<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kayıt Kılavuzu

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kayıt Kılavuzu

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kayıt Kılavuzu 2023-2024 2. Dönem

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kayıtları Ne Zaman Yapılacak, Kayıtlar Nasıl Yapılır, MAÖL Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır, Kayıt Yenileme İşlemleri, Sınav Nasıl Yapılır, Sınav Ücreti Ne Kadar.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Başvuruları Yüz Yüze Eğitim Veren Okullara Yapılır. Sınavlar Belirlenen Okullarda Çoktan Seçmeli Test Usulü İle Yapılır.

Mesleki açık öğretim lisesi ilk kayıt kılavuzu 2023-2024 2. Dönem

Açık Lise Kayıt İşlemleri İçin Tıklayın.

Kayıt Tarihleri

Ads

İlk Kayıt Tarihleri
Aktif Kaydı Olmayan Öğrenciler İle E-Okul Sisteminde Kaydı Olmayanların Yeni Kayıt İşlemleri 4 Ocak 2023 İle 22 Ocak 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.
(2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan öğrenciler ile e-Okul Sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Açık Meslek Lisesine Geçişler 31 Ocak 2024 İle 5 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.
(2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanlar için ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Kayıt Yenileme Tarihleri
Kayıtları Donuk Yada Silik Olanların Kayıtları 4 Ocak 2024 Tarihinde Başlayıp 5 Şubat 2024’de Sona Erecek.
(2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1.döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu “Donuk” veya “Silik” olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Kayıt Durumları Aktif Olan Öğrencilerin Kayıtları 24 Ocak 2024’de Başlayıp, 5 Şubat 2024’de Sona Erecek.
(Açık öğretim okulları 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1.döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 24 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Ders Seçimi İşlemleri: Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 05 Ocak 2024 – 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecektir. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav Merkezi İşlemleri: Öğrenciler Sınav Merkezi belirleme ve güncelleme işlemlerini 5 Ocak 2024 – 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecektir. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan Sınav Merkezi belirleme ve güncelleme işlemleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav Katılım Ücretlerinin İadesi: Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusunu yapmayan ya da yanlış ücret yatıran adaylara ücret iadesi yapılır. Ücret iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın gerçekleştirilir. Ücret iadeleri hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası AŞ sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak gerçekleştirilir.

2. Dönem Sınav Tarihleri

Sınav Tarihi, Günü Ve Saati
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Başvuru

İlk Kayıt
Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt olacak öğrencilerin yaptırdıkları kayıt işlemine ilk kayıt denir.

Başvuru Tarihi
İlk kayıt başvuruları Mesleki Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesinde duyurulan tarihler arasında yapılacaktır.

Başvuru Yeri
Yüz Yüze Eğitim Veren Okul / Kurumlar

T.C. Kimlik Numarası Olmayan Öğrencilerin Başvuruları
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerden T.C. kimlik numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen Yabancı Kimlik numaraları almaları gerekmektedir. İlk kayıt işlemleri alınan bu Yabancı Kimlik numarası üzerinden yapılacaktır.

Sınav Katılım Ücreti
Sınav katılım ücreti 160 TL’dir.

Sınav Katılım Ücreti ve İşlem Basamakları
Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL’yi https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.
Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kimler İlk Kayıt Yaptırabilir?
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Açık öğretim liseleri ile örgün ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve Örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Liselerine geçiş şartları ile ilgili 14.09.2023 tarihli ve 83907639 sayılı 2023/30 Sayılı Genelge’de “… Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine;

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.” hükümlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda;

1) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

2) Anne veya babası vefat eden,

3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen ve yahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

4) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

5) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

6) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

7) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,

8) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

10) Millî sporcu,

11) Tutuklu ve hükümlü,

12) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan,

13) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

14) Bakanlıkça mazereti uygun görülen,

15) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, öğrenciler dışındakilerin, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, İlgi (b) Yönetmeliğin 41 inci Maddesi 2 nci fıkrasının (a) bendinde yer verilen “Bakanlıkça mazereti uygun görülen” ibaresi kapsamında;

a) Sınıf tekrarına kalanlardan, ilgi Yönetmeliğin 59 uncu Maddesi birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar,

b) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar,

c) İlköğretim okulu/ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar,

ç) Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, açık öğretim liselerine kayıt şartlarını taşıyanlar yaş şartı aranmaksızın,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin açık öğretim liseleri kayıt şartlarını taşıması hâlinde yaş şartı aranmaksızın,

e) Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar,

f) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar,

g) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar,
istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir.” denilmektedir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine;
a) İlköğretim okulu / ortaokul / imam hatip ortaokulundan mezun olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla Açık Öğretim Liselerine yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan birini taşıyanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görüp bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar yaş şartı aranmaksızın,

e) (a), (b), (ç) ve (d) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan yabancı uyruklular,

f) Örgün eğitim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça açık öğretim liselerine geçişlerine izin verilenler,

g) Yükseköğretim kurumunda öğrenim gören, ayrılan veya mezun olanlar, kayıt yaptırabilir.

• Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olanlardan 18 yaşını doldurmamış olanlar velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanlar ise şahsen Yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara başvurması gerekmektedir.

• Yüz yüze eğitim veren okul/kurumlar eksik evrakı ve evrakında eksik bilgisi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle ilk kayıt işlemi yapmayacaktır. İlk kayıt işlemleri ile ilgili yapılan işlemlerdeki sorumluluk, işlemi yapan Yüz yüze eğitim veren okul/kurumdadır.

• Öğrencilerin, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayınlanan duyurular ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden atılan mesajları takip etmeleri gerekmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı öğrenciler
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezlerinin mevzuatında yapılan değişiklikle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren Mesleki Eğitim Merkezinin 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulan haftalık ders çizelgesine göre Mesleki Eğitim Merkezi lise dengi diploma vermeye başlamıştır.
Bu nedenle;

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ve sonrasında Mesleki Eğitim Merkezinin 9. Sınıfına ilk kaydını yaptıran öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin ilk kayıtları yapılacaktır.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılından önce, Mesleki Eğitim Merkezlerine (Çıraklık Eğitim Merkezlerine) ortaokul/ilköğretim okulu mezunu ilk kaydını yaptıranlardan Mesleki Eğitim Merkezlerinin ara sınıflarından ayrılan veya bu okuldan mezun olanlar Açık Öğretim Lisesine ortaokul/ilköğretim mezunu olarak ilk kayıtları yapılacaktır.

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için gerekli tüm belgeleri aynı gün içerisinde “Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi”ne yüz yüze eğitim veren okul/kurumu tarafından taranarak aktarılır. Belgelerin aslı kayıt işlemlerini yürüten kurum tarafından arşivlenir.

e-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar
İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlardan;

• Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport)
• Bir adet biyometrik fotoğraf,
• Sistem üzerinden alınan kayıt raporu, (Sistem üzerinden alınan kayıt raporu 18 yaşını doldurmuş olanların kendisi tarafından, 18 yaşından küçük öğrencilerin ise velileri tarafından imzalanacaktır.)

e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden
• Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport)
• Bir adet biyometrik fotoğraf,
• İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı),
T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ayrıca sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden

Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport)
• Bir adet biyometrik fotoğraf,
• Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,
• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ayrıca sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan
• Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport)
• Bir adet biyometrik fotoğraf,
• Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (söz konusu belge noter onaylı veya kaydı alan yüz yüze eğitim veren okul/kurum tarafından onaylanmış olmalıdır. Belgeyi onaylayan yüz yüze eğitim veren okul/kurumunun mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi olacaktır. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından yüz yüze eğitim veren okul/kurumunun adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)
• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ayrıca sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları lise mezunu olarak alınacaktır.

3 yıllık alanlı/alansız veya 4 dört yıllık alanlı lise mezunu olanların kayıtları alınacak olup Mesleki Açık Öğretim Lisesindeki toplam dönemi ve toplam kredisi buna göre belirlenecektir.

3 yıllık sistemden mezun olan öğrencilere 6 dönem, 144 kredi; 4 yıllık sistemden mezun olan öğrencilere ise 8 dönem, 192 kredi tanımlanacaktır.

3 yıllık sistem mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet puanları; Mesleki Açık Öğretim Lisesinde başardığı dersler ile diplomasında getirmiş olduğu başarı puanına göre hesap edilecektir.

4 yıllık sistem mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin ise Mesleki Açık Öğretim Lisesi başarı puanı diplomasında getirmiş olduğu başarı puanı olacaktır.

Lise mezunu olarak diploma kayıp belgesi ile kayıt olacak öğrencilerin diploma kayıp belgesinde eğitim süresi yazması gerekmektedir. Eğitim süresi yazmayan öğrenciler mezun oldukları liseden; hazırlık sınıfı okumuş iseler hazırlık sınıfı hariç, okumamış iseler eğitim sürelerini gösterir belge almaları gerekmektedir. Lise mezunu olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemleri hazırlık sınıfı hariç eğitim sürelerine göre yapılacaktır.

Lise mezunu olarak denklik belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin denklik belgesi 06/06/2005 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş ise 3 yıllık sistem mezunu olarak toplam dönemi 6, toplam kredisi 144, 07/06/2005 ve 19/07/2010 tarihleri ve arasında düzenlenmiş ise 4 yıllık lise mezunu olarak toplam dönemi 8, toplam kredisi 192 olarak kayıtları alınacaktır.
Denklik belgesi ile lise mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin denklik belgesinde ülkemizde lise düzeyinde kabul edilen yurt dışında okuduğu tüm sınıflara ait başarı puanı yazıyor ise diploma puanının hesaplanmasında bu puan kullanılır.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden
• Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport)

• Bir adet biyometrik fotoğraf,

• Yurt dışında öğrenim görmüş olup İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden “Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kimler

• Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi,

• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ayrıca sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Tasdiknameli Form C İş ve İşlemleri
a) Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden
(Tasdiknameli Form C işlemi)

• Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport)
• Bir adet biyometrik fotoğraf, Mesleki Açık Öğretim Liselerinden tasdikname almış öğrencilerin tekrar sisteme kaydı için ‘’Tasdiknameli Öğrenci Form C’’ işlemi yapılacaktır. “Tasdiknameli Öğrenci Form C” işlemi yaptıracak öğrencilerden
• Mesleki Açık Öğretim Kurumlarından almış olduğu Tasdikname belgesinin aslı (e-Okulda kaydı yok ise), Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname aldıktan sonra örgün eğitime kayıt yaptırmış ise örgünden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
• Sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

b) Açık Öğretim Lisesi veya Açık İmam Hatip Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi)
Öğrenci kaydının bulunduğu Açık Öğretim Lisesi / Açık İmam Hatip Lisesi yüz yüze eğitim iş ve işlemlerini yürüten okul/kurumlara müracaat ederek öğrencilik durumunu aktif hale getirecektir,

• Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport)
• Bir adet biyometrik fotoğraf,
• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ayrıca sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Yüz Yüze Eğitim
1. Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemleri yüz yüze eğitim veren okul/kurumlarda yapılır. Okul/Kurumları görmek için tıklayınız.

2. Yüz yüze eğitim ile okutulan derslerin veri girişi sistem üzerinden ‘’Yüz Yüze Ders Not Girişi’’ ekranından Okul/Kurum tarafından yapılır.

3. İlk kayıt işlemlerinde “dal bilgisi” nin girilmesi zorunludur.

4. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde herhangi bir alan/dalda yüz yüze eğitim verilebilmesi için, en az 8 kişinin o alan/dala müracaat etmesi gerekmektedir. Kayıt bitiminde 8 kişilik sayıya ulaşılamayan alanlarda yüz yüze eğitim verilemez. Bu alan/dala kayıt yaptıran öğrenciler kayıt tarihi bitinceye kadar aynı alan/dalda başka bir okula gönderilebileceği gibi öğrencinin onayı alınarak farklı bir alan/dala da geçişi yapılabilir.

5. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk kayıt olan ilköğretim okulu/ortaokul mezunu, tasdiknameli, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden gelen öğrenciler ile lise mezunu olarak kayıt yaptıranlar 2023-2024 1. Dönem (9. Sınıf) alan/dallara ait haftalık ders çizelgelerine göre ders programlarına tabi olacaklardır.

6. Yüz yüze eğitim uygulamaları, grup sayısı oluşması ile Okul/Kurum müdürlüğünün kararı başlar, örgün eğitim ile sona erer. Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri uzaktan eğitim sınavlarının yapıldığı günler izinli sayılır. Bu sınavlar dışında hafta sonu yapılan diğer sınav vb. gerekçeler ile yapılamayan derslerin telafi eğitimi ile okutulup okutulmayacağına ilgili Okul/Kurum müdürlüğü karar verir.

7. Bir derse, dönemdeki ders saati sayısının ¼ oranında devamsızlık yapanlar o dersten başarısız sayılır.

8. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kredili sistem uygulandığından dersler dönemlik olarak değerlendirilir. Örneğin; örgün eğitimde 9. sınıfta okutulan Mesleki Gelişim Atölyesi dersi, Mesleki Açık Öğretim Lisesinde Mesleki Gelişim Atölyesi 1 ve Mesleki Gelişim Atölyesi 2 olarak ve birbirinden bağımsız değerlendirilir.

9. Döneminden önce ders seçilemez ve her ders kendi döneminde verilir. Meslek derslerinde 1. dönemde alınmış ancak başarısız olunmuş derslerin devamı olan 2. dönem dersleri verilebilir. Ancak öğrenci dersi almış devamsızlıktan kalmış ise bu durumda dersin devamı olan 2. dönem dersi öğrenciye verilmez. Verilecek dersler ve kredileri maol.meb.gov.tr adresinde “Ders Programları” başlığında yer alır.

10. Örgün eğitim dışına çıkarma disiplin cezası alan öğrenciler disiplin cezası aldıkları okulda yüz yüze eğitime alınmaz.

11. Yüz yüze eğitim veren Okul/Kurum müdürlüğünün oluşturacağı denklik komisyonu, öğrenim belgelerini (tasdikname, diploma, ustalık/kalfalık belgesi, kurs bitirme belgeleri vs.) inceleyerek denkliklerini yapar. (Örnek Denklik Tutanakları 1.2.3) Yapılan ders denklikleri sonucunda muaf ve sorumlu meslek dersi bulunan öğrencilerin dersleri belirlenir ve bu dersler Okul/Kurum müdürlüğünün uygulayacağı program dahilinde öğrencilere verilir.

12. Kalfalık / Ustalık İş ve İşlemleri için;
a. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde uygulanan haftalık ders çizelgelerindeki meslek dersleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 22/07/2008 tarihli ve 005668 sayılı yazısına göre ustalık/kalfalık muafiyet ve denklik işlemleri okul/kurumlarda oluşturulan komisyonlar tarafından aşağıdaki esaslara göre yapılır.

b. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olduğu aynı alan ve dalda kalfalık belgesi olanlara okul/kurumlarda oluşturulan komisyonlar tarafından (işletmelerde mesleki eğitim dersi hariç) denk derslerin tespit edilip muafiyet ve denklik işlemlerinin yapılması,

c. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olduğu aynı alan ve dalda ustalık belgesi olanlara 7. ve 8. dönemlerde alınması gereken dersler ile işletmelerde mesleki eğitim dersinin okul/kurumlarda oluşturulan komisyonlar tarafından muafiyet ve denklik işlemlerinin yapılması,

ç. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olduğu aynı alan farklı dalda ustalık/kalfalık belgesi sahibi olanlara okul/kurumlarda oluşturulan komisyonlar tarafından denk derslerin tespit edilip muafiyet ve denklik işlemlerinin yapılması,

d. Mülga Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 26.07.2011 tarihli ve B.08.0.KTÖ.0.06.02./135.01/2471 sayılı görüş yazısı ile yaygın eğitim kurs belgelerinin, Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge kapsamında kalfalık ve/veya ustalık belgesine dönüştürüldükten sonra Mesleki Açık Öğretim Lisesi muafiyetinin yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda yapılması,

e. Mesleki Eğitim Merkezi programında karşılığı olmayan alan/dalların denklik ve
muafiyet işlemlerinin okul/kurumlarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılması,
gerekmektedir.

f. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 22/07/2008 tarihli ve 005668 sayılı yazısına göre komisyonlar tarafından düzenlenen ustalık/kalfalık muafiyet ve denklik tutanakları Açık Öğretim Okulları bilgi yönetim sistemine taranacaktır.

g. e-Mesem’ e kayıtlı olmayan kalfalık/ustalık belgeleri değerlendirmeye alınmaz.

13. Yoğunlaştırılmış Yüz Yüze Eğitim;
a. Yüz yüze eğitim; 2023-1 dönem itibariyle, 2023-2024 haftalık ders çizelgelerine tabi tüm yeni kayıtlı öğrenciler için 6 dönem (3 yıl) olarak planlanabilir. 2023-1 döneminde 9. sınıf (1. ve 2. dönem) dersleri, 2023-2 döneminde 10. sınıf (3. ve 4. dönem) dersleri ders saatlerinin 2 katı olarak planlanır ve yoğunlaştırılmış olarak verilebilir.

b. 11. sınıf (5. ve 6. dönem) dersleri ve 12. sınıf (7. ve 8. dönem) dersleri devam eden normal dönemlerinde ders saatlerine göre planlanır ve toplamda 3 yılda yüz yüze eğitimin tamamlanması sağlanabilir.

c. Mevcut dönem dersleri bitmeden takip eden dönemin dersleri verilemez. Örneğin; 9. sınıf planlanırken, 1. dönem ikiye bölünür ve 1. dönem dersleri birinci yarıda, 2. dönem dersleri de takip eden ikinci yarıda verilir.

Sınavlar

Sınav Tarihi
Sınavlar Mesleki Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesinde duyurulan tarihlerde yapılacaktır.

Sınav Merkezi Tercihi
İlk kayıt işlemi tamamlanarak öğrencilik durumu aktif hale gelen öğrenciler ilk kayıtta seçmiş oldukları sınav merkezlerini belirtilen tarihler arasında öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme girerek sınav giriş merkezini değiştirebilir (Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü öğrenciye tanınan sınav yeri değişikliği yapma süresini değiştirme hakkına sahiptir.)
Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapılabilir.

Sınavın Şekli ve Yeri
Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün il ve ilçelerdeki belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınav Giriş Belgesinin Alınması
Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.
Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler irtibat bürolarına müracaat ederek fotoğraflarını sisteme ekletmeleri gerekmektedir.

İletişim

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile ilgili soru ve sorunlarınız için ilk başvuracağınız yer bulunduğunuz bölgedeki yüz yüze eğitim veren okul/kurum müdürlükleridir.

Yurt İçi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21 06500-Teknikokullar-Yenimahalle Ankara

MEBİM
Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile ilgili bilgilere ulaşmak için 444 0 632’yi arayabilirsiniz.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 İlk Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayın.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 2. Dönem Kayıt Yenileme Kılavuzu İçin Tıklayın.

Başvuru

Kayıt Yenileme İşlemi
Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin okulun resmi internet sitesinde belirtilen tarihlerde yaptırdıkları kayıt işlemine kayıt yenileme denir. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavlarına öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar sınavlara katılamaz.

Başvuru yeri
Yüz yüze eğitim veren okul ve kurum müdürlükleridir.
1. İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar,
2. Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olanlar,
3. Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olanlar,
4. 15/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulanlar,
5. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olanlar,
6. 08/03/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olanlar,
7. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,
8. % 40 ve üzeri engelli olanlar,
444 0 632 MEBİM hattı üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecektir.

Kayıt Yenileme İş Ve İşlemlerine Ait Açıklamalar

Kayıt Yenileme İşlemi
Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler yüz yüze eğitim aldıkları okul/kurum müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Silik Öğrenci Aktifleştirme
Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrenciler aktifleştirme işlemi “Silik Öğrenci Aktifleştirme” ile yaptırabilir.
Silik Öğrenci Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

Ders Seçimi
Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler okulun resmi internet sitesinde belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden ders seçimlerini yapabilecektir. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders seçimi sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. En az bir tane ders seçimi yapan öğrencilerin ders seçimi yapılmış kabul edilir ve sistem tarafından otomatik ders atama işlemi yapılmaz. Öğrenciler, okulun resmi internet sitesinde belirtilen tarihler arasında öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme girerek seçmiş olduğu derslerde değişiklik yapabilecektir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 2. Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ