<style>.lazy{display:none}</style>Muratbey Burgu Reklam Zamanı Yarışması Başvuru Koşulları
02.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Muratbey Burgu Reklam Zamanı Yarışması

Muratbey Burgu Reklam Zamanı Yarışması

Muratbey Burgu Reklam Zamanı Yarışması

Uşak Üniversitesi Muratbey Burgu Reklam Zamanı Yarışması Son Başvuru Tarihi 15 Ocak 2019. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerindeki Lisans Ve Lisans Üstü İletişim Ve İşletme Fakültesi Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Başvuruları Dijital Ortamda Alınacak.

Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Topluluğu“Muratbey Burgu İle Reklam Zamanı” Yarışması Ulusal Öğrenci Yarışması Şartnamesi

1. AMAÇ
Yarışmacılar bireysel veya takım halinde çalışıp iş hayatına atılmadan önce gerçek bir pazarlama ve
reklam deneyimi yaşama fırsatını bulacaklardır. Böylece yaratıcı fikir, proje yönetimi, ekip
çalışması, uygulama ve sunum yapma konusunda ciddi bir deneyim elde edeceklerdir.

2. KONU
Yarışma düzenleyicisi Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesine bağlı İletişim Topluluğu ve sponsor
marka Muratbey’dir. Muratbey Burgu peynirinin hedef kitlesine marka sadakatinin sağlanması ve
Burgu alt markalı ürünün marka – tasarım ve her türlü fikri mülkiyet haklarının Muratbey’de
olmasına rağmen hedef kitle tarafından bu değerin bilinmemesi sorununun çözümü için farkındalık
yaratacak bir iletişim projesinin (reklam kampanyası) hazırlanması yarışmanın konusudur.

Ads

3. KAPSAM
3.1. Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimi gören tüm İletişim
ve İşletme Fakültesi öğrencileri katılım sağlayabilir.
3.2. Jüri ve Etkinlik Komitesi üyeleri ve onların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
Böyle bir durumun tespiti halinde başvurusu yapılan proje yarışmadan çıkartılır ve verilen ödül
geri alınır.
3.3. Yarışmaya projenin sahibi veya takımın temsilcisi başvurmalıdır.

4. BAŞVURU
4.1. Yarışmaya katılan projeler dijital ortam üzerinden ulaştırılacaktır.
4.2. Her bir proje için, bu şartname ekindeki elektronik katılım formu, ayrı ayrı olarak doldurulup
gönderilmelidir.
4.3. Yarışmacılar projelerini en geç 15.01.2019 tarihine kadar www.muratbeyreklamyarismasi.com
adresine Word ve Powerpoint sunum formatında göndermelidir. Katılımcıların, öğrencilik
durumlarını gösteren ve ispatlayan son 1 aylık güncel bir belgeyi de belirtilen web sitesine
yüklemeleri gerekmektedir.

5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
5.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5.1.1. Son başvuru tarihi 15.01.2019’dur. Bu tarihten sonra başvuru için gelen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.1.2. Tüm başvuranlar, yarışma koşullarını ve Jüri (Seçici Kurul) kararlarını istinasız kabul
etmiş sayılır.
5.2. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gerekmektedir.
5.2.1. Daha önce Ulusal yarışmalara katılmış olmak ya da ulusal yarışmalardan ödül almış
olmak, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu ve sponsor marka Muratbey Burgu ile Reklam
Zamanı yarışmasına katılmaya engel teşkil etmemektedir. Fakat proje ana fikri daha önceden
herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sunulmamış olmalıdır. Aksi taktirde başvuru kabul
edilmeyecektir.
5.2.2. Projelerin her türlü hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Katılımcı, yarışmaya
gönderdiği fikirlerin ve proje detaylarının tümüyle kendisine ait olduğunu İletişim Topluluğu ve
sponsor marka Muratbey’e muvafakat ve kullanım tasarrufu izni verdiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve her türlü kazanımlar geri alınır.
5.2.3. Yarışmaya katılan tüm projeler ve içerdikleri görseller, sloganlar, fikirler Uşak
Üniversitesi İletişim Topluluğu’nun arşivine alınacaktır. Sponsor marka Muratbey izin dahilinde
arşivlere ulaşabilecektir.
5.2.4. Yarışmaya katılan tüm projelerin kullanım hakkı Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne
bağlı İletişim Topluluğu’nda saklı tutulacaktır. Sponsor markanın (MURATBEY GIDA SAN.
TİC. A.Ş.) projeyi uygun görmesi halinde, bu yarışmayla ilgili veya diğer kurumsal sergi, afiş,
katalog, broşür, kitap, kitapçık, gazete vb. her türlü tanıtım malzemesi ile kurumsal web
sayfasında ayrıca İletişim Topluluğu’ndan izin ve muvafakat alınarak kullanılabilecektir. Ayrıca
çeşitli platformlarda sergilenebilecektir.
5.2.5. Yarışmada dereceye girmeyen çalışmaların, bu yarışma dışında kurumsal bir tanıtım
çalışmasında kullanımı halinde Muratbey tarafından proje sahibine 2.000TL (İki Bin Türk
Lirası) kullanım telifi ödenecektir.
5.3. Yarışmaya katılan projelerin oluşturması gereken algı ve unsurlar:
5.3.1. Tüketici tarafından Burgu’nun inovatif bir ürün olduğu algısını oluşturmak
5.3.2. Muratbey Peynirlerinin hedef kitlesinde marka sadakatini sağlamak
5.3.3. Ürünün yasal her türlü haklarının Muratbey’de olduğu ve Burgu’nun sadece Muratbey
tarafından üretildiği algısını hedef kitlede oluşturmak
5.3.4. Yarışmaya katılacak projeler Türkçe hazırlanmış olmalıdır.
5.3.5. Katılımcılar ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra
projelerini etkinlikten çekemezler.
5.3.6. Jüri, etkinliğe katılan ve bu şartname gereklerini yerine getiren projelerden finale kalacak
ilk 5 projeyi seçecektir.
5.3.7. Finalistlerin belirlenmesini müteakip, tercihen proje sahibi ya da sunumu
gerçekleştirecek grup temsilcisi/temsilcileri final etkinliğinde sunum yapmak üzere davet
edilecektir.
5.3.8. Sunuma davet edilen finalist proje sahipleri (her proje başına 1 kişi olmak kaydıyla)
kişinin ulaşımı ve konaklaması Muratbey tarafından organize edilecektir. Bir kişiden fazla
katılım sağlamak isteyen proje sahipleri konaklama ve ulaşım masraflarını şahsi bütçeleri
ile karşılayarak katılabilecekler.
5.3.9. Finale kalan yarışmacılar Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından belirlenen bir
salonda sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Final etkinliği kapsamında bulunan ödül gecesi
duyurumu afiş tasarımı, ödül gecesi duyurumu afiş asımı, etkinliğin Uşak Üniversitesi
içerisindeki duyurumu, finalist ve jüri üyelerinin karşılama organizasyonu, etkinlik
salonunun organizasyonu, ses sitemi, projeksiyon, salon ışıklandırması, mikrofon, salon
süslemesi, etkinlik kapsamında sağlanacak çay, kahve, su, soda, tatlı ve tuzlu kurabiye,
simit, açma gibi catering hizmetleri, catering servis hizmetleri, kokteyl alanı ve masaları
organizasyonu, ödül sertifikalarının tasarımı ve üretilmesi Uşak Üniversitesi İletişim
Fakültesi ve İletişim Topluluğu tarafından organize edilecek ve masrafları Muratbey
haricindeki sponsorlar aracılığıyla karşılanacaktır. Muratbey catering organizasyonu için
peynir tedariki ve jüri üyelerinin ulaşım masraflarını karşılayacaktır. Etkinlik alanında
sponsor firma Muratbey’in tanıtım materyalleri sergilenecek ve etkinlikle ilgili tüm iletişim
mecralarında Muratbey logosu kullanılacaktır.
5.3.10. Yarışma sonucu, final etkinliğinin sonunda açıklanacaktır.

6. ÖDÜLLER ve ÖDEMELER
6.1. Toplam 3 projeye (katılımcıya) ödül verilecektir.
6.2. Ödül alan projelerin/eserlerin her türlü telif hakları MURATBEY’e ait olacaktır. Ödül dışında
ayrıca bir telif bedeli ödenmeyecektir. MURATBEY eserleri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses
veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.

7. JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA
7.1. Yarışmanın jürisi en az 10 kişiden oluşacaktır.
7.2. Yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler jüri üyesi olamaz.
7.3. Jüri üyeleri, akademisyenlerden, sektörden, sponsor firmadan ve alanının uzmanı kişilerden
oluşacaktır.
7.4. Jüri üyeleri, tüm projeleri incelemekle ve kurul toplantılarına fiilen ya da dijital ortamda
katılmakla yükümlüdür.
7.5. Jüri üyeleri oylarını demokratik bir biçimde verir ve her üye 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
7.6. Jüri üyeleri, reklam projesi hakkındaki değerlendirme bilgilendirmesini, finale kalanlara
yapacaktır.
7.7. Jüri üyeleri, reklam projesi hakkındaki değerlendirme kıstaslarını ve göz önünde bulundurdukları
noktaları toplantılarda ve ödül töreninde açıklayabilir. Toplantılar dışında ve ödül töreni
öncesinde, değerlendirmelerini hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
7.8. Jüri kararları kesindir ve itiraz edilemez.

8. GENEL KOŞULLAR
8.1. Şartname kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilecektir ve
ödüller verilmiş ise geri alınacaktır. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında
hukuki işlem başlatılacaktır. Bu şartnamenin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar
yetkisi Yarışma Yönetimine aittir.
8.2. Yarışma Yönetimi, yarışmanın şartlarında her türlü değişikliği yapma ve yarışmayı herhangi bir
zaman sınırlaması olmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.
8.3. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen, şartnameye aykırı davranan yarışmacılar, ön elemeyi
geçse dahi yönetim tarafından yarışma dışı bırakılacaktır.
8.4. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulların tamamını kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışma Başvurusu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ