02.02.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Mesleki Eğitim Kalfalık Ustalık Denklik İşlemleri

Mesleki Eğitim Kalfalık Ustalık Denklik İşlemleri

Mesleki Eğitim Kalfalık Ustalık Denklik İşlemleri

Mesleki Eğitim Merkezleri Kalfalık Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri Nasıl Yapılır.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 35. Maddesine Göre Kalfalık Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri Kapsamı, Şartları Ve Süresi Bakanlık Tarafından Belirlenecek Telafi Eğitimlerine Katılan Ve Bu Eğitimler Sonunda Yapılan Sınavda Başarılı Olan Kalfalar, Ustalar Ve Genel Lise Mezunlarına Bitirdikleri Meslek Alanın Diploması Verilir.

Mesleki Eğitim Merkezi Bölümleri Kayıt Şartları İçin Tıklayın.

Kalfalık Ustalık Denklikle İlgili Esas Ve Usuller Bakanlıkça Çıkarılacak Yönetmelikle Düzenlenir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Esasları

Madde 5- (1) Bu Yönergeye Göre Yapılacak İş Ve İşlemlerde, Bireyin Örgün/Yaygın Eğitim Veya Serbest Öğrenmeler Yoluyla Edindiği Öğrenme Kazanımları Kalfalık Ve Ustalık Belgelerine Erişimde Değerlendirilir. Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denkliği; Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler Ve İlgili Alan/Dalın Çerçeve Öğretim Programları İle Kazandırılması Amaçlanan Öğrenme Kazanımları Esas Alınarak Yapılacak Ölçme Ve Değerlendirmelerle Sağlanır.
(2) Bu Yönergeye Göre; Bakanlıkça Veya Bakanlık İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların İş Birliği Sonucunda Verilmiş Veya Yurt Dışından Alınmış; Diploma, Öğrenim Durum Belgesi, Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi, Öğrenim Belgesi, Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi, Tasdikname, Kurs Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika Ve Hizmet Belgesi Önceki Öğrenmelerin Doğrulanması Süreçlerinde Değerlendirmeye Tabi Tutulacak Belgelerdir.

Ads

Kalfalık/Ustalık Sınav Ve Belgelendirme Başvurusu
Madde 6- (1) Önceki Öğrenmelerin Tanınması Kapsamında Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Başvuru, Kalfalık/Ustalık Sınavı Başvuru Formu (Ek-1) İle Yapılır. Sınavlara Başvuru Yapabilmek İçin En Az 22 Yaşını Bitirmiş, İlköğretim Okulu Mezunu Veya Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu Öğrenimini Tamamlamış Olmak Gerekir.
(2) Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurusunun Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Okul/Kurum Müdürlüklerine Sınav Döneminin Başlangıcından En Az Bir Ay Öncesine Kadar Yapılması Gerekir. Süresi İçerisinde Yapılmayan Başvurular, Bir Sonraki Sınav Dönemi İçin Kabul Edilir.
(3) Başvuru Yaptığı Halde Sınavlara Katılmayanlar İle Sınavlarda Başarılı Olamayanlar, Tekrar Sınava Girebilmek İçin Yeni Sınav Döneminden En Az Bir Ay Önce Dilekçe İle Okul/Kurum Müdürlüğüne Başvurmak Zorundadır.

Kalfalık Ve Ustalık Sınavları
Madde 7- (1) Bu Yönergenin Altıncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Şartları Taşıyanlardan;
A) Mesleği İle İlgili Bir İşte Çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak İşyeri Unvan Listeli Prim Dökümü Veya Bağ-Kur Hizmet Belgesi İle Birlikte Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi,
B) Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Örgün Veya Yaygın Eğitim Okul Ve Kurumları İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre Açılmış Kurumlardan Veya Yurt Dışından Alınan Belgeler,
C) Fiilî Askerlik Veya Mahkûmiyet Süresi İçinde Alınan Mesleki Eğitime İlişkin Belgeler,
İle Belgelendirmek Suretiyle Mesleki Eğitim Merkezi Programı Kapsamında Bulunan Bir Meslek Alan/Dalında Öğrenme Kazanımlarına Sahip Olduğunu Ek-1 Form İle Beyan Edenler Kalfalık Sınavlarına Alınır. Bunlardan Üçüncü Seviye Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesi Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar İlgili Alan/Dalın Kalfalık Beceri Sınavına Alınırlar.
(2) Kalfalık Yeterliğini Kazanmış Olup Mesleklerinde En Az Beş Yıl Çalışmış Olduğunu Ek-1 Formda Beyan Edip Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak İşyeri Unvan Listeli Prim Dökümü Veya Bağ-Kur Hizmet Belgesi İle Birlikte Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi İle Belgelendirenler Ustalık Sınavlarına Alınırlar.
(3) Başvuru Tarihinde; Mesleklerinde En Az Beş Yıl Çalışmış Olduğunu Ek-1 Formda Beyan Edip Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak İşyeri Unvan Listeli Prim Dökümü Veya Bağ-Kur Hizmet Belgesi İle Birlikte Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi İle Belgelendirenler Öncelikle Kalfalık Sınavlarına Alınırlar. Bunlardan Başarılı Olanlar, Kalfalık Belgesini Almaya Hak Kazandıkları Dönemden Sonra Açılacak İlk Ustalık Sınavlarına Alınır.
(4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi, Dördüncü Seviye Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesi Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olup Ek-1 Form İle Başvuru Yapanlar, İlgili Alan/Daldan Ustalık Beceri Sınavına Alınırlar.
(5) 1986-1987 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Üç Yıl Süreli Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Programlarından Mezun Olup Ek-1 Form İle Başvuru Yapanlar, Diplomasında Yazılı Olan Bölüm/Alan İle İlgili Olarak, Mesleki Eğitim Merkezi Programı Kapsamındaki Bir Meslek Dalından Ustalık Beceri Sınavlarına Alınırlar.
(6) Ustalık Belgesine Sahip Olup Aynı Alanda Farklı Bir Daldan Ustalık Sınavına Katılmak İçin Ek-1 Form İle Başvuru Yapanlar, Fark Derslerinin Teorik Sınavları İle Ustalık Beceri Sınavına Alınırlar.
(7) Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Kişilerin Ek-1 Form İle Başvurmaları Halinde, Elde Etmiş Oldukları Öğrenme Kazanımları, Talep Edilen Kalfalık Veya Ustalık Belgesinin Öğrenme Kazanımları İle Karşılaştırılır. Kalfalık/Ustalık Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının Myk Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarından Fazla Olması Durumunda Kişiler Yalnızca Eksik Öğrenme Kazanımlarından Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Alınırlar.
(8) Bu Madde Kapsamında Yapılan Sınavlarda Başarılı Olanlardan;
A) Birinci, Üçüncü, Dördüncü, Altıncı Ve Yedinci Fıkra Kapsamındaki Adaylara Kanunun 35 İnci Maddesi,
B) İkinci Fıkra Kapsamındaki Adaylara Kanunun 28 İnci Maddesinin (C) Bendi,
C) Beşinci Fıkra Kapsamındaki Adaylara Kanunun 29 Uncu Maddesi
Hükümlerine Göre Belge Düzenlenir.

Önceki Öğrenmelere İlişkin Belgelerin Değerlendirilmesi
Madde 8- (1) Farklı Zamanlarda Yapılan Çalışmalara Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gün Sayıları Toplanarak Değerlendirilir. Değerlendirmede Her 30 Gün Bir Aylık Çalışma Olarak Kabul Edilir, Ancak Mükerrer Sigorta Primi Yatırılması Durumunda 30 Günü Aşan Primler Dikkate Alınmaz. Kamu Kurumlarında Kadrolu Çalışanlardan Hizmet Cetveli İstenir.
(2) Hizmet Değerlendirmesinde 18 Yaşın Altındaki Hizmetler Göz Önünde Bulundurulmaz.
(3) Prim Döküm Belgesinde Mesleğin Belgelendirilemediği Durumlarda, Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi Bölümünün İşyeri Tarafından Doldurulup Onaylanması Halinde Beyana Göre İşlem Yapılır.
(4) Bağ-Kur Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi İle Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesindeki Hizmet Süresinin Farklı Olması Halinde, Bağ-Kur Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi Dikkate Alınır. Ancak Emekli Olduktan Sonra Kendi Namına İş Yeri Açanların Hizmet Süresi, Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesine Göre Hesaplanır.
(5) Değerlendirme, Belgelerin Aslı İle Yapılır. Hizmet Belgesinin Aslı Olmak Kaydıyla Öğrenim Belgelerinin Onaylı Örneği Geçerli Kabul Edilir.
(6) Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Örgün Veya Yaygın Eğitim Okul Ve Kurumları İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre Açılmış Kurumlarda; Öğrenme Kazanımlarına Dayalı Programları Tamamlayanlara Verilen Belgeler, Yurt Dışından Alınan Belgeler, Fiili Askerlik Veya Mahkûmiyet Süresi İçinde Alınan Mesleki Eğitime İlişkin Belgeler, Ustalık Sınavı Başvurusuna Esas Olan Çalışmışlık Süresinin Hesaplanmasında Değerlendirilir.
(7) Mesleki Eğitim Veya Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenir.
(8) Meslek Alan/Dalı İle İlgili Her Tür Mesleki Eğitim Ve Kurs Belgelerinin Süreleri Toplanarak Değerlendirilir. Her 160 Saat Bir Aylık Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilir. Bu Şekilde Hesaplanacak Süre, Ustalık Sınavı Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür.
(9) Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarının Ara Sınıflarından Ayrılanlar İle Kalfalık Belgesini Kanunun 16 Ncı Maddesi Hükümlerine Göre Almış Olanların, Alanlarında Olmak Kaydıyla, Alan/Dal Eğitimine Devam Ederek Başardıkları Her Dönem İçin Altı Ay, Her Sınıf İçin Bir Yıl Ustalık Sınavı Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür.
(10) Fiilî Askerlik Veya Mahkûmiyet Süresi İçinde Yapılan Hizmetlerin Çalışma Süresinden Sayılabilmesi İçin Yazılı Olarak Belgelendirilmesi Gerekir. Bu Durumda Olanlardan Sigorta Prim Belgesi İstenmez.
(11) Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olan Veya Ara Sınıflarından Ayrılanlar; Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarında, Daha Önce Başarılı Oldukları Derslerden Muaf Tutulur.
(12) Yurt Dışından Alınan Belgelerin Değerlendirilmesi, Belgenin Aslının O Ülkenin Türkiye’de Bulunan Konsolosluklarınca Veya Geldikleri Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca Tasdik Edilmiş Ve Noter Yeminli Tercüman Tarafından Onaylanmış Türkçe Çevirisi İle Yapılır. Bu Madde Kapsamında Başvuru Yapanlardan Sosyal Güvenlik Prim Dökümü İstenmez.
(13) Myk Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının İlgili Alan/Daldan Kalfalık/Ustalık Sınavında Ölçülen Öğrenme Kazanımlarıyla Karşılaştırılmasına İlişkin Tablo, Mesleki Yeterlilik Kurumu İle Birlikte Hazırlanır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 9- (1) Değerlendirme İşlemleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde Kurulacak Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Komisyonunca Yapılır. Komisyon, Mesleki Ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü Başkanlığında, Öncelikle Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Olmak Üzere; İldeki Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Müdür/Müdür Yardımcıları Arasından Görevlendirilen En Az Üç Kişiden Oluşur.
(2) İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Yetki Verilen Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumları, Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurularını Kabul Eder, Ön Değerlendirme Yaparak (Ek-1) Form İle Eklerini, Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) Ve Başvuru Sonuç Belgesini (Ek-3) Komisyona Gönderir. Başvurusu Uygun Bulunanların Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Komisyon Başkanınca Onaylanır. Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) İki Nüsha, Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Üç Nüsha Olarak Düzenlenir.
(3) Komisyon, Yapılan Başvuruları, Sınavların Başlangıcından En Geç Üç Hafta Önce Değerlendirerek Sınavlara Girmeye Hak Kazananları Belirler.
(4) Değerlendirmelerde Tereddüde Düşülen Konularda Genel Müdürlüğün Görüşü Alınır.

Sınav Dönemleri Ve Ölçme Değerlendirme Yerleri
Madde 10- (1) Kalfalık Ve Ustalık Sınavları, Her Yıl Şubat Ve Haziran Aylarında, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince İl Merkezi Ve İlçelerde Belirlenen Okul/Kurum Veya İşletmelerde Gerçekleştirilir. Ancak Bir Meslek Dalında İl Genelinde Sınava Girecek Aday Sayısının En Az 10 Olması Durumunda Diğer Aylarda Da Sınav Yapılabilir.
(2) Beceri Sınavı Yapılacak Ölçme Ve Değerlendirme Yeri, Sınavın Yapılacağı Alan/Dalda Uygulanan Çerçeve Öğretim Programları Doğrultusunda Hazırlanmış Olan Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterlerine Uygun Makine, Teçhizat, Donatım Ve Araç-Gereç Yeterliliği Dikkate Alınarak Belirlenir.

Sınavların Uygulanışı
Sınavlarda Her Dersten En Az 50 Puan Alanlar Başarılı Sayılır. Tüm Derslerin Sınavlarına Katılmak Ve Beceri Sınavında Başarılı Olmak Kaydıyla Başarısız Ders/Dersleri Bulunanlar, Tüm Sınavlardan Aldığı Puanların Aritmetik Ortalaması 50 Ve Daha Fazla Olması Hâlinde İlgili Ders/Derslerden Başarılı Sayılır.

Doğrudan Belge Düzenlenecek Haller
Madde 13- (1) 19/6/1986 Tarihinden Önce Çıraklık Okulu Diploması Alanlara; İlgili Alan Altındaki Bir Daldan, Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Doğrudan Kalfalık Belgesi Düzenlenir.
(2) Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Programlarından 1985-1986 Eğitim Öğretim Yılı Sonuna Kadar Mezun Olanlara, Diplomasında Yazılı Olan Meslekleri İle İlgili Olarak, Mesleki Eğitim Merkezi Programı Kapsamındaki Bir Meslek Dalından Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kanunun Geçici 1/B-2 Maddesi Kapsamında Doğrudan Ustalık Belgesi Düzenlenir. (Tablo-1)
(3) Üç Yıl Süreli Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi Mezunlarından, Alanlarında Bakanlığa Bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin İki Yıllık Kurs Programlarından Belge Alanlara, Almış Olduğu Kurs Belgesi İle İlgili Bir Daldan Kanunun 29 Uncu Maddesi Kapsamında Doğrudan Ustalık Belgesi Düzenlenir.
(4) 8/8/1983 Tarihli Ve 18129 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Düzenlenen Kurslardan;
A) Elektrik Tesisatçılığı Birinci Sınıf Veya 1985-1986 Eğitim Öğretim Yılı Sonuna Kadar İkinci Sınıf Yetki Belgesi Alanlara Doğrudan Ustalık Belgesi,
B) 1985-1986 Eğitim Öğretim Yılından Sonra İkinci Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlara, Ustalık Beceri Sınavında Başarılı Olmaları Hâlinde Ustalık Belgesi,
C) Üçüncü Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlara, Doğrudan Kalfalık Belgesi, Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Düzenlenir.
(5) Kanun Kapsamına Alınmadan Önce Bakanlık Ve Meslek Odaları İş Birliğiyle Verilmiş Olan Kalfalık Ve Ustalık Belgeleri; İlgili Meslek Odalarından Alınacak Resmi Yazı İle Doğrulanması Halinde Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Dengi Belgelerle Değiştirilir. Meslek Odalarının İldeki Üst Kuruluşları, Kapsama Alınan Meslek Dallarında Verdikleri Belgelerin Listelerini, Kapsama Alma Tarihini İzleyen 30 Gün İçinde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderir.
(6) Yurt Dışındaki Mesleki Eğitim Kuruluşlarından Kalfalık, Kalifiye İşçilik Veya Bunlara Eşdeğer Mesleki Yeterlilik Belgesi Alanlara Kalfalık Belgesi, Ustalık Belgesi Veya Buna Eşdeğer Mesleki Yeterlilik Belgesi Alanlara Da Ustalık Belgesi Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Doğrudan Verilir.
(7) Bu Madde Kapsamında Belge Almak İsteyenler (4/B Maddesi Hariç) Ek-4 Dilekçe İle Müracaat Ederler.

Ustalık Eğitimine Devam Etme
Madde 14- (1) Bu Yönerge Kapsamında Kalfalık Belgesi Alanlar İle Daha Önce Bu Belgeye Sahip Olanlardan, Kanunun 10 Uncu Maddesindeki Kayıt Şartlarını Taşıyanlar 12 nci Sınıfta Mesleki Eğitimlerine Devam Edebilirler. Bunların Kayıtları İle Başarı Durumları Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Hükümlerine Göre Değerlendirilir. Başarılı Olanlara Kanunun 28 İnci Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Ustalık Belgesi Düzenlenir.

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 15- (1) Bu Yönergede Hüküm Bulunmayan Hallerde İlgili Mevzuat Hükümleri Uygulanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 65 YORUM
 1. ramazan dedi ki:

  merhaba cig kofte uslasi diye 3 sene sgk li calismisim bunun icin ascilik diplomasimi yada cigkofte diplomasi almaliyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yiyecek içecek hizmetleri alanında
   Aşçılık
   Fırıncılık
   Kantin işletmeciliği
   Kasaplık
   Pastacılık ve tatlı yapımı
   Servis
   Dallarına ustalık belgesi veriliyor. İşveren hangi meslek kodu ile göstermiş ise o dal için başvuru yapılabilir.

BİR YORUM YAZ