<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Mesleki Eğitim Kalfalık Ustalık Denklik İşlemleri

Mesleki Eğitim Kalfalık Ustalık Denklik İşlemleri

Mesleki Eğitim Kalfalık Ustalık Denklik İşlemleri

Mesleki Eğitim Merkezleri Kalfalık Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri Nasıl Yapılır, Kalfalık Belgesi Ve Ustalık  Belgesi Denklik Yolu İle Nasıl Alınır? Sınavların Uygulanması Nasıl Yapılır.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 35. Maddesine Göre Kalfalık Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri Kapsamı, Şartları Ve Süresi Bakanlık Tarafından Belirlenecek Telafi Eğitimlerine Katılan Ve Bu Eğitimler Sonunda Yapılan Sınavda Başarılı Olan Kalfalar, Ustalar Ve Genel Lise Mezunlarına Bitirdikleri Meslek Alanın Diploması Verilir.

Mesleki Eğitim Merkezi Bölümleri Kayıt Şartları İçin Tıklayın.

Kalfalık Ustalık Denklikle İlgili Esas Ve Usuller Bakanlıkça Çıkarılacak Yönetmelikle Düzenlenir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Esasları

Madde 5-

Ads

1) Bu Yönergeye Göre Yapılacak İş Ve İşlemlerde, Bireyin Örgün/Yaygın Eğitim Veya Serbest Öğrenmeler Yoluyla Edindiği Öğrenme Kazanımları Kalfalık Ve Ustalık Belgelerine Erişimde Değerlendirilir. Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denkliği; Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler Ve İlgili Alan/Dalın Çerçeve Öğretim Programları İle Kazandırılması Amaçlanan Öğrenme Kazanımları Esas Alınarak Yapılacak Ölçme Ve Değerlendirmelerle Sağlanır.

2) Bu Yönergeye Göre; Bakanlıkça Veya Bakanlık İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların İş Birliği Sonucunda Verilmiş Veya Yurt Dışından Alınmış; Diploma, Öğrenim Durum Belgesi, Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi, Öğrenim Belgesi, Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi, Tasdikname, Kurs Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika Ve Hizmet Belgesi Önceki Öğrenmelerin Doğrulanması Süreçlerinde Değerlendirmeye Tabi Tutulacak Belgelerdir.

Kalfalık/Ustalık Sınav Ve Belgelendirme Başvurusu
Madde 6-

1) Önceki Öğrenmelerin Tanınması Kapsamında Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Başvuru, Kalfalık/Ustalık Sınavı Başvuru Formu (Ek-1) İle Yapılır. Sınavlara Başvuru Yapabilmek İçin En Az 22 Yaşını Bitirmiş, İlköğretim Okulu Mezunu Veya Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu Öğrenimini Tamamlamış Olmak Gerekir.

2) Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurusunun Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Okul/Kurum Müdürlüklerine Sınav Döneminin Başlangıcından En Az Bir Ay Öncesine Kadar Yapılması Gerekir. Süresi İçerisinde Yapılmayan Başvurular, Bir Sonraki Sınav Dönemi İçin Kabul Edilir.

3) Başvuru Yaptığı Halde Sınavlara Katılmayanlar İle Sınavlarda Başarılı Olamayanlar, Tekrar Sınava Girebilmek İçin Yeni Sınav Döneminden En Az Bir Ay Önce Dilekçe İle Okul/Kurum Müdürlüğüne Başvurmak Zorundadır.

Kalfalık Ve Ustalık Sınavları
Madde 7-

1) Bu Yönergenin Altıncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Şartları Taşıyanlardan;
A) Mesleği İle İlgili Bir İşte Çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak İşyeri Unvan Listeli Prim Dökümü Veya Bağ-Kur Hizmet Belgesi İle Birlikte Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi,
B) Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Örgün Veya Yaygın Eğitim Okul Ve Kurumları İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre Açılmış Kurumlardan Veya Yurt Dışından Alınan Belgeler,
C) Fiilî Askerlik Veya Mahkûmiyet Süresi İçinde Alınan Mesleki Eğitime İlişkin Belgeler,
İle Belgelendirmek Suretiyle Mesleki Eğitim Merkezi Programı Kapsamında Bulunan Bir Meslek Alan/Dalında Öğrenme Kazanımlarına Sahip Olduğunu Ek-1 Form İle Beyan Edenler Kalfalık Sınavlarına Alınır. Bunlardan Üçüncü Seviye Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesi Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar İlgili Alan/Dalın Kalfalık Beceri Sınavına Alınırlar.

2) Kalfalık Yeterliğini Kazanmış Olup Mesleklerinde En Az Beş Yıl Çalışmış Olduğunu Ek-1 Formda Beyan Edip Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak İşyeri Unvan Listeli Prim Dökümü Veya Bağ-Kur Hizmet Belgesi İle Birlikte Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi İle Belgelendirenler Ustalık Sınavlarına Alınırlar.

3) Başvuru Tarihinde; Mesleklerinde En Az Beş Yıl Çalışmış Olduğunu Ek-1 Formda Beyan Edip Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak İşyeri Unvan Listeli Prim Dökümü Veya Bağ-Kur Hizmet Belgesi İle Birlikte Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi İle Belgelendirenler Öncelikle Kalfalık Sınavlarına Alınırlar. Bunlardan Başarılı Olanlar, Kalfalık Belgesini Almaya Hak Kazandıkları Dönemden Sonra Açılacak İlk Ustalık Sınavlarına Alınır.

4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi, Dördüncü Seviye Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesi Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olup Ek-1 Form İle Başvuru Yapanlar, İlgili Alan/Daldan Ustalık Beceri Sınavına Alınırlar.

5) 1986-1987 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Üç Yıl Süreli Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Programlarından Mezun Olup Ek-1 Form İle Başvuru Yapanlar, Diplomasında Yazılı Olan Bölüm/Alan İle İlgili Olarak, Mesleki Eğitim Merkezi Programı Kapsamındaki Bir Meslek Dalından Ustalık Beceri Sınavlarına Alınırlar.

6) Ustalık Belgesine Sahip Olup Aynı Alanda Farklı Bir Daldan Ustalık Sınavına Katılmak İçin Ek-1 Form İle Başvuru Yapanlar, Fark Derslerinin Teorik Sınavları İle Ustalık Beceri Sınavına Alınırlar.

7) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Kişilerin Ek-1 Form İle Başvurmaları Halinde, Elde Etmiş Oldukları Öğrenme Kazanımları, Talep Edilen Kalfalık Veya Ustalık Belgesinin Öğrenme Kazanımları İle Karşılaştırılır. Kalfalık/Ustalık Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarından Fazla Olması Durumunda Kişiler Yalnızca Eksik Öğrenme Kazanımlarından Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Alınırlar.

8) Bu Madde Kapsamında Yapılan Sınavlarda Başarılı Olanlardan;
A) Birinci, Üçüncü, Dördüncü, Altıncı Ve Yedinci Fıkra Kapsamındaki Adaylara Kanunun 35 İnci Maddesi,
B) İkinci Fıkra Kapsamındaki Adaylara Kanunun 28 İnci Maddesinin (C) Bendi,
C) Beşinci Fıkra Kapsamındaki Adaylara Kanunun 29 Uncu Maddesi
Hükümlerine Göre Belge Düzenlenir.

Önceki Öğrenmelere İlişkin Belgelerin Değerlendirilmesi
Madde 8-

1) Farklı Zamanlarda Yapılan Çalışmalara Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gün Sayıları Toplanarak Değerlendirilir. Değerlendirmede Her 30 Gün Bir Aylık Çalışma Olarak Kabul Edilir, Ancak Mükerrer Sigorta Primi Yatırılması Durumunda 30 Günü Aşan Primler Dikkate Alınmaz. Kamu Kurumlarında Kadrolu Çalışanlardan Hizmet Cetveli İstenir.

2) Hizmet Değerlendirmesinde 18 Yaşın Altındaki Hizmetler Göz Önünde Bulundurulmaz.

3) Prim Döküm Belgesinde Mesleğin Belgelendirilemediği Durumlarda, Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi Bölümünün İşyeri Tarafından Doldurulup Onaylanması Halinde Beyana Göre İşlem Yapılır.

4) Bağ-Kur Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi İle Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesindeki Hizmet Süresinin Farklı Olması Halinde, Bağ-Kur Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi Dikkate Alınır. Ancak Emekli Olduktan Sonra Kendi Namına İş Yeri Açanların Hizmet Süresi, Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesine Göre Hesaplanır.

5) Değerlendirme, Belgelerin Aslı İle Yapılır. Hizmet Belgesinin Aslı Olmak Kaydıyla Öğrenim Belgelerinin Onaylı Örneği Geçerli Kabul Edilir.

6) Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Örgün Veya Yaygın Eğitim Okul Ve Kurumları İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre Açılmış Kurumlarda; Öğrenme Kazanımlarına Dayalı Programları Tamamlayanlara Verilen Belgeler, Yurt Dışından Alınan Belgeler, Fiili Askerlik Veya Mahkûmiyet Süresi İçinde Alınan Mesleki Eğitime İlişkin Belgeler, Ustalık Sınavı Başvurusuna Esas Olan Çalışmışlık Süresinin Hesaplanmasında Değerlendirilir.

7) Mesleki Eğitim Veya Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenir.

8) Meslek Alan/Dalı İle İlgili Her Tür Mesleki Eğitim Ve Kurs Belgelerinin Süreleri Toplanarak Değerlendirilir. Her 160 Saat Bir Aylık Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilir. Bu Şekilde Hesaplanacak Süre, Ustalık Sınavı Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür.

9) Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarının Ara Sınıflarından Ayrılanlar İle Kalfalık Belgesini Kanunun 16 Ncı Maddesi Hükümlerine Göre Almış Olanların, Alanlarında Olmak Kaydıyla, Alan/Dal Eğitimine Devam Ederek Başardıkları Her Dönem İçin Altı Ay, Her Sınıf İçin Bir Yıl Ustalık Sınavı Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür.

10) Fiilî Askerlik Veya Mahkûmiyet Süresi İçinde Yapılan Hizmetlerin Çalışma Süresinden Sayılabilmesi İçin Yazılı Olarak Belgelendirilmesi Gerekir. Bu Durumda Olanlardan Sigorta Prim Belgesi İstenmez.

11) Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olan Veya Ara Sınıflarından Ayrılanlar; Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarında, Daha Önce Başarılı Oldukları Derslerden Muaf Tutulur.

12) Yurt Dışından Alınan Belgelerin Değerlendirilmesi, Belgenin Aslının O Ülkenin Türkiye’de Bulunan Konsolosluklarınca Veya Geldikleri Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca Tasdik Edilmiş Ve Noter Yeminli Tercüman Tarafından Onaylanmış Türkçe Çevirisi İle Yapılır. Bu Madde Kapsamında Başvuru Yapanlardan Sosyal Güvenlik Prim Dökümü İstenmez.

13) Myk Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının İlgili Alan/Daldan Kalfalık/Ustalık Sınavında Ölçülen Öğrenme Kazanımlarıyla Karşılaştırılmasına İlişkin Tablo, Mesleki Yeterlilik Kurumu İle Birlikte Hazırlanır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 9-

1) Değerlendirme İşlemleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde Kurulacak Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Komisyonunca Yapılır. Komisyon, Mesleki Ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü Başkanlığında, Öncelikle Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Olmak Üzere; İldeki Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Müdür/Müdür Yardımcıları Arasından Görevlendirilen En Az Üç Kişiden Oluşur.

2) İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Yetki Verilen Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulayan Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumları, Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurularını Kabul Eder, Ön Değerlendirme Yaparak (Ek-1) Form İle Eklerini, Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) Ve Başvuru Sonuç Belgesini (Ek-3) Komisyona Gönderir. Başvurusu Uygun Bulunanların Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Komisyon Başkanınca Onaylanır. Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) İki Nüsha, Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Üç Nüsha Olarak Düzenlenir.

3) Komisyon, Yapılan Başvuruları, Sınavların Başlangıcından En Geç Üç Hafta Önce Değerlendirerek Sınavlara Girmeye Hak Kazananları Belirler.

4) Değerlendirmelerde Tereddüde Düşülen Konularda Genel Müdürlüğün Görüşü Alınır.

Sınav Dönemleri Ve Ölçme Değerlendirme Yerleri
Madde 10-

1) Kalfalık Ve Ustalık Sınavları, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince İl Merkezi Ve İlçelerde Belirlenen Okul/Kurum Veya İşletmelerde Gerçekleştirilir. Ancak Bir Meslek Dalında İl Genelinde Sınava Girecek Aday Sayısının En Az 10 Olması Durumunda Diğer Aylarda Da Sınav Yapılabilir.

2) Beceri Sınavı Yapılacak Ölçme Ve Değerlendirme Yeri, Sınavın Yapılacağı Alan/Dalda Uygulanan Çerçeve Öğretim Programları Doğrultusunda Hazırlanmış Olan Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterlerine Uygun Makine, Teçhizat, Donatım Ve Araç-Gereç Yeterliliği Dikkate Alınarak Belirlenir.

Sınavların Uygulanışı
Sınavlarda Her Dersten En Az 50 Puan Alanlar Başarılı Sayılır. Tüm Derslerin Sınavlarına Katılmak Ve Beceri Sınavında Başarılı Olmak Kaydıyla Başarısız Ders/Dersleri Bulunanlar, Tüm Sınavlardan Aldığı Puanların Aritmetik Ortalaması 50 Ve Daha Fazla Olması Hâlinde İlgili Ders/Derslerden Başarılı Sayılır.

Doğrudan Belge Düzenlenecek Haller
Madde 13-

1) 19/6/1986 Tarihinden Önce Çıraklık Okulu Diploması Alanlara; İlgili Alan Altındaki Bir Daldan, Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Doğrudan Kalfalık Belgesi Düzenlenir.

2) Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Programlarından 1985-1986 Eğitim Öğretim Yılı Sonuna Kadar Mezun Olanlara, Diplomasında Yazılı Olan Meslekleri İle İlgili Olarak, Mesleki Eğitim Merkezi Programı Kapsamındaki Bir Meslek Dalından Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kanunun Geçici 1/B-2 Maddesi Kapsamında Doğrudan Ustalık Belgesi Düzenlenir. (Tablo-1)

3) Üç Yıl Süreli Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi Mezunlarından, Alanlarında Bakanlığa Bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin İki Yıllık Kurs Programlarından Belge Alanlara, Almış Olduğu Kurs Belgesi İle İlgili Bir Daldan Kanunun 29 Uncu Maddesi Kapsamında Doğrudan Ustalık Belgesi Düzenlenir.

4) 8/8/1983 Tarihli Ve 18129 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Düzenlenen Kurslardan;
A) Elektrik Tesisatçılığı Birinci Sınıf Veya 1985-1986 Eğitim Öğretim Yılı Sonuna Kadar İkinci Sınıf Yetki Belgesi Alanlara Doğrudan Ustalık Belgesi,
B) 1985-1986 Eğitim Öğretim Yılından Sonra İkinci Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlara, Ustalık Beceri Sınavında Başarılı Olmaları Hâlinde Ustalık Belgesi,
C) Üçüncü Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlara, Doğrudan Kalfalık Belgesi, Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Düzenlenir.

5) Kanun Kapsamına Alınmadan Önce Bakanlık Ve Meslek Odaları İş Birliğiyle Verilmiş Olan Kalfalık Ve Ustalık Belgeleri; İlgili Meslek Odalarından Alınacak Resmi Yazı İle Doğrulanması Halinde Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Dengi Belgelerle Değiştirilir. Meslek Odalarının İldeki Üst Kuruluşları, Kapsama Alınan Meslek Dallarında Verdikleri Belgelerin Listelerini, Kapsama Alma Tarihini İzleyen 30 Gün İçinde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderir.

6) Yurt Dışındaki Mesleki Eğitim Kuruluşlarından Kalfalık, Kalifiye İşçilik Veya Bunlara Eşdeğer Mesleki Yeterlilik Belgesi Alanlara Kalfalık Belgesi, Ustalık Belgesi Veya Buna Eşdeğer Mesleki Yeterlilik Belgesi Alanlara Da Ustalık Belgesi Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Doğrudan Verilir.

7) Bu Madde Kapsamında Belge Almak İsteyenler (4/B Maddesi Hariç) Ek-4 Dilekçe İle Müracaat Ederler.

Ustalık Eğitimine Devam Etme
Madde 14-

1) Bu Yönerge Kapsamında Kalfalık Belgesi Alanlar İle Daha Önce Bu Belgeye Sahip Olanlardan, Kanunun 10 Uncu Maddesindeki Kayıt Şartlarını Taşıyanlar 12 nci Sınıfta Mesleki Eğitimlerine Devam Edebilirler. Bunların Kayıtları İle Başarı Durumları Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Hükümlerine Göre Değerlendirilir. Başarılı Olanlara Kanunun 28 İnci Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Ustalık Belgesi Düzenlenir.

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 15-

1) Bu Yönergede Hüküm Bulunmayan Hallerde İlgili Mevzuat Hükümleri Uygulanır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 68 YORUM
 1. Recep Üçgül dedi ki:

  Merhaba, Ben Avusturyadan 2014 yılında yaklaşık 3-4 ay kursuna giderek seramik ve fayans ustalık belgesi aldım. Bu belge ile Avrupa ülkelerinde iş yapabiliyor yanımda çırak veya işçi çalıştırabiliyorum. Bu belgeme denklik alıp Türkiyede de çırak çalıştırmak istiyorum.
  Nasıl bir yol izlemem gerekiyor, Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezlerine başvurulur. 40 Saat Süreli İş Pedagojisi Kursuna Katılarak Usta Öğretici Belgesi Alınır.

 2. ramazan dedi ki:

  merhaba cig kofte uslasi diye 3 sene sgk li calismisim bunun icin ascilik diplomasimi yada cigkofte diplomasi almaliyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yiyecek içecek hizmetleri alanında
   Aşçılık
   Fırıncılık
   Kantin işletmeciliği
   Kasaplık
   Pastacılık ve tatlı yapımı
   Servis
   Dallarına ustalık belgesi veriliyor. İşveren hangi meslek kodu ile göstermiş ise o dal için başvuru yapılabilir.

 3. Erhan dedi ki:

  Merhaba 82 doğumluyum meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum ilerleyen yıllarda milli eğitim bakanlığı çıraklık eğitim merkezinden otomasyon sistemleri ustalık belgesi aldım. Fakat mesleğimle alakalı elektrik yada otomasyon ile ilgili herhangi bir çalışmışlığım olmadı denklik yoluyla almanya vb ülkere çalışma izni gibi yollarla ilgili gidebilme şansım varmı

 4. Kahraman çiftçi dedi ki:

  Merhaba.ben kalfalık belgesine sahibim.ustalık belgesi icin direk sınavlara girmek istiyorum ancak başvuru formunda çalıştığım is yeri meslek kodu metal işçiliği diye geçiyor.ancak sıhhi tehsisat ve ısıtma sistemleri diye imza atamıyor işyeri.sigorta dokümanında da metal işçiliği yaziyor.nasıl bir yol izlemem gerekiyor.çok araştırma yaptım.Kalfalık belgem var ancak ustalık belgem olmadığı icin lise son sınıftan devam etme hakkımı kullanamıyorum. MYK 4. Seviye ustalık belgesi almak icin sınavlara girerek kazandıktan sonra direk acik liseye girip bir yılda bitirebilirmiyim ? Yada meslek kodunu degistirebilirmiyim yada nasıl değiştirebilirim ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Lisede 18 Yaş Üzeri İçin 8 Dönem Olan Mezuniyet Şartı 5 Döneme İndirildi. 170 Krediyi Toplanması Durumunda 2 Yılda Mezun Olunabilir.
   Meslek Kodu Güncelleme
   İşe Giriş Bildirgesinde İşverenin Yapmış Olduğu Güncelleme Veya Geriye Dönük Olarak Dilekçeye İstinaden Yapılan Güncelleme İşlemi İdari Para Cezasına Tabi Değildir. Ancak Sigortalının Meslek Kodunun Yanlış Kodla Bildirildiği Resen Tespit Edilirse İdari Para Cezası Uygulanabilir.
   Geriye Dönük Güncelleme İşlemi İçin İşverenin Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne Dilekçe İle Başvuru Yapmanız Gerekmektedir. Dilekçe Örneği Aşağıda Verilmiştir. Geriye Dönük Güncelleme Talebi En Fazla 01.08.2009 Tarihi Ve Sonrası Bir Tarih İçin Verilebilir. Öncesinde Bir Değişiklik Talep Edilemez.

   1. Kahraman dedi ki:

    Merhabalar.dilekçe örneğini göremedim acaba bana mail yoluyla örnek dilekçeyi atabilirmisiniz
    hero348@gmail.com

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     ……………Sosyal Güvenlik Merkezine.
     Müdürlüğünüzde ………………………….. işyeri sicil numarasında işlem görmekteyiz. Sigortalımız ……. T.C. numaralı ………. ‘ın işyerimizde …./…./…..-…./…../….. tarihleri arasındaki sigortalılığına ilişkin meslek kodunun ……………… kodu ile güncellenmesi hususunda gereğini, Arz ederiz.

 5. Hayrettin Temur dedi ki:

  Güncel eğitim hocam, ustalık belgemiz var ama başvurduğum meslek lisesinde benim ile ilgili meslek dalı yok. Farklı dallar var.
  Soru 1 ) Bu durumda o okuldan denklik alabilir miyim?
  Soru 2) Denklik için meslek lisesinde herhangi bir sınava mı girmem gerekiyor?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı 36 Haftadan az olmayacak şekilde planlanması istenmiştir. 12 sınıfa kayıt edilecek ve fark derslerini alacak kişiler için normal eğitim-öğretim yılı süresince ders plan ve programı yapılacaktır.

   Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı yüz yüze devam mecburiyeti olan ve 36 haftadan az olmayacak bir programdır. Yıl boyu her dersin devamsızlığı ayrı ayrı tutulacak olup en fazla 1/6 oranında devamsızlık hakkı tanınmıştır.

   Verilecek Diploma Hangi Alanda ve Dalda Verilecek?
   Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına başvuranların uygun şartları taşımaları veya fark derslerinin tamamından başarılı olmaları kaydıyla Ustalık Belgesi sahiplerine Ustalık Belgesindeki Alan ve Daldan

   Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına başvuranların uygun şartları taşımaları veya fark dersleri ile 12. Sınıf derslerinin tamamından başarılı olmaları kaydıyla Kalfalık Belgesi sahiplerine Kalfalık Belgesindeki Alan ve Daldan

   Ustalık Belgesi varsa;
   1-)Lise mezunu olanlar ;(Her türlü Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen-Sosyal Bilimler Lisesi, İmam Hatip Liseleri ve daha önce diploma verilmiş fakat şuan bulunmayan türlerdeki liseler)
   Ustalık Belgesi, Lise Diploması ile merkezimize müracaat ettiğinde gerekli incelemelerden sonra uygun görülmesi durumunda Meslek Lisesi Diploması verilecektir.

   Lisede halen öğrenim görenler; (Açık Lise, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Diğer Liseler vb)
   Ustalık Belgesi ile öğrenim gördükleri veya en son kayıtlı oldukları liseden alacakları belge ile aldıkları veya başarılı oldukları dersleri ispatladıklarında başarılı oldukları derslerden muaf tutularak diğer fark derslerini yüz yüze alarak Meslek Lisesi Diploması alabilecektir.

   Eski Adıyla Çıraklık Eğitim Merkezinden Çıraklık Programı Ustalık mezunları
   Ustalık Belgesi ile müracaat edildiğinde sadece çıraklık eğitim programı ile diploma programı arasındaki fark derslerinden sorumlu olacaklar ve fark derslerinden yüz yüze alarak başarılı olmaları durumunda Meslek Lisesi Diploması alabilecektir.

   Ortaokul, İlköğretim Okulu veya İmam Hatip Ortaokulu mezunları
   Ortaokul, İlköğretim Okulu veya İmam Hatip Ortaokulu mezunlarından Ustalık Belgesine sahip olanlar sadece Mesleki Eğitim Programındaki sadece kültür derslerini (Meslek derslerini almadan) yüz yüze alarak Meslek Lisesi Diploması alabilecektir.

 6. Kadir dedi ki:

  Merhaba hocam ben mobilya bölümü den
  35 çi madden kalfalık ve ustalık belgelerini
  Aldım
  35 madde Avrupa Birliğinde gerçerli mi
  Hocam saygılar sunarım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ab çalışmak için mesleki yeterlilik belgesi istiyor diye biliyorum.

 7. Gül dedi ki:

  Merhaba … Ustalık belgem var lise diplamasi almam gerekiyor acil ilk nereye başvuracağım nerelerden kayıt yaptırılıyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezlerine başvurulur…

  2. Kerem dedi ki:

   Merhaba hocam ben kalfalik belgesi almak istiyorum madde 16 olcak sekilde 5 senedir sihhi tesisat uzerine calisiyorum en kolay yoldan nasil alabilirim yardimci olursaniz cok sevinirim simdiden tsk ederim saygilar.

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Mesleki eğitim merkezlerinden sınav ile alınabilir.

 8. Mehmet dedi ki:

  Selam bende kalfalik ustalık myk belgeleri var dışardan düz lise okuyorum 2 dönem sora mezun oluyorum nasipse bende yurt dışına gitmek istiyorum denklik istiyorlar ne yapmam gerekiyor acaba bilgi verirseniz çok sevincem teşekkür ederim şimdiden

  1. Mehmet dedi ki:

   Erkek kuaför ustalık kalfalik bide myk belgem var

  2. Güncel Eğitim dedi ki:

   Seviye 4 ve üzeri geçerli diye biliyorum.

 9. Mete dedi ki:

  Merhaba ben erkek kuaförü kalfalık ve ustalık belgelerimi 35.madden aldım. yurtdışında kullanabilmem için 16. Madden almam gerekiyormuş Belgelerimi 16. Maddeye çevirmem mümkün mü ? şu an fark dersleri vererek teknik lise mezunu olacagım bu şekilde tekrar 16.maddeden ustalık veya kalfalık alabilirmiyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yurt dışında çalışmak için MYK mesleki yeterlilik belgesi alınması gerekir diye biliyorum.

 10. tarkan dedi ki:

  iyi günler hocam sigorta dökümünde meslek kodu elektrik direği dikim işçisi olarak girilmiş tesisat ve pano monitörlğü dalında sınava girebilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Meslek kodunun düzeltilmesi gerekir. Geriye dönük meslek kodu değiştirme işlemi SGK tarafından yapılabilmekte ve işverenin dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir

  2. Veysel dedi ki:

   2015 açık öğretim meslek lisesi bilişim bölümden mezunum bu diblomamla Almanya’da denklik gosterip oraya gidebilir miyim bilginiz varmı ?

 11. Furkan dedi ki:

  Hocam Anadolu lisesi mezunuyum. Elektrik-elektronik sektöründe 10 senedir çalışıyorum. Sgk dökümümde elektrik-elektronik teknisyeni olarak gözüküyorum. Kalfalık ustalık belgesi almak istiyorum. Elektrik elektronik alanının hangi dalında belge alabilirim. Teşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Meslek Dalları
   Asansör Sistemleri (Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım)
   Bobinaj
   Büro Makineleri Teknik Servisi
   Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
   Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
   Endüstriyel Bakım Onarım
   Görüntü ve Ses Sistemleri
   Güvenlik Sistemleri
   Haberleşme Sistemleri
   Yüksek Gerilim Sistemleri

   1. Furkan dedi ki:

    Hocam benim dalım bunlardan hiçbiri değil, pcb kart dizgi yapıyorum. Kendi dalıma dair kalfalık ustalık belgesi yoksa hiçbirini alamıyor muyum, yoksa en yakın en alakalı olan dalın belgesini mi alıyorum.

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Müracaata Esas Belgede Yazılı Meslek/Dalı Mesleki Eğitim Merkezinde Kapsama Alınmış Meslek/Dal Olması Şarttır. Meslek Kodunuz Her Hangi Bir Alana Dahil Değilse Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Bakınız.
     https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=11890&MevzuatTertip=5

 12. Burak dedi ki:

  Ben acık ögretim alan yok bolumunde 174 kredim var temmuzda 7 dönem sınavına gircem 7 donemde 4 zorunlu dersim var verirsem sadece 8 dönemin 4 zorunlu dersi kalıyo ayriyette yapı tesisat sistemleri bolumunden ustalik belgem var eylulde mesleki egitime gitsem ustalik belgemle ayni olan mesleklisesi bolumune gecsem kalan 4 zorunlu dersim ile mezun olurmuyun

  1. Mahir dedi ki:

   Zorunlu dersleri vermen lazım dostum

 13. Mehmet dedi ki:

  Mrb. Ben duz lise mezunuyum. Mesleki yeterlilik 4.cü seviye makina bakım ve onarım belgem var. Ustalık belgesi alarak meslek lisesine çevirebilirsiniz diplomamı .tesekkurler simdiden

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin, kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar.
   Fark Ve Beceri Sınavı ile.

 14. halil dedi ki:

  merhaba ben ilkokul mezunuyum eski adıyla çıraklık okulu mezunuyum usta ögreticilik belgesi 2010 yılında aldım lise sayılırmı tesekürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ortaokul Mezunu Olmak Gereklidir.
   Dışarıdan Ustalık Kalfalık Sınavına Girmiş Ortaokul Veya İmam Hatip Ortaokulu Mezunu Kişiler De Diploma Programına Dahil Olarak Diploma Alabilecekler.

  2. Recwp dedi ki:

   Sayılmaz teknik liseye mueacaat edin 36 hafta sonra lise diploması alin

 15. User dedi ki:

  Merhaba, Açıköğretim düz lise mezunuyum. Ustalık ve kalfalık belgem var. Ustalık ve Kalfalık belgelerini direk sınavla SGK dökümü ile aldım ve transkript istediğimde yüz yüze ders, haftalık ders programı, ders saati, not içeriği hakkında bir belge alamıyorum. Sadece sınava girdiğime dair bir belge verebiliyorlar. Bende transkript almak için meslek lisesi diploması için başvursam, meslek lisesi diploması alsam, transkript istediğimde haftalık yüzyüze, ders içeriği, aldığı dersler, not çizelgelerini gösteren belge verebiliyorlar mı? Tıpkı normal meslek lisesi okuyan örgün öğrenciler gibi birebir transkript verirler mi yada benzeri bir şeklini? Çünkü aldığımız eğitimlerin yüz yüze ders içerikleri saatleri, not dökümlerine ihtiyacım var. Dolayısıyla diplomaların transkript alınabiliyorsa yada örneği var ise bilgi verebilir misiniz?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Konu Hakkında Bilgimiz Yok.

   1. User dedi ki:

    Meslek lisesi diplomasının bir transkripti olup olmadığıyla ilgili bir bilgi yok anladığım kadarıyla.

  2. Tuğba dedi ki:

   Aynı durumdayım bir çözüm buldunuz mu

 16. nurettin dedi ki:

  merhaba Ticaret meslek lisesi mezunuyum ustalık belgem var fakat bana meslek lisesi metal işleri kaynakçılık bölümü diploması alabilirmiyim birde uygun ve başvuru yapabiliyorsam 2021 başvuru tarihlerini öğrenebilirmiyi teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   farklı alanda belge alınamıyor.
   Ustalık belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan ustalık sınavına katılmak için başvuru yapanlar fark ve beceri sınavı ile.

 17. Yusuf dedi ki:

  Merhaba ben düz lise mezunuyum ustalık belgem var ama mesleki diploma almam gerekiyor kurum istiyor ben böyle bir durumdan haberdar değildim.Mesleki lise diplomasinin verildiğinden 16.12.2020 günü çıraklık okuluna gittim kayıtların bittiği söylendi sistemde kayıt yapilamiyordu acaba ikinci bir kayıt ne zaman olur bilgilendirirseniz çok memnun olurum . Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   14 ağustos 2020 tarihinde gönderilmiş, tarih belirtilmemiş. 9 maddeye bakınız.

   Sayı : 19863661-130.04-E.10683970 14.08.2020
   Konu : Mesleki Eğitim Merkezi
   Diploma Telafi Programı

   DAĞITIM YERLERİNE

   İlgi : a) 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
   Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
   Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

   b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.

   c) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.

   ç) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

   d) Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme
   Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge.

   e) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.07.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı.

   f) Talim ve Terbiye Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 10 sayılı Kararı.

   g) 06.08.2020 tarihli ve 90757378-20-E.10228754 sayılı Makam Onayı.

   09.12.2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi
   (a) Kanun ile, ilgi (b) ve ilgi (c) Kanunlarda değişiklik yapılmış olup mesleki eğitim
   merkezleri örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.

   İlgi (e) Karar ekinde yayımlanan “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi
   ve Diploma Fark Dersleri” açıklamalarda “Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran
   öğrenciler diploma alabilmek için Bakanlıkça belirlenen fark derslerini öğrenimleri süresince
   alabileceklerdir” denilmekte olup ilgi (f) Karar ile de, ilgi (e) Karar eki “Mesleki Eğitim
   Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı” yayınlanmış ve 2019-2020 eğitim
   öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programı kademeli olarak
   uygulamaya başlanmıştır.

   İlgi (b) Kanunun 35 inci maddesinin birinci paragrafında; “Kapsamı, şartları ve süresi
   Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda
   yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri
   meslek alanının diploması verilir” ayrıca, ilgi (ç) Yönetmeliğin 61 inci maddesi (ç) fıkrasında
   “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
   meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya
   imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen
   takvime göre, telafi programı uygulanır” hükümleri bulunmaktadır.

   Daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış
   olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil
   olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeleri amacıyla, ilgi (b) Kanun ve ilgi (ç)
   Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

   1-En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup kalfalık veya ustalık belgesi
   sahibi olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına
   dahil olmayan öğrencilerin diploma alabilmeleri için “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık
   Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ında yer alan derslerin tamamından başarılı olmaları
   esastır.

   2-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders
   Çizelgesi ve Diploma Programı”ndan önceki çerçeve öğretim programlarına göre ustalık
   belgesi almış olanlar, ilgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık
   Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”nda belirtilen fark dersleri alacaklardır.

   3-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders
   Çizelgesi ve Diploma Programı” çerçeve öğretim programından önceki çerçeve öğretim
   programlarına göre kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma
   programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yürürlüğe
   giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki 9, 10
   ve 11 inci sınıf diploma fark derslerini alacaklardır.

   4-Halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil
   olmayan öğrenciler, ilgi (e) karar ile yürürlüğe konulan “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık
   Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki diploma fark derslerini alacaklardır.

   5-İlgi (d) Yönergenin 08.04.2019 tarihli değişikliğine göre ortak dersler ile seçmeli
   dersten sınava girmeden ustalık belgesi almış olanlar, ilgi (e) Karar ile yürürlüğe giren
   “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki seçmeli
   ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.

   6-İlgi (d) Yönergenin 08.04.2019 tarihli değişikliğine göre ortak dersler ile seçmeli
   dersten sınava girmeden kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma
   programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yürürlüğe
   giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki 9, 10
   ve 11 inci sınıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.

   7-İlgi (b) Kanun kapsamında doğrudan ustalık belgesi almış olanlar, ilgi (e) karar ile
   yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma
   Programı”ndaki seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.

   8-İlgi (b) Kanun kapsamında doğrudan kalfalık belgesi almış olanlar mesleki eğitim
   merkezi diploma programının 12 nci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar
   ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma
   Programı”ndaki 9, 10 ve 11 inci sınıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini
   alacaklardır.

   9-Lise mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesine sahip olanlara ustalık belgesinde
   yazılı olan alan ve daldan ilgi (g) Makam Onayı ile uygun bulunan diploma doğrudan
   düzenlenecektir.

   10-“Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”nda yer
   alan dersleri ortaöğretim kurumlarından alarak başarılı olduğunu belgelendirenler söz konusu
   derslerden muaf olacaktır.

   11-Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersten ilgi (ç) Yönetmeliğin 26 ncı
   maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda sınıf oluşturulacaktır. Öğrenci sayısının birinci
   fıkrada belirtilen sayıdan az olması hâlinde bu öğrenciler, mesleki eğitim merkezi diploma
   programına devam eden öğrenciler ile birlikte eğitim alabileceklerdir.

   12-Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersin toplam ders saatinin 1/6’sın dan fazla
   devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılacaklardır.

   13-Telafi eğitimleri ders yılı başında başlatılacak olup öğrenci kayıt işlemleri de bu
   tarihe kadar tamamlanacaktır. Ancak bu tarihten sonra yapılan kayıtlar devamsızlık
   süresinden değerlendirilecektir.

   14-Sadece telafi eğitimine kayıt olan öğrenciler için sigorta ve devlet katkısı işlemleri
   yapılmayacaktır.

   15-Telafi eğitimi bir eğitim öğretim yılından (36 hafta) az olmamak üzere planlanacak
   olup her bir dersten başarılı olanlara ilgili eğitim öğretim yılı çalışma takviminde belirtilen
   tarihlerde, ilgi (g) Makam Onayı ile uygun bulunan diploma düzenlenecektir.

   16-Telafi eğitimine katılacak öğrencilerin kayıtları ve diğer iş ve işlemleri e-Mesem
   sisteminde açılacak olan modül üzerinden yapılacaktır.
   Telafi eğitim programlarının yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi
   hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
   http://ahievranmem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/01/118695/dosyalar/2020_08/14170534_diploma_telafi_proYramY.pdf

 18. süleyman dedi ki:

  16 yıldır kamu kurumunda çalışıyorum 10 yıllık milliegitim onaylı ustalık belgem var açık lise okuyorum hiç zorunlu dersim kalmadı bukonuda yardımcı olabilirmisiniz çokuzun sürermi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Lise Mezuniyet Şartları
   • Öğrenim Gördüğü Toplam Dönemin En Az 8 Veya Üzeri,
   • Toplam Kazanılan Kredinin En Az 192 Veya Üzeri, (Bu Yıl 170’e Düşürüldü)
   • Ortak Derslerin Tamamını Başarması Ya Da Muaf Olması Gerekmektedir.
   Türk Dili Ve Edebiyatı Dersinde Muafiyet Yoktur. Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Başarılması Zorunlu Ortak Bir Derstir Ve Bu Dersten Hiçbir Şekilde Muaf Olunamaz. Bu Dersin Mutlaka Başarılması Gerekir.

 19. Özgür dedi ki:

  Merhaba ben açık lise mezunuyum ustalık belgemde var ama teknik lise diploması almak istiyorum çevirebilirmiyim diplomayı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 14 Ağustos 2020 Tarihinde Yayınlanan Genelge İle Ustalık Ve Kalfalık Belgesi Sahiplerine Meslek Lisesi Diploması Yolu Açıldı
   Ustalık Belgesi Olanlar; Mesleki Eğitim Merkezine 2 Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf, Ortaokul Mezunu Yada Lise Öğrencisi Olduğunuza Veya Liseden Ayrıldığınıza Dair Belge İle İnegöl Mesleki Eğitim Merkezine Dilekçe İle Müracaat Yapabiliyorlar. Başvurular İse, Ekim Ayında Sona Eriyor. Ustalık Belgesinde Yazan Alan Ve Dalda Diploma Başvurusu Alınmaya Devam Ediyor.

   Ustalık Belgesine Sahip Lise Mezunları Da Bu Programdan Yararlanıyorlar. Fark Ders Almadan Ustalık Belgesindeki Alan Ve Dalda Doğrudan Meslek Lisesi Diploması Hakkı Kazanıyorlar. Lise Mezuniyeti İle Farklı Sektörde Çalışanlar İçin Düşünülmüş Bir Detay. Kalfalık Belgesi Olanlar İse Bu Programa Başvuru Yaptıklarında Lise Son Sınıfa Kaydediliyor. Çıkan Fark Derslerinin Yanında, 12. Sınıf Derslerini Görmesi Ve Kalfalık Belgesindeki Sektörde Bir İşyerinde Çalışması Gerekiyor.

 20. Yasin avcı dedi ki:

  Merhaba kalfa usta usta ögretici gibi tüm belgelere sahibim aöl lisesi ögrencisiyim mesleki acık liseye geciş yaparak belgeleri denklik yaparak mezun olabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı öğrencilerden kalfalık belgesi, ustalık belgesi, meb onaylı kurs bitirme sertifikası vb. belgelere sahip öğrencilerin alan/dal derslerinin denklikleri yüz yüze eğitim yapan okul ve kurumlarca ilgili;
   mesleki açık öğretim lisesi yönetmeliği
   talim ve terbiye kurulu başkanlığının 23/01/2003 tarih ve 510 sayılı görüş yazısı
   eğitim teknolojileri genel müdürlüğünün 5/2/2009 tarih ve 2164 sayılı bakanlık makamından alınan onay yazısı
   kız teknik öğretim genel müdürlüğünün 26/7/2011 tarih ve 2471 sayılı yazısı
   mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.
   ilgili mevzuat hükümlerine göre, öğrencilerimize, kayıtlı olduğu alan/dalın herhangi bir dönemine ait tüm alan/dal derslerinin denkliğinin yapılması durumunda denklik yapılan derslerin dönemlerinin de mezuniyet için gerekli toplam döneme eklenmesi başkanlığımız tarafından uygun olacağı değerlendirilmektedir.
   http://maol.meb.gov.tr/ry/ry_donem_ekleme.pdf

 21. Doğan dedi ki:

  Merhaba bir soruda açık öğretime kayıt olarak demişsiniz bu yeni kararın tam olarak artısı ne ortaokul mezunuyum ustalık belgem var nasıl lise diplomamı alacağım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   1-En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup kalfalık veya ustalık belgesi sahibi olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerin diploma alabilmeleri için “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ında yer alan derslerin tamamından başarılı olmaları esastır.

   2-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndan önceki çerçeve öğretim programlarına göre ustalık belgesi almış olanlar, ilgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”nda belirtilen fark dersleri alacaklardır.

   3-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı” çerçeve öğretim programından önceki çerçeve öğretim programlarına göre kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki 9, 10 ve 11 inci sınıf diploma fark derslerini alacaklardır.
   http://ahievranmem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/01/118695/dosyalar/2020_08/14170534_diploma_telafi_proYramY.pdf

 22. Ahmet dedi ki:

  Açık öğretim lisesi den 74 kredim var 15 zorunlu dersim kaldı aynı zamanda meslek eğitim merkezinden kalfalık ve ustalık belgesi aldım elektrik tesisat pano montörlüğü açık öğretim meslek lisesinde başlasam kaç yılda biter şimdiden yapacağınız yorumlar için teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler.
   Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı. Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11’inci, 12’inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler.
   https://www.meb.gov.tr/mesleki-egitim-merkezi-ogrencilerine-lise-diplomasi-imkani/haber/21481/tr

 23. Satı dedi ki:

  Merhaba benim usta öğreticilik belgem var AÖL ye de kayıt oldum lise diplomasını yeni çıkan haberlere göre hemen alabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler.
   Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı. Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11’inci, 12’inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler.

 24. Hızır çetinkaya dedi ki:

  1985 yılında alınmış ustalık belgem var 5 yıllık ilkokul mezunuyum lise diploması almak icin neyapmalıyım veya ustalık belgemin denkliği nedir bilgi verirseniz memnun olurum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   önce açık ortaokul sonra açık lise’yi bitirerek alınabilir.

 25. Ali dedi ki:

  Ben 27 yaşındayım ustalık belgesini bu yıl alacağım lise diploması almam için en çabuk ne yapmam gerekiyor bilgi vere bilirmisiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık öğretim lisesine başvurularak…

 26. Yasin dedi ki:

  Merhaba ben okul kantini açmak istiyorum elimde yiyecek içecek alanında beceri geliştirme seviyesinde kurs bitirme belgesi var bu işime yarar mı? Bir de kantincilik Ustalık belgesine eşdeğer lisans ve ön lisans diplomaları varmış, o bölümleri söyleyebilir misiniz?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   https://www.guncel-egitim.org/wp-content/uploads/2019/11/guncel-egitim-kantin-isletmeciligi-denklik-min.jpg
   Milli Eğitim bakanlığının 09/02/2012 tarih 28199 sayılı Okul Aile Birliği yönetmeliğinin 20.Maddesinde belirtilen “Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı (3308 sayılı Kanuna Göre Kantincilik alanında alınmış Usta Öğretici ve İşyeri Açma Belgeleri eşdeğerdir) aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.”
   Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı, aslı yoksa “aslı idarece görülmüştür” tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir. Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış olması, veya başka bir kurumdan alınmış ise gene Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden Denklik İşlemleri yapılmış olan belgeler geçerlidir. Aksi takdirde istekliler ihaleye katılamazlar.

 27. Atilla dedi ki:

  Denklik sınavı ücreti ne kadar alıyor M. E. B.. Bu sınav için benden 300 TL istediler. Sınava gşremedim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Girilecek Alana Göre Değişir, Sınav Komisyonu Tarafından Belirlenir.
   Sınav İçin Sarf Malzemeler Ve Miktarı Sınav Komisyonu Tarafından Belirlenir.
   Sarf Malzemeleri Aday Tarafından Karşılanır.

  2. Filiz dedi ki:

   Merhabalar ben Azerbaycan’da hekim kozmetolog diplomasi aldım 2 yıllık bir eğitim sonucunda veriyorlar Türkiye’deki medikal estetik gibi denklik için ne yapmam gerekiyor

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    üniversitenin ön lisans bölümü ise yök’den denklik alma için başvurulur. https://denklik.yok.gov.tr/sikca-sorulan-sorular

BİR YORUM YAZ