<style>.lazy{display:none}</style>MEB Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

MEB Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

MEB Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

MEB Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Çalışan Tüm Öğretmenler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ7 İŞLEMCİ 512 CGB SSD HDSK
İkincilik Ödülü Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ5 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK
Üçüncülük Ödülü Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ3 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK

Fotoğraf yarışmasının konusu “Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur.” dur.

Amaç
“Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur.” teması aracılığıyla öğretmenlik mesleğinin önemi; hayatımıza, medeniyetimize ve toplumumuza katkılarının sanatsal olarak ifade edilmesi.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

Ads

Yarışmanın Türü
Sayısal (dijital) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Katılım Koşulları

1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve onların birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel fotoğrafa meraklı ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm öğretmenlere açıktır.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.

4. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

5. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham hâlleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

7. Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.

8. Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar; jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, gerekirse 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Uzun kenarı en az 2400, en çok 6000 piksel olacaktır. Yüklenecek fotoğraflar 2 ile 4 Mb aralığında olmalıdır.

9. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

10. Yarışmaya gönderdiği yapıt kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik olarak fotoğraf üzerinde her türlü müdahale ve değişikliği yapan, ödül almış fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

11. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

12. Fotoğraflar 04 Ekim 2021 – 04 Kasım 2021 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerine dijital ortamda teslim edilecek ve illerden oluşturulacak komisyon aracılığıyla seçilen ve il birincisi olan fotoğraflar il milli eğitim müdürlüklerince oygm.ogretmenlergunu@meb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir. Son başvuru tarihi 04 Kasım 2021 saat 17.00’dir. Bu tarihten sonra gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Yarışmada ödül alan eserler www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

14. Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir.

15. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.

16. Gerek duyulduğunda yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham hâlleri CD/DVD veya internet yoluyla teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi

1. Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

2. Tüm harfler küçük olmalıdır. İsim birden fazla kelimeden oluşuyorsa kelimeler arasına alt çizgi ( _ ) konmalıdır.

3. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir.

4. Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Sonra isim yazılmalıdır.

Fotoğrafların Gönderilmesi

1. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı 2400 piksel, uzun kenarı en fazla 6000 piksel boyutlarında kaydedilmeli ve yüklenecek fotoğrafların boyutları 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.

2. Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.

3. Fotoğraflar oygm.ogretmenlergunu@meb.gov.tr e-posta adresine form-1 de doldurularak beraber gönderilmelidir.

4. Katılımcıların gönderecekleri e-posta, iletişim bilgilerini de içermelidir. (Ad, soyad, branş, telefon, adres, şehir/ilçe ve okul ismi)

5. Elden teslim ya da CD/DVD/taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme Kriterleri
Seçici Kurul, fotoğrafları 3 temel kriter üzerinden değerlendirmeye alacaktır.
Bunlar:
• Fotoğrafların yarışma konusuyla olan tutarlılığı
• Konunun ele alınış biçimindeki orijinal yaklaşım
• Teknik yeterlilik

Yarışma Sekreteryası Ve İletişim
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Adem ÖZTÜRK: oyg_ohskfdb@meb.gov.tr 0 312 413 25 99 Şube Müdürü
Gonca ÖZKARA: gonca.ozkara@meb.gov.tr 0 312 413 26 33 Şef

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 04 Ekim 2021
Başvuru Bitiş Tarihi: 04 Kasım 2021 Saat:17.00
İl Birincileri seçilme tarihi:1 0.11.2021
Bakanlığa dijital gönderme: 15 Kasım 2021
Sonuç ilanı: 21 kasım 2021
Ödül Töreni: Sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ