20.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nerden Alınır, Faydaları Nelerdir, MYK Belgesinin Kapsadığı Meslekler Hangileridir.

4 Nisan 2015 Tarihinde Yasalaşan 6645 Sayılı Kanun İle Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunda Önemli Değişiklikler Yapıldı.
Bu Değişikliklerin En Önemlilerinden Birisi İş Dünyasını Yakından İlgilendiren Belge Zorunluluğu Getiren Meslekler Olmuştur.

Kanuna Göre, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerden Olup Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Standardı Yayımlanan Ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Çıkarılacak Tebliğlerde Belirtilen Meslekler İle Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Tebliğlerin Yayım Tarihinden İtibaren 12 Ay Sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda Düzenlenen Esaslara Göre Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmayanlar Çalıştırılamayacaktır, Yani Artık Bir Kaynakçı, Asansör Montajcısı, Aşçı, Betoncu Yada Elektrik Tesisatçısı Mesleğini Yapabilmek İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Olmalıdır Denmektedir.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25 Mayıs 2015 Tarihinde Yayınladığı İlk Tebliği İle 40 Meslekte Belge Zorunluluğu Getirildi. Şimdi Bu Sayı Artmıştır Ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlik Belgesini Zorunlu Hale Getirmiştir. MYK Belgesi Zorunlu Olan Meslekler İçin Tıklayın.

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunun 2. Maddesinde Belirtildiği Üzere Tabiplik, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Eczacılık, Veterinerlik, Mühendislik, Mimarlık Meslekleri İle En Az Lisans Düzeyinde Öğrenimi Gerektiren Ve Mesleğe Giriş Şartları Kanun İle Düzenlenmiş Olan Meslekler, Mesleki Yeterlik Kanunun Kapsamı Dışındadır. Bu Meslekler Haricindeki Tüm Meslekler Mesleki Yeterlilik Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır.

Sponsorlu

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Faydaları
Belge Verilmesindeki Temel Amaç Mesleklerin Yetkin Kişiler Tarafından Yapılmasının Sağlanmasıdır.
Eğitim İle İş Yaşamının Nitelik Talepleri Arasında İşlevsel Bir Bağ Kurmak.
Türkiye’nin Küresel Ekonomide Rekabet Edebilmesi İçin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İş Gücünün Yetiştirilmesini Sağlamak.
İş Dünyasının İş Gücüne Yönelik Mevcut İhtiyaçları İle Geleceğe Dönük Olan Eğilimlerine Katkı Sağlayacağı Ulusal Meslek Standartları Yolu İle Eğitim Sistemine Yansıması.
Eğitim Dünyası Da Amaçlarından Biri Olan Nitelikli İş Gücünün Yetiştirilmesini Bu Sistem Sayesinde Etkin Ve Esnek Bir Şekilde Gerçekleştirecektir.
Bu Sistemin En Güçlü Yönlerinden Birisi Hayat Boyu Öğrenme Anlayışını Kabul Etmesidir. Bu Kapsamda Her Hangi Bir Eğitimi Almadan Çalışarak Beceri Edinen Bireylerin Sahip Oldukları Becerileri Belgelendirmeleri Bireylere Farklı Meslekler Yada Sektörler Arasında Yatay Yada Dikey Geçişleri Sağlaması, Bulunduğu Sektörde Ve İcra Ettiği Meslekte Yeni Ortaya Çıkan Gelişmeleri Esnek Bir Şekilde Mesleğine Yansıtabilmesi Ve Bunu Belgelendirebilmesi Gibi İmkanlar Bu Sistem Sayesinde Mümkün Olacaktır.
Ulusal Meslek Standartları, Bireylerin Mesleğini İcra Edebilmesi İçin Gerekli Bilgi, Beceri, Tavır Ve Tutumların Neler Olduğunu Tanımlar, Bir Diğer İfade İle Mesleklerin Profilini Ortaya Koyar. Bu Sayede Meslek Standartları İlgili Meslekte İstihdam Edilen Bireylerden İş Piyasasının Talep Ettiği Nitelikleri Tanımlamaya İmkan Sağlamaktadır.
İş Piyasasında Faaliyet Gösteren Kuruluşlara İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinde, Yani Görev Tanımlarının Oluşturulması, Personel Seçiminin Yapılması, Eğitim, Performans, Değerleme Gibi Konularda Önemli Girdi Sağlamaktadır.
MYK Tarafından Yetkilendirilmiş Kurumlardan Alınan Belgeler Ulusal Ve Uluslararası Düzeylerde Kıyaslanabilir Sistem Tarafından Hayat Boyu Öğrenme İle Desteklenir.

Myk Belgesinin Avrupa Birliğinde Europass (Meslek Pasaportu) Anlamında Geçerliği Vardır. Ancak Teknik Liseden Mezun Olanların Diplomasının Yurt Dışında Geçerliği Yoktur.
Ulusal Meslek Standartları Europass’da Avrupa Birliği Uyumları Çerçevesinde Avrupa’daki Meslek Standartlarına Eş Değer Olarak Yapıldı.

MYK Belgesi Kapsamında Yer Alan Meslekler
5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir.

MYK Belgesi Gözetim
Gözetim, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ilgili mesleki yeterliliği sürdürdüğünün tespit edilmesi amacıyla yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleridir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ulusal yeterliliklerde belirtilen gözetim şartlarına uygun olarak gözetim zamanı geldiğinde belge sahiplerinden o meslekte aktif olarak çalışmayı sürdürdüğünü gösterir kanıt ve kayıtları iletmelerini talep ederler. – Belge sahibi istenen kanıt ve kayıtları ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna iletmelidir aksi takdirde kuruluş ilgili belgeyi askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir.

Başarılı olanlar belgelerini ve kimlik kartlarını yetkilendirmiş kuruluşların sınav sonuçlarını kuruma bildirmesinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde yetkilendirilmiş kurumdan alabilirler.

Sınav Sonucu
Ulusal yeterliliklerin büyük bir çoğunluğunda kritik adımlar yer almaktadır. Kritik adım, sınavın başarıyla tamamlanması için adayın mutlaka eksiksiz yerine getirmesi gereken iş ve işlemleri ifade eder. Kritik adımlarda başarılı olamamış adaylar sınav sonucunda hangi notu alırsa alsın o sınavdan başarısız sayılmaktadırlar.

Kayıp Belge
Belgesini kaybedenler belgeyi aldıkları kuruluşa başvurmalıdır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar belge ve kimlik kartının yeniden basılması için belge masrafları ve gerekli belgeler talep ederler. Yeniden belge basım işlemi mesleki yeterlilik kurumuna iletildikten sonra en geç beş iş günü içinde yetkilendirilmiş kuruluşa iletilmektedir.

Ulusal Meslek Standartları Sektörler
1 Adalet ve Güvenlik
2 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
3 Bilişim Teknolojileri
4 Cam, Çimento ve Toprak
5 Çevre
6 Eğitim
7 Elektrik ve Elektronik
8 Enerji
9 Finans
10 Gıda
11 İnşaat
12 İş ve Yönetim
13 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
14 Kültür, Sanat ve Tasarım
15 Maden
16 Makine
17 Medya, İletişim ve Yayıncılık
18 Metal
19 Otomotiv
20 Sağlık ve Sosyal Hizmetler
21 Spor ve Rekreasyon
22 Tarım, Avcılık ve Balıkçılık
23 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
24 Ticaret (Satış ve Pazarlama)
25 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
26 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
27 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

MYK Muafiyet Tablosu

Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK Muafiyet Tablosu, Belgeden Muaf Meslekler Hangileridir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Eskinden Karşılığı Halen Daha Da Devam Eden MYK Belgesinin De Ön Şartı Olan Akreditasyon Personel Belgelendirme Faaliyetiydi.
Mesleki Yeterlilik Belgesi Bireylerin Her Hangi Bir Meslekte Kendi Deneyimlerine MYK Mesleki Yeterlik Kurumunun Belirlediği Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde Bunları Karşıladığını Göstermesinin Sonucunda Yapılan Bir Değerlendirmeyle Alınan Bir Belgedir. Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşları Kişileri Başvurdukları Ulusal Yeterlilik Kapsamında Bir Değerlendirme Tabi Tutar Ve Bu Değerlendirme Sonucunda Başarılı Olan Adaylar Da Bu Belgeyi Almaya Hak Kazanırlar.

Mesleki Eğitim Muafiyet Tablosu
Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Çalışmalar Sonucu Oluşturulan Muafiyet Tablosu İle Teknik Liseden Yada Teknikerlikten Mezun Olan Kişilerin Aldıkları Diplomalardaki Bölüm, Alan Ve Dal Bilgilerine İlişkin Bir Muafiyet Tablosu Oluşturuldu. Muafiyet Tablosuna Giren İlgili Bölüm, Alan Ve Daldan Mezun Olan Kişilerin Tabloda Karşısında Tanımlı Olan Ulusal Yeterlilikteki MYK Belgesini Almasına Gerek Kalmadı.
Myk Belgesinin Avrupa Birliğinde Europass (Meslek Pasaportu) Anlamında Geçerliği Vardır. Ancak Teknik Liseden Mezun Olanların Diplomasının Yurt Dışında Geçerliği Yoktur.
Ulusal Meslek Standartları Europass’da Avrupa Birliği Uyumları Çerçevesinde Avrupa’daki Meslek Standartlarına Eş Değer Olarak Yapıldı.

MYK Belgesi Veren Kuruluşlar İçin Tıklayın.

Muafiyet Tablosu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ