<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Yarışmaları

Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Yarışmaları

Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Yarışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Yarışmaları Başvuruları. İstiklal Marşının Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Gününün 100. Yıl Dönümü Kapsamında İlkokul Ve Ortaokul Öğrencileri Arası Mektup, İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma, Resim, Kara Kalem, Grafiti, Kısa Film Ve Kompozisyon Yarışmaları Düzenleniyor.

Resim -Kısa Film – Grafiti -Kara Kalem Ve Kompozisyon Yarışması

Projenin Adı:
“Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar arasında düzenlenecek olan resim -kısa film- grafiti -kara kalem ve kompozisyon yarışması”

Konusu:
Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullarda İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü’nün 100. yıl dönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten resim -kısa film- grafiti -kara kalem ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesi.

Süresi:
25.02.2021 – 12.05.2021

Ads

Alanı:
Ülke geneli

Hedef Grubu:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokullarda okuyan 5,6,7, 8. sınıf öğrencileri,

Amacı:
a) Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere, millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak,
b) Öğrencilerimizin, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak,
c) Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmak.

Faaliyet Takvimi:

SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması25.02.202101.03.2021
2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi01.03.202108.03.2021
3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması08.03.202102.04.2021
4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi05.04.202109.04.2021
5. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi12.04.202116.04.2021
6. İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi19.04.202126.04.2021
7. Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin “Tacettin Dergahı”nda sergilenmesi ve ödül töreni10.05.202112.05.2021

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
b. Öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılabilecektir.
c. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
d. Okullarda “resim”-“kısa film”-“grafiti” -“kara kalem” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.
e. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
f. Okul Müdürlüğünce her dalda birinci olan eserler tutanakla onaylanarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)
g. Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından (ilgili yarışmanın değerlendirme tablosu göz önünde bulundurularak) değerlendirmeye alınacak ve her dalda birinci olan eser il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)
h. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve resim-kısa film-grafiti-kara kalem ve kompozisyon dalındaki sadece il birincisi seçilen eserler Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)
i. Eserler PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.
j. Resim-kısa film- grafiti -kara kalem ve kompozisyon dallarında il birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.
k. İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci ve üçüncü) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.
l. Bakanlığımıza ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ilk üç (3) dereceye giren eserler ve mansiyon alan eserler belirlenecektir.
m. Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve mansiyon alanlar aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

Yarışma Ödülleri

p. Ödül alacak öğrenciler yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya okul müdürü) ile birlikte 10-12 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’ya davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Yol ücretleri Ankara’da katılımcılara ödenecektir.
q. Öğrenci ve velilerinin 10-12 Mayıs 2021 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilecektir.
r. Ülke genelinde resim dalında dereceye giren öğrencilere 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

“İstiklâl Marşını Güzel Okuma” Etkinliği

Projenin Adı:
Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul ve ortaokul arasında düzenlenecek olan “İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma” etkinliği.

Konusu:
Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul ve ortaokullarda İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 100. Yıl Dönümü kapsamında “İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma” etkinliği düzenlenmesi.

Süresi:
25.02.2021 – 12.05.2021

Alanı:
Ülke geneli

Hedef Grubu:
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilkokul ve ortaokullarda okuyan 1.- 8. sınıf öğrencileri.

Amacı:
a. Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere, millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak,
b. Öğrencilerimizin, dilimizin en güzel ifade şekillerinden olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, millî ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak,
c. Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmak.

Faaliyet Takvimi

SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince etkinliğin okullara duyurulması25.02.202101.03.2021
2. Düzenlenecek olan etkinliğin okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi01.03.202108.03.2021
3. Sunumların okul müdürlüklerinde toplanması08.03.202102.04.2021
4. Sunumların okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi05.04.202109.04.2021
5. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce sunumların değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi12.04.202116.04.2021
6. İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi19.04.202126.04.2021
7. Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen sunumların “Tacettin Dergahı”nda sergilenmesi ve ödül töreni10.05.202112.05.2021

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar
a. Etkinliğin koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
b. Okullarda “İstiklâl Marşı’nı güzel okuyan öğrenciler” branş ve sınıf öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.
c. Okul Müdürlüklerince (10.Madde değerlendirme formu göz önünde bulundurularak) en yüksek puanı alan öğrenci belirlenecek, millî marşımızı okurken video kayıt alınıp tutanakla onaylanarak video kayıt ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)
g. Okullardan gelen sunumlar ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından (10.Madde değerlendirme formu göz önünde bulundurularak) değerlendirmeye alınacak ve en yüksek puanı alan sunum il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)
h. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, branş ve sınıf öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen sunumlar Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak, “İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma” dalında sadece ilkokul ve ortaokul düzeyinde en yüksek puanı sunum Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)
i. Video kayıtlar PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.
j. İlde ilkokul ve ortaokul düzeyinde en yüksek puanı alan sunumlar, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen sunumlar derecelendirmeye alınmayacaktır.
k. İlde ilkokul ve ortaokul düzeyinde en yüksek puanı alan sunum dışında diğer sunumların Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.
l. Bakanlığımıza ulaşan sunumlar sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.
m. Bakanlığımıza ulaşan sunumlar, oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ilkokul ve ortaokul düzeyinde en yüksek puanı alan ilk beş (5) sunum ayrı ayrı belirlenecektir.
n. Düzenlenecek etkinlikte ilkokul ve ortaokul düzeyinde en yüksek puanı alan ilk beş (5) sunumun sahibi olan öğrenciler aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

DAL
DERECELER
ÖDÜLLER
İSTİKLÂL MARŞINI
GÜZEL OKUMA
Değerlendirme kriterinden en yüksek puanı alan ilk 5 sunumİLKOKULORTAOKUL
1.000’er TL1.000’er TL
Toplam10.000 TL

p. Ödül alacak öğrenciler yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya okul müdürü) ile birlikte 10-12 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’ya davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Yol ücretleri Ankara’da katılımcılara ödenecektir.
q. Öğrenci ve velilerinin 10-12 Mayıs 2021 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilecektir.
r. Ülke genelinde İstiklâl Marşını Güzel Okuma dalında dereceye giren öğrencilere 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir.

İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Etkinliğinin Şartları
Konusu: İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında “İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma ” etkinliği düzenlenmesi.

Etkinliğin şartları:
• Etkinliğe katılım ücretsizdir.
• Etkinlik koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Okullarda, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ve il millî eğitim müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve en yüksek puanı alan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türkçe öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer sınıf ve branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
• İstiklâl Marşı’nın 10 kıtası eksiksiz ezbere seslendirilecektir.
• Okul komisyonu tarafından İstiklâl Marşı’nı en güzel okuyan öğrencinin millî marşımızı okurken videosu kaydedilecektir.
• Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
• Video kayıtların çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1920X 1080 piksel olmalıdır.
• Etkinliğe katılacak sunumlar, “DVD formatında ve 2 (iki) adet” gönderilecektir.
• Etkinlik takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Video kayıtlar (orijinali) ve katılım formu, il millî eğitim müdürlüklerince elden, posta veya kargo aracılığı ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi’ne teslim edilecektir.
• Katılımcılar Temel Eğitim Genel Müdürlüğü resmî internet sitesi http://tegm.meb.gov.tr adresinden, “Katılım Formu” ve “Etkinlik Şartnamesi”ne ulaşabilir. “Katılım Formu”nu doldurarak okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.
• Sunumların postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren sunumlar yarışma dışı kalacaktır.
• Etkinliğe gönderilecek DVD’lerin üzerinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz sunumlar kabul edilmeyecektir.
• Etkinlik kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen video kayıtlar Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanlığı tarafından muhafaza edilecektir.
• Sunumların etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.

Şartname İçin Tıklayın.

“Mehmet Akif Ersoy’a Mektup” Temalı Mektup Yazma Etkinliği

Projenin Adı:
Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokullar arasında düzenlenecek olan “Mehmet Âkif Ersoy’a Mektup” temalı mektup yazma etkinliği.

Konusu:
Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokullarda İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü’nün 100. Yıl Dönümüne ilişkin günün anlam ve önemine uygun “Mehmet Âkif Ersoy’a Mektup” temalı mektup yazma etkinliği düzenlenmesi.

Süresi:
25.02.2021 – 12.05.2021

Alanı:
Ülke geneli

Hedef Grubu:
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilkokullarda okuyan 1,2,3,4. sınıf öğrencileri,

Amacı:
a) Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere, millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak,
b) Öğrencilerimizin, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, millî ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak,
c) Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmak.

Faaliyet Takvimi

SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince etkinliğin okullara duyurulması25.02.202101.03.2021
2. Düzenlenecek olan etkinliğin okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi01.03.202108.03.2021
3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması08.03.202102.04.2021
4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi05.04.202109.04.2021
5. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi12.04.202116.04.2021
6. İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi19.04.202126.04.2021
7. Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin “Tacettin Dergahı”nda sergilenmesi ve ödül töreni10.05.202112.05.2021

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar
a. Etkinlik koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
b. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
c. Okullarda “mektuplar” branş ve sınıf öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.
d. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerden özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
e. Okul Müdürlüklerince eserler (10.Madde değerlendirme formu göz önünde bulundurularak) değerlendirmeye alınacak ve en yüksek puanı alan eser tutanakla onaylanarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)
g. Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından (10.Madde değerlendirme formu göz önünde bulundurularak) değerlendirmeye alınacak ve en yüksek puanı alan eser il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)
h. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, branş ve sınıf öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak, mektup dalında sadece en yüksek puanı alan eser Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)
i. Eserlerin asılları PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.
j. İlde en yüksek puanı alan eser, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.
k. İlde en yüksek puanı alan eserin dışındaki diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.
l. Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.
m. Bakanlığımıza ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme kriterinden(10.Madde değerlendirme formu göz önünde bulundurularak) en yüksek puanı alan ilk 5 eser belirlenecektir.
n. Düzenlenecek etkinlikte değerlendirme kriterinden(10.Madde değerlendirme formu göz önünde bulundurularak) en yüksek puanı alan ilk 5 öğrenci aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

DAL
DERECELER
ÖDÜLLER
MEKTUPDeğerlendirme kriterinden en yüksek puanı alan ilk 5 eser1.000’er TL
Toplam5.000 TL

p. Ödül alacak öğrenciler yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya okul müdürü) ile birlikte 10-12 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’ya davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Yol ücretleri Ankara’da katılımcılara ödenecektir.
q. Öğrenci ve velilerinin 10-12 Mayıs 2021 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilecektir.
r. Ülke genelinde mektup dalında dereceye giren öğrencilere 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Ödüller Tablosu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ