<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Muğla Belediyesi Resim Yarışması

Muğla Belediyesi Resim Yarışması

Muğla Belediyesi Resim Yarışması

Muğla Belediyesi Resim Yarışması Resim Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Başvuruları E-Posta Yolu İle Yapılacak.

Yarışmanın Adı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması

Tema
Muğla’da Yaşam

Yarışmanın Amacı Ve Kapsamı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından; Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına plastik sanatlar alanında Cumhuriyetin yetiştirdiği sanatçıların çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla “Resim Yarışması” düzenlenecektir.

Katılım Koşulları
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli dışında yarışmanın son başvuru günü itibariyle 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

Ads

b) Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş üç (3 adet) eseri ile katılabilir.

c) Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

d) Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı / başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından e-posta ile yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Orijinal eserlerin değerlendirilmesi aşamasında bu hususların tespiti halinde adayın eserinin iadesine ilişkin hiçbir masraf kurum tarafından karşılanmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk eser sahibine ait olacaktır.

e) Yarışmaya katılan eserlerin ön kısmında katılımcının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmamalıdır. Herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılır.

f) Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve/veya boyar çizer malzemelerle yaptıkları çalışmalarla yarışmaya katılabilirler. Kâğıt ya da karton gibi dayanıksız malzemeler üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir.

g) Yarışmaya katılan eserlerin kısa kenarları en az 80 cm, uzun kenarları en fazla 150 cm olmalıdır.

h) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitelerinde (https://www.mugla.bel.tr) aktif olarak duyurulur. Eseri ödüle ve sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sırasında belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, https://www.mugla.bel.tr ve https://turkansaylan.mugla.bel.tr adreslerini günlük olarak takip ettikleri kabul edilir.

Başvuru Süreci
a) Yarışma başvurusu; 12 Haziran 2023 Pazartesi- 21 Temmuz 2023 Cuma Günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tscym@mugla.bel.tr adresine gönderilmelidir.

b) Başvuru esere ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğrafından oluşmalıdır. Üç fotoğraftan birisi mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer ikisi ise eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı, yarışmalı sergi kataloğunda yer alacak nitelikte çekilmelidir. Başvurulacak eser sayısına göre aynı kural tekrarlanacaktır.

c) Katılımcılar tarafından ek-1, ek-2 ve ek-3 formları eksiksiz doldurulmalı, eserin fotoğrafı JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte ve görsellerin her biri en az 2 MB en fazla 5 MB boyutunda olacak şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır. (Fotoğraf çekimlerinin paspartusuz olarak düz bir fonda temiz bir zeminde yapılmasına özen gösterilmelidir.)

d) Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.

e) Gönderilecek görsellerin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur.

f) Katılımcılar, kayıt formunda başvuru eseriyle ilgili istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır.

g) Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül alan eserler katalogda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerin temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması’nın Seçici Kurul’u 5 (beş) akademisyen/sanatçıdan oluşmaktadır.

b) Seçici Kurul değerlendirmesi iki aşamalı olacaktır. Dijital görseller üzerinden yapılacak birinci aşama değerlendirmesi katılımcılar tarafından e-posta ile gönderilen görseller üzerinde yapılacaktır. Dijital görseller üzerinden değerlendirmeyi geçen eserler, seçici kurul tarafından belirlenip https://www.mugla.bel.tr adresinde duyurulacaktır. Birinci aşamada seçilen eserler belirtilen tarihe kadar “Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak No:2 Menteşe/Muğla” adresine posta veya elden teslim edilecektir. Seçici kurulun orijinal eserler üzerinden yüz yüze yapacağı ikinci aşama değerlendirmesi ile de başarı ödülü kazananlar belirlenecektir. Birinci aşamada seçilen eserlerin belirtilen tarihe kadar ikinci aşamaya kurula sunulmak üzere gönderilmemesi durumunda ikinci aşama değerlendirmesine dâhil edilmeyecektir. Kişi, eseri süresinde teslim etmemekle bu hususu peşinen kabul etmiş olacaktır.

c) Dijital görsellerin değerlendirilmesi: 25 Temmuz 2023

d) Orijinal eserlerin değerlendirilmesi: 26 Ağustos 2023

e) Seçici Kurul, değerlendirme esnasında eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.

f) Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul değerlendirme aşamasında başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

g) Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.

h) Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

i) Sonuçların ilanı 28 Ağustos 2023 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfalarından duyurulacaktır.

Eser Teslimi
a) Dijital görseller üzerinden değerlendirmeyi geçen eserler, https://www.mugla.bel.tr adresinden duyurulacak ve bu eserlerin 22 Ağustos 2023 tarihine kadar elden ya da kargo ile kurumun şartnamede belirtilen adresine kargo masrafları katılımcıya ait olacak şekilde gönderilecektir. İkinci aşama değerlendirilmesi için belirtilen tarihe kadar eserlerin kuruma ulaştırılması zorunludur. Süresinde kuruma ulaştırılan orijinal eserler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda ödül kazanamayan ve kurum tarafından sergileme için satın alınmayan eserlerin iade masrafları kurum tarafından karşılanacaktır. Eserlerin iadesinde beyan edilen adreslerde sorun yaşanması durumunda (adres bilgilerinin eksik ya da yanlış olması) ikinci bir kargo yapılmayacak olup eser kurum envanterine kaydedilecektir, eser sahibi hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

b) Dijital görsel değerlendirmesini geçen ve yarışmaya gönderimi yapılacak eserlerin arka yüzüne ek-2 belgesinin doldurup yapıştırılması gerekmektedir.

c) Seçici kurulun birinci aşama değerlendirmesi sonucunda belirlenen eserlerin sergilenmeye hazır, arkalarında asma aparatı olacak şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde başarı alan eserler; 2023 yılı içerisinde ödül törenini de kapsayacak şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Başarı ödülü alan eserler sergi tarihi ve yeri Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitelerinden (https://www.mugla.bel.tr ve https://turkansaylan.mugla.bel.tr) duyurulacaktır.

Yarışma Ödülleri
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması’nda dağıtılacak ödüller:
Başarı Ödülü (15 Adet) : 8.000 Türk Lirası + Katılım Belgesi

b) Muğla Büyükşehir Belediyesi; ödül almayan eserlerden dilediği kadarını eser sahibinin kabul etmesi durumunda 2.000 TL bedel ödeyerek satın alabilir.

c) Yarışmada yalnızca başarı ödülü alan (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin veya tayin ettikleri vekillerin masrafları kendilerine ait olacaktır.) sanatçıların şahsına ait ulaşım ve bir gece konaklama masrafı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

d) Yarışma sonuçları, Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitelerinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.

e) Şartnamede belirtilen başarı ödülü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması Sergisi açıldıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

f) Başarı ödülü alan eserler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel amaçlı kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir. Jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir katalogda toplanacaktır. Kataloğun basılma zorunlu olmayıp dijital ya da basılı olarak hazırlanabilecektir.

İletişim
Yarışma Koordinatör: İsmail ALP
Tel: 0 506 828 8360
Santral: 0 (252) 212 26 14 Dâhili-1953
Adres: Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak No:2 Menteşe Muğla
E-Posta: tscym@mugla.bel.tr
Web: www.mugla.bel.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Ek Dosyalar İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Cansu dedi ki:

    Bende katılmak istiyorum 7. Sınıfım

BİR YORUM YAZ