16.01.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ömer Halisdemir Ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması

Ömer Halisdemir Ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması

Ömer Halisdemir Ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ömer Halisdemir Ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Yurt İçi Ve Yurt Dışından Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Pentür Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
4 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası Artı Mansiyon Belgesi

Desen Dalı Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
4 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası Artı Mansiyon Belgesi

Amaç
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Belediyesi “Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması” ile başta Niğde’nin yetiştirmiş olduğu Şehit Ömer Halisdemir’in ve bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını canlı tutmayı, genç nesillerdeki vatan sevgisini, milli şuuru ve demokrasi bilincini artırmayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda özellikle genç sanatçı adaylarının desteklenmesi, yaratıcı kişiliklerin belirlenmesi ve onların görsel sanatlara yönelik sahip oldukları motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir. Böylelikle milli bilinci özümseyerek; düşünceyi görselleştirme çabalarıyla çağdaş sanat anlayışına sahip bireylerin ön plana çıkarılması planlanmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Başvuru Ve Katılım Koşulları
• Katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması gerekir.
• Yarışma, yurt içi ve yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açıktır. (Yarışmanın seçici kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları hariçtir.)
• Yarışma Pentür (yağlıboya, suluboya, akrilik veya karışık teknik) ve Desen (füzen veya karakalem) kategorileri olmak üzere iki ayrı teknikte katılıma açık olacaktır.
• Ön başvurular e-posta ile gsfyarisma@ohu.edu.tr adresine eser görselleri gönderilerek yapılacaktır.
• Katılımcılardan öğrenci olanların başvuru esnasında öğrenci belgelerini de göndermeleri gerekmektedir. Aksi hâlde görseller değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Her yarışmacı, pentür ve desen tekniklerinde en fazla 1’er eser ile katılabilecektir.
• Ön değerlendirme, seçici kurul tarafından adayların e-posta ile dijital ortamda gönderdikleri eser görselleri üzerinden yapılacaktır.
• Ön değerlendirme sonucu, eser sahiplerine e-posta ile bilgi verilecektir.
• Ön değerlendirme sonucu kabul edilen eserler, elden ya da kargo yoluyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne teslim edilecektir.
• Kargo yoluyla gönderilecek eserlerin hasar görmesi durumunda tüm sorumluluk katılımcılara aittir.
• Teslim edilen eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek ödül kazananlar ve sergilenmeye değer bulunanlar belirlenecektir.
• Katılımcılar, Eser Sahibi Bilgi Formunu (Form-1) doldurarak bir zarf içerisinde, eserlerle birlikte göndereceklerdir.
• Gönderilen eserin arkasına; yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği, yılı ve boyutlarını belirten eser bilgi notu (Form-2) yapıştırılacaktır.
• Yarışma formlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
• Yarışma şartnamesine uymayan ve sergilenmeye hazır bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya katılan eserler özgün, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve sergilenmemiş olmalıdır.
• Kopya, taklit, röprodüksiyon vb. çalışmalar ile kesinlikle başvuru yapılmamalıdır.
• Pentür dalındaki eserler, yalnızca tuval üzerine yapılmalı ve sergilenmeye hazır halde teslim edilmelidir.
• Desen dalındaki eserler, kâğıt üzerine yapılmalı, camsız ve korunaklı olarak teslim edilmelidir.
• Eserlerin kısa kenarları 50 cm’den küçük ve uzun kenarları 150 cm’den büyük olmamalıdır.
• Başarı ve mansiyon ödülü kazanan eserler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ve Niğde Belediyesine bütün haklarıyla birlikte devredilecektir.
• Yarışma sonucunda başarı ve mansiyon ödülü kazanan eserler ile yarışma katılımcıları arasından gönüllü olarak çalışmalarını hibe etmek isteyenlerin eserleri Seçici Kurul tarafından hakkaniyet ilkesi çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Belediyesine paylaştırılacaktır.
• Sergilenmeye hak kazanan tüm eser sahiplerine katılım belgesi düzenlenecek olup; eserlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Niğde Belediyesi’ne gönüllü hibe etmek isteyen yarışmacılara ise, ayrıca teşekkür belgesi verilecektir.
• Yarışmada ödül ve sergilenme hakkı kazanan tüm eserler için e-katalog yayınlanacaktır.
• Yarışma Seçici Kurulu olağanüstü durumlarda yarışma takviminde değişiklik yapma veya yarışmayı iptal etme, ödül miktarı ve ödül dağılımında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sonuçların Açıklanması
• Değerlendirme sonuçları katılımcılara e-posta ile duyurulacaktır.
• Ödül ve sergilemeye hak kazanan eserlerin orijinalleri, yarışma takviminde belirtilen tarihler içerisinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine teslim edilmelidir.
• Yarışma sonucunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Niğde Belediyesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür.
• Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görselleri; Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve NOHU Güzel Sanatlar Fakültesi uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
• Ödül ve mansiyon alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve mansiyon alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
• Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
• Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Çevrimiçi (Online) Gönderi Başvuru Başlama – Bitiş Tarihi: 01/01/2021 – 30/05/2021
Seçici Kurul Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 31/05/2021 – 04/06//2021
Ön Değerlendirmeyi Geçen Eserlerin Orijinallerinin Teslim Tarihi: 07/06/2021 – 28/06/2021
Başarı ve Mansiyon Ödülüne Hak Kazananların Duyurulması: 01/07/2021
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 15/07/2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ