<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Mermerin Ekolojik İzi Öğrenci Tasarım Yarışması

Mermerin Ekolojik İzi Öğrenci Tasarım Yarışması

Mermerin Ekolojik İzi Öğrenci Tasarım Yarışması

Ece Mermer Mermerin Ekolojik İzi Öğrenci Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Yüksek Öğrenim Üniversite Öğrencileri Katılabilecek.

Başvuru Şekli: Online

Ece Marble “Mermerin Ekolojik İzi” Öğrenci Yarışması

Ece Mermer, mermerin üretim, işleme ve uygulama süreçlerini aktararak, mermeri malzeme olarak daha iyi tanınmasını amaçlayan güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri, mimarlık fakültesi, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım, heykel bölümü öğrencilerine yönelik ilk yarışmayı 2024 yılında düzenleyecektir. Yarışmanın konusu, Mermerin Ekolojik İzi olarak belirlenmiştir.

Yarışma Ödülleri
Başvurularını eksiksiz tamamlayan ve yarışmanın 2’nci aşamasına katılan öğrenciler arasından, jüri üyelerinin yapacağı değerlendirmeler sonucunda 3 eşdeğer ödül seçilecektir. Yarışmada her kategori için verilecek ödül miktarı 30.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Jüri üyeleri, ödüllerin kategorilerini, yarışma sürecinde belirlemek konusunda esnektirler.

Ads

Eşdeğer Ödül: 30.000 Türk Lirası x 3
Jüri Özel Ödülü: Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen proje sergilenmeye hak kazanır.

Ödül Töreni
Ödül töreni, kazananların duyurulmasının ardından Ece Marble Showroom’unda gerçekleşecektir.

Yarışmanın Teması
Mermerin Ekolojik Süreci

Mermer, farklı ölçeklerdeki mimari yapılarda yaygın bir şekilde kullanılan doğal bir malzemedir. Ancak, mermerin sürdürülebilir üretimi büyük önem taşır. Sürdürülebilir mermer üretimi, çevresel etkileri minimize etmek ve doğal kaynakları korumak amacıyla tasarlanmış bir süreç içermelidir. Bu süreç, taş ocaklarının işletilmesinden, kesim ve mermerin işlemesine kadar uzanır. Sürdürülebilir mermer üretimi için enerji verimliliği, su yönetimi, atık azaltma ve geri dönüşüm gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Sürdürülebilir mermer üretimi, hem çevresel hem de sosyal açıdan sorumlu bir yaklaşımı temsil eder ve doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak için hayati bir rol oynar.

Mermerin, üretiminden kullanımına bu yolculuğu yeniden tahayyül edilebilir mi?

“Mermerin Ekolojik İzi” yarışması tasarım disiplini içerisinde eğitim gören öğrencileri mermerin üretim süreçlerine dair bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, malzemenin sürdürülebilir yönüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışma 2 Aşamadan Oluşmaktadır
Yarışmanın ilk aşamasında yarışmaya katılan öğrencilere, mermerin üretim süreci hakkında Ece Mermer Showroomu’nda Ece Marble yetkilileri tarafından bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilir. Bu aşamada yarışmaya katılacak öğrencilerden, mermerin üretimini sürdürülebilir bir çevrede ele alması için alternatif öneriler geliştirmesi beklenir. Bu süreci çeşitli temsillerle (diagram, kolaj, vb) sunması beklenmektedir.

İlk aşamanın sonunda yapılan teslimlerin jüri değerlendirilmesi sonucunda 2. aşamaya geçmeye hak kazanan yarışmacılar belirlenir. Yarışmanın 2’nci aşamasında yarışmacılardan, ilk aşamada geliştirdikleri önerilerini, mekansal bir öneri ile birlikte geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışmanın Aşamaları
Yarışmanın 1’nci aşamasında, öğrencilerden mermerin yapısal izine dair yeni öneriler geliştirmesi ve bu önerilerin içeriklerini sunmaları beklenir. (Mermerin üretim süreci, üretim sürecinin farklı ölçeklerdeki etkileri/ aktörleri / zamansallığı, ekolojik ayak izi gibi.)

Yarışmanın 1’nci Aşaması
• Yarışmanın ilk aşamasında yarışmaya katılacak öğrenciler, Yapı Kataloğu üzerinden yayınlanan Başvuru Formu ile başvurularını tamamlarlar.

• Yarışmaya katılacak öğrenciler 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde Ece Mermer Showroom’da gerçekleşecek olan bilgilendirme workshopuna katılırlar. Bilgilendirme workshopuna her ekipten minimum 1 kişinin fiziki katılımı önerilir. Fiziki olarak katılamayacaklar için, online katılma imkanı yaratılabilir.

• Ön katılım 30 ekip ile sınırlıdır. Yarışmanın açıklanmasından itibaren yeterli sayıya ulaşınca katılım formu kapatılacaktır.

• Yarışmacı, bu aşamada mermerin üretim sürecine dair bilgilendirilir.

• Yarışmaya katılan öğrenciler için workshop sonrasında 48 saatlik yarışma süreci başlar.

• 48 saat sonrasında A3 (420x297mm) boyutlarındaki yarışma paftalarını raportörlük tarafından yönlendirilen form üzerinden dijital olarak teslim ederler.

• Yarışmanın 1’nci aşamasında öğrencilerden mermerin üretim sürecine dair yeni öneriler geliştirmesi ve bu önerileri diyagramatik anlatımlarla desteklemeleri beklenir. Öğrenciler, 1’nci aşamada

• 1’nci Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler 1’nci Aşama Jüri Değerlendirmesine alınmaya hak kazanır. Ece Mermer Showroom’unda gerçekleşecek olan workshop ile öğrenciler, 48 saatlik yarışma sürecine dahil olurlar. Bu aşamada 6 jüri üyesi, projelerin 2’nci aşamaya geçmesini KABUL ve RED şeklinde değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda oy sıralaması ile 2’nci aşamaya geçmeye hak kazanır.

Yarışmanın 2’nci Aşaması

• Yarışmanın 2’nci aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin ismi, 21 Şubat 2023 tarihinde www.mermerinekolojikizi.com üzerinden ilan edilir. 2. aşamaya geçmeye hak kazanan öğrencilere mail üzerinden bilgi verilecektir.

• Yarışmanın 2’nci aşamasında Ece Mermer’in Denizli’deki fabrikasına gezi düzenlenir. Gezi tarihi 14-15 Mart 2024 tür.

• Bu aşamada öğrencilerden ilk aşamada teslim edilen önerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu tasarım; sürdürülebilirlik konusunu odağa alan bir ürün, bir detay veya mekansal bir öneri olabilir.

• Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan fabrika gezisi, 2’nci aşamaya katılmaya hak kazanan öğrencilere, jüri üyeleri ile birlikte mermerin üretim süreçlerini yerinde görme ve inceleme imkânı sağlar.

• Geziye katılmaya hak kazanan öğrencilerin yol, yemek, konaklama masrafları Ece Mermer tarafından karşılanır.

• 7 günlük yarışma süresi workshop/geziden sonra verilecektir.

• Yarışmanın 2’nci aşamasına kalmış ve geziye katılmış öğrenciler, yarışma paftalarını 22 Mart 2024’e kadar yönlendirilecek form üzerinden dijital olarak yüklerler.

• Yarışmanın 2‘nci aşamasına katılmak zorunludur. Katılmayan adaylar, ikinci aşamada teslim yapamazlar.

• Yarışmanın 2’nci aşamasında yarışmaya katılacak öğrencilerden geliştirecekleri projede;
-kavramsal arka planı,
-üretim, tüketim ilişkileri içerisinde eleştirel bakış açısı,
-konuyu ekolojik, kültürel ve sosyal referansları ile ele almaları,
-konuyu içinde bulunduğu tüm çevresel etkileşimler bağlamında yaklaşmaları beklenmektedir.

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 2. Aşamada jüri üyeleri özgünlük, mekan, tasarım, kriterleri bağlamında bireysel değerlendirmelerini yaparlar. 2. Aşama değerlendirmesi sonunda finale kalan projeler, jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yarışma web sayfasında duyurulur.

Katılımcılardan İstenen Dijital Teslim Belgeleri
-Yarışmaya katılacak öğrencilerin www.mermerinekolojikizi.com adresinden üye olmaları gerekmektedir.

Yarışmacılardan istenilen ve aşağıda belirtilmiş tüm belgeler yarışmacının yönlendirileceği form üzerinden dijital formatta, eksiksiz bir biçimde gönderilmelidir. Yüklenecek doküman, dosya, çizim veya diğer içeriklerin yükleme tarihi, boyutu, biçimi ve formatı gibi bilgiler ilgili formda belirtilir.

Belgelerini eksik veya hatalı bir şekilde yükleyen öğrencilerin başvuruları jüri tarafından değerlendirmeye alınmaz

Başvuru Katılım Formu: Başvuru Katılım Formu eksiksiz, hatasız doldurulmuş, imzalanmış ve taranmış hali ile web sitesine yüklenmelidir.

Rumuz: Sisteme kayıt olup, başvuru katılım formunu dolduran öğrenciye sistem 5 haneli bir rumuz verir. Bu numara, jüri değerlendirmesi boyunca, başvuran öğrencinin geçici kimliği yerine geçmektedir.

Öğrenci Belgesi: Yarışmaya katılan öğrencinin/öğrencilerin E-Devlet ya da eğitim gördüğü üniversitenin Öğrenci İşleri’nden alacağı imzalı, barkodlu, geçerli Öğrenci Belgesini katılım formunu ile birlikte iletmesi gerekmektedir. Ekip olarak katılımlarda her ekip üyesinin öğrenci belgesi iletmesi beklenmektedir.

Yarışma Paftası:

1’nci Aşama Yarışma Paftası:
– 500 kelimelik metin
– Diyagramatik anlatım
Yarışmada teslim edilecek çizimlerin yatayda A3 (420mmx297mm) formatında olması gerekmektedir. Elle çizim yapacak yarışmacıların çizimlerini taratılmış şekilde, okunur ve görünür bir biçimde .PDF formatında dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Dijital ortamda çalışmış öğrencilerin ürettikleri çizimlerini 300dpi ve .PDF formatında olacak şekilde olmalıdır. Teslim dökümanının çizim içermesi gibi bir zorunluluk yoktur, yarışmacı isterse yukarıdaki teslim formatına uygun bir metin de teslim edebilir. İletilecek dijital dosyaların boyutu 20 MB boyutu aşmamalıdır.
Teslim edilen metin ve paftadan 5 haneli rumuz sağ üstte belirtilmelidir.

2’nci Aşama Yarışma Paftası:
Yarışmanın 2’nci aşamasında teslim edilecek çizimlerin yatayda A1 (841x594mm) formatında olması gerekmektedir. Yarışmacıların bu aşamada tasarımlarını özgün biçimde ifade etmeleri beklenmektedir. Aşağıdaki temsil yöntemlerinden yararlanmaları jüri tarafından tavsiye edilmektedir:
– Teslim formatı A1 özet ve genişletilmiş A3 booklet şeklinde olmalıdır.
– Rapor: Yarışmacıların konuya ve getirdikleri öneriye dair genel yaklaşımlarını ifade eden en fazla 1000 kelimeden oluşan metin.
– Temsi-Konuya Dair Yaklaşım: Yarışmacıların konuya ve getirdikleri öneriye dair ölçek ve temsil dilini kendilerinin kurguladıkları diyagramlar, haritalamalar, kesit, planlar, aksometrik çizimler vb.
– Serbest Anlatımlar: Önerinin 3 boyutlu ifadesini kuran kolajlar, 3 boyutlu anlatımlar vb.
– 1 aksometrik çizim
– Projeye özgü biricik, yaratıcı temsil araçları
ile yarışma paftalarında temsil etmeleri beklenmektedir.
Teslim edilen kitapçık ve paftalarda 5 haneli rumuz sağ üstte belirtilmelidir. Rumuz 4x cm bir kutucuğun içinde olmalıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
1. Yarışmaya katılacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmaları gerekmektedir.

2. Yarışmaya katılacak öğrencilerin www.mermerinekolojikizi.com adresi üzerinden başvuru katılım formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

3. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yukarıda “Yarışmacılardan İstenilen Belgeler” kısmındaki belirtilmiş belgeleri eksiksiz sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yarışma şartnamesini okumuş olmaları beklenmektedir.

5. Yarışmanın ilk aşamasında konuya dair getirilen yaklaşımın yarışmacının kurguladığı temsil/temsiller (kolajlar, diyagramlar, aksonometrik vb.) ile ifade edilmesi beklenmektedir. İlk aşama 48 saatlik bir süreyi kapsar. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında bu aşamayı geçmeye hak kazanan 15 yarışmacı, yarışmanın ikinci aşamasına geçmeye hak kazanmış olur.

6. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yarışma dahilinde yapılacak workshopa fiziki olarak katılmaları tavsiye edilir.

7. Yarışmanın 2. aşamasında gerçekleşecek olan fabrika ve ocak gezisine yarışmacıların fiziki katılımı zorunlu değildir; tavsiye edilir.

8. Yarışmaya katılacak öğrencilerin www.mermerinekolojikizi.com üzerinden yapılacak duyuruları ve kayıt olurken ibraz ettikleri mail üzerinden gelecek yarışma maillerini takip etmeleri beklenmektedir.

9. 2023 yılında mezun olmuş öğrenciler yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak öğrencilerin lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

10. Yarışmaya katılacak her projenin özgün olması; daha önce başka hiçbir yerde yayınlanmamış, başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.

11. Yarışmaya katılacak öğrencilerin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım, Heykel bölümü öğrencisi olması gerekmektedir.

12. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

13. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanunu’nun hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin Ece Mermer tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır.

14. Yarışmaya, jüri üyesi 1’nci derece yakını olan kişiler katılamaz.

15. Proje ve yarışma esaslarının eksiksiz yerine getirilmesi için Şartname’nin dikkatlice okunmuş olması gerekir.

Yarışma Takvimi
26 Ocak 2024- Yarışmanın İlanı
26 Ocak 2024- Başvuruların Açılması
4 Şubat 2024- Soru Sorma Son Tarih
7 Şubat 2024- Soruların Yanıtlanması
16 Şubat 2024- Başvuruların Tamamlanması saat 23.59
17-18 Şubat 2024- Workshop Günü – Istanbul Levent Ece Mermer
1 Mart 2024- İlk Aşamanın Sonuçlarının İlanı
14-15 Mart 2024- Yarışmanın 2. Aşaması- Honaz Denizli Fabrika Gezisi
22 Mart 2024- Yarışmanın 2. Aşamasının Tamamlanması
Nisan 2024- Yarışma Sonuçlarının Açıklanması

Üretim Alanlarının Gezisi:
Genç yeteneklerin üretim süreçlerine ve malzemeyle kuracakları ilişkiye önem veren ECE MERMER, öğrenci mimari proje yarışmasının kapsamında öğrencilere yönelik bir showroom gezisi ve üretim süreci bilgilendirme workshopu düzenlemektedir. 17-18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan showroom ziyaretine katılmak isteyen adayların, 9 Şubat 2024 tarihine kadar “Showroom Ziyareti Talep Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Bu showroom ziyaretinin amacı, sektöre ilgi duyan gençlere detaylı bilgi sağlamak, yarışma sürecinde yaratıcı düşüncelerini desteklemek ve inovasyonu teşvik etmektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ