20.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Mef Okulları Ortaokullar Arası Proje Yarışması

Mef Okulları Ortaokullar Arası Proje Yarışması

Mef Okulları Ortaokullar Arası Proje Yarışması

Mef Okulları Ortaokullar Arası Proje Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Ortaokul, Resmi Bilim Ve Sanat Merkezlerinin 5,6,7, Ve 8. Sınıf Öğrencileri Katılabilir.

Özel Mef Fen Ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Proje Yarışması

Konusu: Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi “Ortaokullar Arası Proje Yarışması” için başvurulan branşa uygun bilimsel proje yapılması beklenmektedir.

İletişim Telefon: 0212 362 23 33/Dahili: 1234

İletişim E-Posta Adresi: proje@mef.k12.tr

Sponsorlu

İletişim Adresi: Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi
“ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI” Ulus Mah. Leylak Sokak No:22 34340 Ulus-Beşiktaş/İSTANBUL

Amacı: Ülkemizdeki fen bilimleri, matematik bilimi, sosyal bilimler ve yazılım-kodlama bilimleri öğretimini desteklemek, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak, bu alanlarda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmeleri amacıyla Türkiye’deki resmi ve özel ortaokul öğrencileri arasında Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama branşlarında “Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Ortaokullar Arası Proje Yarışması” düzenlemektedir. Bu yarışma ile öğrenciler, sürece erken yaşlarda başlayıp araştırma yapmanın keyfini tadarak kendilerini ve yaşadıkları evreni tanıma imkânı bulacaklardır.

Hedef Kitle: Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinin 5. 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri.

Katılımcı Kapsamı: Türkiye geneli

Ödül Miktarı:
Dereceye Giren Öğrencilerin Okul Müdürlüklerine Ve Danışman Öğretmenlere Plaket.

Fen Bilimleri
Birincilik Ödülü Tablet, Madalya, Belge
İkincilik Ödülü Drone, Madalya, Belge
Üçüncülük Ödülü Bluetooth Kulaklık, Madalya, Belge

Matematik
Birincilik Ödülü Tablet, Madalya, Belge
İkincilik Ödülü Drone, Madalya, Belge
Üçüncülük Ödülü Bluetooth Kulaklık, Madalya, Belge

Yazılım – Kodlama
Birincilik Ödülü Tablet, Madalya, Belge
İkincilik Ödülü Drone, Madalya, Belge
Üçüncülük Ödülü Bluetooth Kulaklık, Madalya, Belge

Sosyal Bilimler
Birincilik Ödülü Tablet, Madalya, Belge
İkincilik Ödülü Drone, Madalya, Belge
Üçüncülük Ödülü Bluetooth Kulaklık, Madalya, Belge

Yarışma Şartları:
Adaylar İçin Başvuru Şartları
1- Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Ortaokulların ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim alan 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencileri katılabilir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

3- Yarışma için hazırlanan projeler Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Yazılım ve Kodlama alanlarında olacaktır.

4- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 danışman öğretmen) olarak hazırlanabilir. Proje danışman öğretmeni başvuru yapan okulun öğretmenlerinden biri olmalıdır. Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2022 yılında TÜBİTAK tarafından 16.si düzenlenecek olan “Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler.

5- Proje raporu, mutlaka
Proje Adı:
Proje Amacı:
Özet:
Giriş:
Bilimsel Yöntem/Materyal:
Sonuçlar ve Tartışma:
bölümlerini içermelidir.

Rapor yazımı https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.

6- KVK (Kişisel Verilerin Korunması) Kanunu gereğince; Başvuru sırasında öğrencilerin T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler istenmez. Kayıt esnasında öğrenci veya okulun iletişim ve sınıf bilgisi dışında bilgi istenmez.

7- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

8- Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

9- Projeler, lise öğretmenlerimizden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

10- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur. Çevrim içi/online proje sunumuna davet edilecek projeler okullara e-posta ile bildirilecektir.
Proje başvuruları çevrim içi/online olarak web sayfasından (https://www.mef.k12.tr/fen-veteknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 18 MART 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

11- Sergilenmeye değer görülen projeler 18.04.2022 tarihinde web sayfasında (https://www.mef.k12.tr/fen-ve-teknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/) duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

12- Proje çevrim içi/online sunumları 20-27 Nisan 2022 tarihleri arasında Google-meet üzerinden çevrim içi/online olarak gerçekleştirilecektir. Sunum dokümanı olarak çevrim içi/online sunuma uygun bir program seçilebilir (örneğin microsoft power point ya da google slides…). Daha detaylı bilgiye web sayfasından (https://www.mef.k12.tr/fen-veteknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ ) ulaşılabilir.

13- Yarışmaya katılan projelerin telif/patent/marka hakkı katılımcıya aittir. Projelerin, katılımcı izni olmaksızın basımı, yayımlanması, paylaşılması ve sergilenmesi yapılmayacaktır. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.

14- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük derece plaketleri ve ödülleri verilecektir. Kazanan projeleri hazırlayan öğrencilere aşağıda belirtilen ödüller, öğrencilere ve danışman öğretmenlerine başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere de katılım belgesi verilecektir. Sunum yapmaya değer bulunan proje sahibi öğrencilere Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu düzenlenecektir.

15- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve çevrim içi/online sunum süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

16- Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrim içi/online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

17- MEF Eğitim Kurumları ortaokullarından başvuran projeler kendi içinde diğer katılımcılardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

18- Engelli bireylerin, diğer katılımcılar ile eşit koşullarda tam ve etkin katılımını sağlamak için proje sunumunda yanlarında bir danışman, çevirmen ya da destekleyici bir kişinin bulunmasına izin verilecektir.

Etik Kurallar
Hazırlanan proje içeriği öğrencinin düzeyine ve 6-7-8 MEB Ortaokul Müfredatına uygun
olmalıdır.

1- Hazırlanan projelerde denek olarak insan ya da başka bir omurgalı hayvan kullanılmamalıdır.

2- Etkisi bilinmeyen, kişiye ve çevreye zarar verecek maddeler kullanılmamalıdır.

3- Okul dışında yapılan çalışmalar proje planında belirtilmeli ve çalışılan kurumdan alınan izin belgesi proje formuna eklenmelidir.

4- Proje çalışmaları ve hazırlanan proje raporları, uluslararası bilimsel araştırma kurallarına uygun olmalıdır.

5- Proje sahipleri bilimin kötüye kullanımından kaçınmalıdır.

6- Proje sahipleri bilimsel etik kurallarına uymalı ve intihal yapmamalıdır.

7- Araştırma süresince elde edilen veriler, yalnızca yapılacak çalışma için kullanılmalıdır.

8- Proje çalışması kişi ve halk sağlığını ve güvenliğini riske atmamalıdır.

9- Proje içinde etnik kökene, kişi ya da toplum haklarına yönelik kötü içerik yer almamalıdır.

10- Yukarıda belirtilen kurallara uymayan proje başvuruları değerlendirme sırasında elenecektir.

Online Sunum Kuralları
1- Sunum günü kullanılacak olan Google-meet linklerine https://www.mef.k12.tr/fen-veteknoloji-lisesi-ortaokullar-arasi-proje-yarismasi/ adresinden ulaşabilirsiniz. (Linkler, çevrim içi/online sunum için seçilecek proje sahiplerine e-posta yoluyla da bildirilecektir.)

2- Çevrim içi/online sunum süresince alınacak kayıtların güvenliğinden ÖZEL MEF FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ sorumludur. Gerekli hallerde poster ve diğer sunum malzemeleri için değişiklik istenebilir.

3- Sunum sırasında kullanılacak teknolojik cihaz (masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet) temini proje sahiplerine aittir. Teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili sunum günü doğacak sıkıntılardan kurumumuz sorumlu değildir.

4- Jüri değerlendirmeleri Google-meet üzerinden olacaktır. Jüri değerlendirmeleri sırasında danışman öğretmen müdahaleleri olmamalıdır.

5- Sunumlar yapılırken -zorunlu haller dışında- proje sahibi öğrencilerin sunum süresince çevrim içi/online olmaları gerekmektedir.

6- Sunum süresince farklı teknolojik cihazların ve telefonların kullanımları yasaktır.

Örnek Proje Özeti
Proje özeti yazarken: Yapılan çalışmaları anlatan kısa ve anlaşılır bir araştırma özeti yazınız. Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan jüri üyesi, proje hakkında doğru bir fikre sahip olmalıdır. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsetmeyiniz.

Proje özeti aşağıda verilen unsurları içermelidir:
a) Deneyin amacı: Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni ile çalışılan hipotez veya problemin ifadesi yer almalıdır.

b) Kullanılan yöntem ve işlemler: Detaylar ve kullanılan malzeme bilgisine girilmeden araştırmanın nasıl yapıldığına dair genel bir açıklama olmalıdır.

c) Gözlemler/Veriler/Bulgular: Proje sonucuna etki eden gözlem, veri ve önemli bulgular yazılmalıdır. Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir.

d) Sonuçlar: Kısaca araştırmanın sonucundan bahsedilerek ileride yapılacak işlem ve uygulamalara yer verilmelidir.

Proje Raporu Yazarken
Proje Ana Alanı: Projenizin Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler ve Yazılım-Kodlama (Bilgisayar) alanlarından hangisine girdiğini seçiniz.

Proje Tematik Alanı: Projenizin tematik alanını Fen Bilimleri için fizik, kimya ve biyoloji; Sosyal Bilimler için tarih, coğrafya ve felsefe grubu şeklinde yazınız. Matematik ve Yazılım-Kodlama için yazmanıza gerek yoktur.

Proje Adı: Yapılan çalışma ile ilgili anahtar kelimeleri içeren ve okuyana proje hakkında bilgi verecek bir cümlelik bir ad kullanınız.

Projenin Amacı: Yapılan çalışmada sorulan soruya geçici cevap olan hipotezi ve ulaşılmak istenen hedefleri sıralayarak yazınız.

Giriş: Bu alanda araştırma yaparken kullandığınız sizin çalışmanız için temel oluşturan veya sizinle aynı hedefte olan çalışmalara yer vererek, bunlardan nasıl yararlandığınızı açıklayınız. Sizin yaptığınız çalışmanın benzer ve farklı yönlerini vurgulayarak hedeflerinizi kesin ve net olarak yazınız.

Bilimsel Yöntem ve Materyal: Bu alanda projenizde izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve çalışmanızın kapsamını yazınız. Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça ifade edilmelidir. Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının, kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir. Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık ve öz olarak verilmesi gerekir. Kullandığınız analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir.

Sonuçlar ve Tartışma: Bu alana elde ettiğiniz sonuçları yazınız. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya da grafik şeklinde veriniz, geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınız sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Var ise sonuçlarınızı negatif etkileyen sebepleri vurgulayınız. Belirlediğiniz amaçlara ne ölçüde ulaştığınızı belirtiniz. Araştırmanız ile ilgili önerilerinizi, ileri bir çalışma yapılacak ise nasıl olabileceğini yazarak yol gösterici olunuz.

Kaynaklar: APA yazım stilinde, dipnot, sonnot ve kaynak gösterimi tercih edilmelidir. Bu göre kaynaklar bölümünde çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz bütün kaynakları, yazar soyadına göre atıfta bulunarak alfabetik sıraya uygun olarak, yazar adına göre dizerek düzenleyiniz. Proje özeti, planı ve raporunuza adınız, okulunuz gibi kişisel bilgilerinizi yazmayınız.

Başvuru Başlama Tarihi: 06.12.2021

Başvuru Bitiş Tarihi: 18.03.2022

Başvuru Yeri: http://www.mef.k12.tr adresinden de linke ulaşabilirsiniz.

Başvuru Usulü: Online

Sonuçların Açıklanacağı Tarih:
Sunum Yapmaya Değer Bulunan Projelerin Açıklanma Tarihi: 18.04.2022
Ödül Töreni Tarihi: 29.04.2022

Sonuçların Açıklanacağı Yer: http://www.mef.k12.tr adresinden duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

Ödül Töreni Tarihi/Yeri: Ödül töreni online olarak yapılacaktır. Ödüller sahiplerine kargo ile gönderilecektir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru Başlama Tarihi : 06.12.2021
Başvuru Bitiş Tarihi : 18.03.2022
Sunum Yapmaya Değer Bulunan Projelerin Açıklanma Tarihi : 18.04.2022
Etkinlik tarihi : 20-27.04.2022
Ödül Töreni Tarihi : 29.04.2022

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ