<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Lise Öğrencileri Arası Covid-19 İle Mücadele Kısa Film Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Covid-19 İle Mücadele Kısa Film Yarışması

Lise Öğrencileri Arası Covid-19 İle Mücadele Kısa Film Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Ve Sağlık Bakanlığı Lise Öğrencileri Arası Covid-19 İle Mücadele Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Ortaöğretim Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Fotoğraf Makinesi
Üçüncülük Ödülü Tablet Bilgisayar
Seçici Kurul Özel Ödülü Akılla Saat

Konusu
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur. Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte nasıl, hangi koşullarda mücadele ettiklerinin anlaşılması ve konu ile ilgili farkındalığın arttırılması için yarışma konusu “Covid-19 ile Mücadele ” olarak belirlenmiştir.

Türü
Kısa Film Yarışması

Amacı:
İçinde bulunduğumuz Covid- 19 salgın sürecinde zorlu şartlarda fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak anlatmak

Ads

Kapsamı :
Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri.

Genel Katılım Şartları

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma koşulları Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri
görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
• Yarışma “Covid-19 ile Mücadele ” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda vefa temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.
• Yarışmaya; Türkiye genelinde bulunan resmî/özel tüm lise ve dengi okullarımızda öğrenim
gören öğrencilerimiz katılabilir. Yönetmen öğrenciler için Başvuru Formu (Ek- 1) ve taahhütnamede (Ek-2) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
• Yarışmaya katılacak her film için danışman öğretmen bulundurulması zorunludur. Danışman öğretmenlerin öncelikle gönüllülük esasında ve projenin ruhuna uygun nitelik ve özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Her bir danışman öğretmen okul ve çevre şartlarına göre en fazla 2 (iki) filme danışmanlık yapabilir. Danışman öğretmen yarışmaya katılacak filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dâhil ) eğitim öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır. Yarışmaya katılacak her film için danışman konumunda olan öğretmenlerin öğrencinin bulunduğu okulda kadrolu olarak görev yapıyor olması zorunludur.
• Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır. Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb. formatlarda” hazırlanabilir.
• “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretmenler sadece danışmanlık görevi yapabilirler.
• Film süresi en fazla 10 (on) dakikadır.
• Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1920X 1080 piksel olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak filmler, “DVD formatında ve 2 (iki) adet” gönderilecektir.
• Katılımcılar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi https://ogm.meb.gov.tr/ adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi”ne ulaşabilir. “Başvuru Formu” nu doldurmak ve çekmiş oldukları filmlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
• Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek DVD’lerin üzerinde Tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen filmler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
• Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden Ankara dışında ikamet edenler, Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya okul müdürü) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
• Eser sahiplerinin kısa film DVD orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından kargo ücreti alıcıya ait olmak koşuluyla gönderilebilecektir.

Eserlerin Yayımlanması Ve Telif Hakkı

• Filmlerin yayınlanması ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. İzin almak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yayınlama hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan filmler yayınlanmayacaktır.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.
• Yarışmaya katılan eserler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilecektir. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Sağlığı geliştirme Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusunun Yapılması: 10.11.2020
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi için Son Tarih: 27.11.2020
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi: 4.12.2020
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi: 11.12.2020
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığına Teslim Edilmesi: 18.12.2020
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi: 25.12.2020
Ödül Töreni: 08.01.2021

Yarışma Sonuç Duyurusu :
Yarışma sonuçları https://ogm.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Katılımcılardan İstenilenler :
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
• Katılımcı tarafından gönderilen DVD formatında eserin aslı (orijinali)

Ödül Töreni Tarihi :
Ödül töreninin yeri ve saati katılımcılara resmî yazı ile bildirilecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ