<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Meles Çayı Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

Meles Çayı Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

Meles Çayı Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meles Çayı Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 150 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 125 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 100 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 60 Bin Türk Lirası
Ayrıca Satın Alma İçin Jüri Emrine 75 Bin Türk Lirası Ayrılmıştır.

Yarışmanın Amacı
“Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” ile İzmir’in kentleşme pratiklerine bağlı olarak doğal niteliklerini ve kentsel potansiyellerini önemli oranda yitirmiş olan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin gerek ekolojik gerekse kentsel servisler anlamında bağlayıcı bir omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli ve geleceğe ışık tutabilecek fikirlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Adı, Konusu Ve Yeri
Yarışmanın adı “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”dır.

Ads

Yarışmanın konusu İzmir kentinin tarihi belleğinde yer etmiş Meles Çayı olarak bilinen su yolu ve yakın çevresinin kentin geleceğine ilişkin yüklenebileceği anlamlar, gelecek vizyonları, kent yaşamına entegrasyonu bağlamında mekânsal bütünleşme senaryoları ve yakın çevresindeki odak alanlara ilişkin çözüm önerilerine dair fikirlerin geliştirilmesidir.

Yarışmacılardan Beklenenler
Yarışmacılardan beklenenlerin başında bütüncül bir senaryo kapsamında Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin alan bütünü içindeki sürekliliğini kentsel ve ekolojik bir omurga olarak çok katmanlı, çok boyutlu ve çok yönlü kamusal alan yaratma ilkesiyle, mevcut yeşil altyapıyı destekleyerek ve zenginleştirerek sunmaları gelmektedir. Bunun yanı sıra öncelikli beklentiler önem sırası olmaksızın aşağıda sıralanmaktadır. Bu beklentilere ilişkin fikirlerin yarışma şartnamesinde tanımlanmış alanları dikkate alarak geliştirilmesi hedeflenmelidir.

• Kavramsal olarak bütüncül ve programatik bir senaryonun geliştirilmesi,
• Bu senaryonun zamansal, ilişkisel ve etkileşimsel olması,
• Geliştirilecek olan kavramsal senaryonun;
– kentsel cevre ve kent ekolojisi,
– kentsel gelişme,
– kentsel bellek
– kentsel adalet,
olmak üzere dört ana ekseni dikkate alması,

• Meles çayı’nın halihazırda parçalanmış yapısından, bağlayıcı ve çok yönlü işlevselliği olan, sosyo-ekolojik bir omurga özelliğine kavuşması yönünde fikirler geliştirilmesi,
• Yarışma alanı ve etkileşim alanlarındaki parçalanmış habitatlar ve su yolu arasında ekolojik ilişkilerin yeniden kurulmasına, hasar görmüş ekolojik yapının onarılmasına ve korunmasına yönelik fikirler geliştirilmesi,
• İzmir Körfezi boyunca oluşmuş olan kamusal mekan örüntüsünün yeşil altyapı stratejisi kapsamında Meles çayı ve kentin ard alanları ile bütünleştirilmesi,
• Ekolojik, tarihsel ve kentsel özellikleri ile öne çıkan odak ve etkileşim alanlarının çok boyutlu işlevsellik kazanmasına ilişkin fikirler geliştirilmesi,
• Yarışmacılar tarafından geliştirilecek erişim senaryoları kapsamında İZBAN banliyö hattı, Konak Tünelleri gibi değiştirilemeyecek ulaşım altyapı yatırımlarını/planlarını (UPİ 2030) da dikkate alarak Meles çayı ile bağlantılı farklı erişim olanaklarının geliştirilmesi,
• Kentsel adalet ilkeleri doğrultusunda, kentsel imkanlardan faydalanma konusunda dezavantajlı mahallelere ilişkin çözüm yaklaşımlarının geliştirilmesi,
• Yarışmacılardan bir dönüştürücü etki yaratması beklenen odak alanlarına ilişkin kavramsal senaryoları ile tutarlı ve gereken ölçeklerde kentsel yaşama dair çözümler barındıran tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi,
• Odak alanlarını destekleyici nitelikteki etkileşim alanlarında ise;
dönüştürücü etkinin kentsel alanlara daha etkin nüfuz etmesine ilişkin yaklaşımların geliştirilmesi,
• Yarışma sınırı içinde kalan yapılaşmış alanlar için mevcut imar planlarını yeniden yorumlayan yaklaşımların geliştirilmesi,
• Farklı ölçek ve kapsamdaki fikirler geliştirilirken üst ölçekli tema ve stratejilerin (UPİ 2030, İzmirdeniz, Yeşil Altyapı stratejisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Rapor, vb.) dikkate alınması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır.
Yarışma ekibinde en az 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı yer alacaktır. Yarışmacıların danışman olarak ekiplerinde Biyolog, Jeoloji Mühendisi, Hidroloji uzmanı bulundurmaları jüri tarafından önerilmektedir.
Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, İdare’yle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri İdare’ye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
f) Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne 13.05.2020 günü saat 17.00’ye kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
g) Yarışmayı açan İdare’de, yarışma ile ilgili her turlu işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
ğ) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile İdare’ye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileriyle birlikte raportörluk adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih “Proje Teslim” tarihidir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya
katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi
T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve ülkemizin içerisinde bulunduğu beklenmeyen hal ve mevcut koşulların, mücbir sebep olarak değerlendirilebileceği ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma takviminde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan Jüri Değerlendirme Toplantısı doğrultusunda yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir.

Son Şartname Alma Tarihi : 15.09.2020 – 17.00
Projenin Elden Teslimi veya
Kargoya Verilme Tarihi ve Saati : 15.09.2020 – 17.00
Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı
İçin Son Gün ve Saat : 17.09.2020 – 17:00
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 19.09.2020
Sonuçların İlanı : 25.09.2020
Kolokyum ve Ödül Töreni : Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Web Sitesi: https://melesyarisma.izmir.bel.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ