<style>.lazy{display:none}</style>Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması

Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması

Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması

Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı. Yarışma Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Düzenlenmektedir. Yarışma Kurmaca Ve Belgesel Kategorilerinde Yapılacak.

Üniversite Öğrencileri Yarışması

a) İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema – TV Bölümü’nün düzenlediği Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması; kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.

b) Yarışmaya başvuru yönetmen veya yapımcı tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

c) Yarışmaya sadece üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilere ait kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir.

Ads

d) Yarışmaya katılacak yapımların süresi 30 dakikayı aşmamalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10 oranında esnetme hakkına sahiptir.)

e) Yarışmaya katılımlar www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır. Yarışmaya ve festivalin etkinliklerine dair tüm bilgilere www.okan.edu.tr/kisafilm adresi üzerinden ulaşılabilir.

f) Yarışmada ön elemeyi geçen filmlerin ayrıca DVD kopyaları istenebilir.

g) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

h) Yarışmaya katılan kısa filmler ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan eleneceklerdir.

i) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde birincilik ödülü ve jüri özel olmak üzere toplam 2 ödül; belgesel film kategorisinde birincilik ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül verilecektir.
Sony Professional Özel Ödülü kurmaca veya belgesel kategorilerinden birine verilecektir. Sony Professional Özel Ödülü olarak isimlendirilen ödül bir sinematografi ödülüdür. Finale kalan filmler arasında sinematografik niteliklere bakılarak seçim yapılacaktır. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere özel ödüller verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödüller www.okan.edu.tr/kisafilm adresinde
açıklanacaktır.

j) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

k) Yarışmaya başvurular www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerin 1 adet DVD kopyası istenildiği takdirde “İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema – TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

l) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 20 Mart 2020 saat 17:00’ye kadardır.

m) Sosyal medya ve diğer internet mecraları üzerinden açık paylaşımı yapılmış filmler yarışmaya katılamazlar.

n) Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı, film ile bütünleşik bir biçimde olmalıdır. Altyazısı olmayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

o) Katılımcılar açıklanacak jüri değerlendirme tarihinden bir ay öncesine kadar yarışmadan çekilebilirler. Bu durumda yarışmaya tekrar katılamazlar.

p) Telif hakkı gerektiren konularda bütün sorumluluk başvuru sahibine aittir. Telifle ilgili herhangi bir konuda festival komitesinin sorumluluğu yoktur. Telif hakkı alınmayan müzikler, fotoğraflar vb. sorumlulukları, yönetmen ve/veya yapımcıya aittir. Festival yönetimi telif hakları dolayısıyla sorumluluk kabul etmez.

q) Finale kalan filmlere herhangi bir gösterim bedeli ve telif bedeli ödenmez.

r) Festival Komitesi filmin jeneriğinde yazan yönetmen ve/veya yapımcı ile muhataptır.

s) Katılan filmlerin şartnameye uygunluğu festival komitesi ve ön jüri tarafından denetlenir. Festival Komitesi şartnameye uymayan filmleri festivalin her aşamasında eleyebilir, diskalifiye edebilir.

t) Festival Komitesi film ekibinden herhangi birinin festival ve yarışmanın her aşamasında uygun olmayan davranışlarda bulunması, propaganda yapması, suç işlemesi, festival komitesine, jüri üyelerine, konuklara ve diğer katılan yönetmen ve ekiplere, seyircilere karşı kişilik haklarına saldırması durumunda, filmi diskalifiye edebilir.

u) Başvurusunu tamamlayan yarışmacıların, bu aşamadan sonra yapacağı revizyon talepleri kabul edilmez.

v) İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, katılan filmleri ticari olmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda izin almadan, e-posta yoluyla film yönetmenine bildirerek, sosyal medyada genel duyuru yaparak seçki oluşturma ve gösterim yapma hakkına sahiptir. Yönetmen veya Yapımcı başvuruyu tamamladıktan sonra festival şartnamesini ve festival haklarını kabul etmiş sayılır.

w) Yarışmaya katılan kısa filmler, ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda, ön jürinin belirlediği sayıda film, jüri değerlendirmesine sunulacaktır. Bunun yanında, yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan, ön jüri tarafından elenecektir.

x) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

y) Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu www.okan.edu.tr/kisafilm adresinden duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir. Bu tarihler ayrıca, ilgili internet sitesinden de duyurulacaktır.

z) Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Lise Öğrencileri Yarışması

a) İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema – TV Bölümü’nün
düzenlediği Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması altında, Liselerarası Kısa Film Yarışması;
kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 01 Ocak 2019 tarihinden
sonra yapılmış filmler başvurabilir.

b) Yarışmaya başvuru yönetmen veya yapımcı tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi
tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna
eklenmesi zorunludur.

c) Yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan, lise ve dengi okullarda öğrenim
gören öğrencilere ait kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir.
Deneysel türünde çekilen filmler değerlendirmeye alınmaz.

d) Yarışmaya başvuran film yönetmeni filmini lisede eğitim aldığı sürede çekmiş olmalı ve
gerektiğinde bunu ispatlayabilmelidir. Mezun olduktan sonra çekilen filmler diskalifiye edilir.

e) Sosyal medya ve diğer internet mecraları üzerinden açık paylaşımı yapılmış filmler yarışmaya
katılamazlar.

f) Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı, film ile bütünleşik bir biçimde olmalıdır.
Altyazısı olmayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Katılımcılar açıklanacak jüri değerlendirme tarihinden bir ay öncesine kadar yarışmadan
çekilebilirler. Bu durumda yarışmaya tekrar katılamazlar.

h) Telif hakkı gerektiren konularda bütün sorumluluk başvuru sahibine aittir. Telifle ilgili herhangi
bir konuda festival komitesinin sorumluluğu yoktur. Telif hakkı alınmayan müzikler, fotoğraflar vb.
sorumlulukları, yönetmen ve/veya yapımcıya aittir. Festival yönetimi telif hakları dolayısıyla
sorumluluk kabul etmez.

i) Finale kalan filmlere herhangi bir gösterim bedeli ve telif bedeli ödenmez.

j) Festival Komitesi filmin jeneriğinde yazan yönetmen ve/veya yapımcı ile muhataptır.

k) Katılan filmlerin şartnameye uygunluğu festival komitesi ve ön jüri tarafından denetlenir.
Festival Komitesi şartnameye uymayan filmleri festivalin her aşamasında eleyebilir, diskalifiye
edebilir.

l) Festival Komitesi film ekibinden herhangi birinin festival ve yarışmanın her aşamasında uygun
olmayan davranışlarda bulunması, propaganda yapması, suç işlemesi, festival komitesine, jüri
üyelerine, konuklara ve diğer katılan yönetmen ve ekiplere, seyircilere karşı kişilik haklarına
saldırması durumunda, filmi diskalifiye edebilir.

m) Yarışmaya katılacak yapımların süresi kurmaca dalında 20 dakikayı, belgesel dalında 20
dakikayı aşmamalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10
oranında esnetme hakkına sahiptir.)

n) Yarışmaya katılımlar www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır. Filmfreeway üzerindeki
bütün alanların doldurulması ve gerekli belge ve dökümanların (özellikle öğrenci kimlik, okuldan
alınan evrak ve belgelerinin)yüklenmesi gerekmektedir. Yarışmaya ve festivalin etkinliklerine dair tüm bilgilere www.okan.edu.tr/kisafilm adresi üzerinden ulaşılabilir.

o) Başvurusunu tamamlayan yarışmacıların, bu aşamadan sonra yapacağı revizyon talepleri
kabul edilmez.

p) Yarışmaya başvurular www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen
filmlerin 1 adet DVD kopyası istenildiği takdirde “İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Sinema – TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla /
İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

q) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım
amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari
olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı
arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

r) İstanbul Okan Üniversitesi Liselerarası Kısa Film Yarışması, katılan filmleri ticari olmayacak
şekilde yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda izin almadan, e-posta yoluyla film yönetmenine
bildirerek, sosyal medyada genel duyuru yaparak seçki oluşturma ve gösterim yapma hakkına
sahiptir. Yönetmen veya Yapımcı başvuruyu tamamladıktan sonra festival şartnamesini ve
festival haklarını kabul etmiş sayılır.

s) Yarışmaya katılan kısa filmler, ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan
değerlendirme sonucunda, ön jürinin belirlediği sayıda film, jüri değerlendirmesine sunulacaktır.
Bunun yanında, yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan, ön jüri tarafından elenecektir.

t) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde birincilik ödülü ve belgesel film kategorisinde
birincilik ödülü olmak üzere toplam 2 ödül verilecektir. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak
yarışmaya katılan filmlere özel ödüller verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya
da bir kaçını vermeyebilir. Ödüller www.okan.edu.tr/kisafilm adresinde açıklanacaktır.

u) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek
özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş
tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin
Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

v) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 20 Mart 2020 saat 17:00’ye kadardır.

w) Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu www.okan.edu.tr/kisafilm adresinden
duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir. Bu tarihler ayrıca,
ilgili internet sitesinden de duyurulacaktır.

x) Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ