<style>.lazy{display:none}</style>Melikgazi Belediyesi Buluşma Noktası Fikir Yarışması
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Melikgazi Belediyesi Buluşma Noktası Fikir Yarışması

Melikgazi Belediyesi Buluşma Noktası Fikir Yarışması

Melikgazi Belediyesi Buluşma Noktası Fikir Yarışması

Kayseri Melikgazi Belediyesi Buluşma Noktası Fikir Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
3 Adet Eş Değer Ödül 30’ar Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 10’ar Bin Türk Lirası

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimarlık,
Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması
Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari fikir proje yarışması olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Yeri Ve Konusu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi İlçe Belediyesi sınırları içinde olan yarışma alanı, Seyyid Burhaneddin
Bulvarı ile Kayseri dış kale surları arasında kalan, surlara paralel uzanan alandır. Diğer bir anlatımla, Seyyid Burhaneddin
Bulvarının güneybatısında, Yoğunburç Caddesinin kuzeybatısında, Seyyid Burhaneddin Bulvarının ve Yoğunburç
Caddesinin kesiştiği noktada yer alan Yoğunburç Kavşağı ve Alaca Kümbet karşısında, dış kale surlarına ve Seyyid
Burhaneddin Bulvarına paralel uzanan kapalı otopark alanının üzerinde kalan kısım yarışma alanı olarak belirlenmiştir.
Bu alan, şartname eki, ‘’5. Uydu Fotoğrafları ve Yarışma Alanı’’ dosyası üzerinde işaretlenmiştir.

İdarenin İletişim Bilgileri
Kayseri Melikgazi Belediyesi
Adres: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ
Telefon: (0352) 252 13 33
E-posta: yarisma@melikgazi.bel.tr
Web Adresi: www.melikgazi.bel.tr/yarisma
Banka Hesap Numarası : HALK BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ TR02 0001 2009 4870 0007 0000 66

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir
plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. İçinde en az bir mimar olmak koşuluyla ekip olarak ya da bireysel
olarak yarışmaya katılım mümkündür. Bireysel olarak katılım; sadece aşağıda belirtilen koşullara uyan mimarlar için
mümkündür. Yarışmaya ekip halinde katılım durumunda ekip içerisinde en az bir mimar bulundurma zorunluluğu
bulunmaktadır. Jüri, yarışmanın ölçeği, konumu ve konusunu gözeterek bu disiplinlerden oluşmuş ekiplerle yarışmaya
katılmayı tavsiye etmektedir.

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden
bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı
müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki belirtilen maddelere uygun
olması ve belirlenen istekleri yerine getirmesi gerekmektedir.

• İlgili meslek odasına kayıtlı ve meslekten men cezası almamış olmak,
• Yasal bir engeli bulunmamak, Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve
çalışanları arasında olmamak,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu
şartı yerine getirmesi yeterlidir.),
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla
görevli olmamak,
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da tasarımları yarışmaya
katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını ‘‘Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması’’ açıklaması
ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) idari iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına yada elden Melikgazi Belediyesi tahsilat
veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin
taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü
e-posta adresine (yarisma@melikgazi.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim
bilgileri bölümünden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma
takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri
yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmacılar, çizimlerini ve tasarım fikirlerinin anlatıldığı en çok 500 kelimelik bir raporu yatay olarak düzenlenmiş en
fazla 3 adet A1 pafta üzerinde sunacaklardır. Yarışmacılar, sundukları kurgu ve fikre bağlı olarak tasarlanan buluşma
noktası için bir isim önerebilir.
Yarışmacılar paftalarını, 150 dpi çözünürlükte jpeg formatında, www.melikgazi.bel.tr/yarisma adresi
üzerinden sisteme projelerin son teslim tarihi olan 23 Ekim 2020 Cuma 17:00’ye kadar çevrimiçi yüklemeleri
gerekmektedir. Tüm paftalar ve kimlik dosyası klasörü, isminin seçilen rumuzla tanımlandığı bir klasörde
bir araya getirilmeli ve 150 MB’ı geçmeyecek tek bir sıkıştırılmış (zip) dosya ile sisteme yüklenmelidir.

Paftalarda yarışmacılardan istenenler aşağıdadır:
• Alan içerisinde önerilen buluşma noktasının, konum seçimini, boyutlarını ve etki alanını nedenleriyle açıklayan
görsel ve kavramsal ifadeler sunulmalıdır.
• Önerilen buluşma noktasının kent hayatına nasıl bir katkı yapacağı, alandaki kamusal kullanımı nasıl arttıracağı
ve halihazırdaki boşluğu nasıl dönüştüreceği aktarılmalı, mekânsal senaryolar düşünülmeli ve görsel olarak
ifadelendirilmelidir.
• Üretilecek tasarımlar için; farklı hava koşullarına, yoğun ve özensiz kullanımlara karşı dayanıklı, bakımı ve
onarımı kolay olan, halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek malzeme ve detayları ifadelendiren çizimler,
• Önerilen buluşma noktasının kavramsal altyapısını, kentle ve bulunduğu alanla ilişkisini, kullanıcılar için
sunacağı olanakları anlatan çizim, diyagram, kolaj vb. istenilen temsil yöntemi ile üretilmiş ifadeler,
• Buluşma noktasının yakın çevresi ile ilişkilerini anlatan 1/500 Vaziyet Planı ve en az bir silüet,
• Buluşma noktası tasarımını aktarabilmek için yarışmacının gerekli gördüğü ölçeklerde plan, kesit ve
görünüşler,
• Buluşma noktası önerisini günlük hayat içerisinde anlatan (tekniği yarışmacıya bırakılmış) iki ve üç boyutlu
görseller yarışmacılardan beklenmektedir.

Yarışma Takvimi
Yarışma ilanı: 14 Ağustos 2020
Soru sormak için son gün: 28 Ağustos 2020
Soruların yanıtlarının ilanı: 04 Eylül 2020
Projelerin son teslim tarihi: 23 Ekim 2020
Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi: 30 Ekim 2020
Sonuçların ilanı: 09 Kasım 2020

Teslim Yeri Ve Şartları
Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, www.melikgazi.bel.tr/yarisma web adresi üzerinden
yüklenecektir.
Yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi olan 23.10.2020 saat 17:00’ye kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan
( www.melikgazi.bel.tr/yarisma ) dijital katılımlardan idare sorumlu değildir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ