12.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Motorlu Taşıt Sürücüleri E-Sınav Tarihleri

Motorlu Taşıt Sürücüleri E-Sınav Tarihleri

Motorlu Taşıt Sürücüleri E-Sınav Tarihleri 2024

Motorlu Taşıt Sürücüleri E-Sınav Tarihleri, Ehliyet E Sınavı Ne Zaman Yapılır? E-Sınav Randevusu Nasıl Alınır? Sınavda Geçmek İçin Kaç Puan Almak Gereklidir? Sınavdaki Toplam Soru Sayısı Ve Sınav Süresi İçin Okumaya Devam Ediniz.

E-Sınav Başvuruları Kursiyerler Tarafından Kayıtlı Oldukları Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Müdürlüklerine Yapılır.
Sınav Uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı Ölçe Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılır.

E-Sınav Nerede Yapılır
Kursiyerler, Kayıtlı Oldukları Özel MTSK Müdürlüğünün Bulunduğu İldeki E-Sınav Merkezlerinde Sınava Girecektir.

E-Sınav Nedir
Basılı Evrak Kullanılmaksızın Sınav Uygulama Ve Değerlendirilmesine İlişkin Her Türlü İşlemin Elektronik Ortamda Yapıldığı Sınavlardır. Genel Müdürlük Tarafından E-Sınav Salonu Açılan Merkezlerde, Belirlenen Tarih Ve Saatlerde “Özel MTSK Modülü” Üzerinden Yapılan Başvurular Dikkate Alınarak Yapılmaktadır.

E-Sınav Başvurusunu Kimler Yapabilir
Özel MTSK Müdürlüğüne Kayıt Yaptırarak Sorumlu Olduğu Derslerin Eğitimlerini Tamamlayan Tüm Kursiyerler E-Sınav Başvurusu Yapar. E-Sınava Katılmak İçin Kursiyer Bilgilerinin Doğru Ve Eksiksiz Olarak E-Sınav Randevu Sistemi İle Belirlenen Başvuru Tarihleri Arasında, Özel MTSK Modülüne Girilmiş Olması Gerekmektedir.

Ads

E-Sınav Başvurusunda Bulunup Randevusu Onaylanan Kursiyer, Mazeretini Belgelendirmek Kaydıyla Randevu Sistemi Tarafından Belirlenen E-Sınav Tarihinden En Az 4 (Dört) Gün Önce Randevusunu Değiştirebilir. Gerekli Görüldüğü Takdirde Sınav Randevusu Değiştirme Şartları Genel Müdürlük Tarafından Yeniden Belirlenebilir. E-Sınav Randevusu Olan Ve Sınava Girmeyen Kursiyer 1 (Bir) Sınav Hakkını Kullanmış Sayılır.

Mazereti Nedeniyle E-Sınava Giremeyen Kursiyer Hakkında, 29/5/2013 Tarihli Ve 28661 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Hükümlerine Göre İşlem Yapılır. Mazeret Belgelerinin Doğruluğundan Kursiyer, Sisteme Bilgilerin Doğru İşlenmesinden Özel MTSK Müdürlüğü Ve Kursun Bağlı Bulunduğu İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sorumludur. Sınav Hakkı Biten Kursiyerin Dosyası Kapandığı İçin Özel Mtsk Müdürlüğüne Yeni Kayıt Yapılması Gerekmektedir.

Sınavda Başarısız Olanlar Tekrar Sınava Girebilir mi?
Kursiyer, Katıldığı E-Sınav Uygulamasında Başarısız Olması Durumunda En Erken 15 (On Beş) Gün Sonra, En Geç 45 (Kırk Beş) Gün İçinde Randevu Alarak Sınava Girmek Zorundadır. Randevu Başvurusu Kursiyerin Başarısız Olduğu Tarihten 1 (Bir) Gün Sonra Başlatılacaktır. Randevu Tarihi 15 (On Beş) Gün Sonrasına Verilebilecektir.

Sisteme Girilecek Fotoğraf Nasıl Olmalıdır
Sisteme Girilen Kursiyere Ait Fotoğraf, İçişleri Bakanlığı (Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) İle Paylaşıldığından, Fotoğraf Girişinin Dikkatlice Yapılması, Sisteme Girilecek Olan Fotoğrafın Son 6 (Altı) Ay İçinde Çekilmiş, Renkli Ve Biyometrik Olması Gerekmektedir. Fotoğrafların Uygun Şekilde Sisteme Yüklenmesinden Ve Hatalı Yükleme Sonucu Oluşabilecek Durumlardan, Kursiyer Ve Kurs Müdürlükleri İle İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Eşit Oranda Sorumlu Olacaklardır.

Eğitim Süreleri
1) Bütün Sertifika Sınıflarında Trafik Ve Çevre Dersi 16, İlk Yardım Dersi 8, Araç Tekniği Dersi 6 Ve Trafik Adabı Dersi 4 Saat Teorik Olarak Verilir. Direksiyon Eğitimi Derslerine İse Direksiyon Eğitim Alanında Veya Simülatör Üzerinde 2 Saatten Az Olmamak Kaydıyla Direksiyon Usta Öğreticisi Tarafından Kursiyerin Akan Trafikte Eğitim Alacak Düzeye Ulaştığına Karar Verilinceye Kadar Devam Edilir. Bu Düzeye Gelen Kursiyerlere Akan Trafikte En Az Verilecek Direksiyon Eğitimi Ders Süreleri Aşağıdaki Şekildedir:

A) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 Yaşını Doldurup İki Yıllık Deneyim Şartı Aranmayan)” Ve “B1” Sınıfı Sertifikalar İçin 12 Saat,
B) “A” Sınıfı Sertifikalar İçin 6 Saat,
C) “B” Sınıfı Sertifikalar İçin 14 Saat,
Ç) “D1” Sınıfı Sertifikalar İçin 7 Saat,
D) “D” Sınıfı Sertifikalar İçin 14 Saat,
E) “C1” Sınıfı Sertifikalar İçin 10 Saat,
F) “C” Sınıfı Sertifikalar İçin 20 Saat,
G) “Be”, “C1e”, “Ce”, “D1e” Ve “De” Sınıfı Sertifikalar İçin 6 Saat,
Ğ) “F” Sınıfı Sertifikalar İçin 12 Saattir.

2) Birinci Fıkrada Belirtilen Direksiyon Eğitimi Dersleri, Şehir İçi Ve/Veya Şehirlerarası Karayollarında Akan Trafikte Yapılır.

3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “Be”, “F”, “C1”, “C”, “C1e”, (Ek İbare:Rg-19/10/2017- 30215) ‘’D1’’, “D1e”, “De” Ve “D” Sınıfı Sertifika Alacak Kursiyerlere En Az 2 Saat Akan Trafikte Gece Araç Kullandırılarak Uygulama Yaptırılması Zorunludur. 24 Yaşını Doldurmuş Olması Nedeniyle Deneyim Şartı Aranmayan “A” Sınıfı Sertifika Alacak Kursiyerlere En Az 2 Saat Akan Trafikte Gece Araç Kullandırılarak Uygulama Yaptırılması Zorunludur. Sağlık Raporunda Gece Araç Kullanamayacağı Yönünde Kısıtlama Bulunan Kursiyerlere Gece Eğitimi Verilmez.

4) Direksiyon Eğitimi Dersi Sonunda Kendilerini Yeterli Görmeyen Kursiyerlere, Talep Etmeleri Durumunda Akan Trafik İçerisinde Ek Direksiyon Eğitimi Dersi Verilir. Bu Durumdaki Kursiyerler Aldıkları Dersler İçin O Yıl İlan Edilen Direksiyon Eğitimi Dersi Ücreti Üzerinden Ödeme Yapar.

5) Direksiyon Eğitimi Derslerinin Tamamı Ve Sınavları 4 Üncü Maddede Yer Alan Sürücü Sertifikası Sınıflarına Göre Belirlenen Özelliklere Sahip Araçlar İle Yapılır. Engelli Kursiyerlerin Sınavları İse İlgili Mevzuata Göre Kursiyerlere Düzenlenen Raporda Belirtilen Şartları Taşıyan Direksiyon Eğitim Ve Sınav Aracı İle Yapılır.

Kurslara Kayıt İçin Gerekli Belgeler
A) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kursiyerlerden;

1) T.C. Kimlik Numarası,

2) Diploma Veya Diploma Yerine Geçen Belge Veya Kamu Kurum/Kuruluşlarından Alınan Öğrenim Durumunu Bildirir Belgenin Aslının Görülerek Kurs Müdürlüğünce Onaylı Örneği,

3) Son Altı Ayda Çekilmiş 2 Adet Biyometrik Fotoğraf,

4) Pratisyen Tabip Veya Uzman Tabip Tarafından Verilen Sürücü Olur Sağlık Raporu,

5) Sürücü Belgesi Almasına Engel Teşkil Edecek Bir Sabıka Kaydının Olmadığına Dair Yazılı Beyanı (Kurslara Kaydolacak Kursiyerlerin, Sürücü Belgesi Almasına Engel Teşkil Edecek Bir Sabıka Kaydının Olmadığına Dair Yazılı Beyanları Bakanlık Tarafından Yetkili Adlî Mercilerden Teyit Edilir. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Tespit Edilen Kursiyerler Sınava Alınmazlar, Sınava Alınmış Olsalar Dahi Sınavları Geçersiz Sayılır.)

Genel Açıklamalar

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kursiyerler, kayıtlı oldukları Özel MTSK Müdürlüğünün bulunduğu ildeki e-Sınav merkezlerinde sınava girecektir.

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-Sınav başvurusu yapar. e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla randevu sistemi tarafından belirlenen e-Sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Gerekli görüldüğü takdirde sınav randevusu değiştirme şartları Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

Mazereti nedeniyle e-Sınava giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Mazeret belgelerinin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur. Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir.

Sisteme girilen kursiyere ait fotoğraf, İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ile paylaşıldığından, fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması, sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması gerekmektedir. Fotoğrafların uygun şekilde sisteme yüklenmesinden ve hatalı yükleme sonucu oluşabilecek durumlardan, kursiyer ve kurs müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri eşit oranda sorumlu olacaklardır.

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1”, “B” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;
– İlk Yardım
– Trafik ve Çevre
– Araç Tekniği
– Trafik Adabı
derslerinden sorumlu olacaktır.

Özel MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Tablo-1
Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları

Araçların Cinsi Belge Sınıfı
MopedM
MotosikletA1
MotosikletA2
MotosikletA
Dört Tekerlekli MotosikletB1
Otomobil/KamyonetB
Lastik Tekerlekli TraktörF

Özel MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere, tüm sertifika sınıflarına ait teorik derslerden e-sınavlarda sorulacak soru sayısı ve süreleri Tablo-2’de gösterilmiştir.

Tablo-2
Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
Sertifika Türü – Dersler – Soru Sayısı – Süreler

Tüm sertifika sınıflarında İlk Yardım DersiTrafik ve Çevre DersiAraç Tekniği DersiTrafik Adabı DersiToplam Soru SayısıSınav Süresi
1223965045 dakika

* İşitme engelli kursiyerler için işaret diliyle betimleme videolarından dolayı 15 (on beş) dakika ek süre tanımlanacaktır.
Kursiyer; e-Sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde, bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

E-Sınav Başvuru Şartları
a) Kursiyerin “M” “A1” “A2” “A” “B1” “B” ve “F” sertifika türünden teorik eğitimini tamamlamış olması,
b) Kursiyerin e-Sınav ücretini yatırmış olması,
c) Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması,
ç) Kursiyerin son katıldığı e-Sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (on beş) gün geçmiş olması.

E-Sınav Başvuru Ücreti Ve Ödeme İşlemleri
Kursiyerler, 2023 yılında her sınav oturumu için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 240,00 (ikiyüzkırk) TL e-sınav ücretini sınavın adını seçerek Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanallarından yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm banka kartları ile de yatırılabilecektir.

Kursiyer, banka dekontu / ATM işlem fişini başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

Hatalı olan ya da kursiyerin kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk kursiyere ait olacaktır.

e-Sınav randevusu oluşturulan kursiyer, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Kursiyer Başvuru İşlemleri
Kursiyer, e-Sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır.

e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri ile sisteme yüklenen fotoğrafları bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi tarafından sınav tarihi ve saati belirlenecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla randevu sistemi tarafından belirlenen e-Sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulamasında; yabancı uyruklu kursiyerler ile öğrenimini yurt dışında tamamladığını belgeleyen Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerler, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek isterse görüntüleyebilecektir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin, yabancı dil seçeneğinin sınav randevusundan en az 48 (kırk sekiz) saat önce Özel MTSK Modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan kursiyerlerin sınav soruları çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir.

İşitme engelli kursiyerler, soruların işaret diline çevrilmiş videolu anlatımını kendi ekranlarında seçerek görüntüleyebileceklerdir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin engel durumunun sınav randevusundan en az 48 (kırk sekiz) saat önce Özel MTSK Modülüne “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde engel durumu “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmeyen kursiyerlerin sınav soruları işaret diline çevirme özelliği olmadan ekrana gelecektir.

E-Sınav Giriş Belgesi

e-Sınav giriş belgesi renkli veya siyah beyaz, fotoğraflı olup belgede kursiyerin kimlik bilgileri ile sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

Her sınav için yeniden düzenlenen renkli veya siyah beyaz, fotoğraflı sınav giriş belgesinde Özel MTSK’nın adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe, adayın sınava gireceği dil seçeneği ve ‘dikkat’ bölümü yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

E-Sınav Uygulaması

a) e-Sınav uygulaması sistem tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b) Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15 (on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

c) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır.

ç) Adaylar, sınava gelirken renkli veya siyah beyaz, fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve çift ıslak imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartına sahip adayların sınav giriş belgesinde çift imza ve çift mühür (kurs müdürlüğü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün) bulunma zorunluluğu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartına sahip olmayan adaylar ve diğer geçerli kimlik belgeleri ile sınava gelen adayların sınav giriş belgelerinde çift mühür/kaşe ve çift imza olmak zorundadır. Adaylar e-Sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmek zorundadırlar.

d) Geçerli Kimlik Belgesi:
– Türk vatandaşları için: T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,
– KKTC vatandaşları için: fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı,
– Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart,
– Yabancı uyruklu adaylar için: geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belgesini,
Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları alınan kursiyerler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi / kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu kursiyerler yalnızca kimlik belgesinde belirtilen ikamet ilinde sınava girebilir; ancak ikamet ili dışında farklı ilde sınava girecek kursiyerler İçişleri Bakanlığı birimlerince verilen geçici izin belgesi ile birlikte sınava alınır.
Yukarıda tanımlananlar haricinde başka hiçbir belge geçerli kimlik belgesi olarak sayılmayacaktır. Geçerli kimlik belgesi ve/veya geçerli sınav giriş belgesi yanında olmadan sınava gelen kursiyerler sınava alınmayacak ve sisteme “Sınava Girmedi” olarak işaretleneceklerdir.
Kursiyerler sınav giriş belgelerini kimlik kontrolü esnasında salon görevlilerine teslim etmek zorundadır. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

e) Adaylar, sınav salonuna kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddelerle girmeyeceklerdir. Ayrıca, adayın bu araçları sınav anında yanında bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında tutanak düzenlenecek ve sınavı iptal edilecektir.
Kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

f) Sınav başladıktan sonra gelen adaylar, sınav salonundan çıkan aday olmadığı sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınav salonundan aday çıkması hâlinde bu adaydan sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.

g) Aday, salonda yerleştirildiği sınav bilgisayarı ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Sınav bilgisayarındaki bilgiler kendisine ait değilse salon görevlilerini uyarır ve sınavı başlatmaz, sınavı başlattığı takdirde daha sonra kendi bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınava girse dahi sınavının iptal edileceğini kabul etmiş sayılır.

ğ) Adaylar kendilerine ait sınav bilgisayarında yer alan “Kullanım Kılavuzunu Okudum ve Kimlik Bilgilerimin Doğruluğunu Onaylıyorum” işlemini yaptıktan sonra sınava başlayabileceklerdir.

h) Adaylar tüm işaretlemeleri sınav bilgisayar ekranına dokunarak veya fare (mouse) ile yapacaktır.

ı) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

i) Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır. Sınav süresinin takibinden adayın kendisi sorumludur.

j) Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır.

k) Aday isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda sistem adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren kursiyerlerin sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

l) Aday sınava gelmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Girmedi” yazılacak ve adayın sınava katılım durumu sistem üzerinden “Aday Sınava Gelmedi” olarak işaretlenecektir. Adayın ibraz ettiği belgelerin geçersiz olması veya diğer nedenlerle görevliler tarafından sınava alınmaması durumunda ise salon yoklama listesindeki ilgili alana “Sınava Alınmadı” yazılacak, ayrıca ibraz edilen geçersiz belgesinin aslı veya bir örneği alınarak konuyla ilgili tutanak tutulacaktır.

m) Sınav bitiminden sonra;
-Salon görevlileri adaylara salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren cevap kâğıdını imzalatacaktır.
– Adaylar, sınav sonuçlarına sınav merkezinde bulunan sonuç açıklama cihazından veya adayın girdiği sınav oturumu sonlandıktan sonra http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

n) Sınav görevlileri sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddelerle girmeyeceklerdir. Ancak sınav merkezlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar ile idari sorunların anlık çözümünün sağlanması amacıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında her sınav günü görevlendirilen merkez sınav görevlilerinin sınav merkezleri ile iletişiminin sağlanabilmesi için Bina Komisyon Başkanı/Bina Sorumlusu olarak görevlendirilen personel yalnızca belirtilen amaçlarla ve sınav salonu dışında kullanılması kaydıyla cep telefonu ile sınav binasına girebilecektir.

Yukarıda belirtilen yasak nesnelerle salona girdiği tespit edilen görevliler ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde yer alan hükümlere, MEBBİS kişisel bilgiler modülü “Sınav İşlemleri” ekranında yer alan “Tebellüğ Gerektiren Belgeler” başlığı altındaki “Tüm Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar”a, “e-Sınav Görevlendirme Belgesi”nde belirtilen hususlara aykırı davranan görevliler hakkında, sınavın işleyişine etki edip etmediğine bakılmaksızın sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinin 43 üncü maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Adayların Sınava Alınamayacağı Ve E-Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Adayların Sınava Alınmayacağı Durumlar

a) Adayın bu kılavuzun 7 nci maddesi (d) bendinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz etmemesi,

b) Sınav başlamadan önce yapılan kontrolde adayın bu kılavuzun 7 nci maddesi (e) bendinde belirtilen ve sınav salonuna getirmesi yasak olan nesne ile sınava geldiğinin tespit edilmesi,

c) Geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu adaylardan kimlik belgesinde ikamet ili sınava gireceği ilden farklı olanlar ile ikamet ili dışında farklı ilde sınava girecek adaylar İçişleri Bakanlığı birimlerince verilen geçici izin belgesinin olmadığının tespit edilmesi durumunda bu adaylar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
Ayrıca, salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların Sınavının Geçersiz Sayılacağı Durumlar
a) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b) Sınav öncesinde, esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın bu kılavuzun 7 nci maddesinde belirtilen geçerli belgeleri ibraz etmediğinin tespit edilmesi,

c) Adayın salon yoklama listesine ve/veya cevap kâğıdına imza atmadan sınav salonundan çıkması, sınav evrakını ya da sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmemesi,

ç) Sınav esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve diğer bilgiler ile sınav giriş belgesindekilerin fotoğraf ve bilgilerin farklı olması ya da geçerli kimlik belgesindeki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması,

d) Sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınav sonrasında adayın başka bir adaydan, elektronik/basılı herhangi bir dokümandan ya da ses ve görüntü nakleden/kaydeden cihaz ve/veya düzenek kullanmak suretiyle kopya çeken veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğunun tespit edilmesi,

e) Adayın kendisi yerine başka birisinin sınava girmesine katkı sağladığı veya bu yönde teşebbüste bulunduğunun sınav uygulamaları süresince ya da sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi,

f) Adayın, başka adayın bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınavı başlatması,

g) Adayların, bu kılavuzun 7 nci maddesinde belirtilen ve sınav salonuna getirmesi yasak olan nesneler ile salona girdiğinin tespit edilmesi,

ğ) Adayın, e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar vermesi,

h) Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi,

ı) Salon görevlileri; kopya çektiği veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edilen adaylar ile kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan ya da başka bir adayın yerine sınava giren şahısların bilgilerini, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer tutanaklar ve sınav evrakını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere, aynı gün görevli olan bina komisyon başkanına teslim edeceklerdir.

i) Bu maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen adayların sınavları, 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-5 maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılır” hükmü gereğince iptal edilir ve bu adaylar sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hiçbir sınava 2 (iki) yıl süre ile başvuramaz ve giremez.

Değerlendirme
e-Sınav yazılımı; adaylara sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.

Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

E-Sınav İtirazları

a) Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav sorularına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Sınav uygulamalarına ilişkin itirazlar dilekçe yoluyla ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Adaylar, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B Maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların e-Sınav binasında yer alan bilgisayardan ya da sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan kursiyerlere ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, kursiyerlere iade edilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca, e-sınav randevusu oluşturulan kursiyerler de sınava girmemeleri durumunda ücret iadesi talep edemeyeceklerdir.

ç) Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi; kursiyerlerin sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine, https://odeme.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilgili bölümler doldurularak başvurmalarını müteakip yapılan incelemeler sonucunda ödenecektir.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
Kursiyerlere bilgilendirmeler kısa mesaj ile yapılır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM (cep telefonu) numarası girilmesi zorunludur.

d) e-Posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e) İtirazların cevaplanmasında, dekont tarihi ve başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

E-Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Adaylar sınav sonuçlarına, sınav merkezinde bulunan sonuç açıklama cihazından (kiosk) veya adayın girdiği sınav oturumu sonlandıktan sonra https://esinav.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabileceklerdir. Ayrıca kursiyerin bağlı bulunduğu Özel MTSK müdürlükleri, Özel MTSK Modülünden sınava katılan kursiyerin sonuç listesini alarak kursiyere tebliğ edecektir.

Sınavların Tekrarlanmasına Dair Esaslar

e-Sınavın Tekrarlanmasına İlişkin Uygulama
a) Adaylar sınavın yapılacağı binaya/salona geldiği hâlde e-Sınav öncesinde veya sınav esnasında yaşanan ve sınavın gerçekleştirilmesini kısmen ya da tamamen imkânsız kılan teknik (elektrik kesintisi, ağ bağlantısı sorunu, bilgisayarın çalışmaması, yazılım sorunları ile benzeri sorunlar) veya idari sorunlar (sınav olduğu hâlde e-Sınav merkezinin kapalı olması, salon görevlilerinin hiçbirinin görevine gelmemesi, sınav güvenliğini tehdit edebilecek durumların ortaya çıkması ve benzeri nedenler) nedeniyle sınava giremeyen veya sınava girdiği hâlde sınavını tamamlayamayan kursiyerlerin durumları sınav görevlileri tarafından tutanak altına alınarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

b) Genel salgın hastalık sebebiyle karantina altında bulunmasını gerektirecek durumda olan adayların sınav randevuları karantina süresi dikkate alınarak randevu sistemi tarafından ileri bir tarihe ertelenir. Randevu sistemi tarafından randevuları ertelenmeyen adaylar ise karantina süresini gösterir resmî belgeyi Genel Müdürlüğe göndermek üzere ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.

c) e-Sınav oturumlarının terör olayları, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle yapılamayacağına dair Valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından sınav iptali kararı alınması hâlinde bu durum Valiliklerce Genel Müdürlüğe bildirilir.
(a), (b) ve (c) maddelerinde yer alan hususların bildirilmesi üzerine Genel Müdürlük tarafından gerekli incelemeler yapılır ve uygun görülen hallerde adaylara yeni sınav randevusu verilebilir. Genel Müdürlükçe yeniden sınav randevusu verilen, ancak mazereti nedeniyle randevu tarihinde sınava girmeyen kursiyerlere sınav tekrarı yapılmayacaktır. Mazereti nedeniyle tekrar sınavına giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

2024 Motorlu Taşıt Sürücüleri E-Sınav Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ