<style>.lazy{display:none}</style>Maziden Atiye Kısa Film Fotoğraf Ve Afiş Tasarım Yarışması
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Maziden Atiye Kısa Film Fotoğraf Ve Afiş Tasarım Yarışması

Maziden Atiye Kısa Film Fotoğraf Ve Afiş Tasarım Yarışması

Maziden Atiye Kısa Film Fotoğraf Ve Afiş Tasarım Yarışması

Maziden Atiye Kısa Film Fotoğraf Ve Afiş Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı.

Maziden Âtiye 950. Yılında Sultan Alparslan’ın İzinde I. Uluslararası Fetih Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Adı: I. Uluslararası Fetih Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
Yarışmanın Konusu: Malazgirt Zaferi anlatımı çerçevesinde Ahlat ve Malazgirt’te yapılacak etkinlik, müsabaka ve kültürel aktivitelerin, Ahlat-Malazgirt’in tarihi kültürel dokusunun fotoğraflanması, Geleneksel sporların yayınlaştırılması, yıl boyunca ülke çapında çekilecek fotoğraflarla desteklenmesi Türk sporu ve Türk savaş tarihinin ruhunu yansıtması biçimde olacaktır.

Yarışmanın Amacı: Türk kültürü, savaş tarihi ve spor sevgisi bilincini sanat ile yapılan çalışmalar doğrultusunda kazandırarak, kalıcılığını yaygınlaştırmak. Bilginin üretimine ve geliştirilmesinde katkıda bulunmaktır.

Ads

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Yarışma 3 kategoride olacaktır. Bu kategoriler;
I. Yıl boyunca ülke içinde çekilecek geleneksel sporlara ilişkin fotoğraflar.
II. Etkinlik tarihinde etikinlik alanındaki Atlı sporlar, Geleneksel çocuk oyunları, Oba alanı ve kültürel etkinlikler, El sanatları ve evrensel tatlar, Geleneksel okçuluk alalarında çekilecek fotoğraflar.
III. Ahlat ve Malazgirtin tarihi ve kültürel dokusuna ilişkin fotoğraflar.

Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Her katılımcı en az 5 tanesi Ahlat ve Malazgirt’te kurulacak etkinlik alanından olmak şartıyla 10 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

c. Yarışma; Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. 18 yaş altı katılım sağlanamaz.

d. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

e. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

ğ. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

f. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

ı. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’teki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

g. Sisteme yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici sorumlu değildir.

h. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

i. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

j. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://1071zaferetkinlikleri.com/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

g. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

ğ. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması https://1071zaferetkinlikleri.com/ adresinden ya da sekreterya bilgilerinde yer alan numaralardan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 24 Ağustos 2021
Son Başvuru Tarihi: 20 Ağustos 2021
Jüri Toplantı Tarihi: 6 Eylül 2021
Sonuç Bildirim Tarihi: 7 Eylül 2021

Ödüller-Sergilemeler:

BirincilikİkincilikÜçüncülük950. Yıl Özel ÖdülüMansiyon (3 Adet)Sergileme
Geleneksel Sporlar Kategorisi 7.000 TL5.000 TL3.000 TL3.000 TL100 TL50 TL
Oba Alanı Kategorisi 7.000 TL5.000 TL3.000 TL3.000 TL100 TL50 TL
Ahlat ve Malazgirt Tarihi Kategorisi 7.000 TL5.000 TL3.000 TL3.000 TL100 TL50 TL

Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

Yarışma Sekretaryası-İletişim:
Adı ve Soyadı : Ahmet Bilal ARSLAN – Şükrü Seçkin ANIK
İrtibat Tel : 0532 372 27 43 – 0507 252 77 63
E-posta Adresi : ankseckin@gmail.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

Mâziden Atiye, Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu, I. Fetih Afiş Tasarım Yarışması

Yarışmanın Adı
” Mâziden Atiye Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu I. Fetih Afiş Tasarım Yarışması”

Yarışmanın Amacı Ve Kapsamı
Okçular Vakfı olarak; milli tarihimiz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Malazgirt Zaferi’nin 950. Yılına ithafen “Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu” konulu “Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir.

Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Sultan Alparslan’ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi milletimiz için askeri başarının çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. 2021 yılı, Malazgirt Zaferinin, Türk milletine Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açıp bu coğrafyanın bizlere ebedi bir vatan kılınmasını sağlayan tarihin “950. yıl dönümüdür”.
Malazgirt Zaferi’nin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Okçular Vakfı tarafından “Malazgirt Zaferi’nin 950. yılına ithafen düzenlenen “MÂZİDEN ATİYE, TÜRKLERİN EBEDİ YURDU ANADOLU, I. FETİH AFİŞ TASARIM YARIŞMASI” neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından yarışmanın amaç ve kapsamına uygun olarak seçilerek sayısı belirlenecek olan afiş tasarımlardan oluşacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün
olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılabilir.

Yarışma Takvimi:
Yarışma Başvurusu Başlangıç Tarihi: 15.06.2021
Yarışma Son Başvuru Tarihi: 15.08.2021
Seçici Kurul Eser Değerlendirme Tarihi: 16.08.2021 – 22.08.2021
Ödül ve Sergileme Alan Eserlerin Duyurulması: 23.08.2021
Ödül Töreni ve Sergi: 25.08.2021 – 26.08.2021

Katılım Koşulları
• Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.
• Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her katılımcı herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün bir (1) adet tasarım ile katılabilir.
• Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
• Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen afiş tasarımları sergilenecektir.

Başvuru
• Başvurular e-posta veya yarışma https://1071zaferetkinlikleri.com/ web sitesi “YARIŞMALAR SEKMESİ” içindeki “AFİŞ YARIŞMASI SEKMESİ” üzerinden çevrimiçi yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Her katılımcı kendine ait tasarım ve kimlik bilgileri ile yarışmaya katılacak olup aksi durum tespit edilmesi halinde tasarımlarına bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceklerdir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse tasarımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.

• Yarışmaya katılım sağlamak için, 15.06.2021 – 15.08.2021 tarihleri arasında yarışma web sitesi https://1071zaferetkinlikleri.com/ üzerinden başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar, yönergeye uygun biçimde katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve afiş tasarımlarını yükleyeceklerdir.

Başvuru Sırasında İstenen Evraklar Ve Afiş Tasarımların Teknik Özellikleri
• Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.

• Seçici kurulca değerlendirilecek afişin dosya boyutu 2 MB’ın altında olacak şekilde kaydedilmelidir. Tasarımlar öncellikle (50X70 cm) ölçülerinde, 150 dpi çözünürlüğünde ve JPEG formatında yüklenmelidir.

• Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.

• Değerlendirme neticesinde sergiye giren tasarımların dijital orijinalleri CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte PDF formatında ve convertlenerek katılımcılardan talep edilecektir. Sergiye girecek olan eserlerin, fotoblok baskıları Okçular Vakfı tarafından yaptırılacaktır.

• Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır. Bu anlamda yarışmacıların, yarışma kapsamında belirtilen “1071 Malazgirt Zaferi’nin 950’nci Yılı: Türklerin Ebedi Yurdu Anadolu” konusuna çalışmalarında yer vermeleri gerekmektedir. Kavramsal çerçeve dışındaki tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.

• Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

• Afiş tasarımı içerisinde herhangi bir sponsora ait ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel kullanılmamalıdır.

• Afiş tasarımları üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

Ödüller
Yarışma kapsamında;
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 4.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
Fetih Özel Ödülü: 2.000 TL
Mansiyon Ödülü (5 adet): 1.000 TL
Sergileme Bedeli: 100 TL

• Yarışma sonuçları, Okçular Vakfı resmi internet sitesinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e- posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
• Başarı Ödülü, mansiyon ve sergileme alan tasarımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için gerekli ulaşım ve konaklama gibi giderleri kendi sorumluluklarında olacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

Maziden Âtiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi Ve Sultan Alparslan I. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması

Yarışmanın Adı: I. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
a. Konusu: Filmlerin konusu Türk kültürü, Türk tarihi, dünya mirası, savaş-barış temaları, savaş ve spor, geleneksel spor, Türk savaş tarihi, Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan ve Selçuklu tarihine yönelik olacaktır.
b. Amacı: Türk kültürü, savaş tarihi ve spor sevgisi bilincini sanat ile yapılan çalışmalar doğrultusunda kazandırarak, kalıcılığını yaygınlaştırmak. Bilginin üretimine ve geliştirilmesinde katkıda bulunmaktır. Spor etkinlikleri ve hizmetleri kapsamında sanat ile birleştirilen bu çalışmayla tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum için Türkiye’de ve sonrasında dünyada öncü bir kurum olmak.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür Bakanlığı’nın desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon filmler katılabilir. Süre konusunda %10 tolerans tanınır. Tüm kategoriler bir arada değerlendirilecektir. Filmler renkli veya siyah-beyaz olabilir.

Yarışma Koşulları:
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışmaya katılacak olan filmlerin yapım yılı sınırlaması yoktur.

c) Yarışma kapsamında 10 film seçilecektir.

d) Yarışmaya katılan tüm filmler ön jüri tarafından izlenecek, 10 film ana jüri için seçilecektir.

e) Ödüller ilk üçe giren filmlere verilecektir. Ayrıca Kültür Bakanlığı Özel Ödülü ve Sultan Alparslan Özel Ödülü de yarışmada yer alacaktır.

f) Başvuru sahipleri birden fazla eserle başvuru yapabilir. Ancak bir film ile ödül alabilir.

g) Başvurular her ülkeden amatör veya profesyonel sinemacının katılımına açıktır.

h) Bir kısa filmin Türkiye yapımı olarak kabul edilebilmesi için yapımcı ya da yönetmenden en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

i) Daha önce ulusal ya da uluslararası festivallere katılmış ya da bu festivallerden ödül almış olmak, yarışmaya başvurmaya engel değildir.

j) Kopyaların gösterime uygun görsel ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

k) Yarışma komitesi, seçilen filmlerden 1 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.

l) Yarışmaya gönderilen filmlerde görülebilecek insanların çekiminin gerçekleşmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

m) Yarışmaya gönderdiği film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

n) Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan filmlerin asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

o) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan filmlerden dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

p) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, kısa film yarışmasının Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

q) Festival Direktörlüğü, yarışma filmlerini 2022 Eylül ayı sonuna kadar gösterme hakkına sahip olur. Bunun için yapımcıya ve yönetmene ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

r) Festivale katılabilmek için filmin yasal hak sahibi olan yapımcısı veya yönetmeni başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal hak sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal hak sahiplerinin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır.

s) Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale katılım onayı başvuru formuyla teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festivalden önce yapılacak olan basın toplantısıyla birlikte festival programı açıklandıktan sonra filmini festivalden çekmemeyi taahhüt eder.

t) Ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde gerekli belgeleri festival yönetiminin ilan edeceği adrese ulaştırmakla mükelleftir.

u) Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formunu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru Formunda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Yarışmada İstenen Belgeler:
• Başvuru formu,
• Filme ait online izleme linki,
• Filmin Türkçe özeti (en fazla 250 kelime ile Word dosyası içinde olacaktır.)
• Filmden 3 adet fotoğraf,
• Yönetmen özgeçmişi (en fazla 250 kelime ile Word dosyası içinde olacaktır.)
• Yönetmen fotoğrafı,
• Filmin künyesi,
• Filmin afişi
Talep edilen belgeler info@okcularvakfi.org adresinden e-posta yolu ile kabul edilecektir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) olarak filmlerin gönderilen linkleri ile sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. İlgili sayfaya film linkini gönderebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

c. Katılımda gönderilecek belgelerin ve film linkinin boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

d. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@okcularvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

e. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2021
Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2021

Ödüller:
Birincilik: 35 BİN TL
İkincilik: 30 BİN TL
Üçüncülük: 25 BİN TL
Kültür Bakanlığı Özel Ödülü: 35 BİN TL
Sultan Alparslan Özel Ödülü: 35 BİN TL

Yarışma Sekretaryası-İletişim:
Adı ve Soyadı : Şükrü Seçkin ANIK – Ezgi Büşra ÇINAR
İrtibat Tel : (0212) 254 66 54
E-posta Adresi : info@okcularvakfi.org

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ