<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması Öğrenci Ve Profesyonel Kategorisinde Düzenleniyor. Yarışma Bursa Büyükşehir Belediyesi Ve Bursa Teknik Üniversitesi Tarafından Düzenlenmiştir.

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması Takviminin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

DSO’nın küresel salgın olarak ilan etmesinden önce ve hemen sonra ülkemizin topyekûn mücadele seferberliği ilan ettiği Viral Enfeksiyon Covid-19 nedeniyle normal şartlarda teslim tarihi 1 Nisan 2020 olan Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması’nın tarihinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Ve güncel teslim tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir.

Hep birlikte Devletimizin aldığı ivedi ve kapsamlı önlemlere paralel, kişisel tedbir ve temkin ile aşmamız gereken bu sıkıntılı süreçte ülkemiz ve diğer ülke vatandaşlarının en az kayıp ve hasarla atlatması temennimizi tüm yarışma ilgilenenlerine ve kamuoyuna duyurur, saygılarımızla yarışma sürecinde tüm ilgilenenlere keyifli, verimli ve başarılı bir süreç dileriz.

Güncellenen Teslim Tarihi:1 TEMMUZ 2020 Çarşamba akşam 17:00’de teslim edilmiş olması gerekmektedir. Postalama ile yapılan teslimlerin bu tarih ve saati dikkate alarak planlanması gerekmektedir.

Ads

Teslim Adresi: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) (Yalova Yolu BUTTİM Fuar Alanı Yanı) Altınova Mah. Fuar Cad. No:23 Osmangazi / Bursa (Elden veya postalama ile teslim yapılabilir)

Teslim Formatı: ÖĞRENCİ KATEGORİSİ 2 ADET 70X100 cm (DİKEY), PROFESYONEL KATEGORİ: 4 ADET 70X100 cm (DİKEY)renkli çıktı alınıp belirtilen adrese teslim edilmeli veya postalanmalıdır.(Jüri üyelerinin tüm önerileri aynı ortamda inceleyebilmesi gereğini sağlamak için dijital formatta teslim alınmayacaktır. Şartnamede belirtilen teslim tarif ve tanımları geçerlidir)

Jüri Değerlendirme Yeri / Tarihi: Bursa Teknik Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Eğitim Binası (4 ve/veya 5 TEMMUZ 2020)

Sonuçların Duyurulması: 8 TEMMUZ 2020 tarihinde, BTÜ ve Bursa BŞB BTM kurumsal web sayfaları aracılığı ile duyurusu yapılacaktır.

Yarışma Kolokyumu Ve Ödül Töreni: Ödül alanların belirlenmesi sonrası planlanarak duyurusu yapılacaktır.

Takvim Değişikliğinden Kaynaklı Katılım Türü Notu: Olağandışı bir durumdan kaynaklı takvim değiştiği için Haziran 2020 ayı içinde mezun olma durumunda olanlar yarışma sürecinin çok büyük kısmında öğrencilikleri devam ettiğinden “öğrenci” kategorisinde yarışmaya katılmalıdır. Şubat 2020 ve daha önceki yıl ve dönem mezun olanlar “profesyonel” kategoride yarışmaya katılmalıdırlar.

Yarışma Konusu:
Türkiye Uzay Ajansının 13/12/2018 tarihinde kurulması ve tasarım okullarında aşırı zorluklar içeren Mars gibi yeni nesil vizyon ve projelendirme sahalarında, zorlayıcı iç ve dış koşullarda, ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimalinin araştırılması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi yönünde öğrenci ve profesyonel kategorilerde ulusal fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.

A. Öğrenci Kategorisi Kategorisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ulusal Fikir Yarışması
Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışmasına Katılabilecek Öğrenciler Ve İlgili Bölümler:

Yarışma tüm üniversite öğrencilerine açık olmakla birlikte, Türkiye’de aktif eğitim yapan Devlet veya Vakıf Üniversitelerindeki; “Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı” bölümlerinden lisans ve ilgili diğer ön lisans öğrencilerinin katılması veya ekiplerde yer alması yarışmanın bir yaşam alanı vizyonu hedeflemesi itibariyle tavsiye edilmektedir.

Ekip, Mimarlık, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Mimarlık ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans Öğrencileri veya “herhangi bir lisans veya ön lisans eğitim programı öğrencileri” ile kurulabilir. Yarışmanın bir mekânsal tasarım fikir yarışması olması nedeniyle “yukarıda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden öğrenci bulunmasında” zorunlu olmamakla birlikte fayda bulunmaktadır. Yarışma katılım ekibi, tüm ekip üyeleri halen eğitim almakta olduklarını belgelemek koşulu ile herhangi bir lisans veya ön lisans bölümünde okumakta olan öğrencilerden oluşabilir.

“En az 2 öğrenciden oluşacak şekilde” ve “zorunlu olmamakla birlikte “en çok 2 danışman desteği” ile yarışmaya katılım ile;
– “eğitimci-öğrenci ve profesyonel-öğrenci etkileşimini teşvik etmek”,
– “ekip çalışma alışkanlığına destek olmak” ve
– “farklı meslekî ve/veya ilgi alanı bakış açılarını bir araya getirerek kıymetlendirilmesi” hedeflenmektedir.
Not: Danışman olarak öğrencilerden oluşacak yarışma ekiplerine destek vermek isteyen uzmanların en az lisans düzeyinden diploma sahibi olmaları gerekmekle birlikte istedikleri sayıda ekibe danışmanlık yapabileceklerdir. Yarışmada ekip başı belirtilmeyecektir. Yarışma ekibinin “1. Yarışma Ekibi, 2. Danışman(lar)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ödüller; “yarışma ekibi” üyelerine verilecektir.

Öğrenci Yarışmasının Ürünlerine Yönelik Hedefler: Yarışma sonunda “ödül alan öğrenci ekipleri” ile “jüri üyelerinin danışmanlık” desteği kullanılarak Uluslararası nitelikli bir yarışmaya katılmak hedeflenmektedir. Bu açıdan öğrenci kategorisinde ödüller 6 adet eş ödül olarak belirlenerek “kolokyum sonrası” ortak “buluştay-çalıştay-atölye” organize edilmesi hedefi ile üniversite öğrencisi kategorisinde ödüle değer bulunan fikir, yaklaşım ve tasarımların “uluslararası yarışmalarda değerlendirilmesi” hedeflenmiştir.

B. Profesyonel Kategori:
Bu kategori, lisans veya ön lisans mezuniyet diplomalarını belgeleyecek tüm katılımcılara açıktır. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin profesyonel kategoride katılması gerekmektedir. Bu anlamda yarışma teması üzerine ilgi ve fikir sahibi tüm profesyonel alanlardan, akademik kurumlar, kamu kurumları veya özel sektörden katılımcıların ürünleri kabul edilecektir.
Öğrenci kategorisi ile arasında katılımcı farkını sağlamak için tüm ekip üyelerinin en az bir alanda diploma sahibi olması zorunlu tutulmuştur. Bu anlamda profesyonel kategoride katılım sağlayacak ekiplerin eğitimine devam eden öğrencileri “ekip yardımcıları” olarak belirtmesi gerekmektedir.
Bu anlamda yarışma ekibi üyeleri, danışman(lar) ve yardımcılar açılarından diploma koşullu uzmanlık serbest bırakılmıştır. Ekip konfigürasyonunun farklı alanlardan ve disiplin çeşitliliği ile oluşmasında fikir zenginliği açılarından büyük fayda bulunmaktadır.
“En az 2 uzmandan oluşacak şekilde” ve “zorunlu olmamakla birlikte “en çok 2 danışman desteği” ile yarışmaya katılım ile;
– “profesyonel disiplinler arası etkileşimi teşvik etmek”,
– “disiplinler arası ekip çalışma kültürüne destek olmak” ve
– “farklı meslekî ve/veya ilgi alanı bakış açılarını bir araya getirerek kıymetlendirilmesi” hedeflenmektedir.
Not: Danışman olarak profesyonel yarışma ekiplerine destek vermek isteyen uzmanların en az lisans düzeyinden diploma sahibi olmaları gerekmekle birlikte, istedikleri kadar ekibe danışmanlık yapabileceklerdir. Yarışmada ekip başı belirtilmeyecektir. Yarışma ekibinin “1. Yarışma Ekibi, 2. Danışman(lar)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ödül “Yarışma Ekibi”ne verilecektir.

Fikir Yarışmasının Felsefesi Ve Motivasyonları: Yarışma “öğrenci” ve “profesyonel” olarak 2 kategoride yürütülecek olup, her iki kategoriye de aşağıdaki sorular yöneltilerek kurgulanmıştır.

1. Dünya’da ve Dünya’ya yaptıklarımız, yaşamakta olduğumuz sosyolojik & felsefî & antropolojik serüvenimiz başka bir gezegende yaşama olasılığına nasıl etki edebilir?
2. Mars gezegenindeki insan & canlı ekosistemlerine yabancı aşırı doğa koşullarına uyum ve bu koşulları dönüştürme yeteneklerimiz ile ilgili mevcut ve geliştirilmesi gereken teknolojiler plan, vizyon ve tasarım sürecinde “çok gezegenli medeniyet” vizyonu etrafında nasıl ele alınabilir?
3. Sürdürülebilir bir yaşam kurabilmek, uygun mekân üretmek, ilgili mühendislik & mimarlık tekniklerindeki yeni nesil güncel gelişmeler Mars koşullarında nasıl değerlendirilebilir?

Tasarım Aşamaları: Yarışma katılımcılarından 2 aşamayı ele alan ürün beklenmektedir.

  1. Mars 2030 / İlk Temas Ve Hayatta Kalma Birimi Tasarımı: en az 20 marsonot ve en az 500 m3/kişi için “korunaklı mekânsal hacim” tasarlanması. Aşırı dış koşullara karşı korunaklı ve dayanıklı olacak şekilde, mimari & mühendislik programı, malzeme, üretim tekniği, form, tasarım teması, ekolü, felsefesi Serbest
  2. Mars 2050 / Yerleşim Alanı Planlaması Ve Tasarımı: en az 1000 marsonot ve 500 m3/kişi için, ilk yerleşim ve insan ve diğer canlılar kolonisi tasarımı. Konum ve yer seçimi, insan ve diğer canlıların nüfusu, ekosistem kurgu ve dengesi, alanın dış ve iç koşulları, v.b senaryo bileşenleri Serbest

Mars hakkında katmanlı veri setleri için NASA’nın ilgili kurumların açık kaynak coğrafi veri katmanlarından oluşan internet sayfası olan https://trek.nasa.gov internet sayfası kullanılabilir.

Yarışma Sürecinde Beklenen Ürünler Ve Teslim Koşulları

Beklenen Ürünler
  1. Öğrenci Kategorisi
  1. Profesyonel Kategori
Paftaların Standardı Ve İçeriği* 2 Adet 100 Cm X 70 Cm Boyutlarında Pafta Dikey (Portrait) Oryantasyon. 1×2 Olacak Şekilde Yan Yana Kullanılmalıdır. (2 Ayrı Çıktı Alınmalıdır)
* Gerekli Görülen Miktarda Plan, Kesit, Görünüm, Modelleme, Kavramsal Şemalar Ve Görsel Temsiller İle Yazılı Açıklamalar.
* Sadece Çıktı Alınıp , Korunaklı Bir Posta Tüpü Veya Rulo İle Gönderilmesi Veya Elden Teslim Edilmesi Gerekmektedir.. (Fotoblok Yapılmayacaktır)
* 4 Adet 100 Cm X 70 Cm Boyutlarında Pafta Dikey (Portrait) Oryantasyon, 1×4 Olacak Şekilde Yan Yana Kullanılmalıdır. (4 Ayrı Çıktı Alınmalıdır)
* Gerekli Görülen Miktarda Plan, Kesit, Görünüm, Modelleme, Kavramsal Şemalar Ve Diğer Görsel Temsiller İle Yazılı Açıklamalar.
* Sadece Çıktı Alınıp , Korunaklı Bir Posta Tüpü Veya Rulo İle Gönderilmesi Veya Elden Teslim Edilmesi Gerekmektedir.. (Fotoblok Yapılmayacaktır)
Maket Ve/ Veya 3 Boyutlu Modeller* Maket Zorunlu Değildir,
* Pafta İçerisinde Çalışma Veya Sonuç Ürün Maketi Fotoğrafları Veya 3B Modellemeler Kullanılması Tavsiye Edilmektedir.
* Maket Zorunlu Değildir,
* Pafta İçerisinde Çalışma Veya Sonuç Ürün Maketi Fotoğrafları Veya 3B Modellemeler Kullanılması Tavsiye Edilmektedir.
RaporEn Az 500 Kelimelik Yaklaşım, Model Ve Ürünler Açısından Yazılı İfadeleri İçerecek “Tasarım Açıklama Raporu” İstenmektedir. (Yarışma E-Kitabında Kullanılacaktır)En Az 500 Kelimelik Yaklaşım, Model Ve Ürünler Açısından Yazılı İfadeleri İçerecek “Tasarım Açıklama Raporu” İstenmektedir. (Yarışma E-Kitabında Kullanılacaktır)
Proje Cd’si İçeriği(Cd Veya Flashdisk Zorunludur) Projenizin Sergisinde Kullanılmak Üzere Paftalarınızın İmaj Formatında Kopyalarının Da Bulunacağı Cd İçerisine Kaydedilecek Ve Cd Veya Flashdisk İle Pakete Eklenecektir.(Cd Veya Flashdisk Zorunludur) Projenizin Sergisinde Kullanılmak Üzere Paftalarınızın İmaj Formatında Kopyalarının Da Bulunacağı Cd İçerisine Kaydedilecek Ve Cd Veya Flashdisk İle Pakete Eklenecektir.
RumuzHer İki Paftanın “Sağ Üst Köşesine” 1cm X 5cm Beyaz Zemin İçine Serbest Font 5 Haneli Rakam Harf Karışık Rumuz. Rumuz Katılım Belgesi, Açıklama Raporu Ve Tanıtım Videosunda Da Belirtilmelidir.Her Dört Paftanın “Sağ Üst Köşesine” 1cm X 5cm Beyaz Zemin İçine Serbest Font 5 Haneli Rakam Harf Karışık Rumuz. Rumuz Katılım Belgesi, Açıklama Raporu Ve Tanıtım Videosunda Da Belirtilmelidir.
Baskı-Çıktı StandardıMat Renkte) + (Tercihen Parlamayacak Kağıt Seçimi İle) + (Renk, Grafik Tasarım, Baskı Tekniği, El Çizimi Serbest, Cad Yazılımları Zorunlu Değildir)Mat Renkte) + (Tercihen Parlamayacak Kağıt Seçimi İle) + (Renk, Grafik Tasarım, Baskı Tekniği, El Çizimi Serbest, Cad Yazılımları Zorunlu Değildir)
Posta İle Gönderim İlkeleriHer İki Kategoride de İstenenlerin Beklenen Ürünlerin İlgili Adrese “Zarar Görmeden İletilmesi” Sorumluluğu Yarışma Ekiplerine Aittir. / Yarışma Jürisi Ve Yürütücü Kurumlar, Posta Ve Kargolama Sürecinde Karşılaşılabilecek Zarar Görmüş Olma Durumlarından Sorumluluk Almayacaklardır.

Yarışma Ödülleri: Yarışma öğrenci ve profesyonel iki kategoride yürütülecek olup aşağıda belirtilen miktarlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 30.000 TL nakit ödül verilecektir.

Öğrenci Kategorisi Ödülleri

1 Adet Eşit Başarı Ödülü1.500 TL / Ekip + Sertifika / kişi
1 Adet Eşit Başarı Ödülü1.500 TL / Ekip + Sertifika / kişi
1 Adet Eşit Başarı Ödülü1.500 TL / Ekip + Sertifika / kişi
1 Adet Eşit Başarı Ödülü1.500 TL / Ekip + Sertifika / kişi
1 Adet Eşit Başarı Ödülü1.500 TL / Ekip + Sertifika / kişi
1 Adet Eşit Başarı Ödülü1.500 TL / Ekip + Sertifika / kişi
Toplam 6 ÖDÜL9000 TL

Profesyonel Kategori Ödülleri

1 Adet 1. Lik Ödülü10.000 TL / Ekip + Plaket / Ekip + Sertifika / kişi
1 Adet 2. Lik Ödülü5.000 TL / Ekip + Plaket / Ekip + Sertifika / kişi
1 Adet 3. Lük Ödülü3.000 TL / Ekip + Plaket / Ekip + Sertifika / kişi
3 Adet Mansiyon Ödülü1000 TL / Ekip + Plaket / Ekip + Sertifika / kişi
Toplam 6 Ödül21000
Ödüller Genel Toplamı30.000 TL

Yarışma Takvimi
Aşağıdaki yarışma aşamaları, BTÜ ve Bursa BŞB tarafından ortak proje olarak protokolde belirtilen sorumluluklar ve iş yükü paylaşımı tariflerine göre karşılıklı iletişim ile müştereken 9 aşama halinde yürütülecektir.

Aşamalarİş TanımıTarih
Aşama 1Proje Protokolünün İmzalanması11 Kasım 2019
Aşama 2Yarışma Duyurusu15 Kasım 2019
Aşama 3Yarışma Hakkında Soru SormaMail İle: mars2050@btu.edu.tr
15 Aralık 2019 Pazar, 23:59’a Kadar
Aşama 4Jüri Üyeleri Tarafından Soruların Cevaplandırılması20 Aralık 2019 Cuma, 17:00
Aşama 5Fikir Projelerinin TeslimiElden: 1 Nisan Çarşamba 2020 17:00
Posta İle: 1 Nisan Çarşamba 2020 17:00
Aşama 6Jürinin Projeleri Değerlendirmesi4 (Cumartesi) Ve / Veya
5 (Pazar) Nisan 2020
Aşama 7Sonuçların Duyurulması8 Nisan 2020 Çarşamba
Aşama 8Yarışma Kolokyumu Ve Ödül TöreniMayıs 2020 İlk 2 Haftası İçinde
Aşama 9Yarışma E-Kitabının Jüri Üyeleri Tarafından Hazırlanması Ve Müştereken Elektronik Ortamda PaylaşılmasıHaziran 2020 Ayı İçerisinde

Teslimat Adresi: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi / Altınova, Fuar Cd. No:23, 16250 Osmangazi/Bursa
Yazışma Ve Sorular İçin : mars2050@btu.edu.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ