<style>.lazy{display:none}</style>Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması Başvuru Koşulları
04.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması Öğrenci Ve Profesyonel Kategorisinde Düzenleniyor. Yarışma Bursa Büyükşehir Belediyesi Ve Bursa Teknik Üniversitesi Tarafından Düzenlenmiştir.

MARS 2050 YAŞAM ALANI FİKİR YARIŞMASI TAKVİMİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU
DSO’nın küresel salgın olarak ilan etmesinden önce ve hemen sonra ülkemizin topyekûnmücadele seferberliği ilan ettiği Viral Enfeksiyon Covid-19 nedeniyle normal şartlarda teslim tarihi 1 Nisan 2020 olan Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması’nın tarihinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Ve güncel teslim tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir.
Hep birlikte Devletimizin aldığı ivedi ve kapsamlı önlemlere paralel, kişisel tedbir ve temkin ile aşmamız gereken bu sıkıntılı süreçte ülkemiz ve diğer ülke vatandaşlarının en az kayıp ve hasarla atlatması temennimizi tüm yarışma ilgilenenlerine ve kamuoyuna duyurur, saygılarımızla yarışma sürecinde tüm ilgilenenlere keyifli, verimli ve başarılı bir süreç dileriz.
GÜNCELLENEN TESLİM TARİHİ:1 TEMMUZ 2020 Çarşamba akşam 17:00’de teslim edilmiş olması gerekmektedir. Postalama ile yapılan teslimlerin bu tarih ve saati dikkate alarak planlanması gerekmektedir.
TESLİM ADRESİ: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) (Yalova Yolu BUTTİM Fuar Alanı Yanı) Altınova Mah. Fuar Cad. No:23 Osmangazi / Bursa (Elden veya postalama ile teslim yapılabilir)
TESLİM FORMATI: ÖĞRENCİ KATEGORİSİ 2 ADET 70X100 cm (DİKEY), PROFESYONEL KATEGORİ: 4 ADET 70X100 cm (DİKEY)renkli çıktı alınıp belirtilen adrese teslim edilmeli veya postalanmalıdır.(Jüri üyelerinin tüm önerileri aynı ortamdainceleyebilmesi gereğini sağlamak için dijital formatta teslim alınmayacaktır. Şartnamede belirtilen teslim tarif ve tanımları geçerlidir)
JÜRİ DEĞERLENDİRME YERİ/TARİHİ: Bursa Teknik Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Eğitim Binası (4 ve/veya 5 TEMMUZ 2020)
SONUÇLARIN DUYURULMASI: 8 TEMMUZ 2020 tarihinde, BTÜ ve Bursa BŞB BTM kurumsal web sayfaları aracılığı ile duyurusu yapılacaktır.
YARIŞMA KOLOKYUMU VE ÖDÜL TÖRENİ: Ödül alanların belirlenmesi sonrası planlanarak duyurusu yapılacaktır.
Takvim Değişikliğinden Kaynaklı Katılım Türü Notu: Olağandışı bir durumdan kaynaklı takvim değiştiği için Haziran 2020 ayı içinde mezun olma durumunda olanlar yarışma sürecinin çok büyük kısmında öğrencilikleri devam ettiğinden “öğrenci” kategorisinde yarışmaya katılmalıdır. Şubat 2020 ve daha önceki yıl ve dönem mezun olanlar “profesyonel” kategoride yarışmaya katılmalıdırlar.

Yarışma Konusu:
Türkiye Uzay Ajansının 13/12/2018 tarihinde kurulması ve tasarım okullarında aşırı zorluklar içeren Mars gibi yeni nesil vizyon ve projelendirme sahalarında, zorlayıcı iç ve dış koşullarda, ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimalinin araştırılması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi yönünde öğrenci ve profesyonel kategorilerde ulusal fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.

A. ÖĞRENCİ KATEGORİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ULUSAL FİKİR YARIŞMASI
ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASINA KATILABİLECEK ÖĞRENCİLER VE İLGİLİ BÖLÜMLER:
Yarışma tüm üniversite öğrencilerine açık olmakla birlikte, Türkiye’de aktif eğitim yapan Devlet veya Vakıf Üniversitelerindeki; “Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı” bölümlerinden lisans ve ilgili diğer ön lisans öğrencilerinin katılması veya ekiplerde yer alması yarışmanın bir yaşam alanı vizyonu hedeflemesi itibariyle tavsiye edilmektedir.
Ekip, Mimarlık, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Mimarlık ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans Öğrencileri veya “herhangi bir lisans veya ön lisans eğitim programı öğrencileri” ile kurulabilir. Yarışmanın bir mekânsal tasarım fikir yarışması olması nedeniyle “yukarıda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden öğrenci bulunmasında” zorunlu olmamakla birlikte fayda bulunmaktadır. Yarışma katılım ekibi, tüm ekip üyeleri halen eğitim almakta olduklarını belgelemek koşulu ile herhangi bir lisans veya ön lisans bölümünde okumakta olan öğrencilerden oluşabilir.
“En az 2 öğrenciden oluşacak şekilde” ve “zorunlu olmamakla birlikte “en çok 2 danışman desteği” ile yarışmaya katılım ile;
– “eğitimci-öğrenci ve profesyonel-öğrenci etkileşimini teşvik etmek”,
– “ekip çalışma alışkanlığına destek olmak” ve
– “farklı meslekî ve/veya ilgi alanı bakış açılarını bir araya getirerek kıymetlendirilmesi” hedeflenmektedir.
Not: Danışman olarak öğrencilerden oluşacak yarışma ekiplerine destek vermek isteyen uzmanların en az lisans düzeyinden diploma sahibi olmaları gerekmekle birlikte istedikleri sayıda ekibe danışmanlık yapabileceklerdir. Yarışmada ekip başı belirtilmeyecektir. Yarışma ekibinin “1. Yarışma Ekibi, 2. Danışman(lar)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ödüller; “yarışma ekibi” üyelerine verilecektir.

ÖĞRENCİ YARIŞMASININ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK HEDEFLER: Yarışma sonunda “ödül alan öğrenci ekipleri” ile “jüri üyelerinin danışmanlık” desteği kullanılarak Uluslararası nitelikli bir yarışmaya katılmak hedeflenmektedir. Bu açıdan öğrenci kategorisinde ödüller 6 adet eş ödül olarak belirlenerek “kolokyum sonrası” ortak “buluştay-çalıştay-atölye” organize edilmesi hedefi ile üniversite öğrencisi kategorisinde ödüle değer bulunan fikir, yaklaşım ve tasarımların “uluslararası yarışmalarda değerlendirilmesi” hedeflenmiştir.

Ads

B. PROFESYONEL KATEGORİ:
Bu kategori, lisans veya ön lisans mezuniyet diplomalarını belgeleyecek tüm katılımcılara açıktır. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin profesyonel kategoride katılması gerekmektedir. Bu anlamda yarışma teması üzerine ilgi ve fikir sahibi tüm profesyonel alanlardan, akademik kurumlar, kamu kurumları veya özel sektörden katılımcıların ürünleri kabul edilecektir.
Öğrenci kategorisi ile arasında katılımcı farkını sağlamak için tüm ekip üyelerinin en az bir alanda diploma sahibi olması zorunlu tutulmuştur. Bu anlamda profesyonel kategoride katılım sağlayacak ekiplerin eğitimine devam eden öğrencileri “ekip yardımcıları” olarak belirtmesi gerekmektedir.
Bu anlamda yarışma ekibi üyeleri, danışman(lar) ve yardımcılar açılarından diploma koşullu uzmanlık serbest bırakılmıştır. Ekip konfigürasyonunun farklı alanlardan ve disiplin çeşitliliği ile oluşmasında fikir zenginliği açılarından büyük fayda bulunmaktadır.
“En az 2 uzmandan oluşacak şekilde” ve “zorunlu olmamakla birlikte “en çok 2 danışman desteği” ile yarışmaya katılım ile;
– “profesyonel disiplinler arası etkileşimi teşvik etmek”,
– “disiplinler arası ekip çalışma kültürüne destek olmak” ve
– “farklı meslekî ve/veya ilgi alanı bakış açılarını bir araya getirerek kıymetlendirilmesi” hedeflenmektedir.
Not: Danışman olarak profesyonel yarışma ekiplerine destek vermek isteyen uzmanların en az lisans düzeyinden diploma sahibi olmaları gerekmekle birlikte, istedikleri kadar ekibe danışmanlık yapabileceklerdir. Yarışmada ekip başı belirtilmeyecektir. Yarışma ekibinin “1. Yarışma Ekibi, 2. Danışman(lar)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ödül “Yarışma Ekibi”ne verilecektir.

FİKİR YARIŞMASININ FELSEFESİ ve MOTİVASYONLARI: Yarışma “öğrenci” ve “profesyonel” olarak 2 kategoride yürütülecek olup, her iki kategoriye de aşağıdaki sorular yöneltilerek kurgulanmıştır.

1. Dünya’da ve Dünya’ya yaptıklarımız, yaşamakta olduğumuz sosyolojik & felsefî & antropolojik serüvenimiz başka bir gezegende yaşama olasılığına nasıl etki edebilir?
2. Mars gezegenindeki insan & canlı ekosistemlerine yabancı aşırı doğa koşullarına uyum ve bu koşulları dönüştürme yeteneklerimiz ile ilgili mevcut ve geliştirilmesi gereken teknolojiler plan, vizyon ve tasarım sürecinde “çok gezegenli medeniyet” vizyonu etrafında nasıl ele alınabilir?
3. Sürdürülebilir bir yaşam kurabilmek, uygun mekân üretmek, ilgili mühendislik & mimarlık tekniklerindeki yeni nesil güncel gelişmeler Mars koşullarında nasıl değerlendirilebilir?

TASARIM AŞAMALARI: Yarışma katılımcılarından 2 aşamayı ele alan ürün beklenmektedir.

  1. MARS 2030 / İLK TEMAS VE HAYATTA KALMA BİRİMİ TASARIMI: en az 20 marsonot ve en az 500 m3/kişi için “korunaklı mekânsal hacim” tasarlanması. Aşırı dış koşullara karşı korunaklı ve dayanıklı olacak şekilde, mimari & mühendislik programı, malzeme, üretim tekniği, form, tasarım teması, ekolü, felsefesi SERBEST
  2. MARS 2050 / YERLEŞİM ALANI PLANLAMASI VE TASARIMI: en az 1000 marsonot ve 500 m3/kişi için, ilk yerleşim ve insan ve diğer canlılar kolonisi tasarımı. Konum ve yer seçimi, insan ve diğer canlıların nüfusu, ekosistem kurgu ve dengesi, alanın dış ve iç koşulları, …vb senaryo bileşenleri SERBEST

Mars hakkında katmanlı veri setleri için NASA’nın ilgili kurumların açık kaynak coğrafi veri katmanlarından oluşan internet sayfası olan https://trek.nasa.gov internet sayfası kullanılabilir.

YARIŞMA SÜRECİNDE BEKLENEN ÜRÜNLER VE TESLİM KOŞULLARI

BEKLENEN ÜRÜNLER
  1. ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
  1. PROFESYONEL KATEGORİ
PAFTALARIN STANDARDI VE İÇERİĞİ* 2 adet 100 cm X 70 cm boyutlarında pafta dikey (portrait) oryantasyon. 1×2 olacak şekilde yan yana kullanılmalıdır. (2 ayrı çıktı alınmalıdır)
* Gerekli görülen miktarda plan, kesit, görünüm, modelleme, kavramsal şemalar ve görsel temsiller ile yazılı açıklamalar.
* Sadece çıktı alınıp , korunaklı bir posta tüpü veya rulo ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.. (Fotoblok yapılmayacaktır)
* 4 adet 100 cm X 70 cm boyutlarında pafta dikey (portrait) oryantasyon, 1×4 olacak şekilde yan yana kullanılmalıdır. (4 ayrı çıktı alınmalıdır)
* Gerekli görülen miktarda plan, kesit, görünüm, modelleme, kavramsal şemalar ve diğer görsel temsiller ile yazılı açıklamalar.
* Sadece çıktı alınıp , korunaklı bir posta tüpü veya rulo ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.. (Fotoblok yapılmayacaktır)
MAKET ve/veya 3 BOYUTLU MODELLER* Maket zorunlu değildir,
* Pafta içerisinde çalışma veya sonuç ürün maketi fotoğrafları veya 3B modellemeler kullanılması tavsiye edilmektedir.
* Maket zorunlu değildir,
* Pafta içerisinde çalışma veya sonuç ürün maketi fotoğrafları veya 3B modellemeler kullanılması tavsiye edilmektedir.
RAPOREn az 500 kelimelik yaklaşım, model ve ürünler açısından yazılı ifadeleri içerecek “tasarım açıklama raporu” istenmektedir. (Yarışma e-kitabında kullanılacaktır)En az 500 kelimelik yaklaşım, model ve ürünler açısından yazılı ifadeleri içerecek “tasarım açıklama raporu” istenmektedir. (Yarışma e-kitabında kullanılacaktır)
PROJE CD’Sİ İÇERİĞİ (Cd veya flashdisk Zorunludur) Projenizin sergisinde kullanılmak üzere paftalarınızın imaj formatında kopyalarının da bulunacağı cd içerisine kaydedilecek ve cd veya flashdisk ile pakete eklenecektir.(Cd veya flashdisk Zorunludur) Projenizin sergisinde kullanılmak üzere paftalarınızın imaj formatında kopyalarının da bulunacağı cd içerisine kaydedilecek ve cd veya flashdisk ile pakete eklenecektir.
RUMUZHer iki paftanın “sağ üst köşesine” 1cm x 5cm beyaz zemin içine serbest font 5 haneli rakam harf karışık rumuz. Rumuz katılım belgesi, açıklama raporu ve tanıtım videosunda da belirtilmelidir.Her dört paftanın “sağ üst köşesine” 1cm x 5cm beyaz zemin içine serbest font 5 haneli rakam harf karışık rumuz. Rumuz katılım belgesi, açıklama raporu ve tanıtım videosunda da belirtilmelidir.
BASKI-ÇIKTI STANDARDIMat Renkte) + (TERCİHEN parlamayacak kağıt seçimi ile) + (renk, grafik tasarım, baskı tekniği, el çizimi serbest, CAD yazılımları ZORUNLU DEĞİLDİR)Mat Renkte) + (TERCİHEN parlamayacak kağıt seçimi ile) + (renk, grafik tasarım, baskı tekniği, el çizimi serbest, CAD yazılımları ZORUNLU DEĞİLDİR)
POSTA İLE GÖNDERİM İLKELERİHer iki ketegoride de istenenlerin beklenen ürünlerin ilgili adrese “zarar görmeden iletilmesi” sorumluluğu yarışma ekiplerine aittir. / Yarışma jürisi ve yürütücü kurumlar, posta ve kargolama sürecinde karşılaşılabilecek zarar görmüş olma durumlarından sorumluluk almayacaklardır.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ: Yarışma öğrenci ve profesyonel iki kategoride yürütülecek olup aşağıda belirtilen miktarlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 30.000 TL nakit ödül verilecektir.

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
TOPLAM 6 ÖDÜL9000 TL

PROFESYONEL KATEGORİ ÖDÜLLERİ

1 ADET 1.LİK ÖDÜLÜ10.000 TL / EKİP + PLAKET / ekip + SERTİFİKA / kişi
1 ADET 2.LİK ÖDÜLÜ5.000 TL / EKİP + PLAKET / ekip + SERTİFİKA / kişi
1 ADET 3.LÜK ÖDÜLÜ3.000 TL / EKİP + PLAKET / ekip + SERTİFİKA / kişi
3 ADET MANSİYON ÖDÜLÜ1000 TL / EKİP + PLAKET / ekip + SERTİFİKA / kişi
TOPLAM 6 ÖDÜL21000
ÖDÜLLER GENEL TOPLAM30.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Aşağıdaki yarışma aşamaları, BTÜ ve Bursa BŞB tarafından ortak proje olarak protokolde belirtilen sorumluluklar ve iş yükü paylaşımı tariflerine göre karşılıklı iletişim ile müştereken 9 aşama halinde yürütülecektir.

AŞAMALARİŞ TANIMITARİH
AŞAMA 1Proje Protokolünün İmzalanması11 KASIM 2019
AŞAMA 2Yarışma duyurusu

15 KASIM 2019 www.bursabilimmerkezi.org/mars-2050-yasam-alani-fikir-yarismasi-1287/

AŞAMA 3Yarışma hakkında soru sormamail ile: mars2050@btu.edu.tr
15 ARALIK 2019 PAZAR, 23:59’a kadar
AŞAMA 4Jüri üyeleri tarafından soruların cevaplandırılması20 ARALIK 2019 Cuma, 17:00
www.bursabilimmerkezi.org/mars-2050-yasam-alani-fikir-yarismasi-1287/
AŞAMA 5Fikir projelerinin teslimiElden: 1 NİSAN ÇARŞAMBA 2020 17:00
Posta ile: 1 NİSAN ÇARŞAMBA 2020 17:00
AŞAMA 6Jürinin projeleri değerlendirmesi4 (Cumartesi) VE/VEYA
5 (Pazar) NİSAN 2020
AŞAMA 7Sonuçların duyurulması8 NİSAN 2020 Çarşamba
AŞAMA 8Yarışma Kolokyumu ve Ödül TöreniMAYIS 2020 ilk 2 haftası içinde
AŞAMA 9Yarışma e-kitabının jüri üyeleri tarafından hazırlanması ve müştereken elektronik ortamda paylaşılmasıHAZİRAN 2020 AYI İÇERİSİNDE

TESLİMAT ADRESİ: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi / Altınova, Fuar Cd. No:23, 16250 Osmangazi/Bursa
YAZIŞMA VE SORULAR İÇİN : mars2050@btu.edu.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Detaylar İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ