17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması

Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması

Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışması Düzenliyor. Yarışmanın Konusu Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu.

Yarışma Ödülleri
Lisans (Beyaz Kategori)
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası

Yüksek Lisans ve Doktora (Kırmızı Kategori)
Birincilik Ödülü 40 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu, ‘‘Ceza Hukuku Bağlamında: İSLAMOFOBİ’’dir. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele alabilirler. Tümevarım yahut tümdengelim yöntemlerini kullanmakta serbesttirler.

Düzenleyici
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Kulübü

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Başvuru Ve İletişim
mselimkirazmakaleyarismasi@gmail.com

Katılım Koşulları

1- Yarışma, sadece Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.

2- Yarışma; hukuk fakültesi lisans öğrencileri (beyaz kategori) ile hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere (kırmızı kategori) yönelik olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.

3- Her katılımcı yarışmaya bir makale ile katılabilir. Makaleler tek yazarlı olmalıdır; katılımcılar, birlikte makale yazarak yarışmaya katılamazlar.

4- Makalelerin içeriği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere yürürlükte olan tüm kanuni düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.

5- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü’nün Şehit C. Savcısı Mehmet Selim KİRAZ’ın anısına düzenlediği geçmiş makale yarışmalarında dereceye girip ödül almış olan yarışmacılar ile seçici kurulun 1.derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

6- Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde -mecrada, dergide- yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gerekir. Aksi durumda makaleler yarışmadan ihraç edilirler.

7- Gönderilen makaleler, intihal programlarından geçecektir. Makalelerin benzerlik oranı; başlık, dipnot ve kaynakça dahil olmak üzere tüm makale için %20’yi geçmemelidir.

8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.

9- Katılımcıların yarışmaya göndermiş olduğu makaleler arasından seçilenler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü dergisinde yayınlanacaktır. Katılımcılar, makalelerinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü dergisinde yayınlanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Dereceye giren makalelerin sahipleri, telif haklarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü’ne bıraktıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- Yarışmaya gönderilen makalelerde, yarışmanın hangi aşamasında olunursa olunsun, şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiği takdirde söz konusu makaleler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmada ödüle layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa alınan ödül iptal edilir; eğer verilmiş ise geri alınır.

12- Katılımcılar, yarışmaya başvuruda bulunmakla bu şartnamedeki hükümleri tamamen kabul etmiş sayılırlar.

Makalelerin Şekil Şartları
1- Yarışma dili Türkçedir. Makaleler, Türkçenin doğru kullanımına, Türk dilbilgisi ve yazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır. TDK yazım kılavuzu baz alınmalıdır.

2- Ana metin, Word belgesinde A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 (bir buçuk) satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sağ ve üstten 4 cm alt ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Sayfalar en baştan sona numaralandırılmış olmalıdır. Dipnot kullanımı ise Chicago usulüne göre yapılacaktır.

3- Makaleler:
– Muhakkak başlık içermelidir. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmış, ortaya hizalanmış olmalıdır.
– Özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve varsa ekler içermelidir. Mutlaka “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri bulunmalıdır.
– Özet bölümünden sonra makalenin içeriği ile ilgili en az 3 en fazla 5 olmak üzere

Türkçe anahtar kelime içermelidir.
– En fazla 150-250 kelimelik Türkçe özet içermelidir.
– ‘‘İçindekiler’’ ve ‘‘Kısaltmalar’’ listesi içermemelidir.

4- Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır ve gösterilmesi zorunludur. Başka kaynaklara atıf halinde atıf yapılan kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra esas alınarak sıraya konmalıdır.

5- a) Kitaplar, kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın Soyadı, Adı, Eserin Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Tarih. Eser adı
italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.

b) Makaleler, kaynakçada aşağıda şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Adı/Başlığı, Yayımlandığı Derginin Adı, Derginin Cilt/Sayı Numarası (Yayın Ayı – Yılı) Makalenin sayfa aralığı (varsa). Makalenin yayımlandığı derginin adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.

6- Kullanılan kaynaklara ilişkin yapılan metin içi atıflar, atfın yapıldığı sayfanın sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

a) Kitaba yapılan ilk atıflar aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Eserin Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Tarih, atıf yapılan sayfa numarası. Eser adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.

b) Makalelere yapılan ilk atıflar aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Adı/Başlığı, Yayımlandığı Derginin Adı, Derginin Cilt/Sayı Numarası (Yayın Ayı – Yılı) ve atıf yapılan sayfa numarası. Makalenin yayımlandığı derginin adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır. Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın soyadını (bold/koyu
olacak şekilde) ve sayfa numarasını vermek yeterlidir. Tarih bilgisini vermeye gerek yoktur.

7- Makale kapağında ve metninde katılımcıya ilişkin bilgiler (isim, soy isim, üniversite bilgisi yahut kimliğini deşifre edecek herhangi bir bilgi) kesinlikle yer almamalıdır. Aksi takdirde makale değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Makalelerin sayfa sayısı konusunda bir sınır bulunmamaktadır.

Teslim ve Başvuru Yapılırken Gönderilmesi Gerekli Olan Belgeler
1. Başvurular, mselimkirazmakaleyarismasi@gmail.com adresinden yapılacaktır.

2. Ön başvuru yoktur. Katılımcılar, makalelerini göndermekle yarışmaya başvurmuş
sayılırlar.

3. Makaleler PDF formatında, başvuru için yukarıda belirtilen e-posta adresine
gönderilecektir.

4. Yarışmaya, makalenin yer aldığı dosya ile katılımcının kişisel bilgilerinin yer aldığı ayrı
bir dosya olmak üzere iki farklı dosya gönderilecektir.

5. Kişisel bilgilerin yer alacağı dosyada,
Beyaz Kategorideki katılımcının;
a) İsmi ve soy ismi, TC kimlik numarası,
b) Telefon numarası,
c) Hukuk fakültesi öğrenci durum belgesi bulunmalıdır.
Kırmızı Kategorideki katılımcının;
a) İsmi ve soy ismi, TC kimlik numarası,
b) Telefon numarası,
c) Hukuk fakültesi mezuniyet belgesi ile doktora/lisans öğrencisi olduğunu gösteren belge bulunmalıdır.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Değerlendirme sonuçları, mart ayı içerisinde http://hukuk.fsm.edu.tr adresinden ve
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Süreç/Zaman
Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2022 tarihine, saat 23.59’a kadar makalelerin yukarıda belirtilen e-posta adresine ulaşmış olması gerekmektedir.
Sonuçların Açıklanma Tarihi: Dereceye giren makaleler, 2022 yılı mart ayı içerisinde açıklanacaktır.
Ödül Töreni: Dereceye giren katılımcılara ödülleri 2022 yılı mart ayı içerisinde, belirlenen tarihte Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi’nde verilecektir.
Hukuk Kulübü’nün sonuçların açıklanma tarihinde erteleme ve ödül töreni tarihinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İletişim için,
– instagram: @hukukkulubufsmvu,
– twitter: @fsmhukukkulubu,
– mail: mselimkirazmakaleyarismasi@gmail.com

Detayları İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ