<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

MTEGM Sıfır Atıkla Sanat Yarışması

MTEGM Sıfır Atıkla Sanat Yarışması

MTEGM Sıfır Atıkla Sanat Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü MTEGM Sıfır Atıkla Sanat Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Başvurular Okullara Yapılacak.

Yarışma Ödülleri
Türkiye Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası Artı Teşekkür Belgesi
Türkiye İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası Artı Teşekkür Belgesi
Türkiye Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası Artı Teşekkür Belgesi
İl Birincilerine İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Uygun Görülen Ödüller Ve Teşekkür Belgesi
İl Birincisi Olan Eser Sahibinin Danışman Öğretmenine Valiliklerce Başarı Belgesi Verilecektir.
Yarışmaya Katılan Tüm Öğrencilere İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Katılım Belgesi Verilecektir.

Yarışmanın Amacı

“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” ile öğrencilerimizde çevresel farkındalık ve sıfır atık bilinci oluşturmak, atık üretimini asgari seviyeye indirmek, atık kaynaklarını ayrıştırmak ve bu vesile ile gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin hayal gücü ve tasarım kabiliyetlerini harmanlayarak atıklardan geri dönüştürülmüş yeni ve özgün eserler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda Sıfır Atık ve Yeşil Dönüşüm kavramının gençlerimizde bir yaşam tarzı haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Ads

Bu sebeple;
• Sıfır atık ve yeşil dönüşümün; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamasını desteklemek,

• Öğrencilerin atık maddeleri yeniden değerlendirme yoluyla sıfır atık ve yeşil dönüşüm ilkelerini benimsemesini sağlamak,

• Öğrencilerin, atık malzemeleri üretken bir şekilde kullanarak yeni ve sürdürülebilir eserler tasarlamalarını teşvik etmek,

• Öğrencilerin atık malzemelerle yeni eserler ortaya çıkarırken yeşil dönüşüm kavramını günlük hayata nasıl entegre edilebileceğini keşfetmelerini sağlamak,

• Öğrencilere geri dönüştürülebilir kaynakların sınırsız potansiyelini göstererek sürdürülebilirlik bilincini artırmak,

• Öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak ürettikleri yenilikçi eserler vesilesiyle sıfır atık prensiplerine uyumlu çözümleri fark ederek çevre dostu yaklaşımlar geliştirmelerini desteklemek,

• Öğrencileri atıkları değerlendirme ve sıfır atık hedefine ulaşma bağlamında ekonomik, çevresel ve sosyal fayda sağlayan kendi projelerini yapmaları için teşvik etmek,

• Öğrencilerin atık maddelerin çevre üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamak ve sıfır atık projeleriyle yeşil dönüşümü yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamak,

• Öğrencilerimizi sosyal sorumluluk bilinciyle donatarak yeşil dönüşüm konusunda toplumsal değişime katkı sağlamak,

• Öğrencilerin erken yaşlarda çevresel farkındalığını artırarak çalışma hayatlarında sürdürülebilir üretim yöntemlerini kullanmalarını teşvik etmek,

• Öğrencilerin sıfır atık ve yeşil dönüşümle ilgili bilinç düzeylerini artırarak çevre sorunlarına karşı aktif rol almaya teşvik etmek hedeflenmektedir.

Yarışmanın Kapsamı
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlara yönelik yapılacak olan “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması’na başvuru şeklini, aranacak şartlar, yapılacak işlemler, değerlendirme ölçütleri, ödüller ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yarışmanın Yürütücüsü
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Adres: Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 247 26040 Odunpazarı / Eskişehir
Telefon: 0222 – 280 – 26 – 13
Faks : 0222 – 280 – 27 – 28
Mail Adresi: meslekiteknik26@meb.gov.tr

Başvuru ve Değerlendirme
“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması’’ na katılacak kişi veya ekipler, başvurularını okullarına yapacaktır. Yarışma takvimine göre hazırladıkları eserleri, okullarındaki kurula belirtilen şartlarda teslim edecektir. Okul yönetimleri, söz konusu eserleri takvime uygun bir şekilde İl Millî Eğitim Müdürlüğünde kurulmuş olan İl Yürütme Kuruluna teslim edecektir. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecek olup il birincisi olan eserler, Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü; Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 247 26040 Odunpazarı / Eskişehir adresine ve il birincisi olan eserlerin resimleri; meslekiteknik26@meb.gov.tr mail adresine gönderilecektir.

Yarışmaya Başvuru ve Eserlerde Aranacak Şartlar

Genel Şartlar

a. Bu yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.

b. Özel gereksinimli öğrenciler yarışma başvurusunda engel durumunu belirttiği takdirde etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

c. İl birincisi olan eserlerin her türlü telif hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

d. Eserler, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, millî iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen, reklam ve politik içerik taşıyamaz. Tüm içerik “Türk Millî Eğitim Temel Kanunu”na uygun olacak ve katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır.

e. “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” Bakanlık Yürütme Kurulu gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Eserler teslim edilmiş ise yeni takvime göre değerlendirilir.

f. Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar dâhil) kişiler yarışmaya katılamaz.

g. Eserin daha önce sergilendiği ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğu tespit edilirse ilgili eserin başvurusu iptal edilir. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti hâlinde aday, kazandığı ödülü ve teşekkür belgesini iade ile yükümlüdür.

h. Her okul yarışmaya, dilediği kadar farklı ekip ya da kişiyle (1-4) ve diledikleri sayıda eserle katılabilir. Aynı okuldan katılan ekiplerin ayrı olarak değerlendirilebilmeleri için en az 3 üyesinin farklı olması gerekmektedir.

i. Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır.

j. Yarışma için hazırlanan eserler yarışma sonuçları açıklanana kadar herhangi bir dijital veya
yerel platformda paylaşılamaz.

k. Eserler başka yarışmalarda kullanılamaz.

l. Eserler Bakanlık değerlendirmesinden sonra sergilenebilir.

m. Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

n. Değerlendirme komisyonlarının kararları kesin olup itiraz kabul edilmez.

Özel Şartlar

a. Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, Sıfır Atık ile ilişkili olacaktır.

b. Eserlerin oluşturulma sürecinde kullanılacak teknik ve malzemeler serbesttir.

c. Yarışmaya katılacak eserler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir.

d. Öğrenciler yarışmaya en fazla 4 kişilik gruplar halinde katılabilir.

e. Yarışmacılar ancak bir adet eser ile başvuru yapabilir.

f. Eserler; tasarım fikri, özgünlük, eserde bütünlük, teknik ve sanatsal yeterlilik alanlarında değerlendirilecektir.

g. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve eser resimlerini katılım formu ile birlikte MEB tarafından uygun görülen online bir platformdaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

h. Eserlerde, özel kuruluşların ismi, logosu, arması yer alamaz; yarışmacılar tanıtma amaçlı eserlerle yarışmaya katılamaz. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam öğeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.

i. Yarışmaya katılan eserler ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerde kullanılabilir.

j. Rumuzlar, kişilerin kimliğini açığa vermeyecek şekilde, 5-12 Türkçe karakterden fazla olmayacak şekilde harf ve/veya rakamdan oluşabilir.

k. Kullanılacak rumuz ve eser adı, yarışma için doldurulacak kayıt formunda da değiştirilmeden aynen yazılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Komisyonu tarafından eserler incelenirken;

a. Tasarım Fikri: (20 puan)
b. Özgünlük: (20 puan)
c. Eserde bütünlük: (20 puan)
d. Teknik yeterlilik: (20 puan)
e. Sanatsal yeterlilik: (20 puan)
Ölçütlerine göre değerlendirilecektir.

Yapılacak İşlemler

Okullarda
a. Meslekî ve Teknik Eğitim veren okul / kurumlarda okul müdürünün başkanlığında 1 müdür yardımcısı ve 1 öğretmenden oluşan “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” Okul Yürütme Kurulu kurulmalıdır.

b. Okul Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyuru ve rehberlik yapılmalıdır.

c. Okul Yürütme Kurulu tarafından yarışma afişi (35*50 cm) öğrencilerin göreceği alanlara asılmalıdır.

d. Yarışmaya gönüllü olarak katılacak öğrenciler, yarışma takvimine göre okulda kurulan Kurula başvurularını yapmalıdır.

e. Yarışma bilgileri e-Okul Sosyal Etkinlikler Modülüne işlenmelidir.

f. Okul Yürütme Kurulu tarafından eserler değerlendirilmeyecek olup;

• Okul yönetimince imzalanmış Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 formları,
• Yarışmacının ve/veya yarışmacı ekiplerinin toplu olarak çekilmiş, “jpeg” formatında bir grup fotoğrafı,
• Her yarışmacının isimlerinin belirtildiği “jpeg” formatında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı okulun bağlı olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne iletilmelidir.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde
a. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 1 okul müdüründen oluşan “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” İl Yürütme Kurulu oluşturulmalıdır.

b. İl Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun duyuru yapılarak, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlüklerine yarışma hakkında rehberlik yapılmalıdır.

c. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 1 okul müdürü,2 öğretmen ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden belirlenmiş olan 2 akademisyenden oluşan “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” İl Değerlendirme Komisyonu kurulmalıdır. (İhtiyaç duyulması hâlinde birden fazla komisyon kurulabilir.)

d. Okul müdürlüklerinden gelen eserleri İl Yürütme Kurulu teslim almalıdır.

e. Yarışma takvimi doğrultusunda gelen eserler şartnameye göre İl Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü eser belirlenmelidir. Belirlenen il birincisi eser ve ilde yarışmaya katılım sağlamış olan bütün öğrencilerin listesi ve eserlerine ait resimler Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait meslekiteknik26@meb.gov.tr adresine gönderilmelidir.

f. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

g. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından belirlenen ödüller törenle sahiplerine verilecektir.

Bakanlıkta
a. Millî Eğitim Bakanlığı “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” Yürütme Kurulu;

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığından oluşur.

• Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü; Değerlendirme Komisyonu üyeleri, yarışma sırasında eserlerin hepsini birlikte incelemekle yükümlüdür.
• Beş kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

c. Sıfır Atıkla Sanat Yarışması Teknik Destek Ekibi;

Ceyda GÖK

Hülya KILIÇARSLAN Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü,

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretmen,
Selma Reşide ATAŞ Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Büro Personeli,
Burhanettin ELÇİ Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Şube Müdürü,
Emine TAY Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Şef.

d. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde kurulan İl Değerlendirme Komisyonu tarafından il birincileri seçilerek, il birincisi olan eserler, Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü; Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 247 26040 Odunpazarı / Eskişehir adresine ve il birincisi olan eserlerin resimleri;meslekiteknik26@meb.gov.tr mail adresine gönderilecek ve birinci seçilen eserler arasından Değerlendirme Komisyonunca Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ödülü alacak eser belirlenecektir.

e. Türkiye genelinde ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine, 2024 yılında düzenlenecek ödül töreninde Eskişehir’de ödülleri verilecektir.

f. Ödül alan öğrenciler ile öğrenciye refakat edecek veli ve/veya okulundan bir yönetici veya öğretmeninin ödül töreninin yapılacağı şehre ulaşım, iaşe ve ibate giderleri Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanır.

g. Değerlendirme Komisyonu tarafından Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak seçilen eserlere ait ödüller ile her ilin birincisi olan eserlere ait ödüllerin duyurusu Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün resmî elektronik sayfalarından yapılacak ve teşekkür belgeleri gönderilecektir.

Yarışma Takvimi

Sorumlu Birim

Tarih

İş ve İşlemler

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

3 Ocak 2024

Etkinliğe ait Makam Onayının alınması ve Valiliklere duyurulması

İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

4- 5 Ocak 2024

Bakanlık Makam Onayının tebliğinden itibaren etkinliğin duyurulması

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

8 – 10 Ocak 2024

“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” İl Yürütme Kurulu ile “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” İl Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ve onaylarının alınması

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Meslekî Eğitim Merkezi

11 – 12 Ocak 2024

“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” Okul Yürütme Kurulunun oluşturulması

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Meslekî Eğitim Merkezi

15-17 Ocak 2024

  • Okul Yürütme Kurulunca öğrencilere duyuru ve rehberlik yapılması
  • Öğrencilerin görecekleri alanlara yarışma afişlerinin (35*50 cm) asılması
  • Öğrenciler tarafından Okul Yürütme Kuruluna başvuruda bulunulması
  • Okul Yürütme Kurulunca yarışmaya katılacak öğrencilerin isimlerinin belirlenmesi

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile Meslekî Eğitim Merkezi çırak öğrencileri

18 Ocak -18 Mart 2024

“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması”nın uygulanması

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile Meslekî Eğitim Merkezi çırak öğrencileri

19 – 21 Mart 2024

Tamamlanan eserlerin şartnamede belirtilen esaslara göre Okul Yürütme Kuruluna teslim edilmesi

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Meslekî Eğitim Merkezi

22 – 25 Mart 2024

Okul Müdürlükleri tarafından eserlerin İl Yürütme Kuruluna teslim edilmesi

“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” İl Değerlendirme Komisyonu

26 Mart – 1 Nisan 2024

Yarışmaya katılan eserlerin il düzeyinde değerlendirilmesi

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2 Nisan 2024

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin resmî internet sayfasında il düzeyinde ilk üç dereceye giren öğrencilerin isimlerinin yayınlanması

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

3 – 5 Nisan 2024

“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” nda il birincisi olan eserin şartnamede belirtilen kurallara göre Organizasyon yürütücüsü olan Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü; Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 247 26040 Odunpazarı / Eskişehir adresine ve il birincisi olan eserlerin resimlerinin; meslekiteknik26@meb.gov.tr mail adresine gönderilmesi

“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” Değerlendirme Komisyonu

8 – 18 Nisan 2024

“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” nda il birincisi olan eserler arasından Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan öğrencilerin Eskişehir İl Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmesi

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

19 Nisan 2024

https://mtegm.meb.gov.tr  adresinde ve Mesleğim Hayatım portalında Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü ödül sahiplerinin yayınlanması

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

22- 26 Nisan 2024

Ödül töreninin organize edilmesi, “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması”nda Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan öğrencilere ödüllerinin Eskişehir ilinde verilmesi

İl Millî Eğitim Müdürlükleri

22 – 26 Nisan 2024

İl birincisi olan öğrencilere teşekkür belgesi ve bütün katılımcılara katılım belgesi gönderilmesi

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ