<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Next Startup Türkiye Oyun Girişimciliği Yarışması

Next Startup Türkiye Oyun Girişimciliği Yarışması

Next Startup Türkiye Oyun Girişimciliği Yarışması

Next Startup Türkiye Oyun Girişimciliği Yarışması Başvuruları. Yarışma Teması Mobil, Masaüstü Ve Konsol Platformlarında Geliştirilmiş Oyunlar.

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcileri ve geliştirdikleri oyunları, oyun geliştirme yolculuğunda destek sağlayabilecek doğru firmalarla buluşturmak.
• Genç işsizliğine istihdam ortamı yaratmak,
• Sektör girişimlerini ve yatırımcılarını bölgeye çekmek,
• İnovasyon ve girişimciliği oyun alanında İzmir’e taşımak,
• İzmir’de yeşermiş kadim uygarlıklar ve kültürlerin oyunlarla genç nüfusa anlatılarak kültür emperyalizminin önüne geçmek,
• Sektörü yeni girişimler ile güçlendirmek,
• Sektörde, uluslararası pazarlarda oyun ekosistemine uygun girişimleri ortaya çıkarmak ve teşvik etmek,
• Sektörün rekabet gücünü artırmak.

Yarışma Teması
Mobil, masaüstü ve konsol plaftormlarında yazılan oyunlar.

Yarışmaya Katılım Koşulları
1. Tamamlanmış, proje halinde veya demo ürüne sahip olması
2. Ekip içerisinde teknoloji konusuna hakim yazılım geliştiricisi ve tasarım direktörü olması
3. Finansal plan
4. Pazarlama planı

Yarışmacıların Yükümlülükleri
1. Kazanan projelerin tamamlanıp, piyasaya sunulması gerekmektedir.
2. Proje konusu eserin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Eserin daha önce başka bir yerde yayınlandığının Jüri veya İZFAŞ tarafından ispatlandığı durumda, İZFAŞ, katılımcının yarışmadan uzaklaştırılma, diskalifiye ve katılımcılığının tek taraflı olarak feshedilmesi hak ve yetkisine münhasıran sahiptir. Ayrıca bu durum yarışma kazanılıp ödül verildikten sonra tespit edilirse, bu durumda Katılımcı almış olduğu ödülü iade edeceğini, aksi halde kendisine karşı her türlü dava yoluna gidilebileceğini peşinen kabul eder.
3. Katılımcı tarafından teslim edilen ürün Türk Patent ve Marka Kurumu veya Kültür Bakanlığı tarafından daha önce korumaya alınmamış ve bu kurumlara tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu veya başka bir eserle ciddi biçimde benzerlik taşıdığı anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak, bu eserlere ödül verilmeyecektir. Ayrıca, ödül verildikten sonra bu durumun anlaşılması halinde, Katılımcı almış olduğu ödülü iade edeceğini, aksi halde kendisine karşı her türlü dava yoluna gidilebileceğini peşinen kabul eder. Katılımcının bir üçüncü kişinin eserini kopyalamış, bu kişi veya kişilerin FSEK’ten kaynaklı fikri haklarını, ticari itibarlarını veya başkaca haklarını ihlal etmiş olması halinde, bundan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Katılımcı’ya ait olup, bundan kaynaklı olarak İZFAŞ veya Ninja Bilgi Teknolojilerinin doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Katılımcı bu zararı faiziyle beraber tek seferde ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
4. Katılımcı tarafından geliştirilmiş olmakla beraber FSEK uyarınca mali hakları başka bir kişi veya kuruluşa ait olan, dolayısıyla Katılımcının üzerinde tam hak ve yetki sahibi olmadığı eserler de değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki hükümler bu eserler bakımından da geçerlidir.
5. Yarışmaya katılan tüm kişiler, şartnamede belirtilen katılım koşulları ile taahhhütnamede (EK-1) öngörülen şartlara uygun olduklarını, buna uygun eserlerle yarışmaya katıldıklarını ve bu şartlara uygun olmamaları halinde düzenlenen yaptırımların kendileri yönünden uygulanmasını kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
6. Başvuru formunun katılımcı tarafından imzalanmasıyla birlikte bu form, yarışmacı ve İZFAŞ arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecek ve anlaşmanın tüm tarafları yönünden hukuken hüküm ve sonuç doğuracaktır. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan ve formu imzaladıktan sonra bu formun ve yarışma taahhütnamesinin kendisi yönünden uygulanmayacağını ileri süremeyecektir.
7. Yarışma ile verilecek ödüller işbu belge ile açıklanmış olup, dereceye giren finalistler, buradaki ödüller dışında İZFAŞ, Ninja Bilgi Teknolojileri ve destekleyen kurumlardan herhangi bir talepte bulunamazlar.
8. Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.’nin sorumluluğu işbu Yarışmanın ilanı ve organizasyonu aşamasıyla sınırlı olup, yarışmacılara verilecek ödüller hususunda Ninja’nın herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Yarışmacı bu hususu peşin kabul ettiğini ve ödüllerle ilgili ödüllerin verilmesi taahhüdünde bulunan İZFAŞ, İZKA ve indir.com’dan talepte bulunacağını beyan ve taahhüt eder.
9. Yarışmacılar, yarışmaya sundukları esere ilişkin olarak, bunun üretim aşamasından piyasaya sunulma aşamasına kadar hiçbir sürecinde İZFAŞ ve …..’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, eserle ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etmektedir.

Ads

Yarışmacılardan İstenenler
1. Projenin veya oyunun Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olmak. Eserin herhangi bir aşamasına ilişkin bir mali hakkı üçüncü bir kişiye devretmemiş olmak.
2. Başvuru dosyasında, yarışmanın ilk elemesinde kullanılacak tasarım paftasına yer vermek.
Yarı Finale kalan yarışmacılardan dikili ürünler daha sonra ayrıca talep edilecektir.

Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler
1. Bir dakikalık tanıtım filmi
2. Oynanabilen bir demo
3. Finansal plan
4. Pazarlama planı
5. Proje sunumu
6. Yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden, en fazla 100 kelimeden oluşan A3 boyutunda kavramsal yaklaşım paftası. (Kavramsal yaklaşım tercih doğrultusunda fotoğraflarla da desteklenebilir)

Tasarımların Sunumu Ve Teslim Şekli
1. Video YouTube linki olarak paylaşılacaktır.
2. Geri kalan tüm dokümanlar, Google Drive veya elektronik posta yoluyla paylaşılacaktır.
3. Katılımcılar başvuru dosyalarına yazılı Kimlik Zarfı koyacak olup, Kimlik zarfının içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacaktır:
• İnternetten temin edilecek yarışma başvuru formu ve ıslak imzalı taahhütname,
• Nüfus cüzdan fotokopisi,
• Son mezun olduğu eğitim kurumuna ait diploma ya da halen öğrenci ise 2019-2020 öğretim yılına ait güncel öğrenci belgesi,
• Yarışmacının fotoğraflı özgeçmişi,
• Tasarımın PDF formatında kaydedildiği CD (pdf’in arka fonu beyaz olmalıdır)

Yarışma Takvimı̇
• Nisan ayında çağrı açılır.
• Haziran ayına kadar projeler teslim edilir.
• Ağustos ortasında finale kalan 5-10 proje belli olur.
• Tüm projeler İzmir Enternasyonel Fuarı sırasında sunumlarını yapar
• Kazanan katılımcılar, başkandan ve meslek odaları başkanlarından ödüllerini alır.
Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Nisan 2020 Yarışma Son Başvuru Tarihi : 15 Mayıs 2020 Projelerin Teslim Tarihi : 15 Haziran 2020
Yarı Finalist İlanı : 20 Temmuz 2020
Finalist Bilgilendirme Toplantısı : 20 Ağustos 2020
Final ve Ödül Töreni : 4-13 Eylül 2020 (Net tarih belirlenecek)

Değerlendirme Kriterleri
1. Ekip yapısı
2. Örnek bir ürün
3. Finansal ve pazarlama planı
4. Değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme

Değerlendı̇rme Esasları
Yarışma Ödülleri
1. 25.000 TL
2. 15.000 TL
3. 10.000 TL
Yurtdışı fuar desteği

Birincilik Ödülü
• 25.000 TL para ödülü
• oFON Finansman Desteği
• İzmir, İstanbul, Ankara ve Denizli’de ortak çalışma alanı ve birebir koçluk fırsatları
• İZKA tarafından oyun şirketlerine şirket kuruluşları ve işbirliği ihtiyaçlarına mentörlük desteği sağlanacaktır.
• İzQ tarafından mentör ve duyuru desteği, İzQ hizmetlerinden 1 ay ücretsiz yararlanma hakkı sağlanacaktır.
• INTEL ESL Gaming Fest alanında stand hakkı (stand üretimi İZFAŞ A.Ş. tarafından yapılacaktır).
• indir.com tarafından Next Startup Turkey yarışmasında 1. olan takıma 1 ay SEO hizmeti ve 30 blog yazısı desteği sağlanacaktır.

İkincilik Ödülü
• 15.000 TL para ödülü
• oFON Finansman Desteği
• İzmir, İstanbul, Ankara ve Denizli’de ortak çalışma alanı ve birebir koçluk fırsatları
• İZKA tarafından oyun şirketlerine şirket kuruluşları ve işbirliği ihtiyaçlarına mentörlük desteği sağlanacaktır.
• İzQ tarafından mentör ve duyuru desteği, İzQ hizmetlerinden 1 ay ücretsiz yararlanma hakkı sağlanacaktır.
• INTEL ESL Gaming Fest alanında stand hakkı (stand üretimi İZFAŞ A.Ş. tarafından yapılacaktır).
• indir.com tarafından Next Startup Turkey yarışmasında 2. olan takıma 1 ay SEO hizmeti ve 20 blog yazısı desteği sağlanacaktır.

Üçüncülük Ödülü
• 10.000 TL para ödülü
• oFON Finansman Desteği
• İzmir, İstanbul, Ankara ve Denizli’de ortak çalışma alanı ve birebir koçluk fırsatları
• İZKA tarafından oyun şirketlerine şirket kuruluşları ve işbirliği ihtiyaçlarına mentörlük desteği sağlanacaktır.
• İzQ tarafından mentör ve duyuru desteği, İzQ hizmetlerinden 1 ay ücretsiz yararlanma hakkı sağlanacaktır.
• INTEL ESL Gaming Fest alanında stand hakkı (stand üretimi İZFAŞ A.Ş. tarafından yapılacaktır).
• indir.com tarafından Next Startup Turkey yarışmasında 3. olan takıma 1 ay SEO hizmeti ve 10 blog yazısı desteği sağlanacaktır.

Tasarım Hakları Ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli
Tasarımın daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
11.3. Tasarımlar Türk Patent ve Marka Kurumu veya Kültür Bakanlığınca, başvuran gerçek veya tüzel kişi tarafından daha önce korunmaya alınmış olmalıdır. Bununla ilgili oluşacak her türlü hukuki sorun veya ihlalin tüm sorumluluğu Katılımcıya ait olup, bununla ilgili İZFAŞ veya Ninja Bilgi Teknolojileri’ne herhangi bir hukuki sorumluluk atfedilemeyecektir. Bundan kaynaklı olarak İZFAŞ veya Ninja Bilgi Teknolojileri’nin doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Katılımcı bu zararı faiziyle beraber tek seferde ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu husus yarışma sona erdikten sonra tespit edilmiş olsa dahi, yarışmacının ödülü iptal edilecek ve almış olduğu ödüller geri iade edilecektir.
11.4. Üçüncü kişilerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan veya başkaca bir mevzuattan kaynaklı fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecek, eğer bu husus yarışma sona erdikten sonra tespit edilmişse verilen ödüller geri alınacaktır. İZFAŞ ve ….’nin bu hususta herhangi bir araştırma ve inceleme yapma yükümlülüğü bulunmayıp, Katılımcının bir üçüncü kişinin eserini kopyalamış, bu kişi veya kişilerin FSEK’ten kaynaklı fikri haklarını, ticari itibarlarını veya başkaca haklarını ihlal etmiş olması halinde, bundan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Katılımcı’ya ait olup, bundan kaynaklı olarak İZFAŞ veya …..’nın doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Katılımcı bu zararı faiziyle beraber tek seferde ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu husus yarışma sona erdikten sonra tespit edilmiş olsa dahi, yarışmacının ödülü iptal edilecek ve almış olduğu ödüller geri iade edilecektir.
11.5. İZFAŞ ve Ninja Bilgi Teknolojileri yarışmaya katılan eserlerin tamamını; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, İZFAŞ ve/veya Ninja Bilgi Teknolojileri temsil edecek veya bilgi, duyuru amaçlı her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanıp çoğaltabilecektir. Yarışmacılar, layık görülmeleri durumunda hak ettikleri ve önceden açıklandığı üzere kendilerine verilen ödül dışında herhangi bir maddi talepte, telif hakkı talebinde yahut tazminat talebinde bulunmayacaklardır. Teslim edilecek her türlü malzemenin ve eserin devredilebilir tüm mali fikri mülkiyet hakları, teslimle birlikte İZFAŞ’a devredilmiş sayılacak olup, Katılımcı bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
11.6. Yarışmacılar yarışmaya katılmakla ve taahhütname (EK1) vermekle katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
11.7. Başvuru formunun yarışmacı tarafından imzalanmasıyla bu form, yarışmacı ve İZFAŞ arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
11.9. Dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İZFAŞ, Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. ve destekleyen diğer kurumlardan hiçbir talepte bulunamazlar. İZFAŞ ve Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. yarışma ile ilgili destek vermemektedir. Olası sponsorluk oluşması durumunda iş takibini sağlayacaktır.
11.10. Dereceye giren yarışmacılar İZFAŞ’ın söz konusu tasarımları yayımlama, arşivleme, yurt içinde ve dışında sergileme ve süresiz kullanma hakkı olduğunu kabul eder. Fikri haklara ilişkin yukarıda yer alan hükümler saklıdır.
11.11. Yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.
11.12. Bu şartnamede belirtilen standart dışındaki ve eksik evrakla yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan başvurular ve tasarımın herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ