<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Liseler Arası Müzik Yarışması

Liseler Arası Müzik Yarışması

Liseler Arası Müzik Yarışması

End Productions Liseler Arası Müzik Yarışması Düzenliyor. 24. Düzenlenen Yarışmaya Türkiye Geneli Ve KKTC Sınırlarında Yer Alan Resmi Ve Özel Tüm Lise Öğrencileri Katılabilir. Yarışma Online (Çevrimiçi) Olarak Düzenlenecek.

End Productions 24. ON-LINE (Çevrimiçi) Liseler Arası Müzik Yarışması

Konu
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla, liseli gençlerde çok sesli müzik bilincinin gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, okullarda sürdürülen müzik çalışmalarını desteklemek, gençler arasında sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirmek hedefiyle, katılımın gönüllülük esasıyla gerçekleştiği, ülke genelinde tüm liselerin başvurularına açık, on-line (çevrimiçi) bir müzik yarışması düzenlenecektir.

Yarışma, günümüz pandemi ortamıyla şekillenen yeni eğitim düzenine uygunluk göstererek on-line (çevrimiçi) olarak gerçekleşecek, öğrenciler bulundukları güvenli ortamlardan, sosyal mesafeyi koruyarak çekecekleri video performanslarıyla yarışmaya katılabileceklerdir. 23 yıldır MEB şemsiyesi altında aralıksız devam eden yarışma, yaşanan bu zorlu süreçte, öğrencilerin yeteneklerini, performanslarını sergileyebilecekleri güvenli bir ortamı onlara sunarak, okullarına bağlılıklarını artıracak ve psikolojilerini güçlendirecektir.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Koşullar

Ads

1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sınırları içinde yer alan tüm ortaöğretim okullarına açıktır.

2. Açık Öğretim Liseleri ve Bilim Sanat Merkezi öğrencileri yarışmaya katılabilirler.

3. Yarışma, grup ve bireysel katılıma uygun bir yapıda, on-line (çevrimiçi) olarak gerçekleşecektir. Öğrenciler seslendirdikleri eseri görüntülü olarak canlı kaydedecek ve organizasyona iletecektir. Beste dalında yarışacak eserler için canlı görüntü kaydı şartı yoktur. Yarışmacılar seçtikleri temsili bir görüntüyle bestelerini video formatında organizasyona gönderip, yarışmanın dijital platformuna yükleyebilirler.

4. Grup dalındaki performanslar; icra, orkestra, kız solist, erkek solist ve enstrüman olmak üzere beş kategoride değerlendirilecektir.

5. Bireysel daldaki performanslar; kız solist, erkek solist, enstrüman ve beste olmak üzere dört kategoride değerlendirilecektir.

6. Her okul yarışmaya, dilediği kadar farklı ekip ya da bireyle ve diledikleri sayıda eserle katılabilir. Elemelerde, birden fazla eserle yarışan ekip ya da bireyler, yarıştıkları eserler arasında en yüksek puana ulaşan performanslarıyla finale kalabilecektir. Aynı okulu temsil eden farklı gruplar ve bireylerde sayı sınırı yoktur. Gösterdikleri performans başarısına göre, hepsinin ayrı ayrı finale kalma şansı bulunmaktadır. Aynı okuldan katılan ekiplerin ayrı olarak değerlendirilebilmeleri için en az 3 üyesinin farklı olması gerekmektedir.

7. Eleman eksikliği nedeniyle sorun yaşanması halinde, yarışmada farklı liselerin öğrencileri bir araya gelip, bir ekip yaratabilir, birden fazla okul tek bir şarkıyla ortak temsil edilebilir. Bu tip ortak katılımlarda, tüm lise yönetimlerinin ayrı ayrı onayı gerekmektedir. Performans anonslarında tüm liselerin adı söylenecek ve ödül kazanma durumunda, ödülün niteliğine göre ödül, yarışmacı öğrenciler arasında paylaştırılırken, her liseye plaketleri ayrı ayrı iletilecektir. Ödül paylaşıma uygunluk göstermiyorsa, ekipte daha fazla sayıda öğrencisi olan okula, sayı eşitse kura yoluyla belirlenecek okula verilecektir.

8. Yarışmacılar adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. Kayıtlı olduğu okulda dil sınıfı (veya benzeri) açılamadığı için başka okula devam eden öğrenciler, devam ettikleri okulun ekibinde yer alabilirler. Bu öğrencilerin durumu, devam ettikleri okulun idaresi tarafından yazılı olarak belgelenmelidir.

9. Kadroları, Halk Eğitim Merkezi’nde olup, liselerde görevlendirilen müzik öğretmenleri, yarışmaya, görevlendirildikleri lisenin ekibinin öğretmeni olarak katılabilir.

10. Engelli bireylerin, yarışmaya katılmalarında hiçbir önleyici husus yoktur. Engelli bireyler, yarışmaya katılmaları ve kendilerini ifade edebilmeleri için özellikle teşvik edileceklerdir. Gerekli katılımın gerçekleşmesi durumunda ayrıca bir ödül kategorisi yaratılacak ve ödüllendirileceklerdir.

11. Yarışma için hazırlanan videolar, yarışma sonuçlan açıklanana kadar sadece yarışmanın belirleyeceği dijital platform üzerinde sergilenecektir.

Yarışmaya Katılacak Olan Eserlerin Ekipleri Ve Nitelikleri

1. Eserler, çok sesli müzik anlayışının ışığı altında hazırlanacaktır. Ülkemizde ve dünyada geçerli, çok sesli olmak kaydı ile tüm müzik türleri (Rock, Pop, Türk Müziği, Jazz, Soul, Halk Müziği, R&B, Chill Out, Metal vs.) yarışmada yer alabilir. Hedef, hangi türde olursa olsun, yarışma şarkısının en iyi şekilde canlı olarak icra edilmesidir. Playback yapılamaz.

2. Yarışmada seslendirilecek şarkının, bilinen bir grubun ya da sanatçının, daha önce yayınlanmış, popüler bir şarkısı olması gerekmektedir. Seslendirilecek şarkı, yerli ya da yabancı olabilir. Dil kısıtlaması yoktur. Şarkı, sözlü olabileceği gibi, enstrümantal bir parça da seçilebilir.

3. Beste kategorisindeki katılımlarda, yarışılacak bestenin daha önce hiç bir mecrada yayınlanmamış ya da bir yarışmada yer almamış olması gerekmektedir. Seslendirilecek şarkı, Türkçe ya da yabancı dilde olabilir. Dil kısıtlaması yoktur. Şarkı, sözlü olabileceği gibi, enstrümantal bir parça ile de beste kategorisinde yarışılabilir.

4. Bireysel katılımlarda şarkı çıplak sesle (acapella) söylenebileceği gibi, tek bir enstrüman ya da birden fazla enstrüman eşliğinde ya da hazır altyapı üzerinde seslendirilebilir. Performans canlı kaydedilmek zorundadır. Playback yapılamaz. Canlı performans yapılmadığının tespit edildiği durumlarda yarışmacı diskalifiye edilecektir.

5. Her eser için seslendirme süresinin maksimum 4 dakika olması önerilmektedir. Bu sürenin üstüne çıkan performanslardan, 100 puan üstünden yapılan Seçici Kurul değerlendirmesinde, 15 puan düşülecektir.

6. Şarkı sözleri, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, milli iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz ve herhangi bir politik içerik taşıyamaz. Tüm şarkı sözleri ve etkinlikler, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve ilkelerine uygun olacak ve katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır.

7. Grup olarak yarışmaya katılımda, topluluklar, 3 kişiden az ve 8 kişiden çok olmayacaktır.

8. Finale kalan ekipler, finalde, elemeler için gönderdikleri videoda seslendirdikleri şarkıyla ve aynı ekiple yarışacaklardır. Yarışma şarkısı değiştirilemez.

Karşılıklı Haklar
1. Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin ve okulun yazılı izni alınarak, başvuru formları aracılığı ile iletilen datayı ve yarışma görüntülerini, yarışma kapsamında kullanacaktır. İletilen tüm data yarışmanın sona ermesi ile birlikte silinecektir.

2. Yarışmacı öğrenciler ve okullar, yarışmaya katılım için herhangi bir katılım ücreti ödemeyecektir.

Başvurular ve Evrak Teslimi
1. Okullar, başvuru formlarıyla birlikte, okul yönetimince imzalanarak onaylanmış şartnameyi, öğrenci belgelerini, posta/kargo aracılığıyla organizasyon merkezine ileteceklerdir.

2. Öğrenciler, ailelerinden, yarışmaya katılabileceklerine ilişkin ıslak imzalı izin belgeleri alacaklar ve organizasyona teslim edeceklerdir.

3. Yarışmacı öğrencilerin kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden, organizasyon sorumlu olmayacağı gibi, organizasyon, bu tip yanlış bildirimlerde bulunan yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir.

4. Performans videosunda görüntüde yer alan tüm öğrenciler, isimleri başvuru formlarında belirtilen öğrenciler olmak zorundadır. Aksi halde bir durumun tespitinde ekip diskalifiye olur.

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Başvuru formu (Okul yönetimince imzalanmış -ıslak imzalı-her sayfası onaylanmış, paraflanmış)
2. Şartname (Okul yönetimince imzalanmış -ıslak imzalı-her sayfası onaylanmış, paraflanmış)
3. Fotoğraflı öğrenci belgeleri
4. Performans videosunun bulunduğu yarışmacının ve/veya yarışmacı ekiplerin toplu olarak çekilmiş, “jpeg” formatında bir grup fotoğrafının ve her yarışmacının “jpeg” formatında vesikalık fotoğrafının yer aldığı USB. Her fotoğrafta yarışmacıların isimleri açık bir şekilde belirtilmeli, özellikle grup resimlerinde yarışmacıların isimleri görüntülerinin altında yer almalıdır.
5. Islak imzalı veli izin belgeleri (Ek-1)
6. Yarışmada icra edilecek şarkının, bilgisayarda yazılmış şarkı sözleri ve şarkı yabancı dildeyse, Türkçe tercümesi.
7. Beste Muvafakat namesi (Ek-2)

Çalışma Takvimi
1. Yarışma ile ilgili yapılacak çalışmaları içeren “Çalışma Takvimi” organizasyon tarafından düzenlenecek ve yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
2. Yarışmanın duyuruları Ocak 2022’de başlayacak, tüm okullara resmi davet yazısı gönderilecektir.
3. Yarışmanın resmi internet sitesi www.liselerarasimuzikyarismasi.com’dur. Yarışma ile ilgili tüm bilgi bu adreste yer alıp, takip edilebilecektir.
4. Hazırlıklar sırasında eğitim ve öğretimin aksatılmamasına dikkat edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri
1. Doğru Akort: Orkestrada yer alan tüm enstrümanların, akort edilmiş olması.
2. Doğru Armonizasyon: Seslendirilen şarkının notalarının doğru fonksiyonlarla çok sesli hale getirilmesi.
3. Doğru Tonalite: Şarkının, şarkıcının sesine göre en doğru tonda icra edilmesi.
4. Doğru Tempo (Metronom): Her şarkının okunması gereken doğru bir temposu vardır. Şarkının doğru tempoyla icra edilmesi.
5. İcracıların (Enstrümanistlerin) Çalma Teknikleri: Her enstrümanın, özellikle solo enstrümanların, şarkıyı parlatacak olan enstrümanların gösterecekleri performans.
6. Yorumcuların (Solistlerin) Söyleme Teknikleri: Solistlerin, kendi yaratıcılıklarını da kullanarak yapacakları yorumla, şarkıyı güzel bir seviyeye taşımaları.
7. Grup Uyumu (Ansamble): Orkestranın tüm birimlerinin, güzel bir orkestrasyonla, gerek solo, gerekse birlikte icrada, tam bir uyum içinde şarkıyı seslendirmesi ve güzel bir performansa ortak olması.

Elemeler
1. Yarışmanın elemeleri, okullar tarafından gönderilen canlı video performanslarının seçici kurulun değerlendirmesi ve internet üstünden yapılan oylamayla gerçekleştirilecektir. Ekipler ve bireysel katılımcılar, yarışma şarkılarını canlı seslendirerek, tek bir kamera açısıyla, cepheden, tüm ekip veya bireysel katılımcı, tek tek görünecek şekilde, hiçbir kamera hareketi olmadan, cep telefonu dâhil, istedikleri her türlü teknik araçla çekebilir. Çekimlerde montaj-kurgu yapılamaz. Farklı videolar çekip, bileşimlerinden yeni bir video yaratılamaz. Ses ve görüntü ayrı ayrı kaydedilip, daha sonra birleştirilemez. Canlı performans kesintisiz olarak, 1 defada, tek bir açıdan çekilecek ve bu video performansı organizasyona teslim edilecektir. Bu kurala uymayan okulların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Bireysel kız, erkek solist ve beste katılımlarında, sadece sesin canlı kaydının olması yeterlidir.
2. İnternet üzerinden yapılacak olan video oylamasıyla, finale seyirci desteğiyle kalacak olan okullar belirlenecektir.
3. İnternet oylaması 16 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 30 Nisan 2022 tarihinde bitecektir. Sonuçlar 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü açıklanacaktır.
4. İnternet üstünden yapılan oylamada en yüksek oyu alan grup dalında 15, bireysel kız solist dalında 15, bireysel erkek solist dalında 15, bireysel enstrüman dalında 15 ve beste dalında 10 olmak üzere, toplamda 70 yarışmacı finale yükselecektir.
5. Jüri değerlendirmesinde en yüksek oyu alan grup dalında 20, bireysel kız solist dalında
20, bireysel erkek solist dalında 20, bireysel enstrüman dalında 20 ve beste dalında 10 olmak üzere toplamda 90 yarışmacı finale yükselecektir.
6. Finalde toplam 160 performans videosu yarışacaktır.
7. Eleme sonuçları, resmi internet sitesinde açıklanacak, organizasyon merkezi, finale kalan okullarla telefon ve faks aracılığıyla irtibata geçerek, final için bilgilendirme yapacaktır.

Final
1. Müzik alanında profesyonel eğitim veren okullar (Güzel Sanatlar Liseleri) yarışmacı oldukları takdirde, eşitlik ilkelerini korumak amacı ile kendi aralarında ayrıca değerlendirilebilirler. Bu konuda nihai karar, profesyonel Seçici Kurul tarafından, performanslar izlendikten sonra verilecektir.
2. Yarışmada, elemeler ve finalde, seslendirilen tüm eserlerin telif hakkı, eser sahiplerine ödenecektir. MSG ve MESAM, bu telifleri, eser sahiplerine ulaştırmak için faaliyet gösteren kuruluşlardır. Tüm eserler listelenerek, bu kuruluşlara bildirilecek ve eser sahiplerinin, kullanım ve paylaşımdan doğan hakları titizlikle korunacaktır.
3. Yarışmanın final internet oylamaları, 09 Mayıs – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında online (Çevrimiçi) olarak yapılacak, internet oylaması ve jüri değerlendirmesiyle belirlenecek olan sonuçlar, 01 Haziran 2022 Çarşamba günü düzenlenecek yayınla ilan edilecektir.
4. Final oylamasında jürinin puanları %75 internet puanları ise % 25 etkili olacaktır.

Ödüller
1. Tüm dallarda dereceye giren okullara “plaket”, tüm yarışmacı öğrencilere, görevli öğretmenlere ve katılımcı okullara sertifika verilecektir.
2. Toplamda 76.500 TL (Yetmiş Altı Bin Beş Yüz) nakit para ödülü verilecektir. Her dalda ilk 3 dereceye verilecek olan para ödülleri, kazanan ekibin öğrencileri arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Bireysel dallarda veya grup katılımlarındaki “Kız Solist / Erkek Solist / Enstrüman” dallarında ödül kazanan öğrenciler, tek kişi olarak ödüllerini alacaktır. Para ödülleri, yarışmanın finalinden sonra 120 gün içinde, okul yönetimi tarafından verilen banka hesaplarına gönderilecektir.

Ödül dağıtım tablosu

A) Grup
İcra: 1.lik ödülü 10.000 TL / 2.lik ödülü 7.500 TL / 3.lük ödülü 5.000 TL
Orkestra: 1.lik ödülü 6.000 TL / 2.lik ödülü 4.000 TL / 3. lük ödülü 2.000 TL
Kız Solist (Grup): 1.lik ödülü 3.000 TL / 2.lik ödülü 2.000 TL / 3.lük ödülü 1.000 TL
Erkek Solist (Grup): 1.lik ödülü 3.000 TL / 2.lik ödülü 2.000 TL / 3.lük ödülü 1.000 TL
Enstrüman (Grup): 1.lik ödülü 3.000 TL / 2.lik ödülü 2.000 TL / 3.lük ödülü 1.000 TL

B) Bireysel kategori:
Kız Solist: 1.lik ödülü 3.000 TL / 2.lik ödülü 2.000 TL / 3.lük ödülü 1.000 TL
Erkek Solist: 1.lik ödülü 3.000 TL / 2.lik ödülü 2.000 TL / 3.lük ödülü 1.000 TL
Enstrüman: 1.lik ödülü 3.000 TL / 2.lik ödülü 2.000 TL / 3.lük ödülü 1.000 TL
Beste: 1.lik ödülü 3.000 TL / 2.lik ödülü 2.000 TL / 3.lük ödülü 1.000 TL

Tarihler
Evrak Teslimi ve Video Başvuruları: 01 Şubat 2022 – 08 Nisan 2022
Elemeler (Jüri değerlendirmesi ve İnternet oylaması): 16 Nisan 2022 – 30 Nisan 2022
Finalistlerin açıklanması: 09 Mayıs 2022
Final (Jüri değerlendirmesi ve İnternet oylaması): 09 Mayıs 2022 – 22 Mayıs 2022
Ödüllerin açıklanması: 01 Haziran 2022

Evrak Teslimi
Yarışmacılar başvurularını, 01 Şubat 2022‘ den başlayarak, en geç 08 Nisan 2022 tarihinde,
End Productions ofisinde olacak şekilde, eksiksiz olarak, kargo ile ileteceklerdir.
End Productions
Cemil Topuzlu Caddesi İş Bankası Blokları A/3
Kadıköy 34726 /İstanbul

Önemli
1) Yarışmacı ekipler ve bireysel katılımcılar, video performanslarını, organizasyon tarafından belirlenecek dijital platform üzerine kendileri yükleyeceklerdir. Performansların yükleneceği dijital platform bilgisi 2022 Ocak ayının son haftasında yarışmanın resmi web sitesi olan www.liselerarasimuzikyarismasi.com üzerinde yayınlanacaktır.
2) Yarışma ile ilgili her türlü güncel bilgi www.liselerarasimuzikyarismasi.com adresinde yer alacaktır.

Yarışma Resmi Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ