19.05.2019 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

OGEM-VAK Burs Başvurusu

OGEM-VAK Burs Başvurusu

OGEM-VAK Burs Başvurusu

OGEM-VAK Burs Başvurusu 2018-2019 Döneminde 15 Ekim 2018 İle 15 Kasım 2018 Tarihleri Arasında Alınacak.

Ormancılığı Geliştirme Ve Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Öğrenci Bursları Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Verilmektedir.

OGEM-VAK Burs Duyurusu
• Burs Başvurularınızı Üye Olan Velinizin Üye Bilgilerini Kullanarak Yapmanız Gerekmektedir.
• Üye Girişleri TC Kimlik Numarası ve İlk Giriş Parolası 123456 olarak belirlenmiştir. Giriş Yapıldığında ilk işleminiz üye bilgilerinden şifreyi değiştirmek olmalıdır.
• Başvuru Yapmadan Önce; Transkript Belgenizi (Yeni Kayıt İse Kayıt Belgenizi), Nufus Cüzdanı Örneğinizi, Maaş Bordrosunu (Anne Çalışıyor ise Anne ve Babanızın) Bilgisayar Ortamından Yüklenebilir Halde Hazır Hale Getiriniz.
Ogem-Vak Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmektedir:

BURS MÜRACAAT
1. Eğitim yardımı için yalnızca Sosyal Dayanışma Fonu’na üye, en az bir yıl düzenli bağış yapan personel müracaat edebilecek, üye olmayan ve düzenli bağış yapmayanların müracaatı kabul edilmeyecektir.
2. Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu müracaatları her yıl Ekim ayının 1’inde başlar, Ekim Ayının 31’inde sona erer. (Bu tarihler hafta sonuna veya resmi tatile denk gelirse bunu takip eden ilk iş günü başlar, Ekim ayının son işgünü sona erer) Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. (2018 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere 15 Ekim’de başlayacak, 15 Kasım’da son bulacaktır)

BAŞVURU VE BELGE TESLİMİ
Başvurular, Ogem-Vak internet sitesinden “ÜYE GİRİŞİ” bölümünden yapılacaktır. Üye girişi üyelerin TC kimlik numaraları ile yapılacaktır. Her üye sadece bir kere burs başvurusunda bulunabilecektir, dolayısıyla başvuru yapacak üyenin aşağıda yer alan evrakları daha önceden bilgisayarına yüklemesi gerekmektedir. Burs başvuru formları daha sonra çıktısı alınarak beyanların doğruluğunun onayı için amire imzalatılarak ıslak imzalı olarak OGEM-VAK’a gönderilmek üzere bekletilecektir, burs başvurularının uygunluğu ve ön elemeden geçtiğine dair bilgi öğrenci velisine e-mail veya SMS ile bildirildikten sonra Ogem-Vak’a gönderilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

a) Okula Yeni Kayıt olup da müracaat edecekler için gerekli belgeler

• Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
• Yüksek Öğrenim Belgesi- Okula Giriş Belgesi
• Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne de çalışıyorsa onun da maaş bordrosu)
• Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
• Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).

b) Ara sınıfta olup da ilk defa müracaat edecekler için gerekli belgeler
• Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
• Yüksek Öğrenim Belgesi- Öğrenci Belgesi
• Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)
• Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne de çalışıyorsa onun da maaş bordrosu)
• Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
• Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).

c) 2017-2018 Yılında Eğitim Yardımı Alanlar için gerekli belgeler:
– Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)
Ogem-Vak web sitesi burs başvurusu sistemine gelen müracaatlar burs verme kriterlerine uygun olup olmadığı ön incelemesinden geçirildikten sonra puanlamaya göre sıralanarak Bölge Müdürlüklerine elektronik ortamda ve/veya posta ile gönderilecektir. Orman Genel Müdürlüğü’nde ise kurulacak komisyona elden ulaştırılacaktır

DEĞERLENDİRME
a. Taşra teşkilatlarında Orman Bölge Müdürlüğünce kurulacak, merkezde ise Genel Müdürlükte oluşturulacak 3 (üç) kişilik değerlendirme komisyonu marifetiyle gelen başvurular puan tablosuna göre değerlendirilip sıralamaya tabi tutulacaktır.
b. Değerlendirmede öncelikle bir önceki yıldan yardım alanların sayısı belirlenecek. Daha sonra puan tablosuna göre yeni başvuruları değerlendirip, büyükten küçüğe doğru sıralamaya tabi tutulacaktır. Kontenjan miktarı daha önceki yıllarda burs alıp da bursun devamını sağlayan kişiler ile yeni müracaatların toplam sayısıdır. (Örneğin; bu yılki kontenjan miktarı 7 kişi ise, geçmiş yıllarda burs alıp da devam kriterini sağlayan 4 kişi var ise yeni müracaatlardan en yüksek puan alan 3 kişi seçilip toplam 7 kişi tamamlanacaktır)
c. Puanlama tablosu değerlendirme komisyonunda kalacak, alt birimlere gönderilmeyecektir.
d. Değerlendirme komisyonları kontenjan miktarı kadar onaylı sıralama listesi evrakları ile yeni burs alacak öğrencilerin onaylı evraklarını (başvuru formu, öğrenci belgesi, transkript, maaş bodroları, öğrencinin kimlik fotokopisini ve öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli numara)) Ogem-Vak’a gönderecektir.
e. Yapılan bağış miktarına göre Bölge Müdürlükleri kontenjan listesi ve puanlamaya göre oluşacak sıralama cetveli Ogem-Vak web sitesinde (www.ogemvak.org.tr) yayınlanacaktır.
f. Burs ödemeleri Ekim-Haziran aylarında (9 ay) yapılır.

BURS TAHSİS VE DEVAM KRİTERLERİ
1. Burs başvurusunda bulunan öğrencinin anne ve babasının yıllık geliri; başvuru tarihindeki devlet memurlarına ödenen aylık maaş katsayısının 53.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan tutarın üzerinde olanlar bu yardımdan yararlanamazlar.
2. Burs değerlendirme komitesi gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda öğrenci, bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Ogem-Vak’a geri öder.
3. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin bir önceki eğitim dönemindeki iki dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2 olması ve öğrencinin hiçbir dersten kalmadan bir sonraki sınıfa geçmiş olması şartı aranır.
4. Hazırlık okuyan öğrenciler için puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.

BURSUN İPTALİ
1. Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa başarılı bir şekilde geçtiklerini gösterir belgeyi yenileme süresi içinde İşletme Müdürlüğü’ne veya daire başkanlığına iletmeyenler,
2. Okulu bırakan yada okulla ilişiği kesilenlerin veya Ogem-Vak bilgisi dışında öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,
3. Ogem-Vak’dan burs aldığı süre içinde bir başka özel kurum veya kuruluştan burs alanların,
4. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış, içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,
5. Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahküm olanların ve/veya öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilenlerin,
6. Her ne sebeple olursa olsun Ogem-Vak’a yanlış beyanda bulunanların, bursları kesilir. istisnai durumlarda bursun devamına veya kesilmesine Ogem-Vak Yönetim Kurulu karar verir. Vakıf Yönetimi tarafından haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Ogem-Vak’a geri ödemesi sağlanır.

Mehmet Zorlu Vakfı Burs Koşulları İçin Buraya Tıklayın.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Bursiyer her yıl başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemekle mükelleftir.
Burs Bölge Yazısı İçin Tıklayın.
Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ