<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim Yarışması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Ülkemizdeki 18 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
3 Adet Başarı Ödülü 1.500 Türk Lirası

Yarışmanın Adı: “Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim Yarışması”

Konu:
Çatalhöyük’ te Sosyal Yaşam
Çatalhöyük’ te Gıda- Tarım
Çatalhöyük’ te Mimari

Sunuş:
Dünya kültür mirası olarak kabul edilen medeniyetlerin beşiği Çatalhöyük’ü konu alan bir resim yarışması Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Konya Şeker A.Ş., Anadolu Birlik Holding ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir.
Yarışma, ülkemizde 18 yaş üstünde her sanatçının katılımına açıktır.

Ads

Amaç:
Konya ilinin Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük, 1958 tarihinde keşfedilmiştir. Çeşitli aralıklarla yapılan bilimsel kazılar günümüzde de kapsamlı olarak devam etmektedir. Olağan dışı sanatıyla hayranlık uyandıran Neolitik Kent Çatalhöyük’te ilk buluntular MÖ 7400 yıllarına tarihlenmektedir. Kent, medeniyetin ve ziraatın temellerini anlamamızda uluslararası anahtar olarak tanımlanmaktadır. Çatalhöyük’ün Neolitik yerleşim tarzı ve kent planının eşitlik ideallerini yansıttığına inanılmaktadır. Çatalhöyük insanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik hayata geçişe, tarımın başlangıcı gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık etmiştir. İki höyükten oluşan bu Neolitik yerleşim yerinin Doğu Höyüğü, M.Ö. 7400 ve 6200 yılları arasına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim katmanından oluşmaktadır. Bu katmanlarda sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik hayata geçişi simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal ögeler yer almaktadır. M.Ö. 6200 ve 5400 yılları arasına tarihlenen Batı Höyüğü ise Kalkolitik Döneme ait kültürel özellikler göstermektedir. Çatalhöyük, madenciliğin Anadolu’daki başlangıç tarihini Neolitik Dönem’e kadar indirmekte; o dönem insanının toplayıcılık ve avcılığın yanı sıra çiftçilikle de uğraştığını gösteren zengin buluntularıyla dikkat çekmektedir. Çatalhöyük, duvar resimlerinde kent planına yer veren ilk yerleşim merkezidir. Günümüzdeki mülkiyet kavramının o devirde başladığı, pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle belgelenmiştir.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilmiş olan Çatalhöyük’ün, Dünya Mirası Sözleşmesi’nin temel şartlarını karşıladığı, otantikliğini koruduğu ve ‘evrensel seçkin değer’e sahip olduğunu kabul etmiştir. Karara esas olan raporda, tarihi M.Ö.7400 yıllarına uzanan Konya sınırları içindeki Çatalhöyük’ün ‘insanlığın bir aşamasının eşsiz bir tanıklığını teşkil ettiği, döneme has bir yerleşim tarzı ile toplum anlayışı ve eşitlik ideallerine dayanan bir kentsel plana sahip olduğu kabul edilmiştir.

Dünya’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olan “Çatalhöyük’ te Sosyal Yaşam”, “Çatalhöyük’ te Gıda-Tarım” ve “Çatalhöyük’ te Mimari” konularının resim diliyle yorumlanmasıyla kalıcı eserler ortaya koymak amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Şeker A.Ş., Anadolu Birlik Holding ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi işbirliği ile resim yarışması düzenlenmiştir.

Düzenleyen Kuruluş:
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Şeker A.Ş., Anadolu Birlik Holding ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Katılım Şartları:
1. Yarışma, Seçici Kurul’da görev alanların ve birinci derece yakınlarının dışında 18 yaş üstü tüm sanatçılara açıktır.

2. Yarışmaya tuval/duralit/mdf üzerine yağlıboya, akrilik veya karışık teknikle oluşturulan eserler kabul edilir. Kağıt üzerine çalışılmış veya camlı eserler yarışmaya kabul edilmez.

3. Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş en fazla iki (2 adet) eseriyle katılabilir.

4. Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

5. Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da katılımcıya aittir.

6. Eserlerin kısa kenarı 100 cm. den küçük olmayacaktır.

7.Eserle birlikte, ekte verilen “Başvuru Formu” da imzalı olarak 24. Aralık.2021tarihine kadar Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı Meram-Konya” adresine elden yada kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihler arasında gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır.

8. Eserlerin arka yüzünde eserin adı, yapım yılı, boyutları, tekniği ve katılımcının adı ve soyadı, adres ve telefon bilgilerini belirten esere zarar vermeyecek biçimde yapıştırılmış bir etiket bulunmalıdır.

9. Tüm kargo ve posta masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

10. Posta ve kargo yoluyla gönderilecek eserlerde oluşabilecek olası zarar ve gecikmelerin tüm sorumluluğu başvuru sahibine aittir.

11.Ödül kazanan eserler ile bağışlanan eserlerin tümü, bütün haklarıyla satın alınmış gibi işlem görür. Eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Şeker A.Ş., Anadolu Birlik Holding ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne aittir. Ödül, sergileme alan eserler Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 10.Ocak.2022 tarihinde sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

12. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserler için sergi kataloğu hazırlanacaktır. Bu katalog için ödül ve sergileme alan katılımcılar, aşağıda belirtilen maddelerdeki dokümanları eksiksiz bir şekilde catalhoyukyarisma@erbakan.edu.tr mail adresine göndereceklerdir.
a) Yarışmaya katıldığı eserlerin görselleri. (Görseller 300 dpi, en fazla 5 MB olmalıdır.)
• b) Portre Fotoğrafı
• c) Başvuru Formu

13. Yarışma neticesinde ödül alan ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.

14. Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

15. Ödül kazanamayan, ya da bağışlanmayan eserler katılımcılara teslim alındıkları yerde ya da masraf ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kargo ile adreslerine iade edilecektir. Yarışma düzenleme kurulu, sonuçların açıklamasından sonraki 30 gün içinde geri alınmayan eserlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

16. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı web sayfasından ilan edilecektir.

17. Eserleri ödül alan ve sergilemeye değer bulunan katılımcılara Başarı Belgesi düzenlenecek ödül töreninde salgın veya farklı bir sebeple düzenlenemediği takdirde posta ve e-posta aracılığıyla gönderilecektir.

18. Yarışmaya gönderilecek eserler, çerçevesiz, korunaklı biçimde paketlemiş olarak elden ya da posta-kargo ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu:42090, Meram Yeni Yol/Meram/ KONYA adresine ulaştırılmalıdır.

19. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.

20. Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

21. Yarışmaya katılan adaylar; yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Önemli Not: Günümüz koşulları dikkate alındığında pandemi şartlarına göre yapılacak değişiklikler Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığı web sayfasından duyurulacaktır.

Önemli Tarihler
Eser Son Teslim Tarihi: 24.Aralık.2021
Sergi Açılış Tarihi: 10.Ocak.2022

İletişim: catalhoyukyarisma@erbakan.edu.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ