktan ve sergilendikten sonra PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ arşivlerinde saklanacaktır.

5. Katılımcı, bu şartlar ve bilhassa 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğabilecek olası talepler ile ilgili olarak Kurumumuzdan herhangi bir talep ve alacağının bulunmadığını, fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü iddia ve dava hakkının bulunmadığını kabul ve beyan ederek geri dönülmez bir şekilde feragat edilmiş sayılır.

6. Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu veya yukarıda anılan gerekli izinlerin/teliflerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve TFV, katılımcıların fotoğraflarına ilişkin izin ve telif hakları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7. Yarışmanın sonuçları (Ödüller ve sergilenecek fotoğraflar) PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ’ne ait web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında (Facebook-Instagram-Twitter ve benzeri) yayınlanacaktır. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresli web sitesinde ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

1. Fotoğrafçı, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde hiçbir hakları olmadığını, eserin kulanım/yasal haklarının kendinde olduğunu ve üçüncü şahıslar tarafından aksi bir talepte bulunulması halinde fotoğrafçının yasal olarak sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

2. Fotoğrafta yer alan kişilerin, çekim için rızaları olduğu, fotoğrafların bir yarışmaya gönderileceğini; görsel, online ve yazılı medyada yayınlanacağını bildikleri ve onayladıkları kabul edilir. Fotoğrafta yer alan kişiler, şirket ve markaların çerçeve içinde yer almalarından doğan hukuki sorumluluk fotoğrafçıya aittir, PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve TFV ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır. Bu tür kullanımlardan kaynaklanan anlaşmazlıklardan yalnızca yarışmacı sorumludur.

3. Şartnamede belirtilen dereceye giren katılımcılara ait ödül ve sergileme ödülleri, ödül töreninde bizzat kendilerine veya yetkilendirdikleri kişiye takdim edilecektir.

4. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergisi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

5. PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ e-posta, ödül gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan veya gecikmelerden, gönderi kaynaklı olumsuz durumlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas gönderi adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Eserlerin Sisteme Yüklenmesi Ve Bilgilerinin Tamamlanması

1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3. https://turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Yarışmacı ve TFV eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Fotoğrafların Adlandırılması
Fotoğraflarınızı sadece isimlendirilecek olup (Örnek: “İlkbahar” “Doğa ve İnsan” vb. ) İsimlendirme yaparken Türkçe karakterler kullanılabilir Dosya adında; “> </ *””-&%.?+^! buna benzer karakterler içermediğinden emin olunmalıdır.

Fotoğraf Yarışması Takvimi
Yarışma Başlangıcı: 03.09.2023 Saat: 00.01
Yarışma Bitiş Tarihi: 03.09.2023 Saat: 23.59
Sisteme Son Yükleme Tarihi: 04.09.2023 Saat: 23.59
Jüri Toplanma Tarihi: 06.09.2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 08.09.2023
Ödül Töreni ve Sergi: Daha sonra duyurulacaktır.

Fotoğrafçılara Önemli Hatırlatmalar
Yarışmaya sadece 3 Eylül Pazar günü çekilen fotoğraflar ile katılabilirsiniz. Bu sebeple fotoğraf makinelerinin saat ve tarihini kesinlikle güncellemelisiniz.
Triatletler saat 05.30’da Kanlıca İskelesi Start alanında hazır bulunacaklar ve 06:00’da yüzme etabı ile yarışa başlayacaklardır. 2300 m’lik mesafeyi yüzdükten sonra Küçüksu İskelesi’nden karaya çıkıp, Küçüksu Mesire Alanı’nda bulunan değişim alanına geleceklerdir. Yüzme başlangıç ve bitiş noktası arasında ulaşım desteği olmayacaktır. Burada sadece kick scooter (martı,binbin vb) gibi yer kaplamayan elektrikli ulaşım araçlarına izin verilecektir. Bu aradaki ulaşımda zorlanacağını düşünen fotoğrafçılar, doğrudan Beykoz Küçüksu mesire alanında çekime başlayabilirler.
Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçici olarak trafiğe kapatılacağı Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu ’nda 40km bisiklet etabını tamamlayan triatletler, koşu etabına geçmek için yine Küçüksu Mesire Alanı’ndaki değişim alanına geleceklerdir.
Bisikletlerini değişim alanına bırakan sporcular Çubuklu Caddesi yönüne doğru koşmaya başlayacak. 10 km’yi (3 tur) tamamlayan sporcular, Küçüksu Park’taki bitiş alanına ulaşarak yarışmayı bitireceklerdir.
Fotoğrafçıların parkura girmesi yasaktır ve yarışmanın akışına engel olacak her türlü davranıştan kaçınması beklenmektedir. Fotoğrafçıların alan içinde kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Diğer TFV yarışmalarında olduğu gibi web sitesine fotoğrafları yüklemeleri yeterli olacaktır. Ayrıca yarışma başladığında hava hala karanlık olacağı için katılımcıların flaş ve varsa tele objektif getirmelerini tavsiye ediyoruz.
Alanlardaki otobüsler sadece triatletlerin kullanımı içindir. Yarışmacılar kendi ulaşımını sağlamakla sorumludur. Trafiğin kapalı olduğu alanlara araç ile giriş yapamazsınız.
Triatlon’un gerçekleştirileceği alan ve harita için: https://www.challenge-istanbul.com/k16-parkur-haritalari.html
Triatlon ile ilgili detaylı bilgi için: https://www.challenge-istanbul.com/

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ