<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Fikir Proje Yarışması

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Fikir Proje Yarışması

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Fikir Proje Yarışması

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Fikir Proje Yarışması Düzenliyor. Yarışma Öğrenci Ve Profesyonel Kategorilerinde Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Profesyonel Kategorisi
3 Adet Eş Değer Ödül 15 Bin Türk Lirası

Öğrenci Kategorisi
3 Adet Eş Değer Ödül 2.500 Türk Lirası

Yarışmanın Konusu
Yarışma alanı Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi içindeki Meserret Sokak ve bağlantılı kısımlarıdır. Yarışma sınırları hâlihazır planda verilmiştir. Yarışma konusu yarışma alanı olarak belirlenen Meserret Sokak özelinde mekânsal niteliklerin geliştirilmesine katkı koymak üzere, mimari-kentsel çevre kuramları ve pratikleri bağlamında mekânsal niteliği yüksek, kentsel-kamusal açık mekân ve toplumsallıklar üretilmesine imkân verecek tasarım fikirlerinin elde edilmesidir.

Ads

Yarışmanın Türü Ve Şekli
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden ve söz konusu yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımı verildiği biçimiyle “sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek ve daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile” Denizli Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ulusal, tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasıdır.

Söz konusu yarışma sonucunda elde edilecek fikir önerilerinin işaretlediği kent ve kentliyle kurulan ilişkiler ile gündelik yaşam ritüellerine yönelik çeşitlemeler sayesinde alanın iyileştirilmesine yönelik fiziksel, görsel, duyusal niteliklerin arttırılması hedeflenmektedir. Yarışmaya konu sokak özelinde ve kentsel yaşam genelinde geliştirilmek istenen mekân siyaseti ve yaşam kültürüne yön verebilecek müdahale güzergâhlarının uygulama programlarına dönüşmesinde olanaklar yönünden efektif çerçeveler oluşturulması için değerlendirilmesi için değerlendirilecektir.

Yarışma mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek profesyonellerine ve ilgili bölümlerin lisans öğrencilerine açıktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

Profesyonel kategorisi için
• 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmayan üye bulundurmak kaydıyla ekip temsilcisi mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden herhangi biri olabilir. Yarışmaya tanımlanan meslek gruplarından birisinin üyesi olarak tek veya üyelerden oluşan ekip halinde katılmak mümkündür.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma bedeli “Meserret Sokak Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Öğrenci kategorisi için
• T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde lisans derecesinde eğitim alan öğrenciler tek ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname bedeli ödemeyecektir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanak altına alınır.

Yarışmacılardan İstenenler

Üst Ölçekli Anlatımlar
Alanın kent ile olan ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel stratejileri, kavramsal şemaları ve fikirleri gösteren, ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği ortografik ve/veya aksonometrik anlatımlardır. Üst ölçekli anlatımların sokak boyunca önerilen yaşantı kurgusunu oluşturacak zaman ve mekân sekanslarını ifade etmesi beklenmektedir. Anlatım ölçekleri yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
1/1000 Ana Kurgusal plan
Yarışmacıların proje alanına dair önerdiği sosyo-mekansal senaryoların bütünsel olarak görülebildiği ana plandır.
Alt Ölçekli Anlatımlar
Öneride yer alan malzeme seçimleri, noktasal detay önerileri, örtü(ler), kent mobilyaları ve elemanlarına ait serbest anlatımlardır. Anlatım ölçekleri yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
Ölçekli Kesitler
Sokak boyunca önerilen mekânsal çerçeve ve yaşantıya dair fikir verebilecek enlemesine ve uzunlamasına kesit çizimleridir. Anlatım ölçekleri yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
3 Boyutlu Görseller
Sokak boyunca önerilen mekânsal çerçeve ve yaşantıya dair fikir verebilecek anlatımlardır.
Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli
Paftalar A1 (594x840mm) boyutunda hazırlanmalıdır. Paftalar yatay olarak kullanılacaktır. Pafta sayısı en fazla 4 adettir. Bütün paftalarda sağ alt köşede paftanın dizilim şemasındaki yeri gösterilecektir. Paftalar dijital olarak teslim edileceğinden 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış PDF formatında olmalıdır.
Proje Raporu
Rapor 500-2000 kelime aralığında olmalı ve pafta(lar) üzerinde yer almalıdır.

Yer Görme
Bu yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı : 27.04.2020
Soru Sorma İçin Son Gün : 17.05.2020, saat: 23:59 (GMT +3)
Yanıtların Gönderilme Tarihi : 24.05.2020
Proje Teslim Son Tarihi ve Saati : 26.06.2020, saat: 23.59 (GMT +3)
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 04.07.2020

Tasarımların Teslim Yeri Ve Şartları
Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Son Teslim Tarihi” (26.06.2020, saat 23:59 (GMT +3) ) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir:
• Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir.
• Yarışmacılar kimlik zarflarını dijital olarak yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.
• Dijital teslim e-posta ekinde yer almamalıdır.
• İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfının yer alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır.
• “Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler PDF formatında olacaktır.
• Paftaların dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra numarası yer alacaktır.
Rumuz
Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Profesyonel kategorisi katılımı için rumuz başına “A” harfi, öğrenci kategorisi katılımı için rumuz başına “B” harfi getirilmelidir.
Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
Tüm paftalarda, raporda, klasör ve alt-klasörlerde rumuz tarif edildiği şekliyle bulunacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ