<style>.lazy{display:none}</style>Öğretmenden Öğretmenine Mektup Yarışması
28.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Öğretmenden Öğretmenine Mektup Yarışması

Öğretmenden Öğretmenine Mektup Yarışması

Öğretmenden Öğretmenine Mektup Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenden Öğretmenine Mektup Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar Artı Birincilik Plaketi
İkincilik Ödülü Fotoğraf Makinesi Artı İkincilik Plaketi
Üçüncülük Ödülü Akıllı Asistan Kablosuz Kulaklık Artı Üçüncülük Plaketi

Amaç
Bu şartnamenin amacı; 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmî/özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik nitelikli bir sosyal etkinlik gerçekleştirerek öğretmenlik mesleğinin önemine bir kez daha dikkat çekmeyi hedefleyen “Öğretmenden Öğretmenine Mektup” konulu mektup yarışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmî/özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri kapsar.

Konu
Yarışmanın konusu, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini seçmesinde etkili olan ve bu anlamda kendilerinde olumlu iz bırakan öğretmenleri hakkındaki duygu ve düşüncelerini bir mektupla ifade etmesidir.

Ads

Genel Katılım Şartları
• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz, üçüncü kişilere verilemez ve yarışmanın sona ermesinin ardından resen silinir.

• Yarışma kapsamında engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı her tür tedbir Okul Müdürlükleri, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Okul Müdürlükleri, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri engelli öğretmenlerin engel türünü göz önünde bulundurarak şartnamenin anlaşılması, mektupların yazımı ve teslimi hususlarında her türlü desteği vermekle yükümlüdür.

• Her öğretmen yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

• Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.

• Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.

• Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde word formatında hazırlayıp hem dijital ortamda hem de ıslak imzalı haliyle birlikte, EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesini, EK-2 Açık Rıza Onay formunu görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma koşulları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve yöneticilere duyurulacaktır.

• İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda Türkçe/Edebiyat öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Katılım formu ve taahhütname (EK-1) ile Açık Rıza Onay formu (EK-2) bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Bakanlığa sadece il birincisi olan mektup gönderilecektir.

• İl Millî Eğitim Müdürlükleri, değerlendirme sonucunda il birincisi olan mektupları hem dijital halde hem de ıslak imzalı olarak taranmış halde DYS üzerinden Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

• Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen mektuplar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.

• Yarışmada dereceye giren öğretmen veya yöneticilerin ödülleri bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne kargo ile gönderilecektir ve ödüller tutanakla teslim edilecektir.

• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Telif Hakları
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği mektubun tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Mektubun alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu değildir.
• Mektupların basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı kataloglar, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için muvafakat alarak eserleri kullanabilecektir.
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde yargı yolu açıktır.

Yarışma Sonuç Duyurusu
Yarışma sonuçları http://ogm.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Katılımcılardan İstenilenler
• Katılımcı tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname ile Açık Rıza Onayı”
• Katılımcı tarafından hazırlanan mektubun dijital (Word, pdf) ve ıslak imzalı olarak taranmış hali

Yarışma Takvimi

Yarışma Duyurusunun Yapılması27 Ekim 2021
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi için Son Tarih08 Kasım 2021
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi11 Kasım 2021
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi16 Kasım 2021
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığına Teslim Edilmesi22 Kasım 2021
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi24 Kasım 2021

İletişim Ve Bilgi İçin
T.C Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi

MEB Ek Hizmet Binası
Gümüşdere Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 7/1 1. Kat Keçiören – ANKARA Telefon: 0 312 413 57 00-01-02-03
e-posta: ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ